Vrijdag 26 Augustus 2016 - 10:27:53

Het gezin geldt als de belangrijkste leerschool voor levenswaarden en als kern voor de opbouw van onze samenleving. Ook vandaag staat de kerkgemeenschap voor de opdracht om op een creatieve wijze haar gezinspastorale zorg inhoud te geven.

De Dienst in Hasselt hanteert niet de noemer "Gezinspastoraal", maar de aandacht voor de gezinnen zit verweven doorheen heel het pastoraal gebeuren. Gezinsvriendelijke liturgie, kinderwoorddiensten, dooppastoraal, ouderavonden bij de voorbereiding op eerste communie en vormsel , verloofdenwerking , … zijn tal van initatieven in het bisdom Hasselt om te zeggen: "Gezinnen, wij zien u graag".
Op de website van het Bisdom Hasselt vindt je hierover meer informatie via de Dienst Parochiecatechese.

In bisdom Hasselt wordt het project ‘rouwenden nabij‘ behartigd door het Centrum voor Christelijk Vormingswerk (www.ccv.be).

Voor meer informatie, neem contact op met de Dienst parochiecatechese bisdom Hasselt.

Goed om te weten: artikels over 'Gezinspastoraal' in het bisdom Hasselt:

In Kerk&Leven van 24 september 2014 (editie bisdom Hasselt) verscheen een bijdrage van Tony Dupont over de dienst Gezinspastoraal in het bisdom Hasselt.
Je kunt deze bijdrage 'De Kerk als gezin van gezinnen' hier lezen.

In Kerk&Leven van 12 december 2012 (editie bisdom Hasselt) verscheen een bijdrage van Jan Colla over de medewerkers van de dienst Parochiecatechese-Gezinspastoraal in het bisdom Hasselt. Je kunt het artikel hier lezen.

 

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen (voorheen VSKO) IDKG Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo