Blog 'I wonder'

Vrijdag 26 Augustus 2016 - 10:27:59

http://gezinspastoraal.wordpress.com/

of ook: http://iwonder.tk


De opzet en naam van de blog

Op 15 mei 2013 – de Internationale dag van het gezin – zag de gezinspastorale blog 'I wonder' het levenslicht.

Met de blog 'I wonder' wil de Interdiocesane dienst voor gezinspastoraal (IDGP)

 • mensen aan het denken zetten over gezinsthema's via kleine blogjes over het gezinsleven van alledag in al zijn vormen en facetten;
 • een hoopvolle visie op 'gezin, geloof en spiritualiteit' laten klinken doorheen ervaringen van elke dag;
 • gezinnen bemoedigen en inspireren in hun christen zijn door ervaringen van anderen te delen;
 • 'Gezinspastoraal' ook een gelaat geven: we zijn een groep van mensen die aanspreekbaar zijn en willen aanspreken.

De blog bundelt verhalen van mama's en papa's, oma's en opa's.
Hun verhalen zijn inkijkjes in hun leven, doorkijkjes naar God die Liefde is, kleine parabels van gezins- en familieleven, met kleurrijke en bewogen kanten. Nu eens met een ondertoon van verwondering over wat ze meemaken, dan weer met een inspirerende gedachte of met een vraag die onbeantwoord blijft. Verhalen met een lach en een traan, zonder pretentie. Het is niet wat het moet zijn, het is wat het is. Menselijke verhalen met een goddelijke glimp.


'I wonder …' Hoe vertaal je dat?
Met een helder en krachtig 'Ik vraag me af'? Dat klinkt best goed. Want begint niet alles met deze vraag? Elke wetenschap en elke gedachtegang, elke theorie en zelfs elke goede babbel?
Of wordt het 'Ik verwonder me'? Misschien is dat nog mooier. Want hier gaat alles open. En hier valt alles stil. De vrager wordt ontvanger, en het wonder spreekt.

'I wonder…' Hoe vertaal je dat?
Je kunt het niet vatten in twee woorden. Het is niet vertaal-baar, maar wel vertel-baar in 1001 verhalen.

top


Vorm en inhoud van de blogberichten

Deze opzet krijgt vorm in korte, krachtige verhalen over het leven zoals het is waarin een ervaring van het goddelijke mag doorklinken.

Het kunnen verhalen zijn met een knipoog waarbij je met de nodige zelfrelativering kijkt naar je eigen leven en een milde afweging maakt tussen het ideaal en de realiteit.
Soms zijn het verhalen die ontstaan vanuit verwondering en ontroering. Ze gaan over kleine dingen die je oppikt terwijl anderen eraan voorbijgaan.
Sommige blogjes zijn een spiegel voor de lezers en raken mensen door hun herkenbaarheid.
Er zijn blogjes die ontstaan vanuit levensvragen zonder dat deze moeten beantwoord worden.
Ten slotte zijn er de 'goed nieuws verhalen', verhalen waarin een Bijbels woord of een Bijbelse zin ineens vorm krijgt in heel gewone dingen.

Thematisch zijn de blogjes even divers als het dagelijkse leven zelf: mijmeringen onderweg, de geneugten van het (groot)ouder zijn, beklijvende woorden tijdens een gesprek, kinderwijsheden, scharniermomenten in het leven, ervaringen die dicht bij elkaar liggen (geboorte en dood, winst en verlies, enzovoort),…
Daarnaast zijn er ook blogposts die aansluiten bij sterke liturgische tijden (Advent en Kersttijd, veertigdagentijd en Paastijd, Pinksteren, ...) of bij feesten als Moeder- en Vaderdag.


Tien toepassingstips voor de blogberichten – in de pastoraal, thuis en elders

Elk blogje belicht een ander facet van gezin-zijn, en zin vinden in het leven van elke dag.

Elk blogbericht is een klein verhaal, dat je afzonderlijk kunt gebruiken:

 • als bezinnende gedachte of inspiratiebron in het begin of aan het einde van de dag, of tijdens een pauze;
 • als prikbordtekst in een kinderdagverblijf, school, ziekenhuis, woonzorgcentrum, rust- en verzorgingstehuis, of achter in de kerk of thuis;
 • als doordenkertje in het ledenblad van een vereniging of op de lokale bladzijden in Kerk&leven, als rubriekje in een blad rond geloof en verdieping;
 • als opening van een vergadering;
 • als aanzet en impuls voor een samenkomst van een gezinsgroep, een gespreks- of bezinningsgroep, in het kader van de huwelijksvoorbereiding of van relatiedagen;
 • als voorbeeld uit-het-leven-gegrepen voor een lezing, vormingsmoment of artikel;
 • als opstapje of eyeopener voor in de klas;
 • als inspiratiebron voor een homilie;
 • als geschenkje voor de parochianen of deelnemers aan een vorming of bezinning: iets om thuis na te lezen of op de koelkast te hangen;
 • als bezinningsmoment thuis met het hele gezin, 's avonds of voor de maaltijd: om even voor te lezen en bij stil te staan.
  top


Eenvoudige en thematische zoekfunctie voor blogberichten

Een eenvoudige zoekfunctie sorteert de blogberichten thematisch op woorden zoals aanwezigheid, afscheid, armoede, beleving, beperking, bijbel, dankbaarheid, dood, familie, feest, gebed, geboorte, geloof, geluk, God, grootouder, heilige Geest, huwelijk, kind, kinderwijsheid, levenswijsheid, liefde, liturgie, loslaten, ontspanning, opgroeien, opvoeding, ouder, Pasen, ritueel, scheidingsangst, spel, tederheid, thuiskomen, toekomst, traditie, vakantie, verbeelding, verbinding, verdriet, verlangen, verrijzenis, vertrouwen, verwondering, vruchtbaarheid, ziekte, zinvragen, zorg, zwangerschap, …

De zoekfunctie staat in de rechterkolom van de blog: categorie selecteren. top


Bloggers

Onze bloggers behoren tot drie generaties. Er zijn de ouders van jonge kinderen, ouders van opgroeiende tieners en twintigers en mensen die verhalen over het grootouderschap.

Nieuwe bloggers kunnen zich altijd aanmelden door één of meerdere blogjes in te sturen via IDGP@kerknet.be. Zij krijgen dan de nodige feedback en concrete instructies om een medeblogger te worden.
top


De blog volgen

Wil je graag een berichtje in je mailbox bij elk nieuw blogbericht? Dat kan! Vul bovenaan rechts op de startpagina van de blog je e-mailadres in en druk op 'Volg'.

top


100 kleine parabels van gezins- en familieleven – Persbericht van 4 september 2014

Op 4 september 2014 ging het 100ste blogbericht online op de gezinspastorale blog 'I wonder'.
We vroegen aan elk van onze bloggers tien woorden, die méér en Méér vertellen over hun dagelijks gezinsleven in als zijn vormen en facetten. Het werd een kleurrijke verzameling van 100 woorden.

Lees hier het persbericht d.d. 04-09-2014

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen (voorheen VSKO) IDKG Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo