Gezinspastoraal in de bisdommen

Vrijdag 26 Augustus 2016 - 10:27:52

Via onder meer Gezinspastoraal wil de katholieke kerkgemeenschap alle gezinnen nabij zijn en hen ondersteunen. Hierbij heeft zij oog voor de vele maatschappelijke veranderingen op relationeel vlak, waardoor een waaier aan relatie- en samenlevingsvormen is ontstaan.
Gezinspastoraal wil zorg dragen voor de concrete mens in zijn of haar specifiek levensrelatie. Daarom is er een gevarieerd aanbod voor diverse groepen van mensen: kandidaat-trouwers, gehuwden, gezinnen, alleenstaanden, echtgescheidenen, weduwen en weduwnaars, nabestaanden na zelfdoding, ...
Gezinspastoraal engageert zich vanuit een christelijke inspiratie.

Gezinspastoraal wordt in concrete projecten ondersteund door IDGP, een interdiocesane vormings- en studiedienst voor gezinspastoraal.
Wil je meer weten over wat er in je bisdom of vicariaat gebeurt, klik hieronder op de juiste link.

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen (voorheen VSKO) IDKG Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo