Giften en duolegaten

Vrijdag 26 Augustus 2016 - 10:27:52

Om de vele initiatieven die worden genomen te kunnen volhouden, is IDGP sterk afhankelijk van de financiële steun van particulieren en verenigingen.

Uw financiële steun komt de concrete werking en de vele projecten van onze dienst ten goede, en is een bemoediging voor allen die erbij betrokken zijn. Wij verzekeren u dat het geld verantwoord zal worden gebruikt, ter ondersteuning van onze activiteiten en projecten.
Wij danken u van harte voor uw steun.

U kunt IDGP vzw steunen met:


Fonds de vrienden van Rondom Gezin

Binnen de Koning Boudewijnstichting werd het Fonds de vrienden van Rondom Gezin opgericht. De initiatiefnemers hiervan zijn Monseigneur Arthur Luysterman, Ilse Cornu, Herman Cosijns en Tony Frison. Het Fonds heeft tot doel gelden in te zamelen voor de projecten van IDGP.

Het bestuurscomité van het Fonds – waarin ook de oprichters vertegenwoordigd zijn – beslist autonoom aan welke projecten van IDGP het geld besteed wordt. Alle giften aan het Fonds de vrienden van Rondom Gezin zijn fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 op jaarbasis. Het percentage van de belastingverlaging door de fiscus is afhankelijk van uw gezamenlijk belastbaar inkomen.

Een gift voor het Fonds de vrienden van Rondom Gezin kan overgemaakt worden op rekening 000-0000004-04 van de Koning Boudewijnstichting (Brederodestraat 21, 1000 Brussel) met de volgende gestructureerde mededeling: 197/0010/00043.

Bankgegevens: Bank van de Post:
Rekening: 000-0000004-04
IBAN: BE10 0000 0000 0404
BIC: BPOTBEB1
Vermelding: 197/0010/00043

Het fiscaal attest voor uw gift(en) zal u door de Koning Boudewijnstichting toegestuurd worden in de maand februari van het daaropvolgende jaar.

Meer info vindt u in de folder van het Fonds de vrienden van Rondom Gezin  top


Een gift rechtstreeks op de rekening van IDGP

U kunt uw gift ook rechtstreeks overmaken op rekening 777-5911253-52 van IDGP vzw.
Als u hiervoor opteert, ontvangt u geen fiscaal attest.

Bankgegevens: Belfius
Rekening: 777-5911253-52
IBAN: BE64 7775 9112 5352
BIC: GKCCBEBB
Mededeling: gift voor de werking van IDGP

Contactgegevens van de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal (IDGP) vzw:
Sint-Michielsstraat 6 bus 3101
3000 Leuven
Tel. 016 32 84 29 of 30
E-mail: IDGP@kerknet.be top


Een duolegaat

Een duolegaat is een bepaling in het testament waarmee de erflater een deel van zijn vermogen nalaat aan zijn erfgenamen en een deel aan een organisatie met een goed doel.
In het testament worden twee erfgenamen (legatarissen) aangeduid. De erflater laat een deel van zijn vermogen na aan een algemene legataris (‘het goede doel’) en een deel aan een bijzondere legataris (de erfgenamen).
Doordat de algemene legataris (‘het goede doel’) alle successierechten betaalt – dus ook op het deel van de bijzondere legataris (de erfgenamen) – krijgt de bijzondere legataris (de erfgenamen) zijn erfdeel netto in handen.
De erfgenamen houden zo meer over van hun erfenis en de organisatie met een goed doel ontvangt ook een deel.

Raadpleeg uw notaris
Hoeveel belastingen erfgenamen op een erfenis moeten betalen, is afhankelijk van de graad van verwantschap, van de grootte van het vermogen en van de woonplaats. Uw notaris is het best geplaatst om samen met u te bekijken of een duolegaat een interessante optie is om in het testament te laten opnemen. Uw notaris kan u adviseren en het voordeel voor uw erfgenamen berekenen.
Uw notaris kan de Interdiocesane dienst voor gezinspastoraal vzw (IDGP) als algemene legataris laten opnemen in uw testament met een duolegaat. IDGP vzw betaalt dan alle successierechten. IDGP vzw wendt het netto bedrag dat voor haar overblijft aan om haar werking verder te financieren.

Goed om te weten
U kunt een duolegaat altijd aanpassen of herroepen door uw testament aan te passen.
 

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen (voorheen VSKO) IDKG Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo