Vrijdag 26 Augustus 2016 - 10:27:55


Gebeden - gedichten - teksten rond 'geboorte' en 'kinderen'


Uit psalm 139

U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.
Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.
Toen ik in het verborgene gemaakt werd,
kunstig geweven in de schoot van de aarde,
was mijn wezen voor u geen geheim.

Psalm 139,13-15


Zomaar

Jouw kind,
maar geen bezit.

Volkomen afhankelijk,
volkomen vrij.

Niet gemaakt
maar geschapen.

Een gebaar
van de Schepper.

Geluk je zomaar
in de schoot gevallen.

Uit: Hans Bouma, Droom die mens werd. 101 gedichten bij de geboorte, Ten Have, 2005, p. 15.  top


Zal ze sterk zijn

Zal ze sterk zijn
in tederheid,
uitblinken in liefde?

Noem telkens weer
haar naam,
haar werkelijke naam,

opdat ze niet vervreemdt
van haar bestemming,

begaafd is zij,
veelbelovend,

hoe prachtig
mag haar toekomst zijn.

Hans Bouma  top


Een gebaar van U

Dit kind o God –
hoezeer ook vlees van ons vlees,
adem van onze adem,

een gebaar van U,
een teken van uw goedheid,
een openbaring.

Dit kind –
geluk ons overkomen
zoals licht je overkomt,

geluk
dat ons in de schoot viel.

Wat verdiept en verrijkt,
ons leven glans verleent,

Gij geeft het uw beminden
in de slaap.

Dit kind –
een naam, een gezicht,
een onzegbaar geheim

ons zomaar toevertrouwd.

Uit: Hans Bouma, Een leven lang bidden. Gebeden over leven, liefde en dood, Tielt, Lannoo, 2007, p. 168. top


Overkant

Jij zo nabij, zo vertrouwd,
binnenkant van ons bestaan –

zo prachtig
als jij je onttrekt,
alles te buiten gaat.

Nieuw land, lief vergezicht.
Overkant.

Glimlachend noem ik je naam,
pak ik je hand.

Jij zo jij.

Uit: Hans Bouma, Droom die mens werd. 101 gedichten bij de geboorte, Ten Have, 2005, p. 17.  top


Iets te zeggen

Dat wij ons kind
iets te zeggen hebben,
iets dat bevorderlijk is
voor z'n geluk.

O God,
Woorden die voeden en laven,
taal die draagt en bezielt.

Het meest dringende – dat wij
het ons kind niet onthouden:

het verhaal van het licht,
het altijd weer winnende licht.

De droom van uw Rijk,
visioenen van vrede.

God,
dat wij ons kind recht doen,
werkelijk recht doen.

Uit: Hans Bouma, Een leven lang bidden. Gebeden over leven, liefde en dood, Tielt, Lannoo, 2007, p. 169. top


Diepingrijpend

Alles wat er gaande is
tussen U en ons o God,

meteen, zonder voorbehoud,
betrekt Gij ons kind erbij.

Zo diepingrijpend uw aandacht,
zo allesomvattend uw genegenheid.

Ons kind –
uw mens mag het zijn,

evenals wij
is het geboren voor het licht.

Getekend door uw liefde
mag het voorgoed op weg zijn
naar uw Rijk.

Uit: Hans Bouma, Een leven lang bidden. Gebeden over leven, liefde en dood, Tielt, Lannoo, 2007, p. 171. top


Nooit dakloos

Dat ons kind erbij hoort,
er definitief bij hoort –

bij de geschiedenis
die Gij met ons maakt.
Eén grote heilsgeschiedenis.

Dat ons kind,
hoe z'n weg ook loopt,
nooit ontsnapt aan uw aandacht,
nooit dakloos is.

Steeds dat lichtend perspectief –
Uw Rijk o God,
ook zijn toekomst.

Het verheugt ons mateloos.
Als één recht heeft
op een hoogestemde lofzang,

dan Gij o God.

Uit: Hans Bouma, Een leven lang bidden. Gebeden over leven, liefde en dood, Tielt, Lannoo, 2007, p. 172. top


Bij de geboorte van een kind

Aan de wieg van dit kind
staan wij verwonderd stil bij het leven.
Wij ervaren
hoe klein wij zijn en hoe groot:
hulpeloos en toch vol levenskracht,
armzalig en toch vol beloften.
Bij deze geboorte vragen wij U:
help ons alles te doen
wat het geluk van dit kind kan dienen.
U hebt ons dit jonge leven toevertrouwd:
laat het te midden van ons opgroeien
in een klimaat van goedheid.
Leer ons naar elkaar te luisteren,
doe ons beseffen dat spreken zilver is
en zwijgen soms goud.
Heer onze God,
wij mogen geloven in U
en in Jezus, uw Zoon.
Wij hopen dit geloof
met uw genade
door te geven
alle dagen die komen.

Bron: Persdienst bisdom Breda, Thuis bidden top


Kindje met een functiebeperking

Naar de webpagina 'Kindje met een functiebeperking  top


Publicaties rond geboorte


Droom die mens werd. 101 gedichten bij de geboorte

Hans Bouma, Droom die mens werd. 101 gedichten bij de geboorte, uitgeverij Ten Have, 2005.  top

 

 

 


Welkom Wonder – Wensen voor het leven

Jan Willems, Welkom wonder – Wensen voor het leven, Leuven, Davidsfonds Uitgeverij, 2011, 80 p.

De geboorte van een kind of kleinkind is een van de meest ingrijpende en positieve ervaringen. Een gebeurtenis die haast te groot is om onder woorden te brengen. Jan Willems (uit Vorselaar) verzamelde de mooiste gevoelens en wensen rond kinderen krijgen en grootbrengen.

Het boek bevat citaten van mensen uit verschillende landen en culturen, rake gedachten en wijsheden, grappige of warme verzen die ontroeren. Citaten waarin verwondering om het leven en liefde van (groot)ouders voor hun (klein)kinderen centraal staan.

Het boek 'Welkom wonder. Wensen voor het leven' telt 80 pagina's en verscheen bij Uitgeverij Davidsfonds in Leuven.top


Spiritualiteit rond zwangerschap, geboorte en pril ouderschap – artikel

Judith Cockx schreef een artikel over spiritualiteit rond zwangerschap, geboorte en pril ouderschap in: Thomas Knieps-Port le Roi & Annemie Dillen (red.), (Niets) voor dummies? Over de spirituele competenties van de leek, Antwerpen, Halewijn, 2014.

Meer informatie:

Thomas Knieps-Port le Roi & Annemie Dillen (red.), (N)iets voor dummies? Over de spirituele competenties van de leek, Antwerpen, Halewijn, 2014.
ISBN 978-90-8528-283-9
€ 22,50

Over het boek

De geïnstitutionaliseerde godsdienst staat vandaag bij velen slecht aangeschreven. Is dit simpelweg het gevolg van de zich doorzettende secularisering? Of verwijdert het geloof van mensen die zichzelf vaak als 'spiritueel maar niet religieus' beschrijven, zich van de officiële geloofsvormen en -praktijken die gedurende eeuwen door de kerk werden opgelegd?
Nieuwe theologische reflecties over spiritualiteit van leken kunnen een uitweg bieden in de spanning tussen institutie en traditie enerzijds en eigen vormgeving van spiritualiteit anderzijds. De teksten in dit boek geven inzage in de verschillende facetten van deze zoektocht, die van vitaal belang lijkt voor de toekomst van de Kerk.
Dit boek richt zich tot pastores uit alle sectoren, zorgverleners, beleidsverantwoordelijken en allen die geïnteresseerd zijn in de spirituele expertise van de leek in de kerk. Het wil aanzetten geven tot waardering van en kritisch-constructieve dialoog over spiritualiteitsbeleving vanuit en te midden van het leven van alledag, waarin de zogenaamde 'leken' ten volle expert zijn.

Met bijdragen van Luc Bouckaert, Judith Cockx, Kees de Groot, Maaike de Haardt, Annemie Dillen, R. Ruard Ganzevoort, Thomas Knieps-Port le Roi, Patrick Ruysschaert, Laurien Schrijver, Katie Velghe en Johan Verstraeten.

Inhoudstafel

EEN VERBORGEN ONDERSTROOM – De spirituele competentie van leken
Thomas Knieps-Port le Roi en Annemie Dillen

DE NIEUWE SPIRITUELE ZOEKTOCHT – Buiten en binnen de kerken
Kees de Groot

SCHATBEWAARDERS? – Oude en nieuwe beheerders van het spirituele kapitaal in de samenleving
R. Ruard Ganzevoort

GODDELIJKE PRESENTIE IN HET ALLEDAAGSE – Voorbij de strijd om competenties?
Maaike de Haardt

HET "SECULIERE KARAKTER" VAN DE LEEK – Lekenspiritualiteit in het spoor van Vaticanum II
Thomas Knieps-Port le Roi

SPIRITUEEL BEWUST LEIDERSCHAP
Luk Bouckaert

GELUKKIG GEZIN – Zin vinden in het leven van elke dag
Katie Velghe

SPIRITUALITEIT ROND ZWANGERSCHAP, GEBOORTE EN PRIL OUDERSCHAP
Judith Cockx

SPIRITUALITEIT AAN HET ZIEKBED
Laurien Schrijver

LEVEN EN WERKEN OP EEN KLEINSCHALIGE EN ZELFVOORZIENENDE (ZORG)BOERDERIJ
Patrick Ruysschaert en Bellinda Staelens

EVANGELISATIE IN HET SPANNINGSVELD TUSSEN VERNIEUWING EN CONSERVATISME – Nieuwe bewegingen in de katholieke kerk
Johan Verstraeten

Bestelinformatie

Onthaal en besteldienst
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
Tel. 03 210 08 11
E-mail: onthaal@kerknet.be
www.halewijn.info

Deze uitgave is ook te koop in de liturgische centra en boekhandelstop

Nuttige adressen en linken

Luik 'Zwangerschap en geboorte' op de website van Kind & Gezin
Hier vind je goede achtergrondinformatie en praktische tips over de voorbereiding op de bevalling en de geboorte.

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen (voorheen VSKO) IDKG Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo