Amoris Laetitia - De vreugde van de liefde

Vrijdag 26 Augustus 2016 - 10:27:56

In oktober 2014 en 2015 kwamen bisschoppen uit heel de wereld in Rome samen voor de synodes over het gezin. Aan het einde ervan werd een slotdocument (Relatio finalis, 24 oktober 2015) opgesteld, op basis waarvan paus Franciscus een postsynodale exhortatie schreef over liefde in het gezin.

Amoris Laetitia – de vreugde van de liefde – verscheen op vrijdag 8 april 2016.

 

Amoris Laetitia – de tekst

Amoris Laetitia verscheen op 8 april 2016 via de website van het Vatiaan in het Italiaans, Frans, Engels, Spaans, Duits, Arabisch, Pools en Portugees.

Naar de Franstalige versie van Amoris Laetitia

Naar de Engelstalige versie van Amoris Laetitia

Naar de Duitstalige versie van Amoris Laetitia 

Sinds juli 2016 is 'De vreugde van de liefde', een door de Belgische bisschoppenconferentie geautoriseerde vertaling in het Nederlands, te koop in de liturgische boekhandels.
'De vreugde van de liefde' van paus Franciscus is een uitgave van Licap Halewijn nv en kost € 11,50.
Bestellen kan ook via de website van Halewijn.  


Groeien in liefde – geschenkuitgave van het centrale deel van Amoris Laetitia

Paus Franciscus schreef in het vierde hoofdstuk van Amoris Laetitia een bijzonder mooie reflectie bij Paulus’ Hooglied van de liefde (1 Kor 13,4-7), met tal van voorbeelden uit het dagelijks leven van gezinnen. Paus Franciscus kijkt zo breed als de liefde breed is. Dit centrale deel leest als één grote uitnodiging om te groeien in uitgerekend datgene wat ons als mens ten diepste doet leven: de liefde.

De bisschoppen van België geven deze tekst uit hoofdstuk 4 apart uit in een aantrekkelijke geschenkuitgave die in de week van 15 december 2016 verschijnt bij uitgeverij Halewijn. De bisschoppen willen koppels en gezinnen met Groeien in liefde niet alleen waarderen en danken voor de weg die zij afleggen met hun kinderen en kleinkinderen, maar hen ook bemoedigen en aanmoedigen langs de weg van de liefde met vele landschappen en etappes, onverwachte bochten en uitdagingen.
Klik hier om de geschenkuitgave 'Groeien in liefde' in te kijken

De Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal ontwikkelde bij ‘Groeien in liefde’ een werkvormenmap die de vertaalslag maakt van de mooie en rijke inhoud naar concrete aanzetten om met elkaar in gesprek te gaan over de kenmerken van de liefde. De gevarieerde werkvormen kunnen gebruikt worden door koppels thuis, maar ook in groepsverband: in de huwelijksvoorbereiding, in gezinnenwerkingen, in organisaties die werken rond relatievorming en verdieping,…

Deze map is via de website van Gezinspastoraal Vlaanderen vrij online beschikbaar voor iedereen die ervan gebruik wil maken.

 


Werkvormenbundel bij 'Groeien in liefde' (hoofdstuk 4 van Amoris Laetitia)

Kenmerken van de liefde vanuit Paulus’ Hooglied van de liefde – Een creatieve verkenning met 26 werkvormen voor gesprekken als koppel of in groep


Begin juli 2016 verscheen bij uitgeverij Licap Halewijn nv De vreugde van de liefde, de Nederlandse vertaling van Amoris Laetitia. Het vierde hoofdstuk noemt paus Franciscus één van de centrale hoofdstukken van zijn exhortatie. Het is voor een groot deel opgebouwd rond Paulus’ Hooglied van de liefde (1 Kor 13,4-7). Hierin worden de gelaatstrekken van de volmaakte liefde geschetst als een unieke weg om te gaan, met vallen en opstaan.

De Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal (IDGP) ontwikkelde 26 concrete aanzetten om met dit vierde hoofdstuk van De vreugde van de liefde aan de slag te gaan. Deze werkvormen hebben als bedoeling dat je als koppel, of met koppels onderling, of met koppels en begeleiders in gesprek kan gaan over de ‘kenmerken van de liefde’.

Eerst bekijken we de ‘kenmerken van de liefde’ als een samenspel. Hierbij zijn enkele werkvormen voorzien waarin we nagaan hoe we ons tegenover de verschillende kenmerken verhouden.
Dan brengen we deze kenmerken terug tot 3 basishoudingen die we ook terugvinden in het levensgebed van Ignatius van Loyola. De bijhorende werkvorm laat ons oefenen in deze drie elementen.
Vervolgens wordt elk kenmerk apart uitgediept. Je krijgt telkens een woordje uitleg en enkele suggesties om er concreet mee aan de slag te gaan.

Elke werkvorm is als volgt opgebouwd:Bij het boekjessymbool kan je het stukje uit het Hooglied van Paulus lezen waar dit kenmerk naar verwijst.

 


Bij de pen krijg je een korte samenvatting van wat paus Franciscus hierover in zijn document schrijft. Het nummer tussen haakjes verwijst naar het nummer in Amoris Laetitia (De vreugde van de liefde) — afgekort ‘AL’ — waar je hierover meer kunt lezen.

 


Bij het tekstballonnetje vind je enkele reflectievragen of een werkvorm (lied, filmpje, gedicht, Bijbelverhaal, fotocollage, getuigenis, symbolen) als aanzet voor een gesprek. 

 


Deze werkvormenbundel is vrij beschikbaar voor iedereen die er gebruik van wil maken.

Naar de hele werkvormenbundel 'Groeien in liefde' (pdf)

Naar de hele werkvormenbundel 'Groeien in liefde' (tekst volledig online)

Naar elk onderdeel apart (pdf):

 

top

Initiatieven en activiteiten rond Amoris Laetitia – De vreugde van de liefde

Theologisch-pastorale studiedagen in de decanaten van het bisdom Brugge

Thema: Aan de slag met Amoris Laetitia

Deze studiedagen worden per decanaat georganiseerd. Ook wie niet in het decanaat woont of werkt, kan aansluiten (best na contact met de deken of inleider).

 • maandag 3 oktober 2016 (10-16 u)
  decanaten Brugge-Stad, Brugge-Zuid, Brugge-Oost, Oostende en Blankenberge in Zevenkerken o.l.v. Koen Vanhoutte
 • maandag 10 oktober 2016 (10-16 u)
  decanaten Ieper en Poperinge in het centrum ‘De Lovie’ (Krombeekseweg 82, Proven) o.l.v. Hans Debel
 • maandag 17 oktober 2016 (14-18 u)
  decanaten Gistel, Torhout, Roeselare, Izegem en Tielt in het diocesaan centrum ‘Groenhove’ (Bosdreef 5, Torhout) o.l.v. Koen Vanhoutte
 • maandag 24 oktober 2016 (10-16 u)
  decanaten Avelgem en Waregem in ‘De Ark’ (Zuiderlaan 44, Waregem) o.l.v. Hans Debel
 • maandag 7 november 2016 (10-16 u)
  decanaat Diksmuide-Veurne in het centrum ‘Ter Duinen’ (Louisweg 46, Nieuwpoort) o.l.v. Koen Vanhoutte
 • maandag 14 november 2016 (10-16 u)
  decanaat Kortrijk in het pastoraal centrum ‘De Bron’ (Marktstraat 88, Harelbeke) o.l.v. Hans Debel
 • maandag 12 december 2016 (10-16 u)
  decanaat Menen in het pastoraal centrum ‘De Bron’ (Marktstraat 88, Harelbeke) o.l.v. Hans Debel

Twee verdiepingsavonden rond Amoris Laetitia – 19 oktober en 26 november 2015 in Kortrijk

De Sint-Michielsbeweging organiseert 2 verdiepingsavonden rond Amoris Laetitia.

Verdiepingsavond om 20 u. in het Sint-Michielshuis (H.Geeststraat 2, 8500 Kortrijk)
Eucharistieviering om 19u in de Sint-Michielskerk (Sint-Michielsplein, 8500 Kortrijk)

- woensdag 19 oktober 2016: Amoris Laetitia: De vreugde van de liefde volgens paus Franciscus  (deel 1) door Jan Christiaens
- woensdag 16 november 2016: Amoris Laetitia: De vreugde van de liefde volgens paus Franciscus  (deel 2) door Jan Christiaens

Meer informatie via de Sint-Michielsbeweging

International INTAMS Symposium – Leuven, 25-27 October 2016

Theme:
‘A Point of No Return? Amoris Laetitia on Discernment and Conscience for Divorced and Remarried Couples ‘

In his Post-Synodal Apostolic Exhortation Amoris Laetitia, Pope Francis has reminded the Church that it should “make room for the consciences of the faithful, who very often respond as best they can to the Gospel amid their limitations, and are ca¬pable of carrying out their own discernment in complex situations” (AL, 35).

Respect for personal conscience and pastoral discernment should also guide the Church’s theological stance and pastoral attitude toward contemporary forms of living together, especially those that do not conform to the ideal of exclusive and lifelong marriage.

The Symposium explores the implications of this vision, with particular regard to those whose first marriage has failed and who have entered a second union.
Is admission to the sacraments of penance and the Eucharist the goal of such a personal and pastoral discernment?

Does Amoris Laetitia open up new possibilities in the pastoral care of the divorced and remarried, or is it just a belated legitimation of practices that have long been established in many places? How does it affect the Church’s understanding of the indissolubility of marriage?

A special focus will be on the reception of the synod process and of Amoris Laetitia by marriage and family care services in various local churches throughout Europe.

Program

www.intams.org 

De vreugde van de liefde… in goede en kwade dagen – zaterdag 21 januari 2017 in Rotselaar

Deze ontmoeting met mgr. Van Looy is een initiatief van de Focolarebeweging

Paus Franciscus schreef na de twee synodes over huwelijk en gezin in oktober 2014 en 2015 een bijzondere brief: Amoris Laetitia.
Zoals hij zelf aangeeft, wil hij hiermee ‘de reflectie, de dialoog en de pastoraal oriënteren en tegelijkertijd de gezinnen in hun engagement zowel als in hun moeilijkheden bemoedigen, stimuleren en helpen’.

Mgr. Van Looy, bisschop van Gent en deelnemer aan de synode van 2015, zal een aantal passages toelichten en hij neemt ook de tijd om vragen te beantwoorden.

Deze ontmoeting met mgr. Van Looy vindt plaats op zaterdag 21 januari 2017 in Ontmoetingscentrum Eenheid, Aarschotsesteenweg 381 in Rotselaar.
Onthaal vanaf 9.30 u. , einde om 13 uur.

Er is simultaanvertaling naar het Frans.

Er is kinderopvang tot 12 jaar.
Om het kinderprogramma goed te kunnen voorbereiden, geeft wie kinderen meebrengt vooraf het aantal en de leeftijd door via Lida: gsm 0471.203578 of e-mail: alidavandijk@gmail.com

Wie wil, kan picknick meebrengen.

Bijdrage: € 9 per volwassene.

Mag ik? Dank je. Sorry. Vrijmoedige dialoog over relaties, huwelijk en gezin – boek

Een openhartige dialoog over de toekomst van relaties en gezin vanuit christelijk perspectief

Johan Bonny, Roger Burggraeve & Ilse Van Halst, Mag ik? Dank je. Sorry. Vrijmoedige dialoog over relaties, huwelijk en gezin, Tielt, Lannoo, 2016.

Zoals goede wijn moet kunnen rijpen, zo heeft liefde tijd nodig om te groeien. Groeien in liefde kan alleen maar als je kwistig omspringt met de begrippen 'mag ik?', 'dank je' en 'sorry', meent paus Franciscus in De vreugde van de liefde naar aanleiding van de synode over het huwelijk en het gezin. Geïnspireerd hierdoor ging de Antwerpse bisschop Johan Bonny in gesprek met moraaltheoloog Roger Burggraeve en journaliste Ilse Van Halst. Om verder te denken over de toekomst van het huwelijk en de diverse relatie- en gezinsmodellen en over hoe we kunnen omgaan met gebroken relaties. Het werd een uitdagend pleidooi voor de Kerk, maar ook voor de hele maatschappij. 
Dit boek heeft niet de bedoeling om de puntjes op de kerkelijke i te zetten. Het is vooral een hartelijke oproep om van gedachten te wisselen over relatievorming, huwelijk en gezin aan al wie in de pastoraal actief is, in school en opvoeding, en ruimer aan alle gelovigen en geïnteresseerden in onze samenleving. 

Mgr. Johan Bonny is sinds 2008 bisschop van Antwerpen. Als vertegenwoordiger van de  Belgische bisschoppen nam hij in oktober 2015 deel aan de tweede synode over het gezin in Rome.

Roger Burggraeve is moraaltheoloog, Bijbelfilosoof en Levinas-onderzoeker. Hij doceerde en publiceerde over christelijke seksualiteits-, huwelijks- en gezinsethiek en een ethiek van de groei in moeilijke pastorale en opvoedkundige situaties. Gedurende 37 jaar was hij actief in het Centrum ‘Eigentijdse Jeugd’ in Dilbeek.

Ilse Van Halst is journaliste. Ze is hoofdredacteur van Relevant, het magazine van het bisdom Antwerpen, en redacteur bij het parochieblad Kerk & Leven.

Meer informatie via Uitgeverij Lannoo

Boekvoorstelling op vrijdag 14 oktober 2016 om 10 u. in het Theologisch en Pastoraal Centrum, Groenenborgerlaan 149 in 2020 Antwerpen.

De verborgen veerkracht van fragiele liefde. Stapstenen voor een christelijke groei-ethiek in het licht van paus Franciscus’ ‘logica van de pastorale barmhartigheid’ (Amoris Laetitia) – artikel van Prof. em. Roger Burggraeve

Collationes, 46(2016)3, 243-266

Het septembernummer van Collationes opent met een bijdrage van Roger Burggraeve (prof. em. van de K.U. Leuven), dat de titel draagt: “De verborgen veerkracht van fragiele liefde. Stapstenen voor een christelijke groei-ethiek in het licht van paus Franciscus’ ‘logica van de pastorale barmhartigheid’ (Amoris Laetitia)”. Hij verwijst er naar het educatief-pastorale werk dat hij samen met zijn medebroeders onder jongeren verrichte om hen te helpen groeien in de richting van het christelijke ideaal van menswaardige seksualiteit en liefde. Johannes-Paulus II’ idee van de ‘wet van de gradualiteit’ vormde een stimulans tot theoretische reflectie over deze pastorale praktijk. Ze bood een mogelijkheid om een ‘ethiek van het haalbare voor jonge mensen’ te ontwikkelen, zonder de christelijke visie te verloochenen enerzijds en zonder de jongeren – en mensen onderweg – in de steek te laten anderzijds. Burggraeve vindt dat die keuze voor een dergelijke christelijk geïnspireerde groei-ethiek recent werd bevestigd in de dubbele gezinssynode van 2014 en 2015 en vooral in de postsynodale apostolische exhortatie Amoris Laeititia (2016) van paus Franciscus, die zowel de groei in als naar het huwelijk (en het huwelijksgezin) expliciet tot de kern maakt van de “logica van de pastorale barmhartigheid” (AL 307-312). 

Dit artikel is volledig beschikbaar op de Thomas website.

Naar ‘De verborgen veerkracht van fragiele liefde. Stapstenen voor een christelijke groei-ethiek in het licht van paus Franciscus’ ‘logica van de pastorale barmhartigheid’ (Amoris Laetitia)
 

Eerste reflecties en commentaren in de media bij het verschijnen van Amoris Laetitia

Amoris Laetitia in cijfers (Bron: Kerknet website dd 8/4/2016)

Bakens verzet (Tertio hoofdredacteur Geert De Kerpel, Bron: Tertio)

- Bisschop Van Looy over Amoris Laetitia (Bron: Kerknet website dd 8/4/2016)

 

Amoris Laetitia – Een ander gelaat van de Kerk (tekst van Mgr. Van Looy tijdens de persvoorstelling (Bron: Kerknet website dd 08/04/2016)

Theologische en pastorale bedenkingen bij exhortatie Amoris Laetitia (door Stijn Van den Bossche tijdens de persvoorstelling (Bron: Kerknet website dd 08/04/2016)

Keert de katholieke kerk haar kar? (Radio1, De Wereld Vandaag, met Geert De Kerpel, 08/04/2016)

Terzake van 08/04/2016 (met bisschop Van Looy, Lieven Boeve en Rik Torfs)

Rik Torfs: “Deze paus durft eindelijk te breken met het verleden” (Bron: Nieuwsblad dd 08/04/2016)

Paus Franciscus: ‘Gescheiden en hertrouwde katholieken niet voor eeuwig veroordelen’ (Bron: Gazet van Antwerpen dd 08/04/2016)

"Rik Torfs: "Paus is vernieuwend en tegelijk voorzichtig genoeg" (Bron: De Morgen dd 08/04/2016)

Paus pleit voor warmer onthaal moderne gezinsvormen binnen de Kerk (Deredactie.be dd 08/04/2016)

Een klein keerpunt in nieuwe brief van paus Franciscus (Bron: De Morgen dd 08/04/2016)

Zet Kerk deur op kier voor hertrouwen? (Bron: De Morgen dd 08/04/2016)

Opinie: Kans gemist, hipsterpaus (Tom De Cock in De Morgen dd 09/04/2016)

- Gezinspastoraal: Amoris Laetitia brengt een perspectiefwissel (Bron: Kerknet website dd 16/04/2016)

Dossier 'Amoris Laetitia en gezinssynode' op de Kerknet website    top

Reactie van IDGP bij het verschijnen van Amoris Laetitia

Met de postsynodale exhortatie Amoris Laetitia – De vreugde van de liefde – trekt paus Franciscus een ander taalregister dan zijn voorgangers open om over huwelijk en gezin te spreken. De toon is warmer en milder dan voorheen, de leer zelf blijft ongewijzigd. De pastorale houding is in belangrijke mate veranderd, de leerstellige inhoud niet.
 
We kunnen het met een metafoor uit de muziekwereld zo stellen: er is een zekere ruimte voor variaties in thema en ritme. Wie een valse noot speelt of de notatie onvoldoende beheerst, wordt niet langer scheef bekeken of uit het orkest gezet, maar wordt uitgedaagd en begeleid om zijn of haar vaardigheden verder te ontwikkelen. Dirigenten hebben de opdracht om het beste en het best mogelijke uit de muzikanten en hun instrumenten te halen, om elke inspanning en inbreng om er iets moois van te maken te waarderen, en om het muziekstuk steeds beter te laten klinken.
 
Amoris Laetitia komt voor een groot stuk tegemoet aan de verzuchtingen die in de Belgische katholieke Kerk leven. In de antwoorden van de respondenten die in ons land in 2014 en 2015 deelnamen aan de wereldwijde Vaticaanse bevragingen klonken hoop en verlangen door naar een grote openheid en gastvrijheid voor mensen en gezinnen in zogenaamde irreguliere relatievormen en gezinssituaties. Ook de hoop en het verlangen kwamen naar boven om het goede en waardevolle te zien en te waarderen in deze gezinnen, om de liefde en het geloof dat er aanwezig is naar waarde te schatten, niet in het minst in het belang van de kinderen. Ook klonk de oproep om voorzichtig te spreken over gezinnen en om een veroordelend spreken dat uitgaat van ideaalbeelden achterwege te laten. Respondenten spraken de hoop uit dat de Kerk meer begrip zou tonen voor wat er in gezinnen leeft en dat ze oog zou hebben voor hun kwetsuren, vragen en moeilijkheden. Tegelijk gaven de respondenten het belang aan om het huwelijk en het christelijk gezinsleven voor te stellen als een keuze met een eigen waarde en betekenis en om hierbij vrijmoedig te spreken over de eigenheid en het wezen van het sacrament van het huwelijk. 
 
Aan die verhoopte veranderingen in stijl, houding en taal komt Amoris Laetitia in hoge mate tegemoet. Paus Franciscus wijst op het belang en de noodzaak om mensen en gezinnen nabij te zijn in hun concrete levenscontext en om vandaaruit met hen op weg te gaan. Hij geeft expliciet aan dat de Kerk in het verleden al te vaak te idealiserend gesproken heeft over huwelijk en gezin. Met deze pastorale omslag zijn we in onze contreien feitelijk al op heel wat plaatsen vertrouwd. Dat deze inclusieve, niet-veroordelende en uitnodigende stijl nu ook door paus Franciscus expliciet naar voren geschoven wordt, is betekenisvol en belangrijk, zeker ook op internationaal vlak.
 
Dat paus Franciscus een aantal zaken niet expliciet benoemt en er geen eenduidig standpunt over inneemt – bijvoorbeeld over de communie aan hertrouwde echtgescheidenen – maar de kaart van de onderscheiding en het gevormde geweten trekt, geeft aan de bisschoppen in de particuliere kerken de mogelijkheid en ruimte om de concrete levensomstandigheden en de plaatselijke cultuur en context te verdisconteren.
 
Deze officiële kerkelijke perspectiefwissel op pastoraal vlak mag niet onderschat worden, maar ook niet overschat. Mensen en gezinnen kunnen zich nog altijd veroordeeld weten door de leer als dusdanig. De klassieke tweedeling leer-pastoraal kan voor hen aanvoelen als slaan en zalven tegelijk.
 
Ondanks de grote pastorale openheid op partnerrelaties en gezinnen die niet beantwoorden aan het sacramentele huwelijk, stellen we vast dat gezinnen van homo’s of lesbiennes – een wereldwijde realiteit of ze nu maatschappelijk gezien wettelijk erkend dan wel verborgen of verboden zijn – geen aandacht krijgen in Amoris Laetitia, hooguit een vermelding in de marge. Dit ‘doodzwijgen’ is bijzonder pijnlijk voor gedoopte en praktiserende homo’s en lesbiennes die zich op een integere manier engageren in een duurzame, trouwe en exclusieve relatie en die zich vanuit hun geloof in de verrezen Christus oprecht inzetten om evangelisch te leven. Dat hiervoor geen maatschappelijk draagvlak is in bepaalde geografische regio’s en bij bepaalde groepen katholieken zal zeker meegespeeld hebben, evenals de vrees voor een mogelijke verwarring met het sacramentele huwelijk tussen een man en een vrouw.
 
Het valt op dat de exhortatie uitgaat van een vrij harmonieuze en homogene geloofsbeleving binnen christelijke echtparen en gezinnen. In ons land zien we dat hierrond veel diversiteit tussen partners bestaat en ook tussen ouders en kinderen. Ook opmerkelijk is dat de paus voor het grootste deel het klassieke rollenpatroon tussen mannen en vrouwen bevestigt of er impliciet naar verwijst. Hier bestaat het risico dat vrouwen en mannen gereduceerd worden tot hun specifieke ‘vrouwelijke’ en ‘mannelijke’ kenmerken en rollen, wat niet altijd even bevrijdend voor hen is.
 
We verwachten dat de exhortatie nieuwe impulsen geeft aan de huwelijksvoorbereiding en ook stimuleert om in te zetten op huwelijksbegeleiding. Paus Franciscus geeft met het hoofdstuk ‘Liefde in het huwelijk’ – grotendeels opgebouwd rond Paulus’ hooglied van de liefde in 1 Kor 13,4-7 – boeiende stof tot reflectie en gesprek. De nadruk die Amoris Laetitia legt op de fragiliteit van gezinnen, het belang van communicatie en dialoog, vergeving en verzoening nodigt uit om hieraan ook uitdrukkelijk aandacht te besteden in de huwelijksvoorbereiding en in het op weg gaan met mensen. De website Gezinspastoraal.be biedt op dit vlak al heel wat informatie.
 
De Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal zal verder inzetten op aandacht voor het gezinsleven in al zijn diversiteit, kwetsbaarheid en schoonheid.

 
Enkele linken naar de website Gezinspastoraal.be:

Artikels over Amoris Laetitia en over de twee gezinssynodes

Naar de lijst met artikels over Amoris Laetitia en de gezinssynodes in de IDGP-vakbibliotheek  
(de auteurs van de artikels staan in alfabetische volgorde)

top

Aandacht voor gezinnen – inspiratie voor parochies

Op de webpagina ‘Aandacht voor gezinnen – inspiratie voor parochies’ staan suggesties en aandachtspunten om als lokale geloofsgemeenschap open te staan en aandacht te hebben voor gezinnen.

We willen vooral inspireren en aangeven wat er voor gezinnen kan of zou gedaan kunnen worden, voor zover dit binnen de eigen specifieke pastorale context mogelijk en haalbaar is. Wellicht is het voor een aantal suggesties aangewezen om de aandacht voor gezinnen op te nemen binnen een parochie-overschrijdend verband: in de federatie, pastorale eenheid of zone of binnen het dekenaat.

De suggesties zijn thematisch samengezet:

Naar de webpagina 'Aandacht voor gezinnen – inspiratie voor parochies' 

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen (voorheen VSKO) IDKG Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo