15 mei – Internationale dag van het gezin

Vrijdag 26 Augustus 2016 - 10:27:57

Eind 1993 hebben de Verenigde Naties 15 mei uitgeroepen tot 'Internationale dag van het gezin'. Vele landen besteden uitgebreid aandacht aan deze dag.
 


Wat kunnen parochies en geloofsgemeenschappen doen?

Hoewel de internationale dag van het gezin – een initiatief van de Verenigde Naties – geen kerkelijke feestdag is, is hij een goede gelegenheid om in parochies en geloofsgemeenschappen uitdrukkelijk aandacht te geven aan gezinnen.

Enkele suggesties:

 • Invulkaartjes voorzien die men in de kerk kan meenemen om ze aan een gezin te bezorgen, zoals bijvoorbeeld:
  Hiervoor wil ik jullie gezin graag danken: ...
  Dit bewonder ik in jullie gezin: ...
  Dit wens ik jullie gezin graag toe: ...
  Hiervoor geef ik jullie gezin een pluim: ...
  Ik nodig jullie graag uit om ... 

  Je kunt deze kaartjes zelf ontwerpen.
  Je kunt ook deze voorbeelde afdrukken: Gezin


  Ben je niet zo creatief, dan is er een leuk boekje op de markt waarin de gasten hun ‘pluim’ kunnen noteren: het vriendenboekje ‘Een pluim voor mij’ (Abimo, € 7,50). 
 • Een kaartje met een wens, spreuk, Bijbelvers of gebed voor gezinnen uitdelen of in de kerk ter beschikking leggen.
  Bijvoorbeeld: Behoed de liefde der geliefden
  Bijvoorbeeld: inspirerende citaten

  Tip: Vermeld op het kaartje ook de website Gezinspastoraal (www.gezinspastoraal.be), de gezinspastorale blog I wonder (http://iwonder.tk) en de gratis e-nieuwsbrief Gezinspastoraal als bron van informatie en inspiratie voor gezinnen. Inschrijven op de nieuwsbrief kan via de website Gezinspastoraal.be of door een berichtje te sturen naar IDGP@kerknet.be
   
 • Op de lokale bladzijden van Kerk&leven of via de website van de parochie een gezin aan het woord laten over de fundamenten waarop zij hun gezin bouwen, over hoe zij het geloof beleven in hun gezin, over sleutelwoorden die in hun gezin (zowel relationeel als in de opvoeding) belangrijk zijn. Hun getuigenis kan anderen inspireren.
   
 • In de homilie: een uitdrukkelijk woord van waardering, bemoediging of hoop voor gezinnen.
 • Een voorbede voor gezinnen, bijvoorbeeld:

Voor ouders en iedereen aan wie de zorg voor kinderen is toevertrouwd,
dat zij de kinderen die God hen gegeven heeft, geduldig en liefdevol begeleiden op hun weg.
Laten wij bidden.

Voor de gezinnen in onze geloofsgemeenschap en wereldwijd,
dat hun liefde steeds rijker mag worden aan inzicht en fijngevoeligheid.
Laten wij bidden.

Voor gezinnen die geconfronteerd worden met huiselijk geweld,
dat de geest van God hun kracht geeft om het onrecht te doen stoppen,
en moed om samen te zoeken naar een manier om zorgzaam om te gaan met elkaar.
Laten wij bidden.

Voor gezinnen in crisis,
voor ouders en kinderen voor wie het samenleven moeilijk geworden is,
dat de Heer hun geest en hun hart ruim en ontvankelijk mag maken voor elkaar.
Laten wij bidden.
 

 • Een ontmoetingsmoment voor gezinnen, aansluitend op de zondagsviering (nu of in de komende weken): een fijne gelegenheid om elkaar in een gemoedelijke sfeer te ontmoeten bij een drankje/hapje. 

  Tip: Per e-mail kunnen uitnodigingen eenvoudig en goedkoop verstuurd worden, bijvoorbeeld naar de gezinnen van dopelingen, eerste communicanten, vormelingen, jonggehuwden ... van dit jaar en van de voorbije jaren.  top


Een feestelijke pluim voor gezinnen

Het is fijn en deugddoend voor gezinnen om op deze dag onverwacht een feestelijke pluim te krijgen, bijvoorbeeld via enkele invulkaartjes:

Hiervoor wil ik jullie gezin graag danken: ...
Dit bewonder ik in jullie gezin ...
Dit wens ik jullie gezin graag toe: ...
Hiervoor geef ik jullie gezin een pluim: ...
Ik nodig jullie gezin graag uit om ...

Je kunt deze kaartjes zelf ontwerpen.
Je kunt ook deze voorbeelden afdrukken: Gezin top


Gezin en familie – Filmpje over wat ze in verschillende landen betekenen

Op de tentoonstelling ‘Six milliards d’autres’ van 17-12-2010 t.e.m. 3-4-2011 in Tour & Taxis (Brussel) was de videofilm ‘Zes miljard mensen: familie’ te zien. Deze videofilm (24 min.) kadert in een project van Yann Arthus-Bertrand (meer informatie op www.7billionothers.org).

Meer dan dertig mensen van over heel de wereld vertellen over wat familie voor hen betekent. Soms heel herkenbaar en ontroerend, soms eerder vreemd, verrassend of confronterend.
 

(Bron: http://vimeo.com/18272068)


Al deze verschillende visies en standpunten op ‘familie’ zijn een boeiende aanzet voor reflectie en gesprek. Thuis, onder vrienden, in een gezinsgroep, in schoolverband …

Enkele gespreksvragen ter inspiratie:

 • In welke meningen en visies herken je je? Welke standpunten zijn vreemd voor je of roepen weerstand op?
 • Wat betekenen je gezin en je familie voor je?
 • Wat betekenen je ouders voor je? Is er een verschil tussen vroeger en nu?
 • Welke waarden kreeg je van thuis uit mee? Welke waarden wil je doorgeven en voorleven?
 • Welke keuzes heeft je gezin (en familie) gemaakt? Wat zou je nu anders aanpakken?
 • Beschouw je de kerkgemeenschap als familie?
 • Hoe interpreteer je de volgende Bijbelpassage?

‘Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om hem te halen. Zelf bleven ze buiten wachten. Er zat een groot aantal mensen om hem heen, en die zeiden tegen hem: ‘Uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u.’ Hij antwoordde: ‘Wie zijn mijn moeder en mijn broers?’ Hij keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en zei: ‘Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder.’ (Mc 3,31-35)


Inspirerende citaten voor gezinnen


Tip uit KATIE VELGHE, Gelukkig gezin – Zin vinden in het leven van elke dag, Tielt, Uitgeverij Lannoo, 2012, p. 70:

‘Een hoopvolle blik.
Lukt het om jouw man of vrouw, je kinderen en familie met hoopvolle ogen te bekijken? Hen te zien als mensen die tot leven geroepen zijn uit liefde? Die geroepen zijn om te groeien in deze liefde?
Een dergelijk hoopvol beeld zal alles kleuren wat je tegen hen zegt. Daarin zat de kracht van Jezus’ woorden. Zijn blik op de realiteit gaf mensen hoop. Toen Hij een blinde man ontmoette, zag Hij geen ellende of schuld zoals Zijn leerlingen. “Gods werk moet door hem zichtbaar worden” (Joh 9,3) was Zijn perspectief. En de man kon weer zien.
Met welke hoopvolle woorden kun je jouw gezinsleden beter helpen zien?’


Getuigenis in KATIE VELGHE, Gelukkig gezin – Zin vinden in het leven van elke dag, Tielt, Uitgeverij Lannoo, 2012, p. 149:

‘Ik weet echt niet wie het meest uitkeek naar het voorleeskwartiertje voor het slapengaan: de kinderen of ik. Soms schudde Luc zijn hoofd over zo een grote tijdsinvestering voor kinderen die zelf al konden lezen, maar het ging om veel meer dan voorlezen. Tijdens dat kwartier gingen we samen op reis en daar beleefden we allemaal veel deugd aan.’


Moeder Teresa:

‘Zoek niet naar grote dingen, doe gewoon kleine dingen met grote liefde ...
Hoe kleiner het ding is, des te groter moet onze liefde zijn.’

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen (voorheen VSKO) IDKG Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo