Vrijdag 26 Augustus 2016 - 10:27:58



Je slaat niet, zelfs niet met bloemen

Wat gebeurt er als je aan een jongen vraagt om een meisje te slaan? De Italiaanse nieuwssite Fanpage.it nam de proef op de som en maakte er een filmpje van.
‘Sla haar’ – reacties van kinderen

Bron: https://www.youtube.com/watch?v=b2OcKQ_mbiQ

  top



Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik: bel 1712

Eén aanspreekpunt voor alle vormen van geweld

Vanaf 13 maart 2012 bestaat er 1 centraal telefoonnummer voor elk vermoeden van geweld.
Van 9 uur tot 17 uur kan iedereen op het nummer 1712 terecht met vragen en meldingen, en dat discreet en gratis.

Het meldpunt integreert de bestaande meldpunten, aanspreekpunten en onthaalwerkingen van de vertrouwenscentra kindermishandeling (VK) en de centra algemeen welzijnswerk (CAW). Deze organisaties hebben heel wat expertise in partnergeweld, slachtofferhulp en ouderenmisbehandeling. Op 7 plaatsen in Vlaanderen bemannen medewerkers van beide diensten een meldpunt dat bereikbaar is via één nummer: 1712. Via een doorschakelsysteem komt de beller terecht bij het meldpunt in zijn eigen regio. 
Geleidelijk aan worden de bestaande werkingen rond slachtofferhulp, partnergeweld en ouderenmisbehandeling in dit meldpunt geïntegreerd.

Een oproep naar het meldpunt is gratis en wordt niet op de gesprekslijst van de factuur vermeld. Zo kunnen bijv. kinderen ook ten aanzien van hun ouders vrijblijvend contact opnemen met het meldpunt, zonder dat ze het risico lopen hierop door een ouder te worden aangesproken. Dit is een belangrijk veiligheidsaspect in situaties van kindermishandeling, intrafamiliaal geweld, oudermis(be)handeling en partnergeweld. In de toekomst zal het meldpunt ook bereikbaar zijn via de modaliteit van chatten.

Het nummer 1712 blijft een nummer voor alle vormen van geweld en misbruik:
- voor vragen en concrete meldingen
- voor vermoedens en feiten
- voor alle doelgroepen: kinderen, volwassenen en ouderen
- voor slachtoffers en daders
- voor intrafamiliaal en extrafamiliaal geweld
- voor een vervolgtraject binnen hulpverlening of binnen justitie

www.1712.be

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen (voorheen VSKO) IDKG Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo