Gezinnenwerkingen

Vrijdag 26 Augustus 2016 - 10:27:56

Gezinnenwerking in het bisdom Brugge

Gezinsleven vraagt een zeker management.
Gezinsleven vraagt ook... een heldere kijk, humor, steun van anderen!

Vanuit CCV Gezinspastoraal ondersteunen we gezinnen in hun zoektocht om een gelukkige thuis uit te bouwen, rekening houdend met de realiteiten waarin mensen vandaag leven. We brengen gezinnen samen voor ontmoeting, gesprek, vorming, verdieping, groei in geloof,…

Gezinnen in al hun verscheidenheid zijn welkom. Ook alleenstaande ouders zijn van harte welkom.
Bij een aantal activiteiten is er opvang voor baby's en peuters, alsook een leuk programma voor kinderen en jongeren.

Via www.gezinspastoraalbrugge.be vind je het volledige aanbod met onder meer de 1ste dag, een gezinsvakantie, vormings- en ontmoetingsavonden, een Bijbelse avond met wandeling.

Info over 'De 1ste dag'
Ontmoeting met (jonge) gezinnen in al hun diversiteit: samen vieren, een wandeling, inbreng van een thema

Op de eerste zondag van de maand zijn vooral jonge gezinnen, koppels die het geloof  met elkaar delen, uitgenodigd op het initiatief van de 1ste dag. Andere geïnteresseerden zijn zeker ook welkom!

Er is kans tot ontmoeting.
Een spreker brengt een bepaald thema ter sprake.
De dag kan evengoed starten met een georganiseerde kleine wandeling, een spel, enz.

Er is mogelijkheid tot kinderopvang wanneer nodig: tijdens de viering, tijdens een input, enz.
Voor de allerkleinsten is er opvang.

Een vrije bijdrage is altijd welkom!

Ons programma:

10.00 u. onthaal
10.15 u. input tot 11.15 u.
11.15 u. viering
12.00 u. aperitief en middagmaal. Graag vooraf een seintje wie blijft eten!

De 1ste dag vindt plaats in het Diocesaan Centrum Groenhove, Bosdreef 5 in Torhout, op 4 december 2016 en op 5 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei en 4 juni 2017.

 

Heb je vragen, suggesties, ideeën?
Mail naar gezinspastoraal.brugge@ccv.be of tel. 050 74 56 30 
www.gezinspastoraalbrugge.betop

Ouders maken mee Kerk – Gezinswerking brengt nieuwe dynamiek in parochie

In Kerk&leven van 26 september 2012 verscheen een artikel over een nieuw opgestarte gezinswerking in de Hasseltse Heilig Hartparochie. Ze groeide uit de werkgroep 'gezinsvieringen'. De ouders die deze gezinswerking mee dragen, gaan op huisbezoek, spreken mensen aan van wie ze menen dat ze belangstelling hebben, organiseren een gezinsweekend en denken eraan om op zondag samen te ontbijten of na de viering samen te eten.

Je kunt het artikel 'Ouders maken mee Kerk' van Jan Colla hier lezen.  top 

Gezinvolgeloven

Onder de vlag 'Gezinvolgeloven' worden in de zomer verschillende vakanties georganiseerd voor gezinnen die tijd willen maken voor geloofsverdieping, gebed, aandacht voor mekaar en ontspanning.
Ze worden ondersteund door CCV (vorming in de Vlaamse bisdommen) en Gezinspastoraal.

Meer info op www.gezinvolgeloven.be en via de webpagina over de gezinsvakanties. top

Gezinsgroepen – geloven in goed gezelschap


Gezinsgroepen bestaan al meer dan een halve eeuw. Een gezinsgroep bestaat uit maximaal twaalf personen – zowel koppels als alleenstaanden – en komt ongeveer elke maand samen in het huis van één van de leden. In veel groepen begint een bijeenkomst met een eenvoudige maaltijd. Door het ontvangend lid (koppel) wordt een gespreksthema gekozen en voorbereid. Het wordt in groep besproken. Naar gelang de eigenheid van de groep en de wens van de leden wordt een korter of langer moment van stille bezinning of gebed ingelast. Iedere groep werkt in de loop der jaren zijn eigen vorm van samenkomen en ontmoeten uit.
De werkwijze is gebaseerd op gastvrijheid, dialoog en bezinning. De groepsbeleving is gericht op duurzame vriendschap, verdieping, bemoediging in engagement en in zoekend gelovig zijn.

In het zomernummer 2008 van het tijdschrift Rondom Gezin verscheen een artikel over 'Gelovige Gezinsgroepen Vlaanderen'. Je kan het artikel hier lezen: Artikel 'Gelovige Gezinsgroepen Vlaanderen'.

In KERK&leven van 8 december 2010 verscheen 'Goed gezelschap belooft', een artikel waarin Lieve Wouters ingaat op de restyling van Gezinsgroepen. Je kan het artikel hier lezen: Goed gezelschap belooft.

In KERK&leven van 3 april 2013 (editie Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen) verscheen 'Geloven in goed gezelschap', een bijdrage van Hans Medart over een Gezinsgroep in Landen.

Meer info over Gezinsgroepen vind je op de website www.gezinsgroepen.be

Contactgegevens van het secretariaat van Gezinsgroepen vzw:
e-mail: secretariaat@gezinsgroepen.be of tel. 03 889 24 63  top

Gemeenschap van Christelijk Leven (GCL)

De Gemeenschap voor Christelijk Leven (GCL) is een beweging van leken die zich inspireert op de spiritualiteit van Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuïetenorde. Wereldwijd komen groepjes samen op zoek naar geloofs- en levensverdieping. Ook in Vlaanderen komen enkele tientallen GCL-groepen samen.
GCL werd voorgesteld in het lentenummer 2008 van Rondom. Het 'gemeenschap vormen' van GCL werd toen als volgt omschreven:

We zijn geen bijbelgroep maar werken wel geregeld met de bijbel.
We zijn geen therapeutische groep maar onze gesprekken zijn wel helend.
We zijn geen gebedsgroep maar we bidden wel geregeld.
We zijn geen gezinsgroep maar er is wel plaats voor het gezin.
We zijn geen vriendengroep maar we zijn wel vrienden geworden van elkaar.
We zijn geen koffiekransje maar babbelen soms wel gezellig…

Meer info over de GCL-groepen en -bijeenkomsten vind je in onderstaand artikel:
Gemeenschap voor Christelijk Leven

Meer informatie over GCL kan bekomen worden bij Ivo Raskin, voorzitter GCL Vlaanderen: tel. 016 68 01 51 en e-mail: info@gclvlaanderen.be

www.gclvlaanderen.be top

Oasegemeenschap Gent


Oasegemeenschap Gent is in 1974 gestart als een jongerengroep, die de rijke ervaringen van Taizé graag wilden beleven in eigen omgeving. In de loop der jaren waren honderden mensen actief in Oase. Uit Oase groeiden heel wat christelijke gezinnen. Enkelen kozen voor een religieuze gemeenschap, het priesterschap of werden diaken. Door de jaren is de klemtoon meer en meer op het 'gemeenschap vormen' komen te liggen.
Het engagement en de betrokkenheid van ieder varieert. Er is ruimte en respect voor verscheidenheid. Oase is een open gemeenschap, een thuis waar iedereen welkom is.
De activiteiten van Oase zijn gevarieerd. Het maandelijkse stilte-uur met lofliederen, bijbelwoord, duiding, stilte, persoonlijke gedachten en gebeden, vindt plaats in het huis van de Kleine Zusters in de Reinaertstraat in Gent. De activiteiten omvatten een bezinningsdag, een natuurwandeling, bezoek aan christelijke gemeenschappen, gewone ontspanningsactiviteiten, een bezinningsweekend in het voorjaar en in de zomervakantie ontspanning in een vakantiehuis of een herbronning in Taizé.

Meer info over de geschiedenis, de spiritualiteit en bezieling, het stilte-uur en de activiteiten vind je via www.oasegemeenschap.be 

top

MSC-Lekenbeweging

Pater Jules Chevalier, stichter van de 'Missionarissen van het Heilig Hart' en de 'Dochters van O.L.Vrouw van het H. Hart' zag de leken als een onontbeerlijke schakel in de grote MSC-familie.
In verbondenheid met de grote MSC-familie – in ons land en over de grenzen heen – willen MSC-leken op hun ritme en op hun wijze getuigen om Jezus' hart voor mensen te zijn.

De MSC-leken komen eenmaal per maand regionaal samen, meestal in verblijfplaatsen van de MSC: Asse, Borgerhout, Korspel en Wingene.
MSC-Leken voelen zich thuis bij elkaar, en vertellen aan elkaar hun vreugden, dromen en zorgen. Ze luisteren naar elkaar; ze bidden en zingen samen. Ze voelen zich gedragen en bemoedigd door elkaar. Het zijn de nodige vitaminen om steeds opnieuw te proberen om hart van Jezus te zijn, vooral voor de meest kwetsbaren in de maatschappij.
Naast deze regelmatige ontmoetingen worden er ook vormingsweekends opgezet en hebben internationale samenkomsten plaats. Jaarlijks wordt er een ontspanningsdag georganiseerd.

In het herfstnummer 2010 van Rondom Gezin verscheen het artikel 'Aandacht voor het hart. Gezinswerking in de MSC-Lekenbeweging'. Luc Vlieghe, coördinator van de MSC Lekenbeweging, licht hierin de eigenheid en spiritualiteit van de MSC-Lekenbeweging toe.

De MSC-Lekenbeweging organiseert jaarlijks een Familieweek - een combinatie van bezinning, vakantie en tot rust komen - voor gezinnen, ouders met kinderen, echtparen zonder kinderen en eenoudergezinnen. Een getuigenis van de Familieweek 2010 kan je hier lezen. Dit getuigenis verscheen in het herfstnummer 2010 van het tijdschrift Rondom Gezin.

MSC-Lekenbeweging organiseert een paar keer per jaar een weekend voor +30jarigen, met of zonder kinderen. Gelijktijdig vindt op dezelfde lokatie een tiener- en jongerenweekend plaats. Deze activiteiten worden aangekondigd op de webpagina Gezinsweekends en gezinsvakanties en op http://msc-vlaanderen.blogspot.be/

Meer informatie vind je in de algemene infofolder van de MSC-Lekenbeweging

Contactgegevens:
MSC-Lekenbeweging vzw
Dorpsstraat 26
3360 Bierbeek
Tel. 016 46 80 47
E-mail: openhartmsc@skynet.be
http://msc-vlaanderen.blogspot.be/top

Sint-Michielsbeweging

De Sint-Michielsbeweging is een katholieke nieuwe beweging waarin jonge mensen (16-35 jaar) samen Kerk zijn.

Telkens opnieuw streven wij ernaar jonge mensen volop kansen en verantwoordelijkheid in de kerk te geven. Samen met een brede kring van jongeren, volwassenen, gezinnen en kinderen komen we samen om ons doopsel te beleven, om ons geloof te leren kennen en te verdiepen, om liturgie te vieren, om het geloof in het concrete leven te beleven.

De Sint-Michielsbeweging organiseert regelmatig gezinsvieringen, jongerenvieringen, abdijweekends voor gezinnen en weekends voor jongeren en jongvolwassenen. 

Meer weten over de Sint-Michielsbeweging: kijk eens op de website: www.sint-michielsbeweging.beContactgegevens:
Sint-Michielsbeweging
H. Geeststraat 2
8500 Kortrijk
Tel. 056 24 56 30
E-mail: sintmichielsbeweging@telenet.be 

Goed om weten:
In het lentenummer 2013 van Rondom Gezin verscheen een terugblik op 'Twintig jaar Sint-Michielsbeweging'. De terugblik in Rondom Gezin is een ingekorte versie van de tekst die Renilde Moreels schreef en die je via de link hieronder kunt lezen. In de terugblik in Rondom Gezin staan minder getuigenissen.

Naar de volledige tekst over 'Twintig jaar Sint-Michielsbeweging'  top

Samen in Vreugde - Christenen in weer en wind

      

Samen in Vreugde is een gemeenschap die gekenmerkt wordt door een grote openheid, verscheidenheid en toch een hechte verbondenheid. De gemeenschap Samen in Vreugde wil vanuit de verbondenheid met de bisschop van Hasselt en één met de gehele wereldkerk, bewust leven als vreugdevolle christenen.
Samen in Vreugde staat open voor gehuwden met en zonder kinderen, ongehuwden, jongeren en religieuzen.

In het winternummer 2010 van Rondom Gezin verscheen een bijdrage over Samen in Vreugde. Ria Thaens vertelt er over het prille begin van de gemeenschap, de samenkomsten doorheen het jaar en de spiritualiteit van vreugde.

Naast een kasteelvakantie en een abdijvakantie in de maand juli organiseert Samen in Vreugde onder meer ook kinderweekends (voor kinderen van 5 tot 11 jaar) en jongerenweekends (voor jongeren van 11 tot 14 jaar).

Meer info over de spiritualiteit, initiatieven en samenkomsten vind je via www.sameninvreugde.be 

E-mail: sameninvreugde@telenet.be top

Focolarebeweging – Nieuwe Families

Hier vind je de folder van de Focolarebeweging

Françoise Supeley schreef in het winternummer 2006 van Rondom Gezin een artikel over de geschiedenis en spiritualiteit van de Nieuwe Families van de Focolarebeweging.

Contactgegevens:
Erik en Hennie Hendriks-Janssen
Egstraat 22
3920 Lommel
tel. 011 54 21 46 of gsm 0475 79 44 54
E-mail: hennie.janssen@telenet.be
www.focolare.be top

Gemeenschap Maria-Kefas

De Maria-Kefasgemeenschap is een evangeliserende gemeenschap die ontstaan is in 1980. Ze situeert zich binnen de stroming van de katholieke charismatische vernieuwing.
Meer info over de gezinswerking van Maria-Kefas vind je via www.mariakefas.be top

Jong Karmel

De activiteiten van Jong Karmel vinden in heel Vlaanderen plaats, vooral in de Karmels van Vilvoorde en Gent. Deze werkingen willen jongeren en gezinnen de kans geven om in een ontspannende sfeer, creatief, avontuurlijk, maar ook gezellig met lot- en leeftijdsgenoten te spreken over 'andere' dingen van het leven, over God en geloof.

Er is elk jaar een heel verscheiden programma, met onder meer Taizévieringen, tienerdagen en jongerenweekends (verschillende leeftijdsgroepen) en een jaarlijkse voettocht voor kinderen, jongeren, ouders en al wie wil, gevolgd door een Karmelfamiliale feestelijke avond. De activiteiten staan open voor iedereen die interesse heeft.

Meer info over Jong Karmel vind je op de website of kan je bekomen bij broeder Lukas:
e-mail: lukas.martens@karmel-gent.be
tel.: 09 267 85 99 
gsm: 0484 83 22 50
Website: Jong Karmel en www.karmel.be  top

E.N.D. Groepen

E.N.D. Groepen is een internationale beweging van gelovige echtparen die elke dag opnieuw hun huwelijk als sacrament willen beleven. Een E.N.D.-groep komt maandelijks samen. Tijdens een maaltijd worden vreugde en moeilijkheden met elkaar gedeeld. Nadien is er tijd voor gebed, gevolgd door een uitwisseling rond een voorgesteld onderwerp.

Contactgegevens:
Tel. 09 282 22 09
E-mail: ssf.end@skynet.be
www.equipes-notre-dame.be   top

Initiatief 'Zondagmorgenreeks Onderweg' in de Oude Abdij van Drongen

Elke eerste zondag van de maand nodigen de bewoners en medewerkers van de Oude Abdij sympathisanten en vrienden uit voor een voormiddag van ontmoeting, vorming en viering. Na een uurtje geloofsvorming en -verdieping volgt de eucharistieviering in de Ruusbroeckapel. Met een aperitiefje en (voor wie wil) het middagmaal wordt de voormiddag afgesloten.
Terwijl de volwassenen hun inleiding krijgen, hebben de kinderen vanaf vier jaar hun eigen geloofsvorming in de vorm van Godly Play.

Meer info op www.oudeabdij.be of hier voor een rechtstreekse link. top

Bartimeus: ondersteuning van jongvolwassenen en jonge gezinnen in hun geloofsgroei

 


Verlang je het christelijke geloof beter te leren kennen?
Verlang je als mens te groeien vanuit het christelijke geloof?
Verlang je tot meer actie te komen op christelijke basis?
Alleen of in een groep(je)? In een jonge gezinsgroep?
Dan kan Bartimeüs je wellicht helpen.


Bartimeüs richt zich tot jongvolwassenen van 17 tot 30 jaar die willen zoeken rond of groeien in het christelijke geloof. Ook groepen van jonge gezinnen of koppels en singles tot 45 jaar zijn welkom.
Bartimeüs werkt 'op maat' en vertrekt van de vraag en het verlangen van de deelnemers. Er zijn heel veel programma's en onderwerpen mogelijk.

Ga naar www.bartimeus.be voor meer info over de visie, het aanbod en de lopende projecten van Bartimeüs.

Contactgegevens Bartimeüs:
Eric Haelvoet, SDB
Guldendallaan 90
1150 Sint-Pieters-Woluwe
Gsm: 0476 085 744
E-mail: bartimeus@donbosco.be
www.bartimeus.be top 

Christelijke bewegingen met aandacht voor het gezin

KWB en Landelijke gilden besteden binnen hun werking aandacht aan het gezin. Meer informatie over hun activiteiten en programma vind je op hun websites.

www.kwb.be

www.landelijkegilden.be

KVLV, Femma en Markant zijn christelijke bewegingen die op 'vrouwen' gericht zijn, maar die ook aandacht voor gezinsthema's hebben. Alleenstaande vrouwen en moeders vinden bij deze bewegingen interessante vormings- en ontspanningsactiviteiten.

www.kvlv.be

www.femma.be

www.markantvzw.be

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen (voorheen VSKO) IDKG Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo