Geloofscommunicatie

Vrijdag 26 Augustus 2016 - 10:27:57


Foto 'Geloof heeft vele kleuren'

 


Van wieg tot wereld. Geloofscommunicatie met kinderen

De onderstaande tekst verscheen in november 2010 in het Don Bosco tijdschrift. Het artikel kaderde in de rubriek 'Goed-gezin-d', een rubriek van zes bijdragen over gezinsthema's. De zes artikels werden door IDGP geschreven op vraag van de redactie van het Don Bosco tijdschrift.


De dagen worden nu snel korter. De avonden zijn koud en lang. Gezinnen trekken zich terug in de warmte van hun huis. Ze wachten. De kale bomen wachten. De slapende egels wachten. De hele wereld wacht. Maar op wat? Op wie? Het is de tijd van advent. We zingen dat we het kerstekind verwachten. Of we herinneren ons dat we dat ooit gezongen hebben. De tintelende feestelijkheid zit al een beetje in de lucht. En de kinderen stellen vragen. Is Jezus nu in een stal geboren? Waarom dan wel? Wat zeg je? Tweeduizend jaar geleden? En waarom vieren we dat vandaag nog? Ze herinneren ons aan onze vragen. En ze dwingen ons na te denken over antwoorden. Wat geloven we zelf en hoe beleven we dat met onze kinderen?


Recht op religie

Sommige goedmenende ouders stellen zich de vraag of ze wel het recht hebben om een bepaalde geloofsovertuiging aan hun kinderen door te geven. Ze dragen de vrijheid van hun kinderen hoog in het vaandel en willen niets opdringen. Hierbij gaan ze echter voorbij aan twee zaken. Allereerst zijn de kinderen zelf vragende partij. Een recent onderzoek wees uit dat elf procent van de kinderen soms met hun ouders spreekt over geloof, terwijl vijftig procent ernaar verlangt dit te doen (1). De godsdienstpedagoog Friedrich Schweitzer spreekt daarom zelfs van een 'recht op religie' (2). Pas als het kind een gezonde basis gekregen heeft, kan het die in vraag stellen of in gesprek gaan met andere visies. Bovendien is goede geloofscommunicatie geen eenrichtingsverkeer. Samen met kinderen een gesprek voeren over geloof, is een verrijkende ervaring voor beide gesprekspartners. De ouders bieden hun ervaring en kennis aan; de kinderen hun authenticiteit en frisse vragen en gedachten. Gezonde geloofscommunicatie is nooit opdringerig.


Het begint met een verhaal

'Er was eens …' Als ouders die magische woorden uitspreken, zien ze hoe ruggen zich rechten en ogen nieuwsgierig oplichten. Er komt een verhaal. Niets is krachtiger dan een goed verhaal. En het kerstverhaal is meer dan een goed verhaal. Voor christenen is het hét verhaal dat alle andere verhalen zin geeft. De Schepper van hemel en aarde houdt zo van de mensen dat Hij naar de aarde gekomen is. Niets kan Hem tegenhouden. Desnoods wordt Hij geboren in een stal, toen en vandaag. Vaak denken we dat het bij geloofscommunicatie over onze woorden gaat. We denken dat we met onze kinderen moeten spreken over God en hoop en liefde; dat we dingen moeten proberen uit te leggen. Soms is dat ook zo. En misschien schrikt het ons af omdat we denken niet de juiste woorden te hebben. (3) Maar soms is het zo eenvoudig als met je kinderen in de zetel gaan zitten en een verhaal vertellen. Soms is het zo eenvoudig als samen een gebedshoekje maken of zondag vieren. Soms is het zo eenvoudig als de steun zoeken van anderen en de Ander.


Een gebedshoekje

Vroeger hadden rijke mensen een kapel bij hun huis, waar ze zich konden terugtrekken om te bezinnen. Armere mensen creëerden hun eigen ruimte. Zo vertelt John Wesley dat zijn moeder, als het haar even te veel werd met haar negentien (!) kinderen, haar schort boven haar hoofd trok voor een moment van stilte en gebed. Ook wij kunnen een dergelijke ruimte maken in ons huis en kinderen zijn er meestal gek op om een eigen 'geloofshoekje' in te richten. Een tafeltje, een mooie nap, een kaars, een icoon of prent, misschien een kinderbijbel (4) en eigen creaties van de kinderen, meer is er niet nodig. Die tekeningen, bloemstukjes of knutselwerkjes sluiten best aan bij de tijd van het jaar. Rond Allerheiligen kunnen er foto's en tekeningen van overleden geliefden staan, in de advent misschien een (zelfgemaakte) kerststal, waar één voor één de figuurtjes in verschijnen. In de vasten een ontluikend lentetafereel. Na Pasen de eitjesoogst, en nog later de vruchten van zomer en herfst. Voor we het weten is dit hoekje de ziel van ons huis.


Zondag vieren

Maar misschien is het nog een grotere uitdaging voor hedendaagse gezinnen om tijd te 'maken'. Het leefritme is de laatste decennia stelselmatig opgevoerd. Ouders krijgen het gevoel geleefd te worden. Steeds jongere kinderen lijden aan klachten veroorzaakt door stress.
Er wordt ons een alternatief aangeboden: een heilzaam ritme waarin mensen tot bloei kunnen komen. Een voorbeeld van dit ritme vinden we in het Genesisverhaal. Er zijn zes dagen van scheppende activiteit. En dan is er een dag van rust. Is het geen uitdaging voor gezinnen vandaag om van die dag opnieuw een dag van rust en herbronning te maken (5)? Maar al te vaak is zondag de dag waarop de berg strijk wordt ingehaald, de sociale verplichtingen in een hoog tempo worden afgehaspeld, de vrijetijdsbusiness ons dicteert wat we moeten gedaan of gezien hebben. Het kan ook anders. Zondag kan de dag zijn om onze batterijen op te laden, om ontspannen van onze huisgenoten te genieten, om te 'zien dat het goed is', Dat gaat beslist niet vanzelf; het is eigenlijk een beetje roeien tegen de stroom in. Op ons eentje is dat moeilijk. We hebben de bemoediging en inspiratie van anderen nodig: een uitnodigende gemeenschap.


Gemeenschap met anderen

Een gezond huis heeft deuren en vensters die wijd kunnen openstaan. Frisse wind waait naar binnen, huisgenoten kunnen nieuwsgierig de wereld verkennen. Het is voor een gezin van onschatbare waarde om een gemeenschap te ontdekken waar het echt thuis kan komen.
De Kerk wil een dergelijke gemeenschap zijn. Geen perfecte gemeenschap, want ze bestaat uit feilbare mensen. Maar wel een gemeenschap die gezinnen woorden aanreikt om over God te spreken. Een gemeenschap die gezinnen rituelen biedt om de hoogtepunten van hun leven samen te vieren. Een gemeenschap die gezinnen ondersteunt en hen aanmoedigt om op hun beurt anderen te dragen.


Gemeenschap met de Ander

Dit is misschien wel het moeilijkste stuk. En ook het gemakkelijkste. Het moeilijkste omdat het nu wel echt heel dicht op onze huid komt. Een gebedshoekje creëren, leuk. Voorlezen uit de kinderbijbel, gezellig. Zondagsrust, eindelijk! Genieten van de rituelen in de mis, zinvol. Maar zelf een persoonlijke relatie aangaan met de Bron van al dit moois, dat is nog iets anders. Het is echter ook het gemakkelijkste omdat we, eens we de eerste stap zetten, merken dat de eerste stap al gezet is. Hij was reeds op zoek naar ons. Hij bestookt ons al ons hele leven met blijken van liefde en toenaderingspogingen. Ons eerste gebedswoord blijkt niet meer dan een antwoord te zijn. En bij dit antwoord hoeven we ons niet anders voor te doen dan we zijn. Sommige mensen voelen zich thuis in een 'Luister Heer, ik spreek'-gebed. Ze vinden kracht in persoonlijke woorden of sluiten aan bij traditionele gebeden. Anderen komen thuis in een 'Spreek Heer, ik luister'-gebed. Ze vinden Hem in de Schrift, de natuur, de stilte.

Geloofscommunicatie is geen zoveelste opvoedingstaak. Het is een bron waar we, samen met onze kinderen, kunnen drinken en rusten. Het is een weg, die ons verder leidt dan we ooit gedroomd hadden. En het is – nu de tijd weer aanbreekt van het koortsachtig geschenkjes zoeken voor Sint en Kerst – een geschenk voor het hele gezin, om een leven lang open te maken.

Voetnoten:

(1) Henckens, Reinhilde e.a., Geloof in kinderen? Levensbeschouwelijke perspectieven van kinderen in kaart gebracht. Opzet, methode en resultaten van empirisch onderzoek bij leerkrachten rooms-katholieke godsdienst en hun leerlingen in de derde graad lager onderwijs en de eerste graad secundair onderwijs, Leuven, Peeters, 2010. Terug naar tekst
(2) Friedrich Schweitzer, Das Recht des Kindes auf Religion, Guterslöh, Kaiser, 2000. Terug naar tekst
(3) Er verschijnen regelmatig publicaties die ouders hierbij op weg willen helpen. Zo publiceerde Kolet Janssen in 2008 een boekje rond het Credo. In 'Ik geloof dat ik geloof' stellen kinderen vragen over het geloof, en gaan ze in gesprek met hun ouders. Terug naar tekst
(4) Voorbeelden van kinderbijbels en andere boeken over geloofscommunicatie met kinderen vind je op www.gezinspastoraal.be. Terug naar tekst
(5) Claire Wolfteich, The Household of God and the local Households, Intams, 2010. Terug naar tekst

 

De bovenstaande tekst verscheen in november 2010 in het Don Bosco tijdschrift. Het artikel kaderde in de rubriek 'Goed-gezin-d', een rubriek van zes bijdragen over gezinsthema's. De zes artikels werden door IDGP geschreven op vraag van de redactie van het Don Bosco tijdschrift.


top

 


Geloofscommunicatie thuis

'Gelukkig gezin – Zin vinden in het leven van elke dag' is een boek dat inspirerende inzichten biedt aan wie werk wil maken van geloofscommunicatie in het eigen gezin. Op deze website vind je ook een map om om de inhoud van 'Gelukkig gezin' aan de slag te gaan.

Katie Velghe, Gelukkig gezin – Zin vinden in het leven van elke dag, Tielt, Lannoo, 2012.

Een gelukkig gezin zijn – het is nog steeds de droom van heel veel mensen. Een gelukkig gezin kunnen opbouwen. Mogen thuiskomen in een gelukkig gezin.

Gelukkig gezin is gegroeid uit het verhaal van tientallen gezinnen. Het is de vrucht van vele jaren vormingswerk en gesprekken met gezinnen. Gezinnen die lachen en huilen en vechten en verliezen en weer opstaan. Gezinnen die zichzelf, doorheen alles, gelukkig noemen – of hopen het opnieuw te worden. Zij vinden moed en inspiratie in hun christelijke levensvisie. Al hebben ze ook veel vragen, en vaak heel uiteenlopende antwoorden, ze kiezen voor vertrouwen in een God die Liefde is, in de mensen om hen heen, in het leven.

Katie Velghe schreef Gelukkig gezin in samenwerking met de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal. Het is een boek van en voor heel gewone gezinnen. Met nieuwe en oude inzichten, herkenbare en inspirerende getuigenissen, en praktische tips om 'geluk' in het dagelijks leven op het spoor te komen en dit spoor verder uit te diepen. De getuigenissen van mensen in diverse gezinscontexten verrijkten de inhoud.
De korte cursiefjes maken van Gelukkig gezin ook een inspiratiebron voor gezins- en bezinningsgroepen. Ze bieden aanzetten voor gesprek in groepen die werken aan relatieverdieping, geloof en leven.

Katie Velghe werkt sinds 2001 als educatief medewerkster op de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal (IDGP). Ze werkt er vooral rond thema's als geloofscommunicatie met kinderen, relatie-, huwelijks- en gezinsspiritualiteit.

Bestelinfo:
Katie Velghe, Gelukkig gezin – Zin vinden in het leven van elke dag, Tielt, Lannoo, 2012.
ISBN 9789020997439 – 208 pagina's – Paperback – € 17,99
Uitgeverij Lannoo – www.lannoo.com  

Goed om weten:
- In het aprilnummer 2012 van Vrouwen met vaart (pag. 10-13) schreef Leen Vermeire een artikel over 'Gelukkig gezin' met als titel 'Geluk volgt je'.
- In het meinummer 2012 van Overhoop verscheen op pag. 9-11 een artikel over 'Gelukkig gezin'.
- In Kerk&Leven (editie Bisdom Gent) van 30 mei 2012 verscheen op pag. 19 een artikel van Eveline Coppin over 'Gelukkig gezin' met als titel 'Geluk moet je niet najagen'.
- In Tertio nr. 646 van 27 juni 2012 (pag. 13) schreef Joris Delporte een artikel over 'Gelukkig gezin' met als titel 'Gezin is proeftuin voor goddelijke liefde'.

Bijhorende werkmap (vrij beschikbaar):
De werkmap 'Vertrouwen in tijden van onzekerheid' bevat werkvormen om met de inhoud van 'Gelukkig gezin Zin vinden in het leven van elke dag' aan de slag te gaan: thuis of in (gezins)groepen die werken aan relatieverdieping, geloof en leven. Deze map is vrij beschikbaar via deze link

Bijhorend materiaal en informatie over hoe 'Gelukkig gezin' ontstond:
ga naar de webpagina 'Met kinderen bouwen aan een huis van vertrouwen'. top


Kinderen en spiritualiteit

Rebecca Nye, Kinderen en spiritualiteit, Uitgeverij Altiora, Averbode, 2014

'Kinderen en spiritualiteit' is een uniek boek dat ingaat op de vraag "Ervaren kinderen een eigen spiritualiteit en waarom is het belangrijk om deze te ondersteunen?" Dit boek biedt een toegankelijke inleiding op spiritualiteit van kinderen. Theorie en praktijk worden samen aangeboden, met als belangrijkste thema's: kindertijd als een natuurlijke bron van spiritualiteit, wegen om kinderen te helpen bij het waarderen en uitdrukken van hun spiritualiteit, de rol van een christelijke inbreng in de vroege spirituele ontwikkeling.

Elk hoofdstuk bevat vragen voor discussie, en suggesties om de spirituele beleving te ontwikkelen.
Het boek is uitermate geschikt voor leerkrachten, docenten, catechisten, pastores, ouders, grootouders, ...

Tijdens de boekvoorstelling van 8 november 2014 in Leuven vertelden Caroline Decanniere, Joke Vermeire en Kolet Janssen over de inhoudelijke accenten van het boek, over de nieuwe inzichten die ze opgedaan hadden en over de relevantie ervan voor hun werkveld en voor hun omgaan met kinderen.

Caroline Decanniere bleef vanuit haar ervaringen met kinderen stilstaan bij de zes criteria die auteur Rebecca Nye via het Engelstalige letterwoord S.P.I.R.I.T. aanreikt voor het omgaan met kinderen: de sacrale ruimte, het creatieve proces, het stimuleren van de verbeelding, het groeien in relatie met elkaar en met God, het ondersteunen van intimiteit, veiligheid en vertrouwen.

Joke Vermeire, pas een paar maanden geleden moeder geworden, werd getroffen door de visie op kinderen: kinderen zijn volwaardige partners en geen 'wezens op weg naar …'. Joke neemt het vertrouwen in de mogelijkheden van kinderen mee, zowel in de opvoeding van haar zoon als in haar omgaan met kinderen tijdens godsdienstlessen, Godly Play sessies en andere pastorale activiteiten met kinderen.

Op de vraag wat haar het meest trof in het boek en wat zij het meest belangrijke vond, antwoorde Kolet Janssen het volgende: "De volgende uitspraak wil ik nooit meer vergeten: Kinderspiritualiteit is de vele manieren waarop God bij kinderen is en kinderen bij God zijn. (p. 20). Dat trof me omdat ik denk dat het ook opgaat voor spiritualiteit op elke leeftijd: spiritualiteit is de manier waarop God bij mensen is en mensen bij God zijn. Dat geeft meteen de hele diepte en de hele breedte van spiritualiteit weer. Als ik over mijn eigen spiritualiteit spreek als 'de manier waarop God bij mij is en ik bij God ben', werkt dat uitermate bevrijdend en verruimend."

Over de auteur:
Dr. Rebecca Nye is samen met David Hay auteur van het succesvolle 'The Spirit of the Child'. Zij bracht 'Godly Play' naar het Verenigd Koninkrijk en was verantwoordelijk voor het project 'Godly Play and Children's Spirituality' aan Cambridge University Divinity School. Rebecca Nye is psychologe en was researcher aan de universiteiten van Nottingham en Cambridge en aan Anglia Ruskin University. Zij is nu consulent en docent in spiritualiteit van kinderen.

Meer informatie via Uitgeverij Altiora Averbode

Meer informatie over Godly Play top


Bijbelse prentenboeken en peuter-, kleuter-, kinder- en jeugdbijbels

Achtergrondinformatie bij en besprekingen van kinder- en jeugdbijbels

 1. Op de Thomas-website (www.godsdienstonderwijs.be) staat interessante informatie over kinder- en jeugdbijbels.
  Naar het Thomas luik 'Kinder- en jeugdbijbels 
 2. In Kerk&Leven van 14 april 2010 verscheen het artikel 'Van Adam en Eva tot apokalyps', waarin Jozefien Van Huffel enkele kinderbijbels bespreekt. Ze wijst op een nieuwe trend: de hippe doeboeken, met vragen en spelletjes die het gezin aanzetten tot actie.

 3. In VBS-Informatie, het tijdschrift van de Vlaamse Bijbelstichting, verschenen enkele besprekingen van kinder- en jeugdbijbels. Je kan de besprekingen hier lezen:

- VBS-Informatie 36 (2005) 42-52: Kinderbijbel' of 'Bijbelse verhalen aan kinderen verteld'? (Hans Ausloos) In dit artikel bespreekt Hans Ausloos Het grote avontuur van God en mens, Kinderbijbel met meer dan 150 verhalen van Kolet Janssen, uitgegeven in 2004 bij uitgeverij Davidsfonds/Infodok, in coproductie met de Nederlandse uitgeverij Kok.

- VBS-Informatie 37 (2006) 25-37: Klare wijn schenken. De taak van de bijbeluitlegger (Hans Ausloos). Hier wordt Koning op een ezel. Verhalen uit het Nieuwe Testament van Nico ter Linden uitgebreid besproken.

- VBS-Informatie 37 (2006) 20-22: Averbodes Jeugdbijbel (Hans Ausloos)

- VBS-Informatie 38 (2007) 59-60: Het land onder de regenboog (P. Kevers). Hier wordt Het land onder de regenboog. Verhalen uit het Oude Testament van Nico ter Linden besproken.top


Prentenboeken en peuter-, kleuter-, kinder en jeugdbijbels


Een ruim aanbod kinderbijbels en boeken over bijbelverhalen vind je in de liturigische centra en boekhandels en in de betere boekhandel.

Redactieteam Naomi-Simon-Samuel, Verhalen van Jozef,  Averbode, 2013, 64 p.

ISBN 978 90 317 3634 8

In 'Verhalen van Jozef' worden de kinderen in tien verhalen meegenomen in de spannende avonturen en de rijke Bijbelse symboliek van de Jozef-cyclus. Ze vormen samen een adembenemend verhaal dat verrassend modern is.
Geschikt als vertelbijbel voor jonge kinderen of als leesbijbel vanaf 7 jaar.

Meer info vind je bij Uitgeverij Averbode.

 

Redactieteam Noami-Simon-Samuel, Verhalen van Mozes, Averbode, 2013, 64 p.

ISBN 978 90 317 3636 2

In 'Verhalen van Mozes' maken de kinderen in negen boeiende verhalen kennis me de rijke Bijbelse symboliek van de Mozescyclus, die de kern van het joodse en christelijke geloof uitmaakt. Ze vormen samen een prachtig verhaal dat ook nu nog tot de verbeelding spreekt van vele kinderen.
Geschikt als vertelbijbel voor jonge kinderen of als leesbijbel vanaf 7 jaar.

Meer info vind je bij Uitgeverij Averbode.

 

Leterme, C., Verhalen van Paulus, Averbode, 2013, 64 p.

ISBN 978 90 317 3637 9

In de verhalen van Paulus worden de kinderen mee op reis genomen en ervaren ze van op de eerste rij de spannende avonturen van Paulus in de tijd van de eerste christenen.
Door de prachtige en expressieve kleurprenten kunnen de kinderen de boeiende verhalen stap voor stap volgen en mee beleven. Ze komen ook in contact met een selectie van de mooiste brieven van Paulus met hun rijke symboliek. Op die manier kunnen ze zich een mooi beeld vormen van Paulus, de centrale figuur in deze verhalen.
De verhalen werden geschreven in een eenvoudige verteltaal die de kinderen verstaan. Daarbij is de auteur erin geslaagd trouw te blijven aan de oorspronkelijke teksten uit het Nieuwe testament.

Geschikt voor lezers vanaf 9 jaar.

Meer info vind je bij Uitgeverij Averbode.

 

Het grote stripboek van de bijbel, Averbode, 2010, 38 p.

ISBN 978 90 317 3411 5

In Het grote stripboek van de Bijbel komen zestien bekende verhalen uit het Oude Testament en dertien verhalen uit het Nieuwe Testament op speelse wijze aan bod. De prachtige illustraties zijn kleurrijk en bijzonder gedetailleerd uitgewerkt, waardoor telkens iets nieuws te ontdekken valt. Voor 12-16 jaar.

Meer info vind je bij Uitgeverij Averbode.
Eykman, K, Jezus, De Fontein, 2011, 144 p.

ISBN 978 90 261 2855 4

Wie was Jezus als mens? Karel Eykman schreef 35 boeiende verhalen over Jezus waarin het thema 'ontmoeting' centraal staat. Jezus als mens onder de mensen, maar wel als iemand met een bijzondere roeping.

 

 

Verhalen van Jezus, Averbode

ISBN 978 90 317 3517 4

Deze kinderbijbel bevat een dertigtal verhalen over Jezus of verteld door Jezus. Door de prachtige en expressieve kleurprenten kunnen kinderen de verhalen stap voor stap volgen. Op die manier vormen ze zich een mooi beeld van Jezus, de centrale figuur. Bovendien werden de verhalen geschreven in een eenvoudige verteltaal waarbij de auteurs erin geslaagd zijn trouw te blijven aan de oorspronkelijke teksten uit het Nieuwe Testament.
Geschikt als vertelbijbel voor jonge kinderen of als eerste leesbijbel vanaf 7 jaar.

Meer info bij Uitgeverij Averbode 

 


Lars Steiner, Aanwijsbijbel, uitgeverij Lannoo, 2007

De Aanwijsbijbel is een kartonboek met kernachtige afbeeldingen. Op elke pagina staat één afbeelding die symbool staat voor het Bijbelverhaal. Op elke pagina staat een verwijzing naar de passage in de Bijbel, zodat elke ouder het volledige Bijbelverhaal kan terugvinden.

 

 

Kijkbijbel, Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem, 16de druk 2007, Uitgeverij NBG, ISBN 978 90 6126 388 3 geb.

De eenvoudige tekst en de zeer aansprekende illustraties van Kees de Kort maken deze kinderbijbel bij uitstek geschikt om voor te lezen en te bekijken met jonge kinderen. Met leeswijzer voor volwassenen.

 

James, B. & Nagy, K., Kijk, mijn Bijbel!, Averbode, 2010, 32 p.

ISBN 978 90 317 2994 4

Kijk, mijn Bijbel! is een prachtig geïllustreerd kleuterbijbeltje en biedt peuters en kleuters een eerste verantwoorde kennismaking met heel gekende Bijbelverhalen. Zij kunnen zo op speelse wijze kennismaken met de God die van hen houdt en voor hen zorgt.
Voor kinderen van 2 tot 5 jaar.

Meer info vind je bij Uitgeverij Averbode.

Kijk, mijn Bijbel! Doe-boek, Averbode, 2011, 32 p.

ISBN 978 90 317 3155 8

In dit kleurrijke boekje maken kleuters en kinderen op een speelse manier kennis met de meest gekende Bijbelverhalen. Vraagjes oplossen en tekeningen kleuren geven kinderen uren plezier. Ook handig in de kleuterklas of in de eerste graad basisonderwijs. Dit is een geïntegreerd pakket met Kijk, mijn Bijbel!

Meer info vind je bij Uitgeverij Averbode.

  Jitschak David, Peuterbijbel, Amsterdam, Ark Boeken

De Peuterbijbel laat de allerkleinsten op een leuke manier kennismaken met de Bijbelverhalen. In eenvoudige korte zinnen vertelt de Peuterbijbel ruim 70 verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament. 

 

 

Juliet David, Peuterbijbel, Amsterdam, Ark Boeken
De Peuterbijbel sluit goed aan bij de belevingswereld van peuters. Het eenvoudige woordgebruik is levendig en aansprekend. De illustraties zijn eenvoudig en duidelijk voor peuters.
De Peuterbijbel bevat 22 verhalen uit het Oude Testament en 43 verhalen uit het Nieuwe Testament.

 

 

Deze prachtige bijbel brengt kinderen in contact met een greep uit de oudste en mooiste verhalen die ooit opgeschreven werden. De belangrijkste bijbelverhalen van het Oude en het Nieuwe Testament op een eenvoudige manier verteld, maar trouw aan de oorspronkelijke teksten. Om voor te lezen of zelf te lezen.

Averbodes Kinderbijbel, ISBN-nummer: 978-90-3173-1626

Meer info bij Uitgeverij Averbode.

 

De mooiste bijbelverhalen uit het Oude en Nieuwe Testament verteld in een bevattelijke taal voor kinderen.
Met historische landkaarten en een 'Wie is wie in de bijbel'.
Averbodes Jeugdbijbel, ISBN-nummer: 978-90-317-2069-9
Meer info bij Uitgeverij Averbode.
Een bespreking van deze jeugdbijbel verscheen in VBS-Informatie 37 (2006) 20-22

 

C. Leterme ea, Zes kruiken wijn, Standaard Uitgeverij, 1996,
ISBN-nummer: ISBN 90 359 0510 5

Zes kruiken wijn is een uniek voorleesboek voor kleine kinderen. Het is eenvoudig geschreven: geen moeilijke woorden en namen, wel korte zinnen en veel dialogen. Sommige verhalen zijn in twee versies opgenomen: een voor de kleinsten en een voor de grotere kinderen. Het is begrijpbaar geschreven: het boek geeft alleen die boodschap uit het oorspronkelijke evangelieverhaal die aansluit bij de leefwereld van het kind. Het geeft aan de verteller een schat aan tips en informatie over de betekenis van elk evangelieverhaal. Het boek bestaat uit 18 evangelieverhalen en 15 verhalen over Sam en Lien. De verhalen over Sam en Lien slaan de brug tussen het evangelie en het dagelijkse leven van het jonge kind. Achteraan in het boek zijn liederen opgenomen.

 

Butterworth, N. & Inkpen, M., Acht verhalen van Jezus, Ark Media, 1996, 220 p.
ISBN 978 90 3382 729 7

Kinderen hebben iets met verhalen. En grote mensen ook. Daarom gebruikte Jezus er zo veel. Sommige mensen noemen dit 'gelijkenissen'. Anderen hebben het over 'parabels'. Welke naam je er aan geeft doet er minder toe. Jezus gebruikte deze verhalen om een boodschap door te geven. En zo kunnen wij - kinderen en grote mensen - leren over God en zijn liefde. In dit boek zijn acht van Jezus' gelijkenissen voorzien van vrolijke tekeningen. Ze onderstrepen de humor die Jezus zelf in zijn verhalen legde en maken het lezen van de gelijkenissen nòg leuker!

Meer info vind je op de website van Ark Media

 

Kolet Janssen, Het grote avontuur van God en mens. Kinderbijbel met meer dan 150 verhalen, uitgeverij Davidsfonds/Infodok, Leuven, 2004, ISBN-nummer: 9789080829022

Een bespreking van dit boek verscheen in VBS-Informatie 36 (2005) 42-52: 'Kinderbijbel' of 'Bijbelse verhalen aan kinderen verteld'? (Hans Ausloos)

 

 

Gerrie Huiberts, Het begon met licht. Bijbelverhalen voor groot en klein, Katholieke Bijbelstichting, 2010, ISBN: 978 90 6173 160 3.

 

Deze kinderbijbel is geschreven door theologe en kinderboekenschrijfster Gerrie Huiberts en geïllustreerd door Anne Westerduin (Brussel). 
In 52 hoofdstukken brengt Gerrie Huiberts het verhaal van God met de mensen tot leven voor kinderen van 8 jaar en ouder. Ze vertelt niet alleen de verhalen dicht op de huid na, maar maakt ook de rode draad in het boek duidelijk: God wil licht en geluk voor de mensen door alle ups en downs heen. De gedichtjes werpen een actueel licht op het verhaal. Anne Westerduin sluit er met haar sterke beeldtaal perfect op aan. Haar illustraties trekken de lezer het verhaal in. 
Achterin het boek staat, aan de hand van tien vragen, een eenvoudige uitleg van wat de Bijbel is. Ook vind je er een overzicht van de gebruikte bijbelteksten.
Het gehele boek richt zich tot kinderen. Het is daarmee een fijne zelflees-bijbel voor kinderen, maar ook een ideale samenlees-bijbel voor gezinnen en scholen die aan kinderen het geheim, het verborgen licht achter de dingen willen meegeven.

 

 

 

Nico ter Linden: Kinderbijbel

Na zijn succesvolle zesdelige reeks Het verhaal gaat... voor volwassenen, heeft Nico ter Linden zijn verteltalent ook aangewend in een driedelig 'bijbels verhalenboek voor kinderen vanaf tien jaar'.
Nico ter Linden is een meesterlijk verteller die de oude Bijbelse geschriften eenvoudig en helder dichterbij brengt, en dat op een wijze die exegetisch, hermeneutisch en Bijbels-theologisch verantwoord is. Ook oudere tieners en volwassenen zullen er met plezier in lezen en kijken naar de prachtige, suggestieve illustraties van Ceseli Josephus Jitta.

Nico ter Linden, Koning op een ezel. Verhalen uit het Nieuwe Testament, Uitgeverij Balans, Amsterdam, 2005, ISBN-nummer: 978 90 501 8738 1 
Koning op een ezel is een bijbels verhalenboek voor kinderen vanaf tien jaar, maar veel 'grote mensen' kunnen er ook plezier aan beleven. Nico ter Linden is een meester in het dichtbij brengen van de Bijbel. In zijn fantasie schrijven Lucas en Matteüs na de dood van Jezus hun verhalen samen op, waaronder De verloren zoon, De barmhartige Samaritaan, De geboorte van Jezus, De bergrede en de verhalen over Zacheüs, Lazarus en Maria Magdalena.

Hans Ausloos besprak Koning op een ezel in VBS-Informatie 37 (2006) 25-37: Klare wijn schenken. De taak van de bijbeluitlegger (Hans Ausloos)

 

Nico ter Linden, Het land onder de regenboog. Verhalen uit het Oude Testament, Uitgeverij Balans, Amsterdam, 2006, ISBN-nummer: 978 90 501 8799 2
De prachtige paradijsverhalen, het aangrijpende zondvloedverhaal, de geestige en soms wrede aartsvaderverhalen, de spannende verhalen over Jozef en zijn broers, over de uittocht uit Egypte onder aanvoering van Mozes en het zwerven door de woestijn. Ze staan allemaal in Het land onder de regenboog, een bijbels verhalenboek voor kinderen vanaf tien jaar.

Een bespreking van dit boek verscheen in VBS-Informatie 38 (2007) 59-60: Het land onder de regenboog (P. Kevers).

 

 

Nico ter Linden, De profeet in de vis. Verhalen uit het Oude Testament, Amsterdam, Balans, 2007.
De profeet in de vis is een schatkamer van verhalen. Over Jozua, Gideon en Simson, over Saul, David en Salomo, over Elia en Elisa. Het Hooglied, Ruth, Esther en Daniël vinden eveneens een plaats in dit meeslepende boek van Ter Linden. En natuurlijk Jona, de profeet in de vis. Stuk voor stuk zijn het spannende en fascinerende vertellingen, voor kinderen maar ook voor volwassenen.
De profeet in de vis is het laatste deel van Ter Lindens 'kinderbijbel', die samen met Het land onder de regenboog en Koning op een ezel de bijbel tot een aanstekelijk en begrijpelijk boek maakt, voor kinderen en hun (groot)ouders. De even kleurrijke als eigenzinnige illustraties van Ceseli Josephus Jitta voegen een dimensie toe en versterken de kracht van de tekst met onverwachte beelden.

 top

Bijbelse kleurprenten

Om kleuters en jonge kinderen spelenderwijs te laten kennismaken met verhalen uit de Bijbel kan je hun kleurprenten aanbieden. Als je in Google 'bijbel' en 'kleurprent' intikt, vind je een hele reeks websites met Bijbelse kleurprenten.

Tip: Je kan deze kleurprenten samen met kleurpotloden ter beschikking leggen in de kerk. Tijdens de viering kunnen kleine kinderen de schriftlezingen die worden voorgelezen, inkleuren.

Interessante links zijn onder meer:

www.religiocando.it of hier voor een rechtstreekse link.
www.kinderpleinen.nl of hier voor een rechtstreekse link.
www.bijbelspel.nl of hier voor een rechtstreekse link.

                                                  top

Bijbelse stickerboeken

Bijbelse stickerboeken zijn leuke doe-boeken voor kinderen. Er bestaan verschillende reeksen.

Bijbelse stickerboeken van Susanne Tillitson
Mensen uit het Oude Testament
Mensen uit het Nieuwe Testament

Deze Bijbelse stickerboeken bestaan uit pagina's met diverse blokjes tekst. De afbeeldingen ontbreken nog. Elke tekstblok vertelt in het kort iets over een Bijbels persoon. De kinderen moeten de stickers op de juiste plaats kleven.
Midden in het boek zijn vier pagina's opgenomen met ruim 50 stickers die vaker gebruikt kunnen worden.

 


Verhalen uit de bijbel – stickerboeken
Verhalen uit de bijbel is een reeks van vier stickerboeken met veel bekende Bijbelverhalen. Elk boek bevat acht verhalen uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. De verhalen zijn beknopt, aantrekkelijk geschreven en bijbelgetrouw. Heel tof voor kinderen vanaf 5 à 6 jaar.

 

Stickerboeken over Bijbelse personages
L. Rock, Mijn eerste Noach en de ark stickerboek
L. Rock, Mijn eerste Jona en de grote vis stickerboek
Uitgeverij Callenbach


Meer stickerboeken vind je in abdijboekhandels en liturgische centra. Je kan stickerboeken ook kopen via internetboekhandels. top

Cd-roms en dvd's over Bijbelverhalen

Castrum vzw - Afdeling AVIMO heeft een ruim aanbod van cd-roms en dvd's over Bijbelverhalen. Klik hier voor een rechtstreekse link.

Voor kinderen tussen zes en twaalf jaar zijn onder meer geschikt:

Speelbijbel. Het verloren dagboek. Uitgeverij Lannoo, ISBN-nummer: 978-90-808-4461-2

In deze cd-rom maken kinderen van 6 tot 12 jaar op een speelse manier kennis met de meest bekende bijbelverhalen: De schepping, Jezus is geboren, De verloren zoon, ... De speler gaat in de prachtig geïllustreerde bijbelwereld van Kees de Kort op zoek naar een verdwaald meisje. Tijdens de zoektocht ontdekt hij prachtig geanimeerde verhalen, leuke spelletjes en allerlei informatie over het leven in het Oude en het Nieuwe Testament. 
Meer info...
De tekenfilmreeks Kijk, de bijbel! vertelt op een leuke en onbevangen manier de meest bekende bijbelverhalen. De warme tekenstijl van Kees de Kort spreekt kinderen aan. Deze dvd bevat tien mooie bijbelverhalen uit het Nieuwe Testament, zoals onder andere het kerstverhaal!
Uitgegeven bij Uitgeverij Lannoo, ISBN-nummer: 978-90-808-4462-9

top

Bidden met kinderen

Er is een brede waaier aan mooie en goede gebedenboeken voor kinderen te koop in de liturgische centra en boekhandels en in de betere boekhandel.

 

Pia Biehl, Lieve God, ik wil je iets vertellen, uitgeverij Averbode, ISBN-nummer: 978-90-317-1800-9

Pia Biehl kruipt in de huid van een klein kind dat onbevangen en onomwonden aan God vertelt wat het heeft meegemaakt, wat het ziet en hoort...
Dit boek wil kinderen aanzetten tot bidden, tot praten met God, wetend dat ze Hem alles kunnen toevertrouwen: vreugde, dank, verwondering, maar ook onbegrip, ergernis en frustratie. Dat kunnen kinderen het beste in hun eigen woorden.

 

 

Stef Desodt, Praten met God. Mijn eerste gebedenboek, Halewijn, Antwerpen, ISBN-nummer: 978 90 8528 073 6

In dit boek vind je meer dan 100 gebeden voor jonge kinderen (6 tot 10 jaar). Er zijn gebeden voor elke week van het kerkelijk jaar en voor de belangrijkste gebeurtenissen tijdens het kalenderjaar. Er is tevens aandacht voor de sacramenten, alsook voor de gevoelens van het kind. Verder vind je in dit boek tafelgebeden, morgen- en avondgebeden. En voor elke maand is er een tip om te bidden.
Dit boek helpt kinderen om God te danken, om met Hem te praten, om gevoelens te delen met Jezus.
Voor 6 tot 10 jarigen.

 

Erwin Roosen, Kan ik Je even spreken?, Averbode, ISBN 90-317-2181-6

Bijbels gebedenboek voor kinderen, gebaseerd op de evangelielezingen van al de zondagen van het liturgisch jaar (A, B en C). Met illustraties van Stijn Claes.

 

Erwin Roosen, Dag God, Averbode, ISBN  90-317-1777-0

Dag- en gebedenboek voor jongeren. Als vertrekpunt wordt telkens een zin uit het evangelie genomen. Voor elke dag van het jaar is een gebed voorzien.
 

 

Kolet Janssen, Hoor je wat ik zeg? Nieuwe kindergebeden, coproductie met Kok, ISBN: 90 80829 03 X

Bidden is God vertellen wat je bezig houdt. Ook al krijg je niet meteen een antwoord. Een gebed kan over alles en nog wat gaan. Over leuke en verdrietige momenten. Over vragen die je hebt of gevoelens die je verwarren.
Bidden kan je op elk moment: wanneer je op reis gaat, als je je ergert aan je ouders, bij de afwas, tijdens de advent of op Driekoningen, als iemand je een plezier heeft gedaan, onder een sterrenhemel, als je juf ziek is, bij de eerste sneeuw, op een moment dat je je eenzaam voelt, als je opa ziek is, terwijl je nadenkt over God,...

Kolet Janssen geeft je woorden om met God te praten. Elke dag opnieuw. Stil in je eentje, samen met anderen. Thuis of op school. Aan tafel of voor het slapengaan. Korte, eerlijke gebeden die echt passen bij wat je als kind meemaakt. Anne Westerduin maakte frisse, gevoelige illustraties bij de vele gebeden.
Vanaf 6 jaar

 

Stef Desodt, Luister eens God, Halewijn, Antwerpen, 2003

Een bezinnings- en gebedenboek dat jongeren wil helpen om eens na te denken over God. Hoe ouder ze worden, hoe meer levensvragen ze zich stellen. Waarom is er angst, verdriet, pijn en dood? Wat gebeurt er als je sterft?
In dit boek staan meer dan honderd bezinningsteksten en gebeden over thema's die jongeren van 10 tot 14 aanbelangen: de belangrijkste gebeurtenissen en feesten tijdens het kalenderjaar, ruzie, helpen, eenzaamheid, ontgoocheling, twijfel, vriendschap, de Kerk, God, en vele andere onderwerpen.
Het boek is zeer geschikt voor gebruik in de klas, tijdens de godsdienstles of de voorbereiding op het vormsel, of uiteraard ook gewoon thuis.

 

Erwin Roosen, Luister Je, God? Vijftig psalmen voor kinderen en jonge tieners, Altiora Averbode, 2007, ISBN 978-90-317-2566-3
Wie een beetje vertrouwd is met het Oude Testament, weet dat het boek van de psalmen een schat aan eeuwenoude gebeden herbergt. De meeste ervan zijn drieduizend jaar oud, maar vormen door hun poëtische eenvoud een tijdloze rijkdom. Voor dit boekje heeft de auteur er vijftig uitgekozen en telkens geprobeerd om een goed evenwicht te vinden tussen de originele woorden van de psalmist en de taal en het leven van jonge mensen van vandaag. Klaas Verplancke zorgde voor de mooie tekeningen.

 

God ik bid graag met jou, kerk&wereld

Aantrekkelijk gebedenboekje met 60 gebeden, geïllustreerd met pittige tekeningen en gerangschikt volgens onderwerp. Interessant voor parochies en scholen
die dit gebedenboekje willen aanbieden als aandenken aan de eerste communie. Ook heel bruikbaar in de klas of in het gezin. De bladwijzer bevat tips om kinderen te helpen bidden. Zowel de tips als de gebeden zijn geschreven in woorden die kinderen verstaan.

Interessante links voor gebedenboeken, geloofsboeken, Bijbelse prentenboeken

  


Uitgeverij Averbode
Uitgeverij Halewijn
Adveniat
www.geloventhuis.be
www.koletjanssen.be  top

 

Boeken over inspirerende figuren

Franciscus van Assisi
ISBN 978 90 6173 957 9

Wie was Franciscus van Assisi eigenlijk? In dit prachtig geïllustreerde prentenboek worden de mooiste momenten uit het leven van Franciscus van Assisi verteld. Ontdek dat Franciscus niet alleen de heilige van de dieren is, wiens feestdag Werelddierendag is geworden, maar een actuele voorbeeldfiguur die ons kan inspireren in de omgang met het milieu, de economie, de vrede.

Meer info vind je op de website van Adveniat

top

Boeken over de eucharistieviering en kerk

Dedapper, M., Even rondneuzen in Gods huis

Een kerkgidsje voor kinderen met illustraties van Martina Spinkova. Wanneer je met kinderen of kleinkinderen een kerk bezoekt, sta je vaak versteld welke vragen ze stellen. Waarom hebben kerken een toren? Wat is een tabernakel? Waar gaat de priester binnen aan het einde van de viering? Voor die wijsneusjes is dit boekje bestemd…
Kerken zijn niet alleen mooie gebouwen in onze steden en dorpen, ze zijn ook 'Gods huis'. Het is mooi als kinderen de symboolwereld mogen ontdekken die we erin aantreffen. De frisse, levendige illustraties en korte teksten in dit boekje leren kinderen (vanaf vijf jaar) en volwassenen op een eenvoudige, maar treffende wijze wat in een kerk zoal te zien valt en wat het betekent.

Meer info via tel. 02 771 21 00 of e-mail centrale.propaganda@donbosco.be

 

 

Auteurs: K. Mrowiec & C. Brenier, vertaald door Marjet de Jong.

Ik ga mee naar de kerk, Uitgeverij KBS i.s.m. Centrum voor Parochiespiritualiteit

Dit boekje voor de allerkleinsten vertelt in eenvoudige woorden wat er in de viering gebeurt. Ieder onderdeel heeft een eigen illustratie. Het maakt kinderen op een speelse manier vertrouwd met de eucharistieviering. Tot wie bidden we? Waarom zingen we? Waarom lopen we naar voren?

 

 

  Hebert Esther & Rensmann Gesa, Anna en Maria vieren eucharistie, Don Bosco, Brussel, 2006

Een mooi geïllustreerd boekje voor jonge kinderen over de eucharistie. Het volgt het verloop van de misviering en geeft uitleg bij wat er gebeurt. Het is op een begrijpelijke manier geschreven. Het kan kinderen helpen ingroeien in de eucharistie.

 

 

Marie-Hélène Delval, Ik vier de mis mee, Baarn, Adveniat geloofseducatie, 2013, 59 p.
ISBN 978 94 9104 259 1

Meer informatie via Uitgeverij Adveniat geloofseducatie

Lees hier een recensie van 'Ik vier de mis mee'

 

Samuel-misdienaarsgids. Een uitgave van IJD, ICLZ en Uitgeverij Altiora Averbode, m.m.v. de diocesane misdienaarswerkingen, 2007, ISBN-nummer: 13 978-90-317-2176-4.

In de kerk zijn er een heleboel taken en verschillende manieren om een steentje bij te dragen aan de opbouw van de parochiegemeenschap. Misdienaar zijn is er eentje van. Deze gids wil de misdienaar op weg zetten om steeds meer te weten te komen over zijn of haar taak. Dit boekje legt op de eerste plaats uit wat een misdienaar zoal doet en vertelt over het hoe en het waarom. Maar het geeft ook een dieper inzicht in de eucharistie en in het 'misdienaar-zijn'.
Deze Samuel-misdienaarsgids is een hulpmiddel om kinderen wegwijs te maken in het kerkgebouw en alles wat daarbij hoort. Het boekje biedt een overzichtelijke kijk op alles wat in de parochiekerk te gebeuren staat, aangevuld met talrijke doe-opdrachten.
Handig in de gids is de woordenlijst achteraan, en de uitleg van de betekenis van woorden zoals ambo, chrisma, kelkvelum. Dit boekje kan ook gebruikt worden bij de voorbereiding van eerste communie of vormsel.

Meer informatie via www.averbode.com

top

Gebedsdobbelsteen

Een gebedsdobbelsteen is een speelse uitnodiging tot een gebed voor de maaltijd of het slapen gaan. Het werpen van de dobbelsteen bepaalt het gebed. Je vindt ze in de abdijboekhandels en liturgische centra.

top


Geloven thuis koffertjes

Veel ouders willen hun kind iets van het christelijk geloof meegeven. Maar hoe doe je dat? Hoe maakt een kind kennis met het geloof in een liefdevolle God, Schepper, Bevrijder, Inspirator? De makers van Geloven Thuis beantwoorden deze vraag met twee praktische woorden: 'sfeer' en 'doen'.

Er zijn drie koffers, afgestemd op drie leeftijdsgroepen: kleintjes van 1-5 jaar, kinderen van 6-9 jaar en tieners van 10-14 jaar. Iedere koffer zit vol bijbelverhalen, gebeden, spellen, symbolen, muziek en decoraties.
Geloven Thuis is een samenwerkingsproject van de Katholieke Bijbelstichting (KBS), het aartsbisdom Utrecht en het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) in Nijmegen. 

Je wilt je kind iets meegeven: een verhaal, een ideaal, het geloof in een een liefdevolle God. Dan is deze materialenkoffer Beginnen maar! een fijn hulpmiddel. Bagage die je van pas kan komen op de weg die je met je kind gaat.
Beginnen maar! zit boordevol teksten, liedjes, spelletjes en decoraties en is bestemd voor ouders met kinderen van ongeveer 1-5 jaar. Een speelse manier om met geloven om te gaan. En fijn om cadeau te krijgen! ISBN: 978 90 6173 9203

- Mini-kinderbijbel Beginnen maar!
- Prentenboekje De kleine boom
- Plafondmobile De kleine boom
- Memoryspel
- Vloerpuzzel
- 4 Tekstonderzetters
- 6 Gebedskaarten met houder
- Luisterboek CD met verhalen, versjes en liedjes*
- Handleiding Geloven thuis, hoe doe je dat?

Meer info via Adveniat

In VBS-Informatie 37 (2006) 91-93 – het tijdschrift van de Vlaamse Bijbelstichting – verscheen een artikel waarin Bénédicte Lemmelijn de koffertjes 'Beginnen maar' en 'Ga je mee?' bespreekt.


Ga je mee? is een geloofskoffertje dat door de Katholieke Bijbelstichting ontwikkeld werd voor de communieleeftijd. Er zitten tien items in. Het gezelschapsspel 'In de ban van de farao' neemt de kinderen mee op uittocht uit Egypte. Een kwartetspel leert ze bijbelse en kerkelijke weetjes. De groeimeter houdt bij hoe hard ze groeien. De minibijbel geeft twaalf verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament over o.a. de uittocht uit Egypte en het leven van Jezus met Pasen als hoogtepunt. Gebedskaarten helpen met bidden. Op een cd staan verhalen en liedjes. Voor de ouders is er een handleiding.
ISBN: 978 90 6173 9463

Meer info via Adveniat

In VBS-Informatie 37 (2006) 91-93 – het tijdschrift van de Vlaamse Bijbelstichting – verscheen een artikel waarin Bénédicte Lemmelijn de koffertjes 'Beginnen maar' en 'Ga je mee?' bespreekt.

 

Geloofskoffer 'Het geheim van het vuur'
Als je tien jaar oud bent, is er veel om je heen dat om aandacht schreeuwt. Wat vind je boeiend? Wat wil je kiezen? Waarvan gaat je hart kloppen?
Deze derde materialenkoffer in de reeks 'Geloven Thuis' richt zich rechtstreeks tot de tiener.
De jeugdbijbel, opnieuw door Gerrie Huiberts geschreven, vertelt verhalen over het vuur in mensen: van de ambitieuze bouwers in Babel tot en met de leerlingen die het Pinkstervuur voelen.
In het spannende bordspel Karakter! ga je door het labyrint van het leven.
Met het verrassende kaartspel Kweetet! raak je thuis in het verhaal van Jezus. Er hoort een sleutelboekje bij: een compleet evangeliarium in een hip jasje.
Ook zijn er voorwerpen om creatief mee aan de slag te gaan of een meditatiehoek te maken.
De Credowaaier laat je meer snappen van het geloof.
ISBN: 978 906173 0200

In Eza 40 (2009) 27-30 – het tijdschrift van de Vlaamse Bijbelstichting – verscheen een artikel waarin Bénédicte Lemmelijn de koffer Het geheim van het vuur bespreekt.


Meer info op www.geloventhuis.betop

Geloofstijdschriften

Naomi, Simon en Samuel zijn de drie geloofstijdschriften van Uitgeverij Averbode. Ze bieden een belangrijke ondersteuning bij de geloofsopvoeding van kinderen, niet alleen op school maar ook in thuis in het gezin. Ze zijn ook voor de parochies een geschikt hulpinstrument voor de kindervieringen en voor de voorbereiding op de eerste communie en het vormsel.

Meer info vind je bij Uitgeverij Averbode

 

Naomi is een creatief geloofstijdschrift voor 4- tot 7-jarigen en biedt een belangrijke ondersteuning voor leerkrachten en ouders bij de actieve geloofsopvoeding van jonge kinderen.

Naomi verschijnt 5 keer per jaar, met in elk nummer:
- (bijbel)verhalen met leuke verwerkingsopdrachten
- herkenbare thema's en situaties
- vertel- en zoekplaten
- boeiende reportages over kinderen in andere culturen hier en elders
- een gebed of liedje

Naar de Naomi-website

Simon is een kleurrijk en actueel geloofstijdschrift voor 7- tot 10-jarigen!

Simon biedt ondersteuning voor leerkrachten en ouders bij een eigentijdse geloofsopvoeding voor de 1ste en de 2de graad. Er verschijnen 7 nummers per jaar, waarin het Bijbelverhaal centraal staat!

Naar de Simon-website

Samuel is een actueel en eigentijds geloofstijdschrift voor 10- tot 12-jarigen.

Samuel biedt ondersteuning aan leerkrachten en ouders voor een eigentijdse geloofdsopvoeding voor de 3e graad. Er verschijnen 7 nummers per jaar, waarin het Bijbelverhaal centraal staat.

Naar de Samuel-website

Boeken over geloven


Een ruim aanbod vind je in de liturigische centra en boekhandels en in de betere boekhandel.

 

Leterme, C., 99 verhalen met een knipoog, Averbode, 2014.
ISBN 978 90 3173 843 4

Mensen leven niet alleen van brood, maar ook van woorden. Van woorden die troosten, verbinden, van woorden die het beste in hen oproepen. Die woorden horen de mensen het liefst in verhalen. Verhalen die ze vertellen en opnieuw vertellen, aanpassen aan hun leven of aan dat van anderen. Verhalen die eeuwenoud zijn, verhalen die pas vorig jaar geschreven werden, verhalen van heel ver weg in de wereld, verhalen uit ons land, maar allemaal verhalen die op hun manier doorgeven wat mensen gelukkig kan maken. '99 verhalen met een knipoog' is een verzameling van 99 zulke verhalen. Dit boek is een combinatie van heel wat nieuwe verhalen en een 40-tal verhalen, die eerder in het geloofstijdschrift Samuel en in de bestseller 'Een parel voor elke dag' verschenen zijn..

Meer info vind je bij Uitgeverij Averbode.

Maar wie is God?
ISBN 978 90 6173 843 5

Als kind vraag je je van alles af: Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Vragen over de wereld om je heen, over het leven op aarde, over de dood, over God. Niet op al je vragen krijg je een antwoord, maar vragen stellen helpt je wel op weg!
Hoe boek 'Maar wie is God?' denkt met je mee. Hierin komen 150 vragen van kinderen aan bod met helder geformuleerde antwoorden.

Bijbehorende filmpjes en leesmateriaal vind je hier.
Meer info vind je op de website van Adveniat.

 

Kardinaal Godfried Danneels, Ken je ze alle zeven? Een geloofsboek voor kinderen, Lannoo, Tielt, 2003

In dit geloofsboek voor kinderen gingen zeven kinderen zeven keer op bezoek bij kardinaal Danneels, om telkens over zeven foto's te spreken. Dit kijk- en leesboek kun je openslaan om naar een foto te kijken of om een gebed of een stukje tekst te lezen of je kunt de weg volgen die de kardinaal en de kinderen uitstippelden. Wat je ontdekt na zeven keer zeven? De zeven sacramenten. Redactie: Iny Driessen.

 

 Kardinaal Godfried Danneels, Is God een alleskunner?, Lannoo, Tielt, 2001

Was Jezus een fantastische man of echt God? Is God een alleskunner? Hoe merk je dat Hij er is, en zelfs dichtbij? Kun je niet beter een hulporganisatie steunen dan de Kerk? Is er nog iets als we doodgaan? Met die en nog vele andere vragen in hun rugzak trokken negen jonge mensen naar kardinaal Danneels. Het leverde boeiende gesprekken op over leven en geloof. Opgetekend door Iny Driessen.

 

  
Kolet Janssen, de droom van God, Averbode, ISBN-nr: 90-317-1370-8

'Gij zult niet stelen! Gij zult niet doden!' klinkt het dreigend in het Oude Testament. Deze voorschriften van God noemen wij 'de tien geboden': leefregels die God aan de joden gaf om goed te leven. Kunnen wij nog iets beginnen met eeuwenoude regels? Zijn ze niet stilaan beschimmeld en rijp voor de vuilnisbak? Of kunnen ze toch nog iets voor ons betekenen? En wat dan?
Dit boek wil je meenemen naar elk van de tien geboden. Om te kijken hoe ze voor ons - heel anders dan vroeger - toch weer springlevend kunnen worden. Van winkeldiefstal tot ontwikkelingshulp en de juiste aanpak van de ouders, het komt allemaal aan bod. Je leest hoe de tien geboden ons kunnen helpen in deze tijd te leven als kinderen van God. Met de moeilijkheden én de kansen van nu. 
Met aantrekkelijke illustraties van Tine Vercruysse.

 

Kolet Janssen, ik geloof dat ik geloof, Averbode, ISBN-nr: 90-317-1264-7

De traditionele geloofsbelijdenis op een levendige manier naar kinderen toe vertaald. Voor kinderen vanaf 9 jaar.
Dit boek wil je helpen te begrijpen wat er in de geloofsbelijdenis staat. Hoe deze moeilijke zinnen stuk voor stuk gaan over vragen die jij je ook stelt. Over leven en dood, over goed en kwaad, over God en Jezus en de Geest, over heiligen en de Kerk.
Vanuit de vragen van kinderen tussen 9 en 12 jaar legt Kolet Janssen uit hoe de bijna geheime boodschap van de geloofsbelijdenis kan ontcijferd worden tot een prachtige geloofsschat voor onze tijd.

 

Erwin Roosen, Waar woont God? en 100 andere geloofsvragen, Averbode, 2004, ISBN 90-317-2109-3

Heb je dat ook wel eens? Dat je juf of meester in de klas over Jezus praat en dat je eigenlijk niet begrijpt wat hij of zij allemaal zegt? Of dat de priester in de kerk een mooi verhaal voorleest over de hemel en dat je niet goed weet waar het over gaat? Dan is 'Waar woont God?' echt iets voor jou! Uit honderden vragen van jongeren werden er voor dit boek honderd en één uitgekozen, waarop de auteur een kort en duidelijk antwoord probeert te geven. De vragen komen van kinderen tussen acht en veertien jaar en zijn zowel in Wallonië als in Vlaanderen verzameld via het tijdschrift 'Samuël'. Met mooie illustraties van Klaas Verplancke en Florence Vandermarlière.

 

Stef Desodt, Wat is dat in godsnaam?, Halewijn, Antwerpen, 2004

Stef Desodt maakte een nieuw woordenboek. Niet zomaar een woordenboek maar een boek met allemaal vreemde dingen die je tegenkomt in de bijbel of vindt in de kerk.Weet jij bijvoorbeeld wat een godslamp is? Waar de olijfberg ligt? Hoeveel wonderen Jezus verrichte? Op al deze en andere vragen vind je een antwoord in het boek Wat is dat in godsnaam? 

 

Albert Biesinger en Helga Kohler-Spiegel, Bestaat GOD? en andere geloofsvragen, Forte/Averbode, 2009, ISBN: 978 90 7995 601 2

Waar komt de aarde vandaan?
Hoe weet ik dat God echt bestaat?
Waar is God eigenlijk?
Waarom is er zoveel oorlog en geweld?
Wonderen: bestaan die echt?
Luistert God naar mij als ik bid?
Wat komt er na de dood?

Op deze en vele andere vragen wordt door verschillende deskundigen een antwoord gegeven op een eenvoudige en toegankelijke manier.
Bestaat GOD? en andere geloofsvragen is geschreven voor jongeren vanaf twaalf jaar. Elk hoofdstuk eindigt met een aantal vragen die uitnodigen om verder na te denken en er thuis, op school of bij de catechese over in gesprek te gaan.

 

 

Hebert Esther, Rensmann Gesa, Met de kerk het jaar rond, Don Bosco.

Een mooi geïllustreerd boekje met korte, begrijpelijke teksten over alle perioden en feesten van het kerkelijk jaar. Het ontstaan ,de herkomst, de gebruiken en gewoonten die met de kerkelijke feesten gepaard gaan, komen op een begrijpelijke manier aan bod. Waarom begint een kerkelijk jaar niet op 1 januari? Wat gebeurt op Palmzondag? Is Valentijn ook een kerkelijk feest? Wat betekent Sacramentsdag? En wat hebben Aswoensdag en carnaval met elkaar te maken?

 

 

  

Jos Mariën, Zie je al iets? Bijbelse vertellingen voor jongeren, uitgeverij Altoria Averbode, 2005, ISBN: 978 90 317 2271 6.

Vertellingen vanuit de ervaring van de verteller, die de bijbelse verhalen herkent in het leven van jongeren en dat van hemzelf. Hij reikt ze aan als oogopeners bij de worstelingen en kwetsuren waar jongeren al eens door moeten.
 


Bénédicte Lemmelijn, Tinkeltje en andere verhalen, Halewijn, Antwerpen, 2011

Hoorde jij wel eens van een pompoenmannetje? En weet jij hoe sterrenkindjes naar de aarde komen? Of wil je weten hoe Tom de boze vossen wegjoeg? En wist je dat sneeuw een warme deken kan maken? In dit boek kom je ze allemaal tegen: Tinkeltje, het sterrenkind, Michiel en de poezen, Aagje en Ruben, Olk en Ankie en nog een heleboel anderen. Allemaal popelen ze om jou iets te vertellen. Wil je het weten? Waar wacht je dan op? Sla het boek maar open...

Bénédicte Lemmelijn (°1969) is professor Oude Testament aan de Faculteit Godgeleerdheid van de KU Leuven. In die hoedanigheid schreef zij verschillende publicaties over de Bijbel en zijn interpretatie vandaag. Ze kan ook anders. Als mama van Matthias, Elke en Ruben bedacht ze deze bundel verhalen voor jonge kinderen. De illustraties, van haar eigen hand, geven precies de sfeer van de verhalen weer. Het zijn blije impressies in een goede wereld vol liefdevolle zorgzaamheid: mag het ook eens anders?

Bestelinfo: www.halewijn.info

 

Nelleke de Jong-van den Berg, Geloven, wat is dat eigenlijk?, Adveniat, ISBN-nr. 978-94-9104-206-5

Vragen stellen is de weg naar de wijsheid. En als je jong bent, zit je vol vragen.
Ook religieuze vragen zoals 'Hoe is de wereld ontstaan? Waarom bestaat de mens?
Wat is geloven? Wie is God? Waarom heeft niet iedereen hetzelfde geloof? Waarom bidden we?
Bestaat de duivel? Wat komt er na de dood?
Dit boek is een uitnodiging om over die vragen mee te denken en zo Jezus en ons geloof beter
te leren kennen.
Om zelf te lezen. En te bekijken, want de grappige plaatjes vertellen heel wat!

Meer info via Adveniat

Grote vragen over de wereld, de mensen en jou!, Adveniat, ISBN-nr. 978-906173-154-2

Waarom dromen we? Moet je altijd de waarheid spreken? Hoe moet je vrienden maken?
Waarom zijn er oorlogen?
Houdt de wereld ooit op? Grote vragen!
Voor ieder kind dat zulke grote vragen stelt is er dit boek met 120 vragen voor kinderen.

Meer info via Adveniat   


Op de volgende websites vind je nog meer interessante boeken rond geloven:

www.averbodeinspireert.be
www.koletjanssen.be
www.bijbel.net of hier voor een rechtstreekse link
www.halewijn.info
top

Boeken over 'Eerste communie'

De (geschenk)boeken over de 'Eerste communie' vind je op de webpagina over de eucharistie. top

Boeken over het vormsel

Informatie over (geschenk)boeken over het vormsel vind je op de webpagina over het vormsel. top

Youcat – een catechismus voor jongeren

Net voor de zomer van 2011 verscheen bij Lannoo de Nederlandse versie van 'Youcat', afkorting voor Youth Catechism of jongerencatechismus. Het boek verscheen tegelijk in 22 talen.
Stijn Van den Bossche, algemeen secretaris van de Interdiocesane Commissie voor Catechese, las de jongerencatechismus en schreef er een recensie over.

Meer info op de website van uitgeverij Lannoo

Naar de recensie door Stijn Van den Bossche  

 

 

 

top

Doorlopende catechese

Het licht op ons pad

'Het licht op ons pad' is een doorlopende catechese voor parochie en school voor catechesebijeenkomsten met kinderen in vijf groepen: 4-6 jaar, 7-9 jaar, 10-12 jaar, 13-15 jaar en 16 jaar en ouder. Het programma biedt per leerjaar een elke leeftijdsgroep 16 uitgewerkte bijeenkomsten. Per jaar is er een werkboek voor het kind en een begeleidersboek voor de catecheet of vrijwilliger.
Het bisdom Roermond is de initiator en producent van het project. Het eerste jaar is in 2012 verschenen. Een tweede jaargang verscheen in juni 2013.

Meer info en extra leermaterialen vind je op deze website.
Ook op de website van Adveniat vind je veel info over dit brede project.


Een boek als deur voor God – over kinder- en jeugdliteratuur

In het winternummer 2008 van Rondom Gezin verscheen het artikel 'Een boek als deur voor God'. Dit artikel biedt een schat aan voorbeelden hoe geloofszaken aan bod komen in kinder- en jeugdliteratuur. Om te beginnen, zoomt Rita Ghesquière in op het belang van verhalen voor de ontwikkeling van het kind en voor de gezinscultuur. Na een korte situering binnen de geschiedenis van de jeugdliteratuur van de laatste decennia, ontdekken we dat zowel non-fictie als fictie, en zowel expliciet religieuze als andere boeken een aanleiding kunnen zijn om binnen het gezin over geloof, God, Jezus, andere godsdiensten en dergelijke te praten. Dit artikel biedt zowel inspiratie voor wie weinig af weet van kinder- en jeugdliteratuur, als voor wie van boeken houdt.

Artikel 'Een boek als deur voor God' 

Goed om weten:
Lees-Wijzer  - een project van SPES-forum - wil een wegwijzer en bladwijzer zijn in een waarde(n)volle leeszoektocht naar verwondering, zingeving en spirituele groei. Op een moderne, interactieve en boeiende manier ontdek je er het 'andere' verhaal in boeken.

www.lees-wijzer.be   top


Voorleesbeesten – Luchtig cursiefje vanuit het dagelijkse leven

"En waarom, waarom wil jij vandaag geen boekje met ons lezen?" De donderstem en dito blik spraken deze keer werkelijk boekdelen. Mama had een vergadering gehad en was dus later dan gebruikelijk thuisgekomen en morgen moest iedereen weer vroeg uit de veren, dus konden we maar beter meteen naar bed. Onder zacht gemor én luid protest ging het de trap op richting slaapkamer. "Ik vind jou geen leuke mama meer." "Ach, morgen lezen we weer een boekje, beloofd." En een zachte nachtzoen moest het tij maar weer doen keren...

Maar 's avonds, in mijn zetel neergestreken, begon het toch flink te vreten. Zou dat kwartiertje minder nachtrust de volgende dag werkelijk kleine ettertjes van hen maken? En hoe hard hadden ze misschien wel uitgekeken naar een mama die thuiskwam, nog even in het grote bed met hen onderdook en hen meenam naar andere oorden? Zijn het niet die kleine dingen waarin we als ouders, soms overspoeld door de mallemolen van het leven, toch het verschil proberen te maken?

En meteen werd dat beetje voorlezen 's avonds weer prioriteit nummer één. Niets gaat immers boven een beetje neuzen in de juweeltjes die onze kinderboekenplank telt. Niets gaat boven dicht tegen je aan gekropen lijfjes die aan je lippen hangen bij elk woord dat je uitbrengt. Niets gaat in de najaarsdonkerte boven wat heen en weer getater over verhalen en hoe die werken, hoe die zin en richting geven aan ons leven, aan wat net iets te snel of te stroef loopt. Niets…

Of toch bijna niets…

Annemie Vandaele

Bron: Don Bosco Vlaanderen, 117(2013)6, p. 16.

Met dank aan Don Bosco Vlaanderen voor de toelating om dit cursiefje hier te mogen plaatsen. top


Kerststallen voor kleine kinderen

Peuters en kleuters vinden het geweldig om de figuren uit de kerststal te nemen en ermee te spelen.
Enkele speelgoedfabrikanten brachten mooie, niet-breekbare kerststallen op de markt.


Goed om weten:
Op de Thomas-website werd een In de kijker samengesteld met als titel '(Geen) kinderspel?! Speelgoed bekeken vanuit levensbeschouwelijk oogpunt'.

 

 


Houten kerststal (merk HaBa)

Een kerststal voor grijpgrage kinderhandjes. De houten figuren met afbeeldingen aan de voor- en achterzijde zijn heel geschikt om kinderen zelf mee te laten spelen.

Meer informatie via fabrikant Haba

 


Houten kerststal (merk Ostheimer)

Een houten kerststal met ster, Maria, Jozef, de kribbe met het kindje Jezus, de os en de ezel, twee herders, een schaap, twee lammetjes en een beschermengeltje. Duurdere prijsklasse. Geleverd in een houten opbergkist.

Meer informatie …

Kerststal in kunststof (merk Playmobil)


Voor kleuters van drie jaar en ouder bracht speelgoedfabrikant Playmobil een kerststal in kunststof op de markt.

De drie koningen zijn in een aparte doos verkrijgbaar.

Meer informatie over de kerststal via fabrikant Playmobil

Meer informatie over de drie koningen via fabrikant Playmobil 

 

top


Van Advent tot Kerstmis

Het bijbelse kerstverhaal is al vaak verteld. Deze uitgave is extra aantrekkelijk. Ze bevat vier verhalen over de geboorte van Jezus, met illustraties van Honor Ayres. De vier boekjes worden aangeboden in een mooie verzamelbox.
"Jezus is geboren" is geschikt voor peuters vanaf drie jaar.

Meer info vind je bij Uitgeverij Averbode.

 

Het kerstverhaal is ook voor jonge peuters al herkenbaar om naar te luisteren. In dit kartonboekje mogen ze zelf meedoen door aan de flapjes te trekken. Op elke pagina komt iets verrassends tevoorschijn.

Meer info vind je via Uitgeverij Averbode

 

Wat vieren christenen met Kerstmis? Hoe is Jezus' geboorte verlopen? In dit kleurrijke prentenboek wordt het kerstverhaal uitgelegd aan jonge kinderen.
Prachtig geïllustreerd door Heather Stuart.

Meer info vind je bij Uitgeverij Averbode.

 

  

      

Boek met 15 verhalen die eindigen rond de kribbe. Met aanwijzingen, werktekeningen en notenschrift.

Meer info vind je bij Adveniat.

 

 

 

          

De bijzondere geboorte van Jezus naverteld voor kinderen. Een voorleesverhaal voor kinderen vanaf 6 jaar voor thuis of op school, in een groot prentenboek met betoverende illustraties.

Meer info vind je bij Adveniat.

 

 

 

         

Kathleen Amant vertelt en tekent op een eenvoudige manier het traditionele kerstverhaal voor de allerjongsten.

Meer info vind je hier.

 

 

BAJO, Peter, Een nacht om nooit te vergeten, Mechelen, Bakermat Uitgeverij, 2014
Een mooi prentenboek over de geboorte van Jezus. Voor kinderen van 6-7 jaar.

Meer informatie via Uitgeverij Bakermat

  top


Van Aswoensdag tot Pasen – voor kinderen, jongeren en gezinnen

Kruisweg voor kinderen. Samen met Jezus op weg.
Een kruisweg met kindvriendelijke teksten, kant en klaar voor leerlingen van de lagere school.

Hier vind je het tekstbestand van deze Kruisweg voor kinderen.

Met dank aan Kerk&Wereld voor de toelating om de tekst van de Kruisweg voor kinderen hier ter beschikking te stellen.

 

 

 


 

Het is belangrijk om kinderen en jongeren gevoelig en bewust te maken voor de negatieve ervaringen van het bestaan, die niemand kan ontlopen. Deze nieuwe Kruisweg voor jongeren werd uitgewerkt als een rollenspel met verschillende spreekpartijen, zodat de actieve deelname van iedereen bevorderd wordt. De illustraties zijn fris en modern, suggestief en niet gruwelijk.
Je kan deze kruisweg gemakkelijk bidden in het gezin, met het catechese- of vormselgroepje, thuis, in een kerk of stille ruimte.

Bestelfinfo

 

 

 

  
 

 

De kruisweg van Jezus

Met dit pakket krijgen leerkrachten, catechisten en ouders de kans om de kruisweg met kinderen op een actieve, creatieve en actuele manier te bekijken, te bespreken en te verwerken. De verschillende staties van de kruisweg worden geleidelijk ontdekt. Eerst wordt verkend wat er op het schilderij of reliëf te zien is. Nadien verdiepen de kinderen zich in het tafereel. Wat roept dit tafereel bij hen op? Vervolgens worden de kinderen al biddend uitgenodigd het afgebeelde tafereel te linken met hun eigen leefwereld of de wereld om hen heen.

Meer info via uitgeverij Averbode

 

   

Jack Visker & Els van Egeraat, Pasen stap voor stap – De kruisweg van Jezus verteld aan kinderen, Adveniat Geloofseducatie, 2012.
In de Goede week gedenken we het lijden van Christus, op weg naar Pasen. Hoe vertel je kinderen iets over de kruisweg van Jezus, zo dat ze het paasfeest beter gaan begrijpen? In dit prentenboek neemt Franciscus van Assisi de kinderen mee langs de bekende veertien kruiswegstaties en de verrijzenis. Bij iedere statie staat een korte tekst, en een afbeelding. Het verhaal eindigt met de verrijzenis.
Bij dit boek hoort een cd-rom waarop alle afbeeldingen van de staties staan. Ze kunnen geprojecteerd worden op de muur of afgespreeld worden op de pc. Hierdoor kan het boek gemakkelijk voorgelezen worden in parochies, op scholen of thuis.

Meer info via Uitgeverij Adveniat.

 

  

Bethan James en Vrouwke Klapwijk, Het feest van Pasen, uitgeverij Altiora Averbode, 2011.
Dit mooi geïllustreerd prentenboek voor -12 jarigen is een aantrekkelijke introductie tot het paasverhaal: van Jezus' intocht in Jeruzalem tot aan zijn dood en opstanding.
Het boek is een vertaling van My Big Easter Picture van Bethan James. Vrouwke Klapwijk zorgde voor de vertaling. Het is uitgegeven door Callenbach (Kampen) en uitgeverij Averbode.

Meer info op de website van Uitgeverij Averbode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vickie Howie, De eerste paasmorgen, nv Uitgeverij Altiora Averbode.
In dit prentenboek wordt het paasverhaal op aansprekende wijze aan jonge kinderen verteld. Het begint met de wonderen die Jezus deed, vertelt over zijn gevangenneming, kruisiging en opstanding. De illustraties van Honor Ayres zijn sfeervol en afgestemd op jonge kinderen.

Meer info op de website van uitgeverij Averbode

 

 

Kathleen Amant, Het Paasverhaal, Wielsbeke, Uitgeverij De Eenhoorn, 2015.

Bron: Uitgeverij De Eenhoorn

"Kathleen Amant hervertelt het paasverhaal. Jezus is de zoon van God. Op een dag gaat hij naar Jeruzalem. Alle mensen zijn blij om hem te zien. 'Jij moet onze koning worden!' roepen ze. Dat is niet naar de zin van de echte koning. Jezus is moe van de lange tocht. Hij eet samen met zijn 12 vrienden. Eerst wast hij hun voeten. Dan delen ze brood en wijn met elkaar. De dag erna wordt Jezus opgepakt. Hij krijgt een kroon van doornen op zijn hoofd ... "
Een toegankelijke tekst, geïllustreerd met felgekleurde prenten. Leeftijd: 3+

Meer informatie via Uitgeverij Eenhoorn


  

VVKBuo, Mijn boek over Jezus. Op weg naar Pasen, Brussel, Licap, 2008.

'Op weg naar Pasen is het vierde deel uit de reeks "Mijn boek over Jezus", bijbelboekjes voor wie wil werken met kleuters, kinderen en jongeren met een communicatieprobleem. Het boekje volgt het ontwikkelingspeil van de leerling: het kan gebruikt worden als kijk- of vertelboek, ter ondersteuning van taalvaardigheid, zowel voor geschreven als voor gesproken taal (woordenschat en zinsbouw).
De illustraties zijn vereenvoudigde tekeningen van Jean Vanier. De tekst, op maak van de jonge lezer, is gebaseerd op de Willibrordvertaling en de Nieuwe Bijbelvertaling.

Bijzonder is de tekstondersteuning door betaprenten: beta is een beeldtaal waarbij de onmiddellijke herkenbaarheid van de prenten het hoofddoel is. Vele scholen voor buitengewoon onderwijs werken reeds met deze vorm van geschreven communicatie. Ook heel wat volwassenen met cognitieve beperkingen zijn met de betataal vertrouwd.
De leerlingen kunnen zelf de zwart-wit tekeningen in het werkboekje inkleuren. In lege vakjes onder de zinnen kleven zij de juiste betastickers. Dezelfde tekst komt terug, dit maal ondersteund door de betaprenten.

Achteraan in het boekje is een mooi kader voorzien om het verhaal zelf na te tekenen.

 

  

VVKBuo, Mijn boek over Jezus. Het laatste avondmaal, Brussel, Licap, 2008.
'Mijn boek over Jezus' is meer dan lesmateriaal. Het verdient een plek in elke (klas)bibliotheek of thuis: als prentenboek of leesboekje zullen kinderen
'Het laatste avondmaal' is het derde deel uit de reeks "Mijn boek over Jezus", bijbelboekjes voor wie wil werken met kleuters, kinderen en jongeren met een communicatieprobleem.
Het boekje volgt het ontwikkelingspeil van de leerling: het kan gebruikt worden als kijk- of vertelboek, ter ondersteuning van taalvaardigheid, zowel voor geschreven als voor gesproken taal (woordenschat en zinsbouw).

De illustraties zijn vereenvoudigde tekeningen van Jean Vanier. De tekst, op maak van de jonge lezer, is gebaseerd op de Willibrordvertaling en de Nieuwe Bijbelvertaling.

Bijzonder is de tekstondersteuning door betaprenten: beta is een beeldtaal waarbij de onmiddellijke herkenbaarheid van de prenten het hoofddoel is. Vele scholen voor buitengewoon onderwijs werken reeds met deze vorm van geschreven communicatie. Ook heel wat volwassenen met cognitieve beperkingen zijn met de betataal vertrouwd.

De leerlingen kunnen zelf de zwart-wit tekeningen in het werkboekje inkleuren. In lege vakjes onder de zinnen kleven zij de juiste betastickers. Dezelfde tekst komt terug, dit maal ondersteund door de betaprenten.

Achteraan in het boekje is een mooi kader voorzien om het verhaal zelf na te tekenen.

 

Aanzetten voor de beleving van de veertigdagentijd in gezinsverband

Op de webpagina 'Gezinsspiritualiteit' op deze website vind je heel wat aanzetten voor de beleving van de veertigdagentijd in gezinsverband.
Deze suggesties zijn bedoeld als aanzetten en impulsen voor reflectie, gebed en engagement in de veertigdagentijd. Sommige suggesties zijn eerder voor gezinnen met kleine kinderen, andere voor gezinnen met opgroeiende tieners en twintigers.

Tips voor gebruik:

- in het gezin: kies met je gezin één of meer suggesties en probeer ze waar te maken in de veertigdagentijd. Houd rekening met de haalbaarheid in je gezin.

- in parochies en lokale geloofsgemeenschappen: druk het document 'Gezinsspiritualiteit in de veertigdagentijd' af, knip de zwarte lijnen door en leg de strookjes in een mandje. Zet het mandje in de kerk, en nodig de gezinnen tijdens de veertigdagentijd uit om een strookje uit het mandje te nemen of te kiezen, als inspiratie voor de beleving van de vasten in gezinsverband.

Meer info op de webpagina 'Gezinsspiritualiteit' top


Aan de slag met Bijbelverhalen

Godly Play, Bibliodrama en Bijbelse symboolpanelen zijn methodieken om met Bijbelverhalen aan de slag te gaan. Ze zijn mogelijk vanaf jonge leeftijd.

Informatie over deze methodieken vind je op de webpagina 'Aan de slag met Bijbelverhalen'.

    top


Geloofsopvoeding en -ondersteuning via het webGeloventhuis.be

www.geloventhuis.be is een website die ouders van jonge kinderen helpt en inspireert bij de geloofsopvoeding thuis, met informatie, materiaal en ideeën. Ook nuttig in de catechese of op school.


Stichtingsamuel.nl

Ook de Nederlandse website www.stichtingsamuel.nl biedt heel wat suggesties voor thuis of in de parochie.


Kinderwebsite rond geloven: www.nabbi.be

Ben jij tussen 8 en 12 jaar en wil jij op een leuke manier lezen en leren over Jezus, God, geloven, Kerk en Bijbel…? Dan is Nabbi.be voor jou de geknipte plek.

Nabbi.be is de kinderwebsite van de katholieke Kerk. Nabbi.be werd in mei 2008 gelanceerd om kinderen een plek op het web aan te bieden waar ze op een speelse manier kunnen kennismaken met wat in het christelijke geloof belangrijk en waardevol is.

Vanuit een digitale zolderkamer kunnen de kinderen de verschillende onderdelen van de site spelenderwijs verkennen, door een eenvoudige klik op voorwerpen die zich in de zolderkamer bevinden. Wanneer ze op een stapeltje boeken klikken, ontvouwt zich een uitgebreid menu met boeiende thema's: liefde, vriendschap, verlies en verdriet, bidden, licht en vuur, (b)engeltjes, Pasen, christen worden, dromen, grenzen verkennen,… Een klik op de documentmappen in het rekje brengt hen bij beknopte en bevattelijke informatie over de sacramenten, het liturgische jaar, heiligen, de tien geboden, de Blijde Boodschap en de geloofsbelijdenis, bijzondere feesten en voorwerpen, enzovoort. Met een klik op de afbeelding van de kerk komen de kinderen bij de 'kerkkijker' terecht, een plaats waar een kijkje in de kerk (met kleine en grote K) genomen wordt. Zij krijgen er niet alleen uitleg over voorwerpen in de kerk, maar ook over de ambten in de Kerk, kerkelijke gemeenschappen en initiatieven. Het kruisbeeld in de zolderkamer is de toegang tot informatie over Jezus, zijn leven, dood en verrijzenis. Op de zolderkamer is echt alles: een bidboekje, een poëziebundel, een prikbord en kalender met aankondiging van kerkelijke feestdagen en activiteiten. Ook de Bijbel ontbreekt niet: wie erop klikt, krijgt informatie over belangrijke Bijbelboeken, Bijbelse mannen en vrouwen, 'straffe' verhalen over God en de manier waarop God en de mens met elkaar omgaan.
Nabbi.be is gratis en reclamevrij.

www.nabbi.be  top


Jeugd en geloof (vorming, ontmoeting, ontspanning, vakantie, engagement)


IJD - Jongerenpastoraal Vlaanderen

IJD wil de jongerenpastoraal in Vlaanderen ondersteunen en doen groeien. IJD ziet jongerenpastoraal als een wisselwerking tussen het concrete leven en het christelijke geloof. Dit jeugdwerk kadert binnen de Vlaamse bisdommen. IJD is erkend als landelijke jeugdvereniging.

IJD wil:
- Vanuit de traditie (verhalen, symbolen en riten) jongeren en hun begeleiders zoekend - gelovig samenbrengen
- Jongeren en hun begeleiders individueel en in groep vormen
- Vanuit het evangelie in de wereld staan en op het publieke forum solidair, zingevend en dienstbaar actief zijn.Via www.ijd.be vind je informatie over de gevarieerde en boeiende activiteiten van de zes diocesane jeugddiensten. Hieronder vind je een videofilmpje over een pluskamp dat in de zomer van 2012 plaatsvond.


Een kamp met een plus

Bron: www.checkpointtv.be – Je kunt er deze video in hoge kwaliteit downloaden.

Elke zomer gaan duizenden jongeren uit heel Vlaanderen op kamp. IJD organiseert het Pluskamp, waarop jonge mensen samen allerlei activiteiten meemaken. Spelen, lachen, knutselen, zingen, het buitenleven opzoeken: het hoort er allemaal bij. Enkele jongeren vertellen wat voor hen de 'plus' is van dit bijzondere kamp.


Diocesane werkingen voor misdienaars – ministranten – acolietenNaar de misdienaarssite ...

 

Op de misdienaarssite vind je onder meer:
- Inhoudelijke thema's zoals leesmateriaal rond de 'spirit' van misdienaars en hun begeleiders, de 'taak' van een misdienaar binnen de liturgie, boeksuggesties ...
- Werkmateriaal om in de plaatselijke groepen aan de slag te gaan: Welke inhouden geven we aan een 'misdienaarsvergadering'?, Hoe kunnen we nieuwe misdienaars werven? Elke maand zorgt één van de bisdommen voor een nieuw impuls. 
- Uitnodigingen voor diocesane initiatieven die misdienaars kunnen boeien.

Voor meer informatie over de diocesane werkingen voor misdienaars, ministranten en acolieten kan je terecht bij:

Bisdom Antwerpen:
Contactpersoon: Ann Joris: e-mail: ann.joris1@telenet.be

Vicariaat Brussel:
Contactpersoon: Edward Bekaert (IJD): e-mail: edward.bekaert@ijd.be

Bisdom Brugge:
Contactpersoon: Chris Deconinck , pr.: e-mail: deconinck.chris@scarlet.be
www.bamweb.be (Bisdom Brugge Acolieten en Misdienaars)

Bisdom Gent:
Contactpersoon: Tim Vanmechelen (IJD): e-mail: tim.vanmechelen@ijd.be

Bisdom Hasselt:
Contactpersoon: Pieter Stevens (IJD): e-mail: pieter.stevens@ijd.be

Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen:
Contactpersoon: Filip Hacour pr.: filip.hacour@gmail.com

http://misdienaars.ijd.be  Netwerk voor pastoraal met jongeren

Het netwerk voor pastoraal met jongeren is een overlegplatform van pastoraal verantwoordelijken van christelijk geïnspireerde jeugdbewegingen en jongerenverenigingen. Het netwerk wil bijdragen tot een beleving van de christelijke identiteit in lokale afdelingen en overkoepelende structuren van jeugdbewegingen en jongerenverenigingen. Het netwerk wil met methodes en vaardigheden de pastoraal gestalte geven.
Als overkoepelend overlegorgaan beschouwt het Netwerk zich dus niet als een doel op zich, maar wil het ten dienste staan aan Pastoraal in jeugdbewegingen en jongerenorganisaties door:
- een denktank en plaats van overleg en uitwisseling te zijn voor jongerenpastoraal in jeugdbewegingen en jongerenverenigingen
- materiaal te ontwikkelen dat bruikbaar is in dit verband
- vorming aan te bieden aan haar leden
- expertise m.b.t. jongerenpastoraal te verzamelen en toegankelijke te maken voor mensen binnen en buiten het netwerk
- zorg te dragen voor de positieve beeldvorming rond jongerenpastoraal ad intra (eigen achterban) en ad extra (pers, kerk, samenleving,…).

Meer info op www.netwerkvoorpastoraalmetjongeren.be 
Je kan er doorklikken naar de christelijk geïnspireerde jeugdbewegingen en jongerenvereningen: Chiro, KAJ, Jeugddienst Don Bosco, VUHP, KLJ, KSJ-KSA-VKSJ, Sant' Egidio, Scouts & Gidsen Vlaanderen, Jongeren voor een Verenigde Wereld, Kazou, IJD.Don Bosco Vlaanderen - jongeren

In de geest van Don Bosco wil de Vlaamse Don Boscobeweging jongeren de kans geven om na en naast de schooluren hun tijd zinvol in te vullen, verantwoordelijkheid op te nemen, plezier te maken, groep te vormen, hun talenten te verkennen,... 
Don Bosco Vlaanderen biedt een brede waaier aan activiteiten aan, waaronder het Don Bosco Oasecentrum, een centrum van jeugdspiritualiteit met een ruim gamma aan activiteiten, van schooltweedaagses tot oaseweekends, Turijnreizen, fietstochten, jongerenvieringen,...

Voor meer informatie over het Don Bosco Oasecentrum: www.oasecentrum.be
Voor meer informatie over de jongerenwerking en de jeugddienst van de Salesiaanse Familie: www.donbosco.be (klik op 'jongeren') en www.jeugddienstdonbosco.be


Jong Karmel

Jong Karmel wil kans geven
aan jongeren tussen 12 en 30 jaar
om op regelmatige tijdstippen
een weekend, een tocht, een kamp, een Taizé-viering...
mee te maken
om elkaar te leren kennen
op een ándere manier dan dat doorgaans gebeurt.

Tijdens de initiatieven van Jong Karmel
mag je er zijn met alles wat in je leeft,
je vreugde en je pijn, je geloof en je twijfel,
je zoektocht naar jezelf, naar de liefde, naar God.


Jong Karmel wil jongeren de kans geven om samen met geloofsgenoten op te trekken. Er wordt altijd voor een bijbels thema gekozen. Dat wordt uitgewerkt met toneel, uitwisselingen, speelse activiteiten die verband houden met het thema, bezinningsmomenten (vooral voor de tieners), eucharistie, soms ook biecht. De jongeren kennen elkaar meestal goed omdat ze ook buiten de activiteiten met elkaar contact houden.

Meer info over de tienerdagen en jongerenweekends van Jong Karmel vind je op de website of kan je bekomen bij broeder Lukas:
e-mail: lukas.martens@karmel-gent.be ; tel.: 09 267 85 99 ; gsm: 0484 83 22 50
Website: Jong Karmel en www.jongkarmel.be

 

Contact:
br. Lukas: lukas.martens@karmel-gent.be; tel. 09 267 85 99 of gsm 0484 83 22 50
Sam Goyvaerts: samuel.goyvaerts@gmail.com of gsm 0494 46 59 56

In het zomernummer 2011 van het tijdschrift Rondom Gezin schreef Samuel Goyvaerts het artikel 'Op weg met jonge mensen: Jong Karmel'.top


MSC – Lekenbeweging – Tiener- en jongerenweekends

MSC-Lekenbeweging organiseert een paar keer per jaar een weekend voor +30jarigen, met of zonder kinderen. Gelijktijdig vindt op dezelfde lokatie een tiener- en jongerenweekend plaats. Deze activiteiten worden aangekondigd via http://msc-vlaanderen.blogspot.be/ en op de webpagina Gezinsweekends en gezinsvakanties.

Open Hart MSC
MSC – Lekenbeweging vw
Dorpsstraat 26
3360 Bierbeek
E-mail: openhartmsc@skynet.be
http://msc-vlaanderen.blogspot.be/

top

Sint-Michielsbeweging – Jongeren

De Sint-Michielsbeweging is een nieuwe beweging binnen de katholieke Kerk die jonge mensen wil begeleiden in hun groei als christen. Daartoe richt de beweging gemeenschappen op waar alle mensen welkom zijn en die worden gedragen door jonge christenen. De Sint-Michielsbeweging wil zich inzetten voor mensen in nood, werkt mee aan evangelisatie,  geloofsverdieping en werkt samen met de territoriale pastoraal.

De vriendschap met Christus is ons hart, de vriendschap met de jongeren en de vriendschap met mensen in nood zijn onze longen!

De Sint-Michielsbeweging is een bronplaats waar we als jonge christenen en gezinnen thuis komen, waar we ons geloof kunnen beleven, vieren en verdiepen. In onze verschillende gemeenschappen is er dagelijks kans tot gebed en ontmoeting. Jonge mensen worden uitgenodigd om op weg te gaan via persoonlijke begeleidingsgesprekken en/of jongerenweekends. Daarbij willen we ze kansen bieden om zich in de wereld te engageren en verantwoordelijkheid op te nemen.

Een geloof met beide voeten op de grond.

Vanuit de oproep van Jezus’ Blijde Boodschap willen we het Evangelie handen en voeten geven. We proberen in vriendschap op weg te gaan met mensen in nood. Dit krijgt onder andere vorm in het onthaalhuis Emmanuel in Kortrijk, Vredesklas en Dream in Gent en Kortrijk, broodronde in Brugge, Porta Aperta voor nieuwe erkende oorlogsvluchtelingen in Gent, Waregem, Kortrijk, Izegem.

In een geest van vrede, vriendschap en geweldloosheid willen we als jongeren samen bouwen aan een krachtigere wereld, geïnspireerd door ons geloof.

Interesse of wil je meer weten?
We hebben gemeenschappen in Kortrijk, Waregem, Izegem, Brugge, Oosterzele en Gent.

Mail naar: sintmichielsbeweging@telenet.be
Meer info op: www.sint-michielsbeweging.be
Of volg ons op Facebook, Instagram of Twitter.

Gsm pr. Geert Goethals: 0488 28 52 35 – Tine De Leeuw: 0472 98 01 42 


Samen in Vreugde – Kinderweekend

Samen in Vreugde is een katholieke beweging waarin kinderen, jongeren, gezinnen, ongehuwden, priesters en religieuzen van alle leeftijden welkom zijn. Samen in Vreugde is ontstaan vanuit de ignatiaanse spiritualiteit met een accent op de vreugde.

Samen in Vreugde organiseert regelmatig een kinderweekend.

Meer informatie bij Marijke van't Hoff: tel. 011 68 05 57 en e-mail:

marijke.vanthoff@skynet.be

www.sameninvreugde.be top


Samuel. Levenskeuzes vanuit het gebed


"Je bent tussen 20 en 30 jaar en je maakt volop plannen voor de toekomst: studies, loopbaan, relaties, … Bij de keuzes die je maakt wil je niet alleen je talenten, voorkeuren en verlangens een rol laten spelen, je wil er ook uitdrukkelijk je geloof bij betrekken. Omdat je weet (hoopt) dat je een vrij en gelukkig mens wordt wanneer je met God verbonden leeft en je je leven bouwt op wat Hij van je verlangt.
Samuël wil je helpen om het verlangen van God over je leven op het spoor te komen. Uitgangspunt is de ervaring van zovele mensen dat het inderdaad wáár is wat er gezegd wordt en geschreven staat: dat 'God' niet zomaar een abstract begrip of stoplap is, maar een levende Aanwezigheid, een God die zich laat kennen en mensen 'aanspreekt' in hun diepste verlangen naar bevrijding en vervulling…"

Een samuëljaar duurt zo'n acht maanden en rust op drie pijlers: dagelijkse meditatie met een bijbeltekst, een tweewekelijks gesprek met een persoonlijke begeleider en een maandelijkse bijeenkomst op zondag.Centraal in het geheel staat de lectio divina, een beproefde manier om de bijbel te openen, ermee te mediteren en te bidden, en daardoor een brug te slaan tussen het bijbelverhaal en het eigen leven.

 
Meer informatie via www.samuelproject.be top


Vakantietips voor jongeren en jongvolwassenen

Voor jongeren en jongvolwassenen bestaan er mooie vakantie-initiatieven: in gelovig perspectief, vanuit een christelijke inspiratie of met een belangrijk deel vrijwilligerswerk. Misschien een ideetje voor jongeren in je familie, parochie of omgeving?

We stellen enkele initiatieven voor:

IJD – Jongerenpastoraal Vlaanderen – biedt een waaier aan gevarieerde vakantie-initiatieven, zoals een pelgrimstocht, pluskamp, Bijbels tentenkamp, abdijvakantie, Lourdes bedevaart … in binnen- en buitenland. Elk bisdom en vicariaat legt hierbij eigen accenten. Sommige initiatieven staan open voor jongeren vanaf 12 jaar. Andere kampen en tochten zijn bedoeld voor jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar.
Meer informatie via www.ijd.be
Via deze link vind je een filmpje van het pluskamp in 2012

IJD organiseert ook de Wereldjongerendagen die plaatsvinden van 26 tot 31 juli 2016 in Krakau, Polen. Honderdduizenden jonge gelovigen uit 180 landen komen er samen voor een feest van cultuur en geloof. Het kan voor een grote groep jongeren uit Vlaanderen ook een verrijkende en onvergetelijke ervaring worden. Iedereen tussen 16 en 30 jaar kan deelnemen. Voor alle vragen over de WJD kan je terecht bij www.ijd.be.
Meer informatie vind je ook via www.krakau2016.be

Jokri Ontmoetingsdagen – OD van 3 tot 9 juli 2016 in het Don Bosco Internaat in St. Denijs-Westrem: een zomerkamp voor jongeren vanaf het zesde leerjaar t.e.m. het zesde secundair.
Meer informatie via deze link

De Sint-Michielsbeweging organiseert in de zomervakantie de volgende initiatieven.
Voor jongeren tussen 12 en 20 jaar is er een christelijk kamp Leef 16, dat van 8 tot 13 augustus 2016 plaatsvindt in domein 't Lotegat in Zonnebeke. Het zijn 6 dagen met sport en spel, gebed en ontspanning, vorming en vriendschap, leuke leiding en goede koks. Meer informatie hierover via www.sint-michielsbeweging.be; e-mail:sintmichielsbeweging@telenet.be

Het Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede Brussel organiseert een inleefreis in Brussel van 27 augustus tot 3 september 2016: een week met de voeten in de sociale en multiculturele realiteitvan Brussel. 
Heb je al veel over Brussel horen praten, maar kwam je nooit verder dan de Grote Markt of Manneken Pis? Wil je samen met andere jongeren (17-24 jaar) een weekje leven op het ritme en de kleur van de grootstad? En denk je ook na over zingeving? Dan is dit misschien wel iets voor jou:
Van 27 augustus tot 3 september 2016 organiseren Commissie Rechtvaardigheid en Vrede Brussel, KAJ De Mug en IJD Brussel (Jongerenpastoraal) een inleefreis te Brussel.
Uitvalsbasis is het inspirerende verblijfscentrum De Waterman van JES.
Een week lang sta je met de voeten in de sociale en multiculturele realiteit van Brussel. Met als bedoeling: het boeiende en uitdagende Brussel leren kennen met zijn multiculturele en sociaal diverse realiteit. Zo kan je ook een andere en eigen kijk ontwikkelen op de stad en haar sociaal en culturele mogelijkheden.
Daarnaast is er ook ruimte voor ontmoeting met mensen die zich vanuit hun geloof engageren. Met uitwisseling over zingeving, geloof en engagement.
Het is niet zomaar een toeristisch uitje: overdag word je ondergedompeld in de sociale realiteit, door je in te zetten in een Brussels sociaal project (een jongerenroep met asielzoekers, een tehuis voor daklozen, een sociale fotografieproject, een wijkdienstencentrum, …).
Meer informatie in de folder
Informatie en inlichtingen:
- Yves Lebrun: y.lebrun@scarlet.be; tel. 02 268 03 17 
- Pol Arnauts: pol.arnauts@compaqnet.be; gsm 0479 33 9777.

Bartimeüs richt zich tot jongvolwassenen van 17 tot 30 jaar die willen zoeken rond of groeien in het christelijke geloof. Ook groepen van jonge gezinnen of koppels en singles tot 45 jaar zijn welkom. In 2016 gaat Bartimeüs tweemaal naar Taizé: van 3 tot 10 juli 2016 en van 21 tot 28 augustus 2016.
Meer informatie via www.bartimeus.be

Broederlijk Delen organiseert een Noord-Zuidkamp voor jongeren tussen 16 en 30 jaar. Het kamp vindt plaats in de Hoge Rielen in Lichtaart van 3 tot 8 juli 2016.
Meer informatie via www.wereldkamp.be

Jeugddienst Don Bosco organiseert uitwisselings- en vormingsinitiatieven buiten de grenzen van Europa, en ondersteunt zo jongeren bij hun internationaal engagement. Door de ontmoeting met de bevolking ginds, de confrontatie met de andere cultuur en samenleving, maar ook met zichzelf, maken de jongeren een intercultureel leerproces door dat zeer verrijkend kan zijn.
Meer informatie via de website van Jeugddienst Don Bosco.
Je kunt de belevenissen van de vrijwilligers volgen via de blog: www.jdbwereldwijd.wordpress.com
Voor alle informatie over internationaal vrijwilligerswerk: e-mail: internationaal@donbosco.be of tel. 016 24 16 23 (Fonny Grootjans)

VIDES is in 1987 opgericht door de zusters van Don Bosco in Italië en is uitgegroeid tot een wereldwijd netwerk van groepen. In Vlaanderen bestaat VIDES sinds 1993 en maakt het deel uit van de vzw Jeugddienst Don Bosco.
VIDES wil jonge mensen tussen 18 en 30 jaar de kans geven om een ervaring als vrijwilliger in het buitenland op te doen. Concreet gaat het om een ervaring in een missiepost van de zusters van Don Bosco. Meestal zijn dit projecten die zich richten naar opvoeding, met extra accenten naar kinderen, jongeren en de promotie van de vrouw in ontwikkelingslanden. 
VIDES biedt 2 soorten projecten aan: Lang Weg en Kort Weg. Bij Lang Weg zet je je gedurende 6 maanden tot een jaar in één van de projecten van de zusters van Don Bosco over de hele wereld. Bij Kort Weg trekt VIDES elke zomer voor één maand met een groep jongeren naar een project in het buitenland. 
Meer informatie: Vides, Groenveldstraat 42, 3001 Heverlee 
Tel. 0473 40 55 28
E-mail: info@vides.be
www.vides.be

Pirlewiet vzw organiseert sinds 1987 vakanties voor kinderen, jongeren en gezinnen die in armoede leven. Voor gezinnen die dagelijks te kampen hebben met armoede en de daarbij horende uitsluiting is vakantie immers niet vanzelfsprekend. Voor deze kinderen, jongeren en gezinnen betekent met Pirlewiet op vakantie gaan een onderbreken van de dagelijkse sleur en van soms onmenselijke levensomstandigheden. Aanvaard worden, niet uitgelachen worden, even geen schrik moeten hebben van deurwaarders of jeugdrechters... gewoon zoals iedereen er eens tussenuit mogen zijn.
Wie graag wil meewerken aan vakanties voor deze gezinnen (als monitor, hulp in de keuken of in de ateliers,…) kan contact opnemen met Pirlewiet vzw. tel. 09 269 07 88 (van maandag tot vrijdag tussen 9 en 13 uur) of e-mail:vrijwilligers@pirlewiet.be  Zie ook: www.pirlewiet.be

Hannibal is een initiatief van JKVG vzw, een organisatie van jongeren met en zonder beperking uit heel Vlaanderen. Kinderen en jongeren (6 tot 30 jaar) met een beperking (verstandelijk, fysiek, autisme) kunnen in de zomer op vakantie met Hannibal. Er zijn reizen en kampen op maat van elke doelgroep en leeftijdsgroep. De omkadering van de vakanties is in handen van jonge vrijwilligers (16-30 jaar). 
Hannibal zoekt ook vrijwilligers om deze vakanties mee te belegeleiden of te ondersteunen. Meer informatie over dit vrijwilligerswerk vind je via deze link.
Meer informatie via www.hannibalvakanties.be

Vzw Opstap is opgericht door ouders die zelf kinderen hebben met een beperking. Hun ervaring leerde hen dat vakantie nemen voor gezinnen met gehandicapte kinderen vaak een onbereikbare luxe is. Of je vindt geen betrouwbare opvang voor langere periodes, of je bent er niet altijd even happig op om de zorgen over je kind zomaar aan anderen over te laten. Met dit initiatief probeert vzw Opstap tegemoet te komen aan de noden van gezinnen met kinderen met een beperking, die graag eens op een ontspannen manier op vakantie willen, in een geëngageerde omgeving en met gelijkgestemde zielen, die het dagelijkse leven met kinderen die speciale aandacht nodig hebben uit eerste hand kennen en dus goed aanvoelen wat hun bekommernissen zoal zijn.
Van 8 tot 22 juli 2016 trekt Opstap naar Nederland. Om deze vakantie mee te begeleiden zoekt Opstap nog enkele jonge vrijwilligers.
Contact: e-mail: info@vzwopstap.be Meer informatie op www.vzwopstap.be

Joka organiseert al 30 jaar kampen in verschillende zorgvoorzieningen in Vlaanderen en Brussel. Tijdens de zomermaanden zijn er kampen voor jongeren vanaf 16 jaar in een voorziening voor bejaarden, mensen met een beperking of psychiatrische patiënten. De jongeren leven een week in de voorziening en doen er vrijwilligerswerk; geven de bewoners extra aandacht, organiseren animatieactiviteiten, ... Zo bezorgen ze de bewoners - en zichzelf - een weekje andere en, vooral, onvergetelijke vakantie. Jaarlijks vinden een 50-tal kampen plaats, samen goed voor een 200-tal deelnemers en ongeveer 10.000 bewoners in een voorziening. De jongeren 'kamperen' een hele week in de voorziening waar ze op kamp gaan of er vlakbij.
Meer informatie via www.jokaweb.be

Bouworde organiseert wereldwijd bouwkampen voor jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar: technische bouwkampen, sociale bouwkampen, ecologische bouwkampen en themakampen.
Bouworde organiseert ook enkele bouwkampen voor jongeren tussen 15 en 17 jaar.
Meer info via www.bouworde.be

Goed om wetenkinderbegeleiding
In de Vlaamse Kerk worden gezinsweekends en -vakanties georganiseerd: een tijd voor bezinning, verdieping, uitwisseling, vorming, gebed en ontspanning, voor ouders en kinderen. Ze worden opgelijst op de webpagina van de gezinsweekends en gezinsvakanties.
Je vindt op deze webpagina ook artikels over en terugblikken op deze gezinsvakanties, met interviews en getuigenissen van enkele deelnemers. top


Korte videofilmps over opvoeding, engagement, inspiratie en levenskeuze

Jongeren mogelijkheden aanreiken om een engagement op te nemen of keuzes in het leven te maken is bijzonder waardevol.
Inspirerende filmpjes zijn te vinden op de webpagina 'Filmpjes over opvoeding, engagement, inspiratie en levenskeuze'top


Checkpoint TV – christelijke webtv

Checkpoint TV brengt reportages over thema's die interessant zijn voor jongeren: vriendschap, respect, relaties, toekomst, studiekeuze, gezin, school, omgang met geloof en bidden, leven met andere culturen, consumptie, omgaan met pijn en verdriet, solidariteit, engagement …
In de reportages wordt de band met Jezus of het evangelie gelegd.

Checkpoint TV – christelijke webtv – is online sinds medio maart 2012. Je vindt er video's van telkens een vijftal minuten.

www.checkpointtv.be

Goed om weten:
Ken je een verhaal van jonge mensen die geïnspireerd worden door de figuur van Jezus of door het evangelie? Je kan het melden via www.checkpointtv.be   top 


Bartimeus – ondersteuning van jongvolwassenen en jonge gezinnen in hun geloofsgroei

 


Verlang je het christelijke geloof beter te leren kennen?
Verlang je als mens te groeien vanuit het christelijke geloof?
Verlang je tot meer actie te komen op christelijke basis?
Alleen of in een groep(je)? In een jonge gezinsgroep?
Dan kan Bartimeüs je wellicht helpen.


Bartimeüs richt zich tot jongvolwassenen van 17 tot 30 jaar die willen zoeken rond of groeien in het christelijke geloof. Ook groepen van jonge gezinnen of koppels en singles tot 45 jaar zijn welkom.
Bartimeüs werkt 'op maat' en vertrekt van de vraag en het verlangen van de deelnemers. Er zijn heel veel programma's en onderwerpen mogelijk.

Ga naar www.bartimeus.be voor meer info over de visie, het aanbod en de lopende projecten van Bartimeüs.

Contactgegevens Bartimeüs:
Eric Haelvoet, SDB
Guldendallaan 90
1150 Sint-Pieters-Woluwe
Gsm: 0476 085 744
E-mail: bartimeus@donbosco.be
www.bartimeus.be top


RZL-module met luik over geloofsopvoeding in het gezin

In het kader van het opleidingsonderdeel 'Religie, zingeving en levensbeschouwing' worden aan de KU Leuven in de context van een onderwijsproject (promotoren: prof. J. Geldhof en prof. A. Dillen) verschillende thematische onderwijs- en leermodules uitgewerkt. In deze modules wordt de thematiek van religie en levensbeschouwing telkens vanuit een andere invalshoek benaderd. Een eerste module met als thema 'Gezin, Relaties & Religie' is vrij beschikbaar op de Thomas-website.

In deze thematische module wordt ingegaan op de plaats van religie en levensbeschouwing in datgene waar mensen dagelijks mee geconfronteerd worden: gezin en relaties. Door te wijzen op de levensbeschouwelijke invloeden in de beleving van (gezins)relaties wordt duidelijk dat religie, zingeving en levensbeschouwing niet gereserveerd zijn voor aparte momenten en plaatsen, maar van invloed zijn op vele, ook alledaagse, aspecten van het leven.

De module is opgebouwd uit drie grote onderdelen.
In deel A wordt vertrokken van de vraag hoe gezinnen er vandaag uitzien en wat als gezin beschouwd wordt. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de relatie tussen religie en gezinsvormen.
Deel B focust op huiselijk geweld en de rol die religie daar in kan spelen. Vanuit christelijk perspectief worden ook enkele suggesties geformuleerd voor een ethiek van het gezin.
Deel C behandelt de religieuze opvoeding in het gezin, zowel op zeer expliciete als op impliciete wijze.
Deze drie onderdelen zijn logisch met elkaar verbonden, maar kunnen ook onafhankelijk van elkaar bestudeerd en gelezen worden. Tot slot worden in een excursus enkele Bijbelse verhalen besproken, die telkens verbonden kunnen worden met verschillende onderwerpen uit de cursustekst.

Naar de Thomas-website voor de module 'Gezin, Relaties & Religie'  top


Grootouders en geloofscommunicatie

Geloofscommunicatie gebeurt op vele manieren: door erover te vertellen, 'al doende' in eenvoudige gebaren en handelingen, door een gelovige levenshouding, met of zonder veel woorden, ... Een bijzondere manier om met (klein)kinderen over het geloof te spreken, is het schrijven van een brief. Het biedt de mogelijkheid om de woorden zorgvuldig en in alle rust te wikken en te wegen.

Vijftien gelovige grootouders uit Nederland deden het al. Ze schreven een heel persoonlijke en openhartige brief aan hun kleinkind(eren), waarin ze vertellen over hun geloof en over wat ze hen hieromtrent toewensen. Hun brieven werden door Jantine Nierop gebundeld in het boek Opa's & oma's schrijven. Wat ze hun kleinkinderen willen meegeven.

Op de webpagina 'Grootouders en geloofscommunicatie' staan enkele citaten uit dit boek. Misschien kunnen ze inspireren om zélf ook zo'n brief te schrijven, als een waardevol en persoonlijk geschenk dat kleinkinderen kunnen lezen en herlezen.

Meer info vind je op de webpagina 'Grootouders en geloofscommunicatie'. top


Bijbel in 1000 seconden – werkmap bij het liturgisch jaar

Voorstelling van de map

Voor al wie met de Bijbel bezig is in de parochie, op school, in een ziekenhuis, thuis ... met kinderen, jongeren, volwassenen, zieken ... is er 'Bijbel in 1000 seconden', een werkinstrument in een stevige A4-ringmap, met fiches bij de lezingen van de zondagen in het A, B en C-jaar en met informatie bij de liturgische feesten en periodes.
Auteur: Chantal Leterme – een uitgave van Kerk en Wereld / Kleopas.

De fiches bieden de mogelijkheid om in 1000 seconden een kijk te hebben op een van de lezingen tijdens de zondagse eucharistie. Daarom bevat elke fiche:

 • de Bijbeltekst zoals die in de kerk wordt voorgelezen
 • heldere uitleg bij moeilijke of ongewone woorden 
 • de Bijbeltekst in een eenvoudige taal 
 • de betekenis van het verhaal
 • stof tot nadenken.

De fiches werden gedrukt en uitgegeven op stevig papier.

De volledige map wordt nu aangeboden aan € 65 (exclusief verzendingskosten)

Onderdelen

 • Het startpakket bestaat uit een stevige ringmap en een pakket van 21 fiches voor de feestdagen die in de A, B en C-cyclus eenzelfde evangelielezing hebben. Het startpakket kost € 20 (exclusief verzendingskosten).
 • Elke jaarcyclus (A, B en C) bestaat uit 60 fiches. Elk liturgisch jaar is afzonderlijk te verkrijgen aan € 15 per liturgisch jaar (exclusief verzendingskosten).
 • In het pakket voor het lager onderwijs zijn teksten opgenomen die in de godsdienstlessen van het lager onderwijs aan bod komen, maar niet in de liturgie. Het pakket steekt in elke volledige map en wordt gratis gevoegd bij elke bestelling van een liturgisch jaarpakket. Een aparte bestelling voor het pakket van het lager onderwijs kost € 5 (exclusief verzendingskosten).

Website

Bij de ringmap hoort ook een website met verwerkingssuggesties voor kleuters, kinderen en jongeren. Surf naar http://www.bijbelin1000seconden.be/menu/tiki-index.php

Dit heel praktische materiaal dat bestaat uit werkvormen, verhalen, kunstwerken, allerlei activiteiten... wordt nog dagelijks bijgewerkt, aangevuld en geactualiseerd. Een schatkamer voor wie op zoek is naar inspirerende activiteiten!
Wie zich op de website registreert, krijgt elke week een nieuwsbrief die de aandacht vraagt voor de bijbeltekst(en) van de volgende zondag en eventuele extra informatie.

Bestellen kan via Uitgeverij Halewijn, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen. Tel. 03 210 08 14 , e-mail: halewijn.uitgaven@kerknet.be  top


Websites rond catechese


Op www.kerknet.be (de website van de katholieke Kerk in Vlaanderen) staat een rubriek 'catechese'.
Link naar de Interdiocesane Commissie voor Catechese.
Als je een vraag hebt over catechese aan volwassenen of kinderen, of catechumenaat, kan je deze stellen via icc@interdio.be.

www.groeieninhetgeloof.be
website over catechese in het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen

www.catechesehuis.be top


Zondag vieren met kinderen en jonge gezinnen

Op de webpagina 'Zondag vieren met kinderen en jonge gezinnen' vind je onder meer:

- suggesties voor kind- en gezinsvriendelijk vieren
- liturgiemap – Handreikingen voor de opbouw van een gezinsvriendelijke viering
- brochure – Zondag vieren met kinderen in ons midden
- Bijbel in 1000 seconden – werkmap bij het liturgisch jaar
- Zing Alleluia! Liturgische liederen voor kinderen en jongeren
- Maria Lichtmis – kinderzegen
- info over misdienaarswerkingen
- ... top


Intergenerationeel leren - Leren van en aan elkaar

Intergenerationeel leren is een leren waarbij verschillende generaties van elkaar leren. Intergenerationele catechese is 'wederkerig geloofsleren': kinderen en volwassenen leren van en aan elkaar.


Leren van en aan elkaar. Generaties brengen elkaar in contact met God

An Mollemans schreef hierover het artikel: 'Leren van en aan elkaar. Generaties brengen elkaar in contact met God'. Het verscheen in KERK&Leven van 13 oktober 2010 (editie Aartsbisdom). Het artikel is een verkorte versie van 'Intergenerationeel leren over God, ruimte om te leren van en aan elkaar.'
Hieronder vind je beide teksten.

Leren van en aan elkaar. Generaties brengen elkaar in contact met God.

Intergenerationeel leren over God, ruimte om te leren van en aan elkaar.  


'Wie niet wordt als een kind …' – De gave van kinderen binnen intergenerationele catechese

Het onderstaande artikel 'Wie niet wordt als een kind …' – De gave van kinderen binnen intergenerationele catechese verscheen in 2011 in de diocesane bladen Ministrando (bisdom Brugge), Samen (bisdom Hasselt), Pastoralia (Aartsbisdom Mechelen-Brussel), Daco (bisdom Antwerpen) en Kerkplein (bisdom Gent).
Dit artikel kadert in een reeks bijdragen van IDGP over gezinsthema's.


Een jonge vrouw merkte dat het, na de geboorte van haar eerste kind, niet meer zo eenvoudig was om dagelijks tijd te maken voor gebed. Drie priesters gaven haar advies. De ene stelde voor om dan maar een uur vroeger op te staan, voor de baby wakker werd. De tweede raadde haar aan om haar man te overtuigen eerder van zijn werk naar huis te komen, zodat ze 's avonds nog wat tijd overhield. De derde zei dat ze zich geen zorgen hoefde te maken en gewoon voor haar baby moest zorgen. De rest van de kerk zou dan wel voor haar bidden (1). Geen van de antwoorden rept over de mogelijkheid om God te ontmoeten in haar zelfgave aan het kind, en in de kwetsbaarheid en overgave van het kind aan haar.

Kinderen … een last?

In dit verhaal wordt de zorg voor het kind beschouwd als een blok aan ons been om 'het Rijk Gods binnen te gaan'. We treden hier in de voetsporen van vele kerkvaders die weliswaar wilden worden als kinderen, arm, gehoorzaam en ongehuwd, maar het hebben van kinderen zagen als 'een belemmering op de toekomstige dag van de uittocht' (2).
Vandaag wordt op veel plaatsen ingezet op intergenerationele catechese. Lovenswaardige initiatieven schieten uit de grond, vanuit het besef dat we allen leerlingen en leraren in het geloof zijn. Deze initiatieven zullen echter pas hun volle vrucht dragen als we ruimte maken voor de gave van alle actoren. In de praktijk zal dit betekenen dat we meer aandacht moeten besteden aan de zwakste stemmen. 'Infans', het Latijnse woord voor jonge kinderen, betekent letterlijk 'zonder stem, niet kunnende spreken'. En al beschikken zij niet over dezelfde retorische en rationele vaardigheden als volwassenen, hun gave is groot. Althans, dat vond Jezus.
In Marcus 10,13-16 stelt Jezus kinderen tot voorbeeld. Aan hen – en degenen die zijn als hen – behoort het Rijk Gods. Dat is een indrukwekkende uitspraak. Anderen staan misschien dicht bij het Rijk Gods, of krijgen de sleutels ervan … maar aan kinderen behoort het toe. Gezinnen en kerkgemeenschappen zijn bevoorrechte middens, die, al zorgend voor kinderen, veel van hen kunnen leren. In deze perikoop vinden we drie aanzetten tot deze weg.

Je tot Hem laten brengen

De kinderen laten zich tot Jezus brengen door 'de mensen'. Gelovig worden kan niemand op zijn eentje. We moeten elkaar tot de Heer brengen. Niet alleen omdat we elkaars blinde vlekken zien en tekorten aanvullen, maar ook omdat Hij pas ervaren kan worden in de liefdevolle, vertrouwensvolle verbondenheid met andere mensen.
Het spreekt voor zich dat dit een deemoedige houding vergt, iedereen doet liever 'zelf zijn gordel om en gaat waar hij dat wil'(Joh 21,18), ook in het geloofsleven.
Als kerkgemeenschappen inzetten op mogelijkheden voor geloofscommunicatie, geven ze een aanzet tot deze verbondenheid.
Dit kan in de vorm zijn van geloofsgesprekken, zoals de talrijke initiatieven rond catechese ('Opnieuw beginnen', 'Catechese op zondag', voorbereiding op een sacrament, enzovoort). Het is goed als kinderen, met hun vaak verrassende vragen en opmerkingen, in dit gesprek een 'stem' krijgen. 'Waarom noemen ze de dag waarop Jezus gekruisigd werd een Goede Vrijdag?' Of 'Waarom luisterde God niet als ik vroeg om oma te genezen?' In dit geloofsgesprek met kinderen worden volwassenen uitgedaagd om hun geloof te overdenken en te verwoorden.
Dit kan echter ook gebeuren door een bewust en waarderend stilstaan bij de zorg aan kinderen. Wie God zoekt door te mediteren bij Rembrandts 'verloren zoon', kan Hem ook vinden bij het helpen sussen van een huilend kind tijdens de viering. Wie graag bidt bij een beeld van Maria en kind, is ook dicht bij Hem in de zorg voor de kleinsten bij een parochiale activiteit.

Als een kind het Rijk Gods ontvangen

De kunst van het ontvangen dreigt vergeten te raken in een prestatiegerichte maatschappij. Toch gaf Bernardus van Clairvaux reeds aan hoe belangrijk ontvangen is, niet in het minst voor wie pastoraal actief is. Hij gebruikte het beeld van het waterbekken: we kunnen pas iets van Gods liefde doorgeven, als ons waterbekken gevuld is, tot het overvloeit. Geloven begint bij ontvangen. Het leven begint bij ontvangen. En een kind, dat nog niet zo lang geleden zijn of haar eerste adem, eerste melk en eerste liefkozing ontving, weet dit nog met hart en ziel en lichaam.
Hoeveel eenheden energie steken we in de organisatie van onze vieringen en catechetische initiatieven, in teksten en werkvormen, in 'contents' en actie, en hoeveel energie in ontvangen? 'Ontvangen' kunnen we niet 'maken'. We kunnen er alleen een kader voor scheppen. Door stilte in te bouwen in de viering. Door meditatieve muziek te laten spelen voor hen die wat vroeger naar de mis komen. Door kerken en kapelletjes open gebedshuizen te laten zijn, waar jong en oud even kunnen binnenkomen. Door bloemen, beelden en symbolen te laten verwijzen naar Hem.

Hij nam de kinderen in Zijn armen

Kinderen hebben een heel lichamelijke spiritualiteit. Daarin lijken ze op Jezus, die mensen aanraakte en omhelsde, en Zijn eigen lichaam gaf en geeft in elke eucharistie. Soms lijkt het echter alsof we woorden als 'uw lichaam als tempel van de Heilige Geest' (1 Kor 6,19) of 'dit is Mijn lichaam'(Mt 26,26) hebben ingekaderd en hoog boven ons hoofd en lichaam gehangen. Het zijn vrome woorden geworden, die wel inspireren maar niet altijd incarneren.
Hier zijn kinderen opnieuw onze leermeesters. We mogen hun ongenoegen bij een te weinig lichamelijke manier van vieren ernstig nemen. Daarvoor hoeven we geen cursus Afrikaanse dans te volgen, we zijn al een heel eind op weg als we een aantal zaken uit onze traditie herwaarderen. Er zit immers heel wat 'beweging' in een viering. Zo zijn er vier kansen tot processie (3) die geloofscommunicatie kunnen zijn voor jong en oud. Het rechtstaan door de hele gemeenschap, die vol overtuiging een lied zingt, is getuigenis voor iedereen. De buiging voor het Heiligste zegt meer dan tien pamfletten over eerbied. Waar de vredeswens echt wordt doorgegeven, is er nadien 'iets' veranderd in de gemeenschap. Het mooie gebaar van het kruisteken met wijwater, dat zelfs met de vingertoppen kan doorgegeven worden, spreekt zijn eigen heldere taal. Een kaarsje ontsteken en laten branden voor wie het nodig heeft, is een eenvoudig en krachtig symbolisch gebaar, en een aanzet tot gebed.

Intergenerationele catechese is beslist geen uiting van 'organisitis', onder het motto 'ik organiseer, dus ik ben'. Het is zelfs niet in de eerste plaats een nieuw soort vorming met nieuwe taken voor de (vaak reeds overvraagde) parochieploeg. Het begint bij stilstaan en ontvangen. Leren luisteren. Leren zien. Met de ogen van een kind.

Katie Velghe
Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal (IDGP)

Voetnoten:

1. A. Dillen haalt dit verhaal van een Amerikaanse theologe aan in Zorg en verantwoordelijkheid voor kinderen als uitdaging voor een sacramentele theologie, in T. KNIEPS-PORT LE ROI & L. BOEVE (ed.), Gods sacramentele aanwezigheid in de wereld van vandaag. Hulde aan prof. Lambert Leijssen bij zijn emeritaat (Nikè-reeks), Leuven, Acco, 2008, 99-112. Terug naar tekst
2. Tertullianus, Ad uxorem 1.5 in PL 1 zoals aangehaald in A. DILLEN, Zorg en verantwoordelijkheid voor kinderen als uitdaging voor een sacramentele theologie, in T. KNIEPS-PORT LE ROI & L. BOEVE (ed.), Gods sacramentele aanwezigheid in de wereld van vandaag, p. 100.  Terug naar tekst 
3. Zie www.gezinspastoraal.be, Opvoeding en geloof, Catechese op zondag, De kracht van een initiërende liturgie, CCV in het bisdom Gent. Terug naar tekst top


Catechese op zondag. Impulsen voor een geïntegreerde catechese aansluitend bij de zondagsliturgie

CCV in het bisdom Gent ontwikkelde de werkmap 'Catechese op zondag. Impulsen voor een geïntegreerde catechese aansluitend bij de zondagsliturgie'.

De map bevat aanzetten voor een geïntegreerde en intergenerationele catechese, ingebed in het leven van de kerkgemeenschap en op het ritme van het liturgische jaar. De map biedt volop kansen op geloofsgroei voor iedereen, samen in gemeenschap, op zondag.

Er is telkens keuze uit verschillende catechesegroepen: voor leeftijdsgroepen apart, maar ook voor volwassenen en kinderen of jongeren samen. Het is dus mogelijk om in gezinsverband deel te nemen aan eenzelfde catechesegroep.

Naar de webpagina 'Catechese op zondag - voor iedereen'    top


Het christelijke geloof - initiatie en verdieping

Wie meer wil weten over het christelijke geloof,
wie wil groeien in geloof,
wie de draad opnieuw wil opnemen of versterken, ...
- bijvoorbeeld naar aanleiding van het doopsel, de eerste communie of het vormsel van een kind -
kan hiervoor aanzetten en informatie vinden in boeken en brochures.

Op de webpagina 'Het christelijke geloof - initiatie en verdieping' vind je enkele toegankelijke publicaties, die een goede initiatie bieden in het christelijke geloof, of die tot geloofsverdieping uitnodigen. Je vindt er ook enkele gebeden en gedichten.

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen (voorheen VSKO) IDKG Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo