Vrijdag 26 Augustus 2016 - 10:27:57


De gezinsbondDe Gezinsbond is pluralistisch en democratisch samengesteld en zet zich in voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel.
De Gezinsbond verdedigt de belangen van de gezinnen, los van religieuze, ideologische of politieke opvattingen en los van de samenstelling van het gezin (grote en jonge gezinnen, grootouders, gezinnen met veel of weinig kinderen, eenoudergezinnen, gehuwden of samenwonenden, nieuw samengestelde gezinnen, enzovoort).
Kinderen komen op de eerste plaats. De Gezinsbond ijvert voor blijvende erkenning en waardering van het gezin als hoeksteen van de samenleving.

Werkterreinen: dienstverlening, sociaal-cultureel werk en verenigingsleven, gezinspolitieke acties.

Meer info op www.gezinsbond.be top


Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (HIG)

Aan het HIG in Schaarbeek wordt al vele jaren de opleiding Gezinswetenschappen aangeboden. De opleiding is gekend in Vlaanderen als een opleiding voor mensen die reeds heel wat levens- en werkervaring kunnen inbrengen. Omdat ook bij jongeren de interesse groeit voor gezinsgericht werken en velen een beroep willen kiezen waarin gezin, relaties en opvoeding centraal staan, is er een aangepast traject voor pas afgestudeerden uit het secundair onderwijs.

Meer info over het HIG vind je op www.hig.be.

 

 

top


Gids voor gezinnen.be

Gidsvoorgezinnen.be is een initiatief van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, met steun van de Vlaamse overheid – departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Deze website werd gelanceerd in augustus 2009 en wordt nog verder bijgewerkt en aangevuld. Je vindt er informatie over gezinsgerelateerde onderwerpen zoals relaties, huwen en samenwonen, kinderen, opvoeding, geld, gezinsvormen, relatieproblemen, wonen, werk, vrije tijd, onderwijs, gezondheid,…
Handig is dat de rubrieken en thema’s heel ruim opgevat zijn, praktische en helder geformuleerde informatie bevatten, en dat je er adressen en links vindt van diensten die je kunnen helpen bij een specifiek probleem of een concrete vraag.

www.gidsvoorgezinnen.be top


Vlaamse Overheid - Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


Op de website van de Vlaamse Overheid - departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - vind je interessante informatie over tal van onderwerpen: kinderen en jongeren, gezin en samenleving, ouderen, personen met een handicap, gezondheid, zorgaanbod, gelijke kansen, beleid, regelgeving, cijfers,..

Rechtstreekse link naar de website van de Vlaamse Overheid
 

Publicaties van de Vlaamse Overheid

De officiële publicaties van de meeste entiteiten van de Vlaamse administratieve overheid zijn opgenomen in een overkoepelende publicatiedatabank: 'Publicaties van de Vlaamse overheid'.
Ze bevat publicaties over tal van onderwerpen, zoals onder meer: gezin en samenleving, kinderen en jongeren, personen met een handicap, ouderen, zorgaanbod, ziekte voorkomen en opsporen, gezond leven, gelijke kansen, enzovoort. De publicatiedatabank van de Vlaamse overheidspublicaties kan je raadplegen via www.vlaanderen.be/publicaties' 
Via 'zoeken op thema' vind je de publicaties over 'welzijn, gezondheid en gezin'. top


Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting - opgericht in 1976 - is een onafhankelijke en pluralistische stichting die op een duurzame manier wil bijdragen tot meer rechtvaardigheid, democratie en respect voor diversiteit.

De Koning Boudewijnstichting steunt projecten en burgers die zich engageren voor een betere samenleving.
Op www.kbs-frb.be vind je alle info over de Koning Boudewijnstichting; partnerschappen en opdrachten, ondersteunde projecten, evenementen, publicaties, enzovoort.

Rechtstreekse link naar de publicaties van de Koning Boudewijnstichting

Goed om weten:
Binnen de Koning Boudewijnstichting werd het Fonds de vrienden van Rondom gezin opgericht.

 

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen (voorheen VSKO) IDKG Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo