Vrijdag 26 Augustus 2016 - 10:27:58

Bij relatiemoeilijkheden of huwelijksproblemen kan het deugddoend en verhelderend zijn om hierover in vertrouwen te spreken met iemand die luistert en ondersteuning biedt om klaarheid in de eigen situatie te brengen.

Wie met vragen en/of moeilijkheden rond de eigen relatie zit en nood heeft aan een pastoraal gesprek, kan contact opnemen met de diensten voor gezinspastoraal. Gezinspastoraal helpt dan zoeken naar iemand bij wie men op verhaal kan komen.
Het kan daarbij gaan om persoonlijke begeleiding in een pastorale context, of om een meer professionele vorm van hulpverlening vanuit een gelovige bewogenheid.

 

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen (voorheen VSKO) IDKG Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo