Gezinsspiritualiteit

Vrijdag 26 Augustus 2016 - 10:27:56


Huwelijks- en gezinsspiritualiteit. Zoeken naar begaanbare wegen op onontgonnen terrein

In het lentenummer 2012 van het tijdschrift Rondom Gezin verscheen het artikel 'Huwelijks- en gezinsspiritualiteit. Zoeken naar begaanbare wegen op onontgonnen terrein'.

Thomas Knieps schept in dit artikel allereerst meer helderheid rond het begrip spiritualiteit. Vervolgens geeft hij aan wat we onder een christelijke spiritualiteit kunnen en mogen verstaan om dan ten slotte uit te klaren wat een christelijke huwelijks- en gezinsspiritualiteit kan inhouden. Hij schuift een huwelijks- en gezinsspiritualiteit naar voren die zich niet zomaar spiegelt aan de monastiek-celibataire traditie, maar een eigen inhoud en vorm kent. Een eigenheid en specificiteit die een wisselwerking inhouden tussen traditie en ervaring, tussen interpretatiekader en het persoonlijk beleven van de partnerrelatie of het gezinsleven.

Naar het artikel 'Huwelijks- en gezinsspiritualiteit' van Thomas Knieps in het lentenummer 2012 van Rondom Gezin 

top

 


Groeien in liefde – geschenkbrochure en bijbehorende werkvormenbundel

Paus Franciscus schreef in het vierde hoofdstuk van Amoris Laetitia een bijzonder mooie reflectie bij Paulus’ Hooglied van de liefde (1 Kor 13,4-7), met tal van voorbeelden uit het dagelijks leven van gezinnen.

Deze tekst werd door de bisschoppen van België apart uitgegeven in een aantrekkelijke geschenkuitgave 'Groeien in liefde'.
Klik hier om de geschenkuitgave 'Groeien in liefde' in te kijken

Met deze uitgave willen de bisschoppen koppels en gezinnen niet alleen waarderen en danken voor de weg die zij afleggen met hun kinderen en kleinkinderen, maar hen ook bemoedigen en aanmoedigen langs de weg van de liefde met vele landschappen en etappes, onverwachte bochten en uitdagingen.

De Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal (IDGP) ontwikkelde bij ‘Groeien in liefde’ een werkvormenmap die de vertaalslag maakt van de mooie en rijke inhoud naar concrete aanzetten om met elkaar in gesprek te gaan over de kenmerken van de liefde.

De gevarieerde werkvormen kunnen gebruikt worden door koppels thuis, maar ook in groepsverband: in de huwelijksvoorbereiding, in gezinnenwerkingen, in organisaties die werken rond relatievorming en verdieping,…

Deze map is vrij online beschikbaar voor iedereen die ervan gebruik wil maken.
 

 

Gelukkig gezin. Zin vinden in het leven van elke dag – boek

Katie Velghe, Gelukkig Gezin – Zin vinden in het leven van elke dag, Tielt, Lannoo, 2012.

Een gelukkig gezin zijn – het is nog steeds de droom van heel veel mensen. Een gelukkig gezin kunnen opbouwen. Mogen thuiskomen in een gelukkig gezin.

Gelukkig gezin is gegroeid uit het verhaal van tientallen gezinnen. Het is de vrucht van vele jaren vormingswerk en gesprekken met gezinnen. Gezinnen die lachen en huilen en vechten en verliezen en weer opstaan. Gezinnen die zichzelf, doorheen alles, gelukkig noemen – of hopen het opnieuw te worden. Zij vinden moed en inspiratie in hun christelijke levensvisie. Al hebben ze ook veel vragen, en vaak heel uiteenlopende antwoorden, ze kiezen voor vertrouwen in een God die Liefde is, in de mensen om hen heen, in het leven.

Katie Velghe schreef Gelukkig gezin in samenwerking met de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal. Het is een boek van en voor heel gewone gezinnen. Met nieuwe en oude inzichten, herkenbare en inspirerende getuigenissen, en praktische tips om 'geluk' in het dagelijks leven op het spoor te komen en dit spoor verder uit te diepen. De getuigenissen van mensen in diverse gezinscontexten verrijkten de inhoud.
De korte cursiefjes maken van Gelukkig gezin ook een inspiratiebron voor gezins- en bezinningsgroepen. Ze bieden aanzetten voor gesprek in groepen die werken aan relatieverdieping, geloof en leven.

Katie Velghe werkt sinds 2001 als educatief medewerkster op de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal (IDGP). Ze werkt er vooral rond thema's als geloofscommunicatie met kinderen, relatie-, huwelijks- en gezinsspiritualiteit.

Bestelinfo:
Katie Velghe, Gelukkig gezin – Zin vinden in het leven van elke dag, Tielt, Lannoo, 2012.
ISBN 9789020997439 – 208 pagina's – Paperback – € 17,99
Uitgeverij Lannoo – www.lannoo.com

Goed om weten:
- In het aprilnummer 2012 van Vrouwen met vaart (pag. 10-13) schreef Leen Vermeire een artikel over 'Gelukkig gezin' met als titel 'Geluk volgt je'.
- In het meinummer 2012 van Overhoop verscheen op pag. 9-11 een artikel over 'Gelukkig gezin'.
- In Kerk&Leven (editie Bisdom Gent) van 30 mei 2012 verscheen op pag. 19 een artikel van Eveline Coppin over 'Gelukkig gezin' met als titel 'Geluk moet je niet najagen'.
- In Tertio nr. 646 van 27 juni 2012 (pag. 13) schreef Joris Delporte een artikel over 'Gelukkig gezin' met als titel 'Gezin is proeftuin voor goddelijke liefde'.
- Katie Velghe schreef een bijdrage 'Gelukkig gezin: zin vinden in het leven van elke dag' in: Thomas Knieps-Port le Roi & Annemie Dillen (red.), (Niets) voor dummies. Over de spirituele competenties van de leek, Antwerpen, Halewijn, 2014.

Bijbehorende werkmap (vrij beschikbaar):
De werkmap 'Vertrouwen in tijden van onzekerheid' bevat werkvormen om met de inhoud van 'Gelukkig gezin Zin vinden in het leven van elke dag' aan de slag te gaan: thuis of in (gezins)groepen die werken aan relatieverdieping, geloof en leven. Deze map is vrij beschikbaar via deze link

Bijbehorend materiaal:
Bij de vormingsmodule 'Huis van vertrouwen' – die aan de basis lag van 'Gelukkig gezinZin vinden in het leven van elke dag' – werd materiaal ontwikkeld dat gebruikt kan worden tijdens vormingsmomenten.
Meer informatie over het materiaal vind je via deze link
 

Kinderen en spiritualiteit – boek

Rebecca Nye, Kinderen en spiritualiteit, Uitgeverij Altiora, Averbode, 2014

'Kinderen en spiritualiteit' is een uniek boek dat ingaat op de vraag "Ervaren kinderen een eigen spiritualiteit en waarom is het belangrijk om deze te ondersteunen?" Dit boek biedt een toegankelijke inleiding op spiritualiteit van kinderen. Theorie en praktijk worden samen aangeboden, met als belangrijkste thema's: kindertijd als een natuurlijke bron van spiritualiteit, wegen om kinderen te helpen bij het waarderen en uitdrukken van hun spiritualiteit, de rol van een christelijke inbreng in de vroege spirituele ontwikkeling.

Elk hoofdstuk bevat vragen voor discussie, en suggesties om de spirituele beleving te ontwikkelen.
Het boek is uitermate geschikt voor leerkrachten, docenten, catechisten, pastores, ouders, grootouders, ...

Tijdens de boekvoorstelling van 8 november 2014 in Leuven vertelden Caroline Decanniere, Joke Vermeire en Kolet Janssen over de inhoudelijke accenten van het boek, over de nieuwe inzichten die ze opgedaan hadden en over de relevantie ervan voor hun werkveld en voor hun omgaan met kinderen.

Caroline Decanniere bleef vanuit haar ervaringen met kinderen stilstaan bij de zes criteria die auteur Rebecca Nye via het Engelstalige letterwoord S.P.I.R.I.T. aanreikt voor het omgaan met kinderen: de sacrale ruimte, het creatieve proces, het stimuleren van de verbeelding, het groeien in relatie met elkaar en met God, het ondersteunen van intimiteit, veiligheid en vertrouwen.

Joke Vermeire, pas een paar maanden geleden moeder geworden, werd getroffen door de visie op kinderen: kinderen zijn volwaardige partners en geen 'wezens op weg naar …'. Joke neemt het vertrouwen in de mogelijkheden van kinderen mee, zowel in de opvoeding van haar zoon als in haar omgaan met kinderen tijdens godsdienstlessen, Godly Play sessies en andere pastorale activiteiten met kinderen.

Op de vraag wat haar het meest trof in het boek en wat zij het meest belangrijke vond, antwoorde Kolet Janssen het volgende: "De volgende uitspraak wil ik nooit meer vergeten: Kinderspiritualiteit is de vele manieren waarop God bij kinderen is en kinderen bij God zijn. (p. 20). Dat trof me omdat ik denk dat het ook opgaat voor spiritualiteit op elke leeftijd: spiritualiteit is de manier waarop God bij mensen is en mensen bij God zijn. Dat geeft meteen de hele diepte en de hele breedte van spiritualiteit weer. Als ik over mijn eigen spiritualiteit spreek als 'de manier waarop God bij mij is en ik bij God ben', werkt dat uitermate bevrijdend en verruimend."

Over de auteur:
Dr. Rebecca Nye is samen met David Hay auteur van het succesvolle 'The Spirit of the Child'. Zij bracht 'Godly Play' naar het Verenigd Koninkrijk en was verantwoordelijk voor het project 'Godly Play and Children's Spirituality' aan Cambridge University Divinity School. Rebecca Nye is psychologe en was researcher aan de universiteiten van Nottingham en Cambridge en aan Anglia Ruskin University. Zij is nu consulent en docent in spiritualiteit van kinderen.

Meer informatie via Uitgeverij Altiora Averbode

Meer informatie over Godly Play
 


Zeven dagen FAMILY TIME. En God zag dat het goed was – artikel

Het artikel 'Zeven dagen FAMILY TIME' van Hilde Pex (Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal vzw) verscheen in de bladen van de bisdommen Antwerpen, Brugge, Hasselt en Mechelen-Brussel.

Relevant, (2015)04, 12-13 (bisdom Antwerpen)
Ministrando, 51(2015)7-8, 340-344 (bisdom Brugge)
Pastoralia, (2015)7, 20-22 (aartsbisdom Mechelen-Brussel)
Samen, 30(2015)8, 18-19 (bisdom Hasselt)

Hier vind je het pdf-bestand van dit artikel

Goed om te weten:
Dit artikel werd geschreven naar aanleiding van de familiedag 'FAMILY TIME' van 4 oktober 2015 in de abdij van Averbode. Het is een reflectie over tijdsbeleving en omgang met tijd in gezinnen, met de zeven dagen van het scheppingsverhaal (Genesis 1,1-2,4) als inspirerend kader.

In het begin schiep God … zeven dagen, zo lezen we op de eerste bladzijden van de Bijbel. Zeven dagen met telkens een eigen invulling en kleur, een andere opdracht en uitdaging. Een tijdskader van zeven dagen als geschenk voor de mens: een tijd om te onderscheiden en te kiezen, te groeien en vrucht te dragen, in actie te komen en te rusten. Bovenal een tijd om lief te hebben. En God zag dat het goed was, dat het héél goed was.
Laten we het scheppingsverhaal (Gn 1,1-2,4) eens lezen door een gezinsbril en ontdekken hoe relevant en actueel het is voor gezinnen vandaag. Zeven dagen family time!

Gezinstijd

God schept dag en nacht. Voor een doorsnee gezin zijn er ongeveer 7.000 dagen en nachten vooraleer een kind zijn vleugels uitslaat en eigen wegen gaat: het huis uit, nieuwe horizonten of een eigen gezin tegemoet.
Pakweg 7.000 dagen gezamenlijke gezinstijd is niet niks, maar het is ook niet eindeloos lang, het is geen eeuwigheid. Het is best confronterend om je als ouder van opgroeiende tieners te realiseren dat het grootste deel van die kostbare 'thuis-tijd' al voorbij is en dat je een aantal zaken daarom beter niet op de lange baan schuift. Vandaag is een dag om te koesteren, om er te zijn voor elkaar. Of in het verlengde van de psalmist: 'Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt, laten wij hem vieren met vreugde' (naar psalm 118,24).

Tijd om te kiezen

God maakt een afscheiding tussen het ene water en het andere. Ook als gezin moet je afscheiden en onderscheiden: keuzes maken en prioriteiten stellen. Je afvragen wat echt bijdraagt aan het leven samen, wat je als gezin wilt ontvangen en wat je kunt loslaten, waar de schat ligt waaraan je tijd en ruimte geeft. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want ieders interesses en mogelijkheden verschillen en veranderen doorheen de jaren. Telkens weer rekening houden met elkaars wensen en gevoeligheden, inschatten wat het meest vrucht draagt en er samen uit geraken – het is een permanente oefenschool in dialoog, in omgaan met elkaars verschillen en ze leren waarderen.

Tijd om te groeien en vrucht te dagen

God laat jong groen opschieten om vrucht te dragen. Er is niets mooiers dan te kunnen uitgroeien tot de persoon die je in wezen bent, zoals God je droomt, en zoals je bent met je talenten en mogelijkheden en met je grenzen en beperkingen. Het is deugddoend als je niet hoeft te beantwoorden aan bepaalde verwachtingen van je partner, je ouders, je kinderen of de samenleving, als je kansen krijgt om je te ontplooien op je eigen ritme en in lijn met je diepste zelf. Wat een geschenk geven partners aan elkaar, ouders aan kinderen en kinderen aan ouders wanneer ze het unieke anders-zijn van de ander respecteren en 'in het licht zetten' en zo bijdragen aan groei en vruchtbaarheid.

Tijd om in evenwicht te houden

God geeft de lichten aan het hemelgewelf een plaats, voor zowel de feesten als voor de dagen en jaren. God brengt ritme aan, schept cadans en houdt de dingen in evenwicht. De natuur en de seizoenen zijn er getuige van, net zoals het leven zelf met geboren worden en sterven, met lijden en verrijzen. Als gezin sta je voor de uitdaging om een heilzaam leefritme te vinden: tijd voor jezelf en tijd voor elkaar – ME-time en WE-time –, tijd om aan een taak te beginnen en tijd om ermee op te houden, tijd om te werken en tijd om te ontspannen en te spelen, tijd om elkaar vast te houden en tijd om elkaar los te laten. Meestal gaat dat niet vanzelf. Het vraagt overleg, afspraken en vaak ook planning.

Tijd om in actie te komen

God laat land en water wemelen van de dieren. Het is geen tijd van stilzitten, maar een tijd van bewegen en in actie komen. Voor het merendeel van de gezinnen is dit gewemel heel herkenbaar. Meer nog, het is voor heel wat gezinnen soms gewoon te veel: de hele dag door hollen en haasten van de ene plek naar de andere, van de school naar het werk, van het werk naar de crèche, de hobby's en engagementen of het vrijwilligerswerk buitenshuis. Dat dit voor veel mensen en gezinnen een dagelijkse realiteit is, blijkt uit nieuwe woorden die hun intrede doen, zoals ploetermoeders en bumpervaders. Vaders en moeders houden al ploeterend het hoofd boven water, voelen de hete adem van deadlines in hun nek en kunnen intussen maar beetje bij beetje verder schuiven in de morgen- en avondspits. Deze ratrace een halt toe roepen is niet zo vanzelfsprekend. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om het leven van de ene op de andere dag (financieel) over een andere boeg te gooien. Soms komt aan het gewemel ook geheel onverwachts een einde, door ziekte of werkloosheid. Dan verandert het perspectief en het gezinsleven helemaal en vaak ingrijpend.

Stilstaan bij de tijd om te wemelen is stilstaan bij vragen zoals: Waarmee houd je je bezig? Wat zet je in beweging? Waaraan geef je je tijd? Wat is de rol van arbeid, engagement en vrijwilligerswerk voor jou en je gezin? En hoe zit het met de maatschappelijke waardering ervoor? Mag en kan je in je 'handelen' ook 'zijn'? En hoe accordeert je gewemel met dat van je partner en je kinderen? Het zijn geen gemakkelijke vragen. Er zijn geen eenvoudige antwoorden.

Tijd om lief te hebben

God schiep de mens, als beeld van God, op God gelijkend, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen, om te heersen over de schepping en vruchtbaar te zijn.
Het is nauwelijks te vatten hoe hoog God de mens acht: de mens als beeld van de Liefde, gelijkend op God die zelf een en al relatie en liefdevolle verbinding is. Het is een roeping van de hoogste hoogte, een roeping om in het gewemel van elke dag er telkens weer voor te kiezen om liefde de drijvende kracht te laten zijn. Zo vertrouwt God de schepping toe aan de mens, en mensen aan elkaar. En God zag dat het heel goed was.

Tijd om lief te hebben – het klinkt mooi. De realiteit is vaak zo anders, zo ruw, zo beperkt, zo onbeholpen en stuntelig. Ook en misschien wel vooral in het gezin, waar je dicht op elkaar leeft. Elkaar willen liefhebben is een keuze, telkens weer. Zo staat het ook in de trouwbelofte: 'ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven'.
Liefde vraagt tijd: tijd om te groeien in verbondenheid en tijd om er voor elkaar te zijn.

Tijd om te vieren

God rust uit van al het werk dat Hij verricht heeft. God heiligt en zegent de zevende dag. Hoe deugddoend is het wanneer je de teugels kunt laten vieren, het wat kalmer aan kunt doen, op adem kunt komen, de dingen even kunt loslaten … om andere dingen die er voor jou en je gezin écht toe doen beter te kunnen vasthouden en vieren. Hoe uiteenlopend deze 'schatten' in gezinnen ook zijn, ze hebben op de een of andere manier te maken met verbinding: verbinding met jezelf, verbinding met de mensen die je dierbaar zijn, verbinding met de dragende grond van je bestaan. Voor christenen is het een dag die telkens weer uitnodigt om op Gods adem te komen en je af te stemmen op het Woord dat leven geeft.
Ook hier klinken de woorden van de psalmist als een uitnodiging en een appel: 'Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt, laten wij hem vieren met vreugde' (naar psalm 118,24).

'Er zijn' in het worstelen met de tijd

Op 1001 manieren kunnen mensen met de tijd worstelen: te druk, te vol, te leeg, te begrensd, te eindeloos, te kort, te lang, te vermoeiend, te saai, te veel, te weinig, te slecht, … Zo divers als de worstelingen van mensen met de tijd zijn, zo divers zijn hun onderliggende ervaringen. Als pastor erkenning geven aan dit worstelen met de tijd is erkenning geven aan wat mensen beleven, aan wat er achter hun worsteling zit aan vragen en gemis, aan frustratie en verlangen. Het gaat om zien en gezien worden, om beluisteren en zich beluisterd weten, om het geschenk van de tijd wanneer mensen op verhaal willen komen.

Ook pastores en pastoraal geëngageerde vrijwilligers zijn niet immuun voor het worstelen met de tijd, voor ervaringen van overvraagd zijn, van verminderde draagkracht en keuzestress, van moeten loslaten en van (noodgedwongen) anders leren vasthouden. Hoe deugddoend is het wanneer ook zij zich beluisterd en erkend weten door iemand die dan tijd maakt om er te zijn namens Hem die is 'Ik zal er zijn' in tijd en eeuwigheid.

Hilde Pex
Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal vzw (IDGP) 

 


Spiritualiteit van kinderen – artikel

Het artikel 'Spiritualiteit van kinderen' van Katie Velghe (Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal vzw) verscheen in de bladen van de bisdommen Hasselt, Brugge en Mechelen-Brussel:

Samen, 29(2014)3, p. 13-14 (bisdom Hasselt)
Pastoralia, (2014)3, p. 20-21 (aartsbisdom Mechelen-Brussel)
Ministrando, 50(2014)9, p. 387-391 (bisdom Brugge)

Hier vind je de tekst van deze bijdrage over de spiritualiteit van kinderen (pdf-bestand)   
 


Een jaar vol kleuren – een boek over het kerkelijk jaar (voor kinderen tussen 9 en 12 jaar)

Kolet Janssen, Een jaar vol kleuren, Averbode, Uitgeverij Altiora Averbode, 2009.

"Waarom moet je op Driekoningen een boon zoeken in je stuk koek? Wat is er precies gebeurd op Hemelvaart? Waarom gaan we op Allerzielen naar het kerkhof? Waar komt de kerststal vandaan?

Het christelijk geloof is rijk aan feesten en gebruiken. Kinderen zijn dol op tradities die elk jaar terugkomen. Ze genieten er nog meer van als ze weten wat erachter zit. Maar dat kunnen hun ouders of leerkrachten hen niet altijd vertellen ...

Dit boek volgt het dagelijks leven van een gezin doorheen een kerkelijk jaar van begin tot einde. Het legt uit hoe elk feest een eigen betekenis heeft. Hoe tradities kunnen helpen om mensen dichter bij God te brengen. Hoe gebruiken vaak aanknopen bij oeroude symbolen. Hoe geloof aansluit bij de levenservaring van alle mensen, jong en oud.
Vanuit de nuchtere vragen en bedenkingen van kinderen tussen 9 en 12 jaar vertelt Kolet Janssen wat er verborgen zit achter de schat aan feesten en tradities tijdens het kerkelijk jaar."

Bron: Uitgeverij Averbode

Via de website van auteur Kolet Janssen kan je een stukje lezen uit het hoofdstuk 'Advent: vier zondagen voor Kerstmis' 
 


(N)iets voor dummies? Over de spirituele competenties van de leek

Thomas Knieps-Port le Roi & Annemie Dillen (red.), (N)iets voor dummies. Over de spirituele competenties van de leek, Antwerpen, Halewijn, 2014.
ISBN 978-90-8528-283-9
€ 22,50

Over het boek

De geïnstitutionaliseerde godsdienst staat vandaag bij velen slecht aangeschreven. Is dit simpelweg het gevolg van de zich doorzettende secularisering? Of verwijdert het geloof van mensen die zichzelf vaak als 'spiritueel maar niet religieus' beschrijven, zich van de officiële geloofsvormen en -praktijken die gedurende eeuwen door de kerk werden opgelegd?
Nieuwe theologische reflecties over spiritualiteit van leken kunnen een uitweg bieden in de spanning tussen institutie en traditie enerzijds en eigen vormgeving van spiritualiteit anderzijds. De teksten in dit boek geven inzage in de verschillende facetten van deze zoektocht, die van vitaal belang lijkt voor de toekomst van de Kerk.
Dit boek richt zich tot pastores uit alle sectoren, zorgverleners, beleidsverantwoordelijken en allen die geïnteresseerd zijn in de spirituele expertise van de leek in de kerk. Het wil aanzetten geven tot waardering van en kritisch-constructieve dialoog over spiritualiteitsbeleving vanuit en te midden van het leven van alledag, waarin de zogenaamde 'leken' ten volle expert zijn.

Met bijdragen van Luc Bouckaert, Judith Cockx, Kees de Groot, Maaike de Haardt, Annemie Dillen, R. Ruard Ganzevoort, Thomas Knieps-Port le Roi, Patrick Ruysschaert, Laurien Schrijver, Katie Velghe en Johan Verstraeten.

Inhoudstafel

EEN VERBORGEN ONDERSTROOM – De spirituele competentie van leken
Thomas Knieps-Port le Roi en Annemie Dillen

DE NIEUWE SPIRITUELE ZOEKTOCHT – Buiten en binnen de kerken
Kees de Groot

SCHATBEWAARDERS? – Oude en nieuwe beheerders van het spirituele kapitaal in de samenleving
R. Ruard Ganzevoort

GODDELIJKE PRESENTIE IN HET ALLEDAAGSE – Voorbij de strijd om competenties?
Maaike de Haardt

HET "SECULIERE KARAKTER" VAN DE LEEK – Lekenspiritualiteit in het spoor van Vaticanum II
Thomas Knieps-Port le Roi

SPIRITUEEL BEWUST LEIDERSCHAP
Luk Bouckaert

GELUKKIG GEZIN – Zin vinden in het leven van elke dag
Katie Velghe

SPIRITUALITEIT ROND ZWANGERSCHAP, GEBOORTE EN PRIL OUDERSCHAP
Judith Cockx

SPIRITUALITEIT AAN HET ZIEKBED
Laurien Schrijver

LEVEN EN WERKEN OP EEN KLEINSCHALIGE EN ZELFVOORZIENENDE (ZORG)BOERDERIJ
Patrick Ruysschaert en Bellinda Staelens

EVANGELISATIE IN HET SPANNINGSVELD TUSSEN VERNIEUWING EN CONSERVATISME – Nieuwe bewegingen in de katholieke kerk
Johan Verstraeten 

Bestelinformatie

Onthaal en besteldienst
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
Tel. 03 210 08 11
E-mail: onthaal@kerknet.be
www.halewijn.info

Deze uitgave is ook te koop in de liturgische centra en boekhandels
 


Bidden Onderweg

Een dagelijkse gebedspodcast, op zoek naar God

Op Pinksterzondag 24 mei 2015 gaat de website biddenonderweg.org officieel online: elke dag een podcast van ongeveer twaalf minuten. Een combinatie van meditatieve muziek, stilte, een stukje uit de Bijbellezing van de dag en vragen om de link te leggen met het gewone leven. De podcastformule richt zich in het bijzonder tot druk bezige mensen om hen de kans te bieden tijdens het ochtendtoilet, in de trein, tijdens de middagpauze enz. even tot innerlijkheid te komen.

Je kunt de podcasts, met één druk op de knop, downloaden via de website of een App (iOS en Android). Zo kun je bidden waar en wanneer je maar wilt, via je smartphone of tablet. De App is beschikbaar vanaf 24 mei ek. Je kunt de podcasts ook beluisteren via een computer.

Bidden Onderweg is een zusterwebsite van het Engelse Pray-as-you-go. Wereldwijd maken honderdduizenden mensen dagelijks gebruik van dit gebedsaanbod, in acht talen. Voortaan ook in het Nederlands. Het geheel is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit.

Bidden Onderweg is een initiatief van het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit van de jezuïeten. 

www.biddenonderweg.org   


Start de stilte – een website die je helpt om stil te vallen, te mediteren en te bidden

Door regelmatig stil te vallen, te mediteren of te bidden kan je – te midden van alle drukte – stilte, innerlijke rust en diepgang ervaren. In de traditie van de kerk ligt een schat aan ervaringen van stiltezoekers verborgen.

Wil je zelf ook de stilte proeven, mediteren of bidden?
De website Startdestilte.be helpt je op weg, met audiomeditaties over een aantal beproefde methodes. Deze audiomeditaties zijn gemaakt door mensen met een jarenlange ervaring in een mediatie- of gebedstraditie.

Start de stilte is een initiatief van Studiecentrum Kerk en Media vzw en de katholieke kerk in Vlaanderen.

www.startdestilte.be 
 


Het geloof als bron van humaniteit in het leven van gezinnen  – artikel in Kerkplein

'Het geloof als bron van humaniteit in het leven van gezinnen' is de titel van een artikel van Piet Raes in Kerkplein, 22(2014)3, p. 17-20. Het is een verslag van een voordracht die Enzo Bianchi, prior van de religieuze gemeenschap in Bose (Italië) in 2011 in Parijs hield. Enzo Bianchi sprak er over de band tussen een christelijke spiritualiteit en het alledaagse gezinsleven.

Naar 'Het geloof als bron van humaniteit in het leven van gezinnen' in Kerkplein


Advent – Kerstmis – Kersttijd – inspiratie en suggesties voor gezinnen en parochies

Er bestaat heel wat informatie en materiaal om je als gezin of in parochie- of schoolverband voor te bereiden op Kerstmis: van overwegingen over de betekenis van de advent en Kerstmis tot heel praktische suggesties om met kinderen en jongeren op weg te gaan of om het persoonlijke geloofs- en gebedsleven te voeden. Een aantal suggesties verscheen in de vorm van een artikel of via een thematisch luik op een website. Jaarlijks is er de adventscampagne van Welzijnszorg en zijn er op heel wat plaatsen mogelijkheden tot engagement en dienstbaarheid.


Met kinderen op weg in de Advent en de Kersttijd – een luik op Geloventhuis.be 

Elk jaar biedt Geloven thuis een thematisch luik over de advent, Kerstmis en de Kersttijd aan om met kinderen van week tot week al kijkend en luisterend, biddend en vierend, vertellend en knutselend op weg naar Kerstmis te gaan.
Geloven thuis reikt hiervoor heel wat inspiratie aan: advent-kijktafels, kleurplaten, verhaaltjes en gebeden, knutselideeën enzovoort.
Het thema van Advent en Kerst 2016 is 'Zo groot, zo klein'.

Naar het luik 'Zo groot zo klein' van de website Geloventhuis.be

Naar het archief van de advent- en kerstluiken van de voorbije jaren  

Voorlezen in de Advent en Kerstperiode 

 


Advent – Kerstmis – Kersttijd: suggesties van 'Bijbel in 1000 seconden'

Voor kleine en grotere kinderen en jongeren reikt 'Bijbel in 1000 seconden' heel wat waardevol materiaal aan voor de advent, Kerstmis en de Kersttijd: achtergrondinformatie en verwerkingssuggesties bij alle evangelielezingen in deze sterke tijd, diverse werkvormen, verhalen, … Dit uitgewerkt en kant-en-klaar materiaal is het ontdekken waard, zowel thuis als in parochies en scholen.

Naar de suggesties van 'Bijbel in 1000 seconden' voor de advent, Kerstmis en Kersttijd

'Bijbel in 1000 seconden' is een initiatief van Chantal Leterme. Zij zet hiermee het voormalige gelijknamige initiatief van 'Kerk en Wereld – Kleopas – Overhoop' verder.

www.bijbelin1000seconden.be


Goed om te weten:
Bijbel in 1000 seconden – werkmap bij het liturgisch jaar

Voorstelling van de map

Voor al wie met de Bijbel bezig is in de parochie, op school, in een ziekenhuis, thuis ... met kinderen, jongeren, volwassenen, zieken ... is er 'Bijbel in 1000 seconden', een werkinstrument in een stevige A4-ringmap, met fiches bij de lezingen van de zondagen in het A-, B- en C-jaar en met informatie bij de liturgische feesten en periodes.
Auteur: Chantal Leterme – een uitgave van Kerk en Wereld / Kleopas.

De fiches bieden de mogelijkheid om in 1000 seconden een kijk te hebben op een van de lezingen tijdens de zondagse eucharistie. Daarom bevat elke fiche:

 • de Bijbeltekst zoals die in de kerk wordt voorgelezen
 • heldere uitleg bij moeilijke of ongewone woorden
 • de Bijbeltekst in een eenvoudige taal
 • de betekenis van het verhaal
 • stof tot nadenken.

De fiches werden gedrukt en uitgegeven op stevig papier.

De volledige map wordt nu aangeboden aan € 65 (exclusief verzendingskosten)

Onderdelen

 • Het startpakket bestaat uit een stevige ringmap en een pakket van 21 fiches voor de feestdagen die in de A, B en C-cyclus eenzelfde evangelielezing hebben. Het startpakket kost € 20 (exclusief verzendingskosten).
 • Elke jaarcyclus (A, B en C) bestaat uit 60 fiches. Elk liturgisch jaar is afzonderlijk te verkrijgen aan € 15 per liturgisch jaar (exclusief verzendingskosten).
 • In het pakket voor het lager onderwijs zijn teksten opgenomen die in de godsdienstlessen van het lager onderwijs aan bod komen, maar niet in de liturgie. Het pakket steekt in elke volledige map en wordt gratis gevoegd bij elke bestelling van een liturgisch jaarpakket. Een aparte bestelling voor het pakket van het lager onderwijs kost € 5 (exclusief verzendingskosten).

Website

Bij de ringmap hoort ook een website met verwerkingssuggesties voor kleuters, kinderen en jongeren: www.bijbelin1000seconden.be

Dit heel praktische materiaal dat bestaat uit werkvormen, verhalen, kunstwerken, allerlei activiteiten... wordt nog dagelijks bijgewerkt, aangevuld en geactualiseerd. Een schatkamer voor wie op zoek is naar inspirerende activiteiten!

Bestellen kan via Uitgeverij Halewijn, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen. Tel. 03 210 08 14 , e-mail: halewijn.uitgaven@kerknet.be
Meer informatie via de website van Uitgeverij Halewijn 
 


Een bijzondere adventskrans maken

Karolien Verbanck maakt een eigenzinnige adventskrans met een mystery gast die 4 krachtwoorden aanreikt voor de advent.

Bekijk het filmpje dat op 26 november 2015 gepost werd via de Kerknet website.
Klik hier voor een stappenplan en tips om deze adventskrans zelf te maken.
 

 
 


Adventskalender voor kinderen van 3 tot 12 jaar

De adventskalender 2016 – een initiatief van de 'Nieuwe Families' van de Focolare beweging – biedt de gelegenheid om op een originele manier de advent te beleven in de familie, parochie of klas.

Voor elke dag tijdens de advent is er op de kalender een gouden kader: ofwel staan er kerstfiguren of een andere prent op, ofwel kunnen de kinderen er zelf op kleuren, plakken…. De doe-puntjes, daden van liefde, aan de achterkant van het gouden kader helpen de kinderen om hun hart klaar te maken voor de komst van het kindje Jezus. De gouden kaders kunnen één voor één in de kerstboom gehangen worden bij de kinderen thuis, maar ze kunnen deze ook geven aan anderen.
Zo zal op vele plaatsen de kerstboom versierd zijn met die prachtige gouden kaders die ons doen denken aan het kerstfeest dat nadert. Op de adventskalender is er ook plaats voor de kerststal en het kerstverhaal dat samen kan gelezen worden op kerstdag. Op de voorkant prijkt er een gouden spiegel. Elke dag als de kinderen erin kijken kunnen ze zien hoe ze blijer worden omdat ze concreet mee helpen aan die sfeer van liefde en vrede, de boodschap die Jezus ons met Kerstmis heel
speciaal in herinnering brengt.

Deze adventskalender is een initiatief van:
Nieuwe Families
p/a Ontmoetingscentrum Eenheid
Aarschotsesteenweg 381
3111 Wezemaal
E-mail: info@centrumeenheid.be
Tel. 011 54 21 46 (voor informatie over de adventskalender)

Naar meer informatie over de adventskalender …

Naar het bestelformulier …


Digitale adventsretraite 2016: Wandelen in het licht

'Wandelen in het licht' is een digitale adventsretraite die de jezuïeten in 2016 aanbieden. Ze is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. De teksten zijn geschreven door Mark Rotsaert sj, specialist van de ignatiaanse spiritualiteit. 'Wandelen in het licht' is een indringend Bijbels gebedstraject om je voor te bereiden om de geboorte van de Heer.

Als je dagelijks tijd wil vrijmaken om te bidden – thuis, in een kapel of kerk, op de bus of de trein, … – kan je je inschrijven door via www.ignatiaansbidden.org je e-mailadres op te geven. Je ontvangt dan vanaf zaterdag 26 november 2016 in de avond dagelijks een mail met Bijbelse gebedsimpulsen, citaten en gebedstips. 
Deelnemen aan de digitale adventsretraite is gratis.

Ook dit jaar worden uitwisselingsgroepjes aangeboden op diverse plaatsen in Vlaanderen.

Klik hier om naar de adventsretraite 'Wandelen in het licht' te gaan. 

 

 


Actie van Encounter Vlaanderen voor  koppels: Samen naar meer Kerstmis
 

 

Bron: Kerknet website van 21 november 2016

“Encounter Vlaanderen lanceert de actie 'Samen naar meer Kerstmis'. Bedoeling is om tegen Kerstmis te werken aan meer liefdevolle aandacht voor elkaar.

Om van Kerstmis echt het warme familiefeest te maken dat het mag zijn, is het goed om niet alleen op tijd te denken aan sfeerverlichting en geschenken, maar liever nog aan elkaar. De actie 'Samen naar meer Kerstmis' van Encounter Vlaanderen is gericht op koppels die kilte en sleur willen doorbreken en elkaar een nieuwe kans geven. 

De opzet is eenvoudig. Via mail krijg je van 27 november (het begin van de advent) tot 25 december elke dag een vraag toegestuurd.

 • Waar heb ik vandaag bij jou iets meer gehoord dan wat mijn oren hoorden, iets meer gezien dat wat mijn ogen zagen? Wat beleef ik daar nu bij?
 • Ik mag in Gods huis wonen zolang ik leef, ik moet niet bang zijn. Wat beleef ik als ik dit hoor?

De vraag nodigt uit tot een schrijfgesprek, een beproefde methode van Encounter Vlaanderen om tot dialoog te komen. De partners schrijven ieder voor zichzelf in een schriftje een antwoord uit, waarbij ze hun gevoelens bondig maar accuraat proberen te beschrijven. Daarna wisselen ze hun schriften uit en lezen elkaars antwoord tweemaal. De eerste keer met het hoofd, om te lezen wat er letterlijk staat. De tweede keer met het hart, om te begrijpen wat je partner wil zeggen. Dan pas gaan ze met elkaar in gesprek."

Schrijf je in voor de actie 'Samen naar meer Kerstmis'Adventscampagne van Welzijnszorg 2016: Armoede is een verhaal van 1 op 7
 

 

Advent is een tijd van verwachten, maar ook een tijd die ons wakker schudt.
Dit jaar lanceert Welzijnszorg de campagne 'Armoede is een verhaal van 1 op 7'.

1 op 7 mensen in ons land leeft in armoede en nog veel meer worden er tijdens een bepaalde periode in hun leven mee geconfronteerd. Armoede is een veelzijdig probleem waarbij mensen uitgesloten worden op verscheidene vlakken in het leven. 

Lees hier het campagnedossier

Aan de hand van 7 sterke verhalen wil Welzijnszorg het complexe armoedeweb én de vele helpende handen zichtbaar maken. Want naast elke 1 op 7, staan er ook 6 die willen helpen.

Lees de 7 sterke verhalen

Info over de actie Soep op de stoep

In de webshop vind je heel wat materiaal om met deze thematiek aan de slag te gaan. Je kunt een aantal ervan ook gratis downloaden.

www.welzijnszorg.be

www.samentegenarmoede.be


Warmte op de stoep – blogje over een soep-op-de-stoepactie in de advent

Bron: Blog 'I wonder' van 16 november 2015

In onze buurt houden we elk jaar een soep-op-de-stoepactie ten voordele van Welzijnszorg. Maar in feite zijn het niet de kansarmen, maar wel onszelf die we er het grootste plezier mee doen.

Het begint al met de soepmakers: een zestal dames en heren koken een pot met hun successoep. Witloofsoep, oosterse courgettesoep, tomatensoep met balletjes, pompoensoep, erwtensoep of kervelsoep: allemaal even lekker. Details over ingrediënten en bereidingswijzen worden vrolijk uitgewisseld. De soepmakers worden door iedereen uitvoerig en herhaaldelijk geprezen.

Dan zijn er de soepdrinkers: mensen uit de buurt, die op de flyers en straatmails zijn afgekomen. Toevallige passanten die de geur en de gezelligheid niet kunnen weerstaan. Ze verdrijven de herfstkou (al valt die dit jaar erg mee) met een warme kop soep die ze tussen hun handen klemmen. De soep is nog te heet om meteen op te drinken, dus slaan ze een praatje met de andere soepdrinkers. Eerst over de soep, maar al gauw ook over de kinderen, het werk, de gezondheid en al die belangrijke dingen die het geluk van mensen bepalen. Boven de soepdampen leven ze met elkaar mee, wisselen ze uit, geven ze tips of troost. Als de soepkop leeg is, nemen ze nog een tweede portie. Ze moeten die andere soep toch ook nog eens proeven. En het is immers voor het goede doel?

Zo verspreidt de warmte zich elk jaar opnieuw op onze stoep. En die warmte komt echt niet alleen van de soep.

Kolet  

Lees hier meer over de gezinspastorale blog 'I wonder'

Lees meer over 'Soep op de stoep', een jaarlijkse actie van Welzijnszorg

 

Zin in feest? Op weg met gezinnen naar zinvol feest vieren

Dit artikel verscheen in november 2011 in de diocesane bladen Daco (bisdom Antwerpen), Kerkplein (bisdom Gent), Ministrando (bisdom Brugge) en Samen (bisdom Hasselt) en in december 2011 in Pastoralia (Aartsbisdom Mechelen-Brussel).
Dit artikel kadert in een reeks bijdragen van IDGP over gezinsthema's.Op weg met gezinnen naar zinvol feest vieren

Is Kerst vieren nog steeds 'zalig'? Hebben we nog zin in feesten? Zit er nog wat zin in feest, of is het een lege doos met glitters?
Vaak kijken we met gemengde gevoelens naar de naderende feesten. We moeten nog zoveel voorbereiden: eten en cadeautjes kopen, kaartjes verzenden, het huis versieren. Of we moeten mensen uitnodigen met wie we, om even eerlijk te zijn, liever geen avond doorbrengen. Want we moeten feestvieren.
Hoe anders klinkt Jezus' 'moeten'. "We moeten feestvieren en blij zijn, want die broer van je was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is teruggevonden." (Lc 15,32) Dit feest heeft zin, en geeft zin. Hoe kunnen we gezinnen uitnodigen tot deze feestvreugde?

Zonder voorbereiding geen feest

Aan een feest zit heel wat voorbereiding vast. En dit geldt ook voor de binnenkant van de mens. Religieuze feesten worden steeds ingeleid door een periode van voorbereiding waarin er ruimte wordt gemaakt voor het komende feest. 'Vasten, bidden, aalmoezen geven' vormen hierbij een leidraad.
Oorspronkelijk was de advent een periode van 6 weken vasten, die begon met het feest van Sint-Martinus op 11 november. Toen paus Gregorius in de 6de eeuw de advent terugbracht naar zijn huidige lengte van vier zondagen ging geleidelijk het element van vasten verloren. Toch valt er veel te zeggen voor een sobere advent. Niet voor niets draagt de priester paars, de kleur van boete en inkeer. Als het altijd feest is, is het nooit feest. 'Fast or feast', stelde Mgr. Fulton Sheen (1).
Als we onszelf echter dingen ontzeggen, is dit om ruimte te maken voor de Ander en de ander. Hoe kan de Kerk gezinnen hierbij helpen?
Parochies kunnen een kerk of gebedsruimte ter beschikking stellen voor wie met anderen wil bidden tijdens de advent. Daar kan een wekelijks, sober gebedsmoment doorgaan met het evangelie van de dag, een psalm, en stilte. Of in de zondagse vieringen kan er extra zorg besteed worden aan momenten van stil gebed.
Ook kan een parochie gezinnen inspireren om thuis momenten van gebed in te lassen. Er kan bijvoorbeeld achterin de kerk een mandje staan met briefjes, waar men er één uit kan nemen bij het buitengaan, en waarop een spreuk of Bijbelvers in verband met zinvol feestvieren staat. Of misschien kan men de lezingen van de volgende zondag meegeven (niet elk gezin heeft een bijbel!), met de uitnodiging om samen met de kinderen deze (biddend) te lezen. Ook kunnen er afzonderlijke kaartjes voor kinderen gemaakt worden, met opdrachten zoals 'Teken eens een kerststal' of 'Geef je mama of papa of broer/zus een extra knuffel deze week'. De tekeningen kunnen thuis aanleiding zijn voor een gesprekje, en krijgen de volgende week een mooie plaats in de kerk!
Misschien kan er voor een adventsviering ook eens uitgewisseld worden rond de betekenis van 'advent' (2). Bepaalde groepen, zoals gezinnen met dopelingen, communicanten en vormelingen kunnen hiervoor uitgenodigd worden.
Stilstaan bij de Ander mondt steeds uit in dienst aan de ander. Parochies kunnen gezinnen uitnodigen om tijd, geld of aandacht te geven aan wie het moeilijker heeft. Er kan ruimte gemaakt worden voor een getuigenis van Welzijnszorg. Op sommige plaatsen worden er met het hele gezin adventskransen of geschenkjes gemaakt, en gedragen naar zieke of arme mensen.

Gods feest

En dan is het tijd voor het feest! In het Nieuwe Testament is er geen twijfel over wie gastheer is bij hét Feest: dat is God zelf. Hij nodigt uit, en wij zijn de gasten. Wij staan niet zelf in het centrum als 'beste thuiskok' of 'stralende gastvrouw': Hij is de bron van alle Levensvreugde en elk feest.
Pas als onze feesten een beeld zijn van dit Feest bij God, zullen ze voor ons deugddoend zijn. Pas als onze feesten liefde en verbondenheid uitstralen, zullen het feesten zijn naar het beeld van Gods Feest.
Dit betekent niet dat er geen heerlijke spijzen en dranken mogen zijn. Wel integendeel, samen genieten van al het moois en lekkers dat God ons gegeven heeft, kan de harten van mensen openen voor elkaar (3). Dit betekent wel dat aandacht voor elkaar nog belangrijker is dan een fraaie menukaart.
In het menselijke ideaalplaatje van een feest zetten 'klassieke' gezinnen de toon: een fijn koppel, en een stel leuke kinderen (en dan natuurlijk een fraai versierde kerstboom op de achtergrond). Hoeveel mensen vallen niet buiten deze categorie en zien juist daardoor enorm op tegen de feesten? Alleenstaanden, nieuw samengestelde gezinnen, mensen die, na een scheiding, hun kinderen op kerstavond moeten missen, omdat die dan bij de ex-partner zijn, ongewild kinderloze koppels …
Een Kerkgemeenschap die in het spoor van Jezus gaat, heeft bijzondere aandacht voor deze mensen (4). Dat kan in de voorbede, maar ook in de homilie. Of waarom niet eens een gespreksavond organiseren, waarbij mensen kunnen stilstaan bij Gods Feest, en spreken over manieren om gastvrij te zijn voor iedereen? Op een dergelijke avond kunnen concrete ideeën uitgewisseld worden voor een feest dat niemand uitsluit: een laagdrempelig budget voor pakjes, aandacht voor gasten met een dieet of kauwprobleem, eten kopen bij organisaties als Oxfam of Fair Trade, die liefst de hele wereld aan tafel willen, aan het begin van de maaltijd tijd maken voor een gebed en het kerstverhaal, een gastvrije rustplek creëren voor gasten die niet houden van drukte, en nog veel meer.
Op Gods feest komen 'de armen, de gebrekkigen, de blinden en de kreupelen' (Lc 14,21), kortom iedereen die niet binnen het plaatje van 'geslaagde' mensen past. 'Dwing hen binnen te komen', zegt de Heer in de parabel (Lc 14,23) onomwonden. Iedereen is meer dan welkom, zoveel is duidelijk.

Van feest tot feest

En dan zijn de feesten voorbij. We nemen een handvol mooie herinneringen met ons mee, maar er is meer … Christenen leven van feest tot feest. Er is altijd een feest om dankbaar naar terug te blikken, en een feest om naar uit te kijken. Er is altijd een feest om te vieren, of een feest om ons op voor te bereiden. En stap voor stap, jaar na jaar bereidt deze cyclus ons voor op het Feest dat Hij voor ons bereid heeft.
De feesten komen eraan. We gaan naar het feest. En we hebben er zin in.

Katie Velghe
Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal (IDGP)

Voetnoten:

1. BENOÎT STANDAERT, Spiritualiteit als levenskunst, Alfabet van een monnik, Tielt, Lannoo, 2007, p. 70. Terug naar tekst
2. Zie webpagina 'Catechese op zondag'   Terug naar tekst 
3. Dit thema wordt bijzonder mooi uitgewerkt in de novelle van Karen Blixen, 'Babettes feest', die in 1987 verfilmd werd.  Terug naar tekst
4. Zie 'Subfertiliteit en kansen tot vruchtbaarheid voor de kerkgemeenschap. Enkele suggesties'   Terug naar tekst 
 


Kiezen voor advent. Advent wordt niet vanzelf een stille tijd van verwachting

In Kerk&leven van 13 oktober 2010 (editie Bisdom Gent) verscheen 'Kiezen voor advent'.
Hierin geeft Katie Velghe ideeën om (klein)kinderen bij de advent te betrekken:

"Nog even en de kerstdrukte slaat weer toe: de jaarlijkse speurtocht naar de mooiste kerstkaarten en de origineelste geschenkjes, mooie wensen schrijven, de kerstboom versieren of een krans aan de deur hangen, mensen uitnodigen, … en opeens is het allemaal weer achter de rug. Alleen een berg afwas herinnert nog aan de voorbije periode. Was dit nu advent?

Advent is afgeleid van het Latijnse adventus: de komende. Het is een tijd van stil worden en verwachten, van voorbereiden en leven naar het kerstfeest toe. Advent wordt echter niet vanzelf een stille tijd van verwachting. Integendeel, als we de dingen op hun beloop laten, raakt elke minuut als vanzelf gevuld.
Advent is een keuze. We kiezen ervoor tijd vrij te maken om Hem te verwachten en kunnen ook proberen het hele gezin daarbij te betrekken. Dat lijkt niet zo gemakkelijk, omdat een gezin bestaat uit verschillende mensen met soms andere manieren van geloven. Kunnen we echt samen advent ervaren?

Het is goed als verscheidene gezinnen bij elkaar te rade gaan. Een leuke manier om concrete adventstips te verzamelen, is door een adventskransje te organiseren. Nodig in november een paar mensen uit, van wie je weet dat ze ook zinvol vorm willen geven aan de advent en wissel ideeën uit. Zo'n adventskransje is niet alleen inspirerend, maar je bemoedigt ook elkaar om de advent anders te beleven.

Had je bijvoorbeeld al gehoord van een adventstafeltje? Jonge en oudere kinderen kunnen hier hun creativiteit volop uitleven. Een vrolijke adventskrans, takkengroen, een mooie kaart en andere versieringen herinneren ons dagelijks aan "Hij die komt". Ook verwijzingen naar een engagement voor wie minder heeft, kunnen op dit tafeltje een plaats krijgen.

In sommige gezinnen met jonge kinderen verschijnt de kerststal al bij het begin van de advent in de woonkamer, maar Maria en Jozef maken eerst nog een lange tocht over vensterbanken en kasten, alvorens ze op kerstavond in de stal belanden. Jonge kinderen vinden het heel spannend waar de reizigers de volgende week zullen aankomen.

In vele gezinnen gaat men tijdens de advent op zoek naar een extra engagement. We willen oog hebben voor de noden om ons heen en antwoorden door tijd, kleren, geld, aandacht te geven. Dit zijn de geschenken die het kerstekind het liefst heeft – onze liefde voor elkaar - en ten slotte is Kerst nog altijd Zijn verjaardag.

Of waarom niet met het hele gezin op de adventszondagen een contemplatieve dialoog voeren? Je herleest langzaam en aandachtig het evangelie van die dag en iedereen schrijft op een vel (boter)papier het woord of de zin die heel bijzonder aanspreekt. Deze niet-moraliserende omgang met een Bijbeltekst spreekt vaak ook jongeren aan. Het papier wordt tot een cilinder gebogen en daarin komt een kaars in een glazen potje. De woorden lichten op en herinneren iedereen dagelijks aan het heel bijzondere van deze tijd.

Adventskalenders heb je in allerlei vormen en vaak geven ze elke dag van de advent wat meer diepgang, met teksten en tekeningen op kindermaat. Maar je kunt er ook zelf een maken met de kinderen. Bij sommige gezinnen wordt er een fraaie papieren kalender in elkaar geknutseld, bij anderen hangt er een bonte verzameling sokjes aan een wasdraad. Elk sokje bevat een opdracht en een snoepje. En natuurlijk hebben de opdrachten te maken met groeien in liefde voor elkaar.

Een andere speelse manier om deze liefdevolle sfeer vorm te geven is het engelenspel. De namen van alle gezinsgenoten gaan in een grote doos en iedereen trekt een naam. Voor die persoon zal hij of zij tijdens de advent "engel" spelen: extra vriendelijk en geduldig zijn, een leuke attentie onder het hoofdkussen leggen of een klus ongevraagd overnemen. Op het kerstfeest probeer je te raden wie jouw engel is geweest. Je kunt dit spel ook uitbreiden met grootouders of andere mensen met wie je vaak contact hebt.

Zo wordt de advent ons geschenk voor het kerstekind. En zoals altijd, zullen we vaststellen dat we zelf veel meer ontvangen hebben."

Naar het artikel 'Kiezen voor advent' in Kerk&leven van 13 oktober 2010 (editie Bisdom Gent)
 


Advent – overwegingen en tips

Het artikel 'Advent', dat Stijn Demaré schreef voor het winternummer 2010 van Rondom Gezin, bevat een aantal overwegingen en tips om de advent te beleven, individueel of in gezins- en familieverband. Deze tips en overwegingen worden hieronder samengezet.
Het volledige artikel uit het winternummer 2010 van Rondom Gezin kan je hier lezen: Advent.

 • Via een schrijfgesprek kan je met elkaar op een speciale manier over een bepaalde tekst of een woord in dialoog treden. Wat je nodig hebt is een groot blad (A3 of A2) waarop je een bepaalde tekst of een woord in het midden opschrijft. Dit kan een adventscitaat van Jesaja zijn, maar ook een van de evangelieteksten van de adventszondagen of woorden als 'vrede', 'hoop' of 'rechtvaardigheid'. Iedereen van het gezin krijgt dan de mogelijkheid om een gedachte, een wens of een ander, gerelateerd woord op het blad te schrijven of een tekening te maken. Je kan er voor kiezen om met heel het gezin een halfuurtje tijd te maken om een schrijfgesprek te houden, maar je kan het blad ook gewoon ophangen in de keuken of de woonkamer en zo gedurende de hele advent iedereen de tijd geven om na te nadenken en iets op te schrijven of te tekenen. Achteraf kan je met elkaar echt in gesprek gaan over wat er opgeschreven werd.
 • Denk ook na over jouw persoonlijk "Rorate Caeli". Wat zijn jouw diepste verlangens? Waarvan zou jij willen bevrijd worden? Wanneer was jij op een dwaalspoor beland? Wat betekent Gods gerechtigheid voor jou?
 • Als je ergens moeten wachten, bijvoorbeeld op een trein of in de file, probeer dan tot gebed te komen. Wat religieuze muziek of Taizéliedjes op je MP3-speler of Ipod kunnen daarbij helpen.
 • Haal mooie herinneringen op van toen je in blijde verwachting was van één van je kinderen. Hoe verliepen de voorbereidingen tot aan de geboorte? Hoe werd er uitdrukking gegeven aan deze blijde verwachting?
 • De advent is het geschikte moment om wat tijd vrij te maken om enkele originele kerstkaarten te versturen naar vrienden of familie waarin het hoopvolle en vreugdevolle kerstverhaal mag doorklinken.
 • Naast de traditionele adventskrans kan je met het gezin ook een 'adventssnoer' maken. Hiervoor heb je het volgende nodig: één lang roodfluwelen lint, vierentwintig luciferdoosjes, gekleurd papier en lijm. De luciferdoosjes beplak je met gekleurd papier en voorzie je van een getal (1 tot 24). De doosjes maak je daarna in volgorde aan het lint vast. Steek in elk doosje een verrassing: een wijze spreuk of een Bijbelcitaat, een mooie tekening of passende foto, een symbolisch voorwerp dat tot nadenken aanzet, een toffe adventsopdracht,... Iedereen uit het gezin mag wat verzinnen. Vanaf 1 december knippen we elke dag een doosje van het lint af en bekijken we samen wat er in het doosje steekt. Hoe dichter we bij kerstmis komen, hoe korter het lint wordt.
 • Welzijnszorg biedt een heel gamma aan van speelse en educatieve manieren om de armoedeproblematiek aan te kaarten. Denken we maar gezelschapsspelen als 'Uitgespeeld' en 'Buitenspel'. Welzijnszorg geeft ons ook een paar filmtips zoals 'Raining Stones' of 'ça commence aujourd'hui'. Zo'n gezelschapsspel of film kan een ideaal gezinsmoment zijn op een van de lange decemberavonden.
 • Ook de adventskalender van Welzijnszorg kan een leuke gids zijn doorheen de advent. 28 dagen lang krijg je bezinnende tekstjes, treffende getuigenissen en prachtige foto's voorgeschoteld die je doen nadenken over de betekenis van advent voor jou. Op woensdagen is Robby weer van de partij, zodat ook kinderen kunnen meegenieten.
 • Aangezien december de soepmaand bij uitstek is verbindt Welzijnszorg met haar "Soep op de stoep"actie het aangename aan het nuttige: met een kom soep maak je een warm gebaar klaar in de strijd tegen armoede. Concreet worden we aangesproken om overal een warme kom soep te verkopen: thuis, op het werk, aan de schoolpoort… Wie aan de actie deelneemt krijgt van Welzijnszorg een gratis promopakket. Bovendien is er een heuse soepstrijd om de meeste liters soep verkocht te krijgen. Wie zich geroepen voelt, neemt best een kijkje op www.soepopdestoep.be
 • Zet je beste beentje voor en loop mee voor het goede doel. Op 26 december 2010 organiseert Welzijnszorg een loopwedstrijd in Leuven. Laat je sponsoren door familie en vrienden en verras iedereen met je recordtijd.
 • Leg een paar 'solidaire' kerstcadeaus onder de kerstboom! Ga hiervoor ook te rade in de campagnekrant van Welzijnszorg waar enkele leuke suggesties worden gedaan.


Naar het artikel 'Advent' in het winternummer 2010 van Rondom Gezin 


Vertel- en zangnamiddag met kerstverhalen en kerstliedjes – tip voor parochies


De adventsperiode kan een uitstekende gelegenheid zijn voor een vertelnamiddag voor kinderen (en hun ouders en grootouders) rond kerstverhalen uit verschillende tradities. Uiteraard aangevuld met het zingen van kerstliedjes, en met kerstgebak en warme chocomelk om helemaal in de sfeer te komen!  'Mama, opa, wat betekent advent?' – inspiratie voor ouders en grootouders

Het boek 'Een jaar vol kleuren' volgt het dagelijks leven van een gezin doorheen een kerkelijk jaar. Via het verhaal van Pieter en Sara vertelt auteur Kolet Janssen wat er verborgen zit achter de schat aan feesten en tradities tijdens het kerkelijk jaar.

Via de website van de auteur kan je een fragment lezen uit het hoofdstuk over de advent.

'Een jaar vol kleuren' is geschreven voor kinderen tussen 9 en 12 jaar.

Meer informatie over 'Een jaar vol kleuren

 


Je kous leegmaken in de advent en met kerst

'Je kous leegmaken in de advent en met kerst' verscheen in Zeg maar K van december 2012.
Katie Velghe – educatief medewerker van IDGP – is Kerstman van dienst. De Kerstman schrijft een brief terug naar Laura, die in haar brief aan de Kerstman gevraagd heeft om het geschenk 'tijd' te krijgen.

Naar 'Je kous leegmaken in de advent en met kerst'

 


Jongeren getuigen over de betekenis van de advent – Hierzittoekomstin.be

Tijdens de advent van 2015 gingen via www.hierzittoekomstin.be wekelijks één of twee getuigenissen van jongeren online over wat de advent voor hen betekent.
Je kan deze getuigenissen herbekijken via de website van IJD.

 

 


Advent en Kerstmis op de website Pastoralezorg.be

In 'De advent – de stille godsverwachting' – een luik op de Elisabeth website – vind je zowel achtergrondinformatie over de oorsprong, geschiedenis en betekenis van de advent, als gebeden, vieringen, liederen, gedichten en suggesties om de advent visueel vorm te geven in zorg- en welzijnsvoorzieningen.

In de rubriek 'In liefde ontvangen, met liefde gedragen en uit liefde gebaard - Kerstmis' vind je inspiratie voor pastorale activiteiten rond Kerstmis in zorg- en welzijnsvoorzieningen. 

 


Advent en Kerstmis op de Thomas website voor het godsdienstonderwijs

Vier kaarsjes geven licht, meer en meer Licht!’ bevat heel wat impulsen rond de Advent en Kerstmis voor het kleuteronderwijs en de eerste graad lager onderwijs.

‘Sprankeltjes hoop’ biedt impulsen voor de tweede en derde graag lager onderwijs.

 

 

 


Er kan nog van alles gebeuren – over dromen, geloven, verwachten en hopen – videofilmpje

Een videofilmpje van Checkpointtv.be waarin muzikant en zanger Luc De Vos getuigt over 'dromen, geloven, verwachten en hopen'. Hij brengt jongeren een hoopvolle boodschap, die inhoudelijk mooi aansluit bij de advent.
 Wat is Kerstmis eigenlijk? – videofilmpje

In de advent van 2014 lanceerden IJD en Welzijnszorg de online adventskalender 'Hier zit toekomst in'. Elke dag van de advent ging er via www.hierzittoekomstin.be een visuele impuls en een korte en/of langere tekst online.

Op Kerstmis werd het filmpje gepost waarin Peter Malfliet uitlegt wat Kerstmis eigenlijk is.

 


Kerststallen voor kleine kinderen

Peuters en kleuters vinden het geweldig om de figuren uit de kerststal te nemen en ermee te spelen.
Enkele (speelgoed)fabrikanten brachten mooie, niet-breekbare kerststallen op de markt.

 

Houten kerststallen (Godly Play vertelmateriaal)

 

Meer informatie via het maatwerkbedrijf Lindenwerkstätten in Leipzig

 

 

 

 

 

 

Meer informatie via St. Michael's Workshop in Groot-Brittannië

 

 

 

 

 

Houten kerststal (merk HaBa)

Een kerststal voor grijpgrage kinderhandjes. De houten figuren met afbeeldingen aan de voor- en achterzijde zijn heel geschikt om kinderen zelf mee te laten spelen.

Meer informatie via fabrikant Haba

 

 

 

 

Houten kerststal (merk Ostheimer)

Een houten kerststal met ster, Maria, Jozef, de kribbe met het kindje Jezus, de os en de ezel, twee herders, een schaap, twee lammetjes en een beschermengeltje. Duurdere prijsklasse. Geleverd in een houten opbergkist.

Meer informatie …


Kerststal in kunststof (merk Playmobil)


Voor kleuters van drie jaar en ouder bracht speelgoedfabrikant Playmobil een kerststal in kunststof op de markt.

De drie koningen zijn in een aparte doos verkrijgbaar.

Meer informatie over de kerststal via fabrikant Playmobil

Meer informatie over de drie koningen via fabrikant Playmobil 

 

 


Goed om weten:

Op de Thomas-website werd een In de kijker samengesteld met als titel '(Geen) kinderspel?! Speelgoed bekeken vanuit levensbeschouwelijk oogpunt'.


 


Kinderboeken over advent en Kerstmis
 

Het bijbelse kerstverhaal is al vaak verteld. Deze uitgave is extra aantrekkelijk. Ze bevat vier verhalen over de geboorte van Jezus, met illustraties van Honor Ayres. De vier boekjes worden aangeboden in een mooie verzamelbox.
"Jezus is geboren" is geschikt voor peuters vanaf drie jaar.

Meer info vind je bij Uitgeverij Averbode.

 

Het kerstverhaal is ook voor jonge peuters al herkenbaar om naar te luisteren. In dit kartonboekje mogen ze zelf meedoen door aan de flapjes te trekken. Op elke pagina komt iets verrassends tevoorschijn.

Meer info vind je via Uitgeverij Averbode

 

Wat vieren christenen met Kerstmis? Hoe is Jezus' geboorte verlopen? In dit kleurrijke prentenboek wordt het kerstverhaal uitgelegd aan jonge kinderen.
Prachtig geïllustreerd door Heather Stuart.

Meer info vind je bij Uitgeverij Averbode.

 

      

Boek met 15 verhalen die eindigen rond de kribbe. Met aanwijzingen, werktekeningen en notenschrift.

Meer info vind je bij Adveniat.

 

 

          

De bijzondere geboorte van Jezus naverteld voor kinderen. Een voorleesverhaal voor kinderen vanaf 6 jaar voor thuis of op school, in een groot prentenboek met betoverende illustraties.

Meer info vind je bij Adveniat.

 

 

 

         

Kathleen Amant vertelt en tekent op een eenvoudige manier het traditionele kerstverhaal voor de allerjongsten.

Meer info vind je hier.

 

BAJO, Peter, Een nacht om nooit te vergeten, Mechelen, Bakermat Uitgeverij, 2014
Een mooi prentenboek over de geboorte van Jezus. Voor kinderen van 6-7 jaar.

Meer informatie via Uitgeverij Bakermat

 

Voorlezen in de Advent en Kerstperiode (suggesties via de website Geloven Thuis)

 

 

Veertigdagentijd – Pasen – inspiratie en suggesties


Veertigdagentijd en Paastijd: suggesties van 'Bijbel in 1000 seconden'

Voor kleine en grotere kinderen en jongeren reikt 'Bijbel in 1000 seconden' heel wat waardevol materiaal aan voor de Veertigdagentijd en de Paastijd: achtergrondinformatie en verwerkingssuggesties bij alle evangelielezingen in deze sterke tijd, diverse werkvormen, verhalen, … Dit uitgewerkt en kant-en-klaar materiaal is het ontdekken waard, zowel thuis als in parochies en scholen.
 


Ontdek de thematische luiken over Aswoensdag, de Veertigdagentijd, de Goede Week, Lijdensverhalen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Kruis, Stille Zaterdag, Pasen, Verrijzenisverhalen.

'Bijbel in 1000 seconden' is een initiatief van Chantal Leterme. Zij zet hiermee het voormalige gelijknamige initiatief van 'Kerk en Wereld – Kleopas – Overhoop' verder.

www.bijbelin1000seconden.be  
 


Een veertigdagenluik op de website Geloven thuis
 

 

De website Geloven Thuis reikt elk jaar volop ideeën aan om de tocht van zes weken op weg naar Pasen met kinderen te maken.
Het thema van dit jaar is 'Eilanden van hoop'

Geloven thuis reikt meerdere mogelijkheden aan via de rubrieken vertellen – verdiepen – bidden en vieren – kijktafels – knutselen en doen.

www.geloventhuis.be 

 


Van Aswoensdag tot Pasen – voor kinderen, jongeren en gezinnen

Hier vind je materiaal om met kleuters, jonge kinderen en jongeren op weg te gaan naar Pasen, zowel thuis als in parochie- of schoolverband: een kruisweg voor kinderen, een kruisweg voor jongeren en een aantal vertel- en prentenboeken over het paasverhaal.
 

Kruisweg voor kinderen. Samen met Jezus op weg.
Een kruisweg met kindvriendelijke teksten, kant en klaar voor leerlingen van de lagere school.

Hier vind je het tekstbestand van deze Kruisweg voor kinderen.

Met dank aan Kerk&Wereld voor de toelating om de tekst van de Kruisweg voor kinderen hier ter beschikking te stellen.

 

 

 

 

Het is belangrijk om kinderen en jongeren gevoelig en bewust te maken voor de negatieve ervaringen van het bestaan, die niemand kan ontlopen. Deze nieuwe Kruisweg voor jongeren werd uitgewerkt als een rollenspel met verschillende spreekpartijen, zodat de actieve deelname van iedereen bevorderd wordt. De illustraties zijn fris en modern, suggestief en niet gruwelijk.
Je kan deze kruisweg gemakkelijk bidden in het gezin, met het catechese- of vormselgroepje, thuis, in een kerk of stille ruimte.

Bestelfinfo

 

 

 

  
 

 

De kruisweg van Jezus

Met dit pakket krijgen leerkrachten, catechisten en ouders de kans om de kruisweg met kinderen op een actieve, creatieve en actuele manier te bekijken, te bespreken en te verwerken. De verschillende staties van de kruisweg worden geleidelijk ontdekt. Eerst wordt verkend wat er op het schilderij of reliëf te zien is. Nadien verdiepen de kinderen zich in het tafereel. Wat roept dit tafereel bij hen op? Vervolgens worden de kinderen al biddend uitgenodigd het afgebeelde tafereel te linken met hun eigen leefwereld of de wereld om hen heen.

Meer info via uitgeverij Averbode

   

Jack Visker & Els van Egeraat, Pasen stap voor stap – De kruisweg van Jezus verteld aan kinderen, Adveniat Geloofseducatie, 2012.
In de Goede week gedenken we het lijden van Christus, op weg naar Pasen. Hoe vertel je kinderen iets over de kruisweg van Jezus, zo dat ze het paasfeest beter gaan begrijpen? In dit prentenboek neemt Franciscus van Assisi de kinderen mee langs de bekende veertien kruiswegstaties en de verrijzenis. Bij iedere statie staat een korte tekst, en een afbeelding. Het verhaal eindigt met de verrijzenis.
Bij dit boek hoort een cd-rom waarop alle afbeeldingen van de staties staan. Ze kunnen geprojecteerd worden op de muur of afgespreeld worden op de pc. Hierdoor kan het boek gemakkelijk voorgelezen worden in parochies, op scholen of thuis.

Meer info via Uitgeverij Adveniat.

 

Bethan James en Vrouwke Klapwijk, Het feest van Pasen, uitgeverij Altiora Averbode, 2011.
Dit mooi geïllustreerd prentenboek voor -12 jarigen is een aantrekkelijke introductie tot het paasverhaal: van Jezus' intocht in Jeruzalem tot aan zijn dood en opstanding.
Het boek is een vertaling van My Big Easter Picture van Bethan James. Vrouwke Klapwijk zorgde voor de vertaling. Het is uitgegeven door Callenbach (Kampen) en uitgeverij Averbode.

Meer info op de website van Uitgeverij Averbode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vickie Howie, De eerste paasmorgennv Uitgeverij Altiora Averbode.
In dit prentenboek wordt het paasverhaal op aansprekende wijze aan jonge kinderen verteld. Het begint met de wonderen die Jezus deed, vertelt over zijn gevangenneming, kruisiging en opstanding. De illustraties van Honor Ayres zijn sfeervol en afgestemd op jonge kinderen.

Meer info op de website van uitgeverij Averbode

 

 

Kathleen Amant, Het Paasverhaal, Wielsbeke, Uitgeverij De Eenhoorn, 2015.

Bron: Uitgeverij De Eenhoorn

"Kathleen Amant hervertelt het paasverhaal. Jezus is de zoon van God. Op een dag gaat hij naar Jeruzalem. Alle mensen zijn blij om hem te zien. 'Jij moet onze koning worden!' roepen ze. Dat is niet naar de zin van de echte koning. Jezus is moe van de lange tocht. Hij eet samen met zijn 12 vrienden. Eerst wast hij hun voeten. Dan delen ze brood en wijn met elkaar. De dag erna wordt Jezus opgepakt. Hij krijgt een kroon van doornen op zijn hoofd ... "
Een toegankelijke tekst, geïllustreerd met felgekleurde prenten. Leeftijd: 3+

Meer informatie via Uitgeverij Eenhoorn


  

VVKBuo, Mijn boek over Jezus. Op weg naar Pasen, Brussel, Licap, 2008.

'Op weg naar Pasen is het vierde deel uit de reeks "Mijn boek over Jezus", bijbelboekjes voor wie wil werken met kleuters, kinderen en jongeren met een communicatieprobleem. Het boekje volgt het ontwikkelingspeil van de leerling: het kan gebruikt worden als kijk- of vertelboek, ter ondersteuning van taalvaardigheid, zowel voor geschreven als voor gesproken taal (woordenschat en zinsbouw).
De illustraties zijn vereenvoudigde tekeningen van Jean Vanier. De tekst, op maak van de jonge lezer, is gebaseerd op de Willibrordvertaling en de Nieuwe Bijbelvertaling.

Bijzonder is de tekstondersteuning door betaprenten: beta is een beeldtaal waarbij de onmiddellijke herkenbaarheid van de prenten het hoofddoel is. Vele scholen voor buitengewoon onderwijs werken reeds met deze vorm van geschreven communicatie. Ook heel wat volwassenen met cognitieve beperkingen zijn met de betataal vertrouwd.
De leerlingen kunnen zelf de zwart-wit tekeningen in het werkboekje inkleuren. In lege vakjes onder de zinnen kleven zij de juiste betastickers. Dezelfde tekst komt terug, dit maal ondersteund door de betaprenten.

Achteraan in het boekje is een mooi kader voorzien om het verhaal zelf na te tekenen.

 

  

VVKBuo, Mijn boek over Jezus. Het laatste avondmaal, Brussel, Licap, 2008.
'Mijn boek over Jezus' is meer dan lesmateriaal. Het verdient een plek in elke (klas)bibliotheek of thuis: als prentenboek of leesboekje zullen kinderen
'Het laatste avondmaal' is het derde deel uit de reeks "Mijn boek over Jezus", bijbelboekjes voor wie wil werken met kleuters, kinderen en jongeren met een communicatieprobleem.
Het boekje volgt het ontwikkelingspeil van de leerling: het kan gebruikt worden als kijk- of vertelboek, ter ondersteuning van taalvaardigheid, zowel voor geschreven als voor gesproken taal (woordenschat en zinsbouw).

De illustraties zijn vereenvoudigde tekeningen van Jean Vanier. De tekst, op maak van de jonge lezer, is gebaseerd op de Willibrordvertaling en de Nieuwe Bijbelvertaling.

Bijzonder is de tekstondersteuning door betaprenten: beta is een beeldtaal waarbij de onmiddellijke herkenbaarheid van de prenten het hoofddoel is. Vele scholen voor buitengewoon onderwijs werken reeds met deze vorm van geschreven communicatie. Ook heel wat volwassenen met cognitieve beperkingen zijn met de betataal vertrouwd.

De leerlingen kunnen zelf de zwart-wit tekeningen in het werkboekje inkleuren. In lege vakjes onder de zinnen kleven zij de juiste betastickers. Dezelfde tekst komt terug, dit maal ondersteund door de betaprenten.

Achteraan in het boekje is een mooi kader voorzien om het verhaal zelf na te tekenen.

 


Impulsen voor de beleving van de veertigdagentijd in gezinsverband


De onderstaande suggesties zijn bedoeld als aanzetten en impulsen voor reflectie, gebed en engagement in de veertigdagentijd. Sommige suggesties zijn eerder voor gezinnen met kleine kinderen, andere voor gezinnen met opgroeiende tieners en twintigers.
Hier vind je een word-document van alle suggesties.

Tips voor gebruik:

- in het gezin: kies met je gezin één of meer suggesties en probeer ze waar te maken in de veertigdagentijd. Houd rekening met de haalbaarheid in je gezin.

- in parochies en lokale geloofsgemeenschappen: druk het document 'Gezinsspiritualiteit in de veertigdagentijd' af, knip de zwarte lijnen door en leg de strookjes in een mandje. Zet het mandje in de kerk, en nodig de gezinnen tijdens de veertigdagentijd uit om een strookje uit het mandje te nemen of te kiezen, als inspiratie voor de beleving van de vasten in gezinsverband.
 

Het geknakte riet zal hij niet breken,
de kwijnende vlaspit niet doven,
in waarheid zal hij de gerechtigheid laten stralen.
Jesaja 42,3

Wereldwijd verbonden via een wereld-wand in huis!
Knip in de veertigdagentijd artikels of foto's uit over hulpacties en mooie projecten. Hang ze op een zichtbare plaats in huis, bijvoorbeeld op een prikbord of een deur.
Een wereld-wand draagt niet alleen bij tot kennismaking met en waardering voor waardevolle projecten, maar kan ook helpen bepalen aan welke acties en projecten gespaard – of uitgespaard – geld geschonken wordt.

------------------------------

Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van elk woord dat komt uit de mond van God.
Matteüs 4,4

In het document 'Bijbelverzen' vind je een aantal Bijbelverzen uit de Schriftlezingen van de veertigdagentijd (A-jaar). Ze zijn bedoeld om de eigen spiritualiteit te voeden.
Bijbelverzen mogen eigenlijk niet uit hun context gerukt worden, en je mag ze niet altijd letterlijk interpreteren. De Bijbelverzen zijn hier bedoeld als impulsen en aanzetten voor reflectie, gebed en engagement in de veertigdagentijd.

Druk de Bijbelverzen af en leg ze in een mandje of een leuke pot.
Neem elke dag een strookje uit het mandje en lees het Bijbelvers voor, bijvoorbeeld aan het begin van de maaltijd.
Met oudere kinderen kan je proberen om er tijdens de maaltijd met elkaar over te spreken en te delen.
Jonge kinderen waarderen een beurtrol en kijken doorgaans erg uit naar de maaltijd waar zijzelf een strookje uit de pot mogen nemen.
Geef een vers dat je gezin bijzonder aanspreekt, een zichtbare plaats in huis.

Goed om weten:
Wil je meer weten over de Bijbel, over hoe je de teksten moet lezen en interpreteren? Neem dan een kijkje op www.vlaamsebijbelstichting.be. Je vindt er een overzicht van Bijbelcursussen in Vlaanderen.

------------------------------

Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen,
een tijd om te bewaren en een tijd om weg te doen.
Prediker 3,6

Zet de tv, radio, computer, gsm, … uit tijdens persoonlijke gesprekken en tijdens de maaltijden, zodat jullie oprecht tijd hebben om aandachtig naar elkaar te luisteren.

Het is deugddoend om de maaltijd niet alleen samen te beginnen, maar ook samen te beëindigen. Een hele uitdaging voor kinderen en tieners die schransen om snel van tafel te kunnen gaan!

------------------------------

Want Ik had honger, en gij hebt Mij te eten gegeven,
Ik had dorst, en gij hebt Mij te drinken gegeven.
Ik was vreemdeling, en gij hebt Mij opgenomen,
Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed,
Ik was ziek, en gij hebt Mij bezocht,
Ik was in de gevangenis, en gij hebt Mij bezocht.
Matteüs 25,34-36

Maak een prioriteitenlijstje waarin je oplijst wat voor je gezin écht belangrijk is en waaraan jullie in deze vastenperiode willen werken.

------------------------------

Zelf zijn kruis dragend
trok Jezus de stad uit naar wat de Schedelplaats heet,
in het Hebreeuws Golgota.
Johannes 19,17-18

Kruis, lijden en dood zijn geen gemakkelijke gespreksonderwerpen.
Kruiswegen kunnen helpen om biddend stil te staan bij de lijdensweg van Jezus, en bij het lijden in de wereld, veraf en dichtbij. In de liturgische centra en boekhandels vind je kruiswegen in brochurevorm met teksten bij de veertien staties.

Je kan ook biddend stilstaan bij de veertien staties van een (expressieve) kruisweg, zoals bijvoorbeeld die van Sieger Köder of het veelluik Passie en Verrijzenis van de Franse schilder Arcabas.

------------------------------

"Het eerste gebod is:
Hoor, Israël!
De Heer onze God is de enige Heer.
Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart,
geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht.
Het tweede is dit:
Gij zult uw naaste beminnen als uzelf.
Marcus 12,28b-31
 

Plan een gezelschapsspelletjesavond met het gezin en speel bijvoorbeeld het spel 'Mundopolie' van Oxfam.

------------------------------

Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van elk woord dat komt uit de mond van God.
Matteüs 4,4

Neem de evangelielezing van de komende zondag in overweging. Een overzicht van de Bijbellezingen vind je in KERK&leven of via websites zoals www.bijbel.net, www.bijbelcitaat.be of www.dagelijksevangelie.org

Vertel je (klein)kinderen het evangelieverhaal van de komende zondag en laat hen een kleurprent bij het verhaal inkleuren.

------------------------------

Is dit niet het vasten dat ik verkies: (...)
je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis,
iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen?
Jesaja 58,6-7

Breng eens een bezoekje aan een oudere, zieke of eenzame in je buurt, of nodig hem of haar eens bij je thuis uit. Laat de (klein)kinderen een mooi knutselwerkje of een tekening maken.

Samen met opgroeiende tieners een dag of weekend meehelpen in lokale welzijnsprojecten of in een restaurant of opvanghuis voor armen, daklozen, asielzoekers, of illegalen is een beklijvende ervaring.

------------------------------

Vraagt en u zal gegeven worden,
zoekt en ge zult vinden,
klopt en er zal worden opengedaan.
Mattëus 7,7

Gebruik actief de vastenkalender van Broederlijk Delen en val af en toe stil bij een van de vele bezinnende teksten.

------------------------------

Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van elk woord dat komt uit de mond van God.
Matteüs 4,4

Neem (samen met je gezin) deel aan enkele vieringen van de Goede Week in je parochie of in een abdij, of aan een Taizéviering. Info over Taizévieringen vind je o.m. op www.ijd.be

Waag je met je gezin aan een uitvoering van de Mattäus-Passion van Bach die op schitterende, muzikale wijze het passieverhaal in scène zet.

Of mediteer bij de veertien staties van een (expressieve) kruisweg, zoals bijvoorbeeld die van Sieger Köder.
Het veelluik Passie en Verrijzenis van de Franse schilder Arcabas is ook een aanrader.

Of mediteer bij de zeven kruiswoorden van Jezus (meditatie van Wies Beckers).

------------------------------

Leven en dood houd ik u voor, zegen en vloek.
Kies dan het leven.
Deuteronomium 30,19

Neem terug contact op met iemand die je uit het oog verloren was of met wie je het moeilijk hebt.
Speel eens met een klasgenootje met wie je niet zo graag speelt.

------------------------------

Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van elk woord dat komt uit de mond van God.
Matteüs 4,4

Waarom niet met het hele gezin op de zondagen van de veertigdagentijd een contemplatieve dialoog voeren? Je herleest langzaam en aandachtig het evangelie van die dag en iedereen schrijft op een vel (boter)papier het woord of de zin die heel bijzonder aanspreekt. Deze niet-moraliserende omgang met een Bijbeltekst spreekt vaak ook jongeren aan. Het papier wordt tot een cilinder gebogen en daarin komt een kaars in een glazen potje. De woorden lichten op en herinneren iedereen dagelijks aan het heel bijzondere van deze tijd.

------------------------------

Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen,
een tijd om te bewaren en een tijd om weg te doen..
Prediker 3,6

Respecteer de zondag als rustdag en maak er een leuke gezinsdag van: tijd voor God en voor elkaar!

------------------------------

Is dit niet het vasten dat ik verkies: (...)
je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis,
iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen?
Jesaja 58,6-7

Probeer te versoberen en stop het uitgespaarde geld in een potje dat op een centrale plaats in de woonkamer staat. Bijvoorbeeld het geld van de zondagse ontbijtkoeken, een deel van het zakgeld, een keertje niet naar de film, …
Kies samen aan welk project het geld geschonken wordt.

------------------------------

Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen,
een tijd om te bewaren en een tijd om weg te doen..
Prediker 3,6

Maak elke avond een kwartiertje tijd vrij om met het gezin nog eens terug te blikken op de voorbije dag, om God en elkaar te danken voor wat mooi was, en vergeving te vragen voor wat fout liep.

------------------------------

God de HEER heeft mij de gave van het woord geschonken;
ik versta het de ontmoedigden moed in te spreken.
Elke morgen spreekt Hij zijn woord,
elke morgen richt Hij het woord tot mij
en ik luister met volle overgave.
Jesaja 50,4

Via een schrijfgesprek kan je met elkaar op een speciale manier over een bepaalde tekst of een woord in dialoog treden. Wat je nodig hebt is een groot blad (A3 of A2) waarop je een bepaalde tekst of een woord in het midden opschrijft. Dit kan een citaat van Jesaja zijn, maar ook een van de evangelieteksten van de zondagen in de veertigdagentijd of woorden als 'vasten', 'delen' of 'rechtvaardigheid'. Iedereen van het gezin krijgt dan de mogelijkheid om een gedachte, een wens of een ander, gerelateerd woord op het blad te schrijven of een tekening te maken. Je kan er voor kiezen om met heel het gezin een halfuurtje tijd te maken om een schrijfgesprek te houden, maar je kan het blad ook gewoon ophangen in de keuken of de woonkamer en zo gedurende de hele veertigdagentijd iedereen de tijd geven om na te denken en iets op te schrijven of te tekenen. Achteraf kan je met elkaar echt in gesprek gaan over wat er opgeschreven werd.

------------------------------  

Mijn geest zal Ik over u uitstorten en gij zult leven.
Ezechiël 37,14

Besteed in je gezin extra aandacht aan het eten op zondag, dank God voor de maaltijd en het samenzijn.
Het is fijn om de maaltijd niet alleen samen te beginnen, maar ook samen te beëindigen. Een hele uitdaging voor kinderen en tieners die schransen om snel van tafel te kunnen gaan!  

 


Veertig dagen tijd – inspiratie voor de veertigdagentijd – artikel

In het lentenummer 2010 van Rondom Gezin verscheen het artikel 'Veertig dagen tijd'.
Stijn Demaré – co-auteur van het boek 'Al de dagen van ons leven. Christelijk gezinsboek voor de 21ste eeuw' – reikt hierin suggesties aan hoe je de veertigdagentijd kan invullen en beleven, individueel en/of met het gezin.

Hier kan je een fragment lezen uit het artikel, dat opgebouwd is uit zeven vastenpuntjes: tijd om tijd vrij te maken; tijd om los te komen van wat je beklemt; tijd om wat bewuster en ecologischer te leven; tijd om (broederlijk) te delen; tijd voor verzoening met je gezin, familie en vrienden; tijd om te bidden; tijd om je voor te bereiden op Pasen.

"Tijd voor verzoening met je gezin, familie en vrienden

Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt
en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt,
laat je gave dan bij het altaar achter;
ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen.

Matteüs 5,23-24

Overal waar mensen samenleven, onstaan conflicten. De filosoof Schopenhauer vergeleek de mens met een stekelvarken. Omwille van de warmte en genegenheid zoeken stekelvarkens toenadering tot elkaar, maar door de stekels verwonden ze elkaar voortdurend in die nabijheid. In veel relaties stelt een mens zich kwetsbaar op. Af en toe gebeurt het dat ons vertrouwen wordt beschaamd of dat we ontgoocheld zijn in bepaalde relaties. Soms zijn wij degene die kwetsen en de ander pijn doen. Niets menselijks is ons vreemd.
Ook binnen het gezin kan er soms sprake zijn van verstoorde harmonie: opgroeiende puberende kinderen, moeizame communicatie met je partner, stress op het werk die naar huis wordt meegenomen,...
De vastentijd is bij uitstek een tijd van vergeving en boete doen. Boeten betekent oorspronkelijk 'herstellen' en 'oplappen', bijvoorbeeld van een visnet. In de vasten boeten we ons relationele netwerk en proberen we terug aan te knopen bij doorgeknipte of beschadigde relaties. In het besef van onze kleinheid en kwetsbaarheid gaan we onze medemens en God opnieuw tegemoet. Een open en eerlijk (biecht)gesprek kan hierbij wonderen doen.
Vasten kan ook een vreugdevolle tijd zijn, waarin we kunnen genieten van het samenzijn met elkaar. Bij de moslims bijvoorbeeld is het tijdens de Ramadan iedere avond familiefeest. Hoewel ons concept van vasten verschilt, zouden we bijvoorbeeld op zondagen, die strikt genomen geen vastendagen zijn, familie en vrienden kunnen uitnodigen om samen te eten en te vieren.

Enkele tips voor verzoening en samenzijn:
- Neem terug contact op met iemand die je uit het oog verloren was of waarmee je ruzie hebt.
- Plan een gezelschapsspelletjesavond met het gezin en speel bijvoorbeeld het 'mundopoliespel' van Oxfam.
- Breng een bezoekje aan iemand die eenzaam is en je bezoek heel erg op prijs zal stellen.
- Besteed in je gezin extra aandacht aan het eten op zondag, dank God voor de maaltijd en het samenzijn."


De zes andere vastenpuntjes kan je lezen in het artikel 'Veertig dagen tijd'.
 


Vasten #2 – een blogje over de vasten

Bron: Blog 'I wonder' van 18 februari 2016


Het is vasten. Het efficiënte deel van mijn geest raadt mij aan om er elke dag even mee bezig te zijn. Een kwartiertje, dat is nog net te doen. Tot zover mijn voornemens.
Maar zo werkt het niet bij mij. Ik kan niet elke dag 'voor even' in vastenmodus zijn, merk ik. Ik zoek een houding voor een langere periode. Maar hoe dan?

Een droge dag is tijdens de krokusvakantie heel welkom. Ik trek met de drie kinderen de tuin in voor een grondige snoeibeurt. Onze tuin ligt bedolven onder een winterdeken van bladeren en takken. Onze handen woelen er in en vullen kruiwagen na kruiwagen. Opruimen kan deugd doen. De buitenlucht doet goed. Met het wroeten in de aarde gooi ik wat ballast bij mezelf weg.

"Hé, daar zijn kleine groene blaadjes", roept Jade van vier. Onder het winterdek ligt de prille lente verscholen. We speuren naar alles wat jong, groen en fris is. Sommige planten dekken we nog even toe, tegen de vrieskou. Toch krijgen we een ander beeld. Knoppen die over enkele weken zullen openbarsten. Een tuin vol belofte.

's Avonds denk ik bij mezelf dat dit misschien wel vasten is: het jonge groen zoeken onder het winterdek, situaties van mensen proberen omwoelen tot er iets van belofte zichtbaar wordt.
We proberen 'groen' te brengen. We maken een tekening voor moemoe die haar draai niet vindt in het verzorgingstehuis. We schrijven een brief naar ons Plan-kindje. De buurman komt thuis uit het ziekenhuis en vertelt: "Ze willen me nog niet hierboven." We drinken er een glas op.
En we proberen 'groen' te zien: we proberen niet te zeuren over regenachtige dagen en eten warme pudding. Op maandagochtend na de vakantie proberen we niet te sakkeren op de wekker en de gebruikelijke ochtendchaos tijdens de werkweek.

Het is allemaal klein en pril en misschien nog stuntelig. De bloemknoppen barsten nog niet open maar dat is niet erg. Daar is nog tijd voor. Dat is voor Pasen.

Sylvie

Lees hier meer informatie over de blog 'I wonder' ...  
 


Digitale 40-dagenretraite 2017: Spreek Heer, ik luister
 


‘Spreek Heer, ik luister’ (psalm 103) is een digitale 40-dagenretraite waarbij iedereen dagelijks tijd vrijmaakt om te bidden. Dit kan overal zijn: thuis, in een kapel of kerk, op de bus of de trein, wachtend op een tram, … De hele retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. De teksten zijn geschreven door jezuïet Marc De la Marche sj.

Inschrijven kan door via www.ignatiaansbidden.org je e-mailadres op te geven. Je ontvangt dan elke dag van de veertigdagentijd een e-mail met een Bijbeltekst en gebedssuggesties, geloofsimpulsen, mooie citaten en tips over hoe bidden. De retraite is gratis.

De website www.ignatiaansbidden.org en de e-mails zijn zo gemaakt dat zij gemakkelijk leesbaar zijn op smartphone en tablet. Met één druk op de knop kan je de teksten van je keuze uitprinten.

Goed om te weten:
Om de digitale en fysieke geloofswereld dichter bij elkaar brengen, krijgen de deelnemers de kans hun ervaringen te delen. Dit kan onder meer via uitwisselingsgroepjes. Deelnemers kunnen ook zelf een groepje vormen in hun parochie, gemeente, gemeenschap, gebedsgroep,  thuis ... De website biedt hiervoor een eenvoudige werkwijze aan.

Naar ‘Spreek Heer, ik luister’
 


Vastenactie van Broederlijk DelenAlle info over de campagne van Broederlijk Delen in de veertigdagentijd vind je via www.broederlijkdelen.be
Dit jaar staat Burkina Faso centraal met 'Steun de boeren in Burkina Faso'.'

Je vindt er informatie over acties zoals 'Koffiestop' en 'Kilometers voor het zuiden'. Aanraders voor het gezin!

Je vindt er ook info over onder meer:


De vastenkalender.

De vastenkalender is al vele jaren een vaste waarde in de veertigdagentijd. Het is een uitgave die de lezer stap voor stap naar Pasen toe leidt, met elke dag een spreuk of citaat en enkele korte teksten of getuigenissen.
De terugkerende rubrieken zijn 'maatschappelijk engagement', getuigenissen uit het zuiden, op ontdekking in Peru, 'leef bewust',  gebed, echo's uit de zondagsviering.
De vastenkalender daagt de lezer veertig dagen lang, dag na dag, uit tot verdieping en solidariteit.

Een uitgave van Kerk en Leven en Broederlijk Delen


'Liturgie en spiritualiteit'

Lees meer over uitgewerkt materiaal via de website van Broederlijk Delen
 


40 dagen geven – vastenactie van KVLV


Op Aswoensdag 1 maart 2017 gaat voor opnieuw de KVLV-actie ‘40 dagen geven' van start. Het initiatief spoort KVLV-groepen en leden aan om tijdens de veertigdagentijd heel gewone dingen te doen met liefde en zo een verschil te maken.

Meer informatie …


 


Pasen is een gebeuren hier en nu – videofilmpje van Braambos tv 

Bron: YouTube 
 


Omdat het Pasen is – een blogje over Pasen door de ogen van een kleuter van vier

Bron: Gezinspastorale blog I wonder van 27 maart 2016

Over de betekenis Pasen wordt er veel gezegd en geschreven. Tijdens de paasviering neemt de voorganger ons ook mee in het Paasgebeuren. Onze jongens van acht en tien luisteren naar de homilie. Jade, onze jongste van vier daarentegen, heeft last van wiebelbenen en zit de hele tijd te schuiven en te draaien op haar stoel. Ook haar mondje staat niet stil. Enkele mensen kijken geamuseerd in de richting van ons woelwater. De hele uitleg rond Pasen gaat aan haar voorbij. Maar wanneer de voorganger op het einde van de viering zegt dat de paasklokken ook in de kerk geweest zijn, spitst ze toch haar oren. Dat heeft ze dan wel weer gehoord! Als de bliksem loopt ze naar voren om een zakje paaseitjes op te halen.

Terwijl ik me loop af te vragen wat Jade nu meegenomen heeft van de viering, passeren we een bedelende moslima. Jade aarzelt geen ogenblik en geeft haar zakje paaseitjes af aan de dame. De vrouw in kwestie kijkt even beduusd en antwoordt iets in een vreemde taal. Jade verstaat er niets van, gooit haar armpjes in de lucht, en met een soort hoera-gebaar geeft ze de vrouw een knuffel en zegt "Het is Pasen vandaag!".

Verdorie, denk ik, ze heeft er meer van begrepen dan wij allemaal.

Sylvie

Lees hier meer informatie over de blog 'I wonder'

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen (voorheen VSKO) IDKG Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo