Godly Play

Vrijdag 26 Augustus 2016 - 10:27:59

  


Wat is Godly Play?

Godly Play is een speelse weg van geloofscommunicatie, een creatieve en ervaringsgerichte manier om Bijbelverhalen te verkennen met kinderen, jongeren of volwassenen. Godly Play vertrouwt op de kracht van verhalen. Het spelen en vertellen van verhalen is een fundamenteel onderdeel van Godly Play. De verhalen worden sober en authentiek verbeeld met behulp van spelmateriaal.
 

Godly Play is gebaseerd op het geloof en vertrouwen dat iedereen – en in het bijzonder een kind – God kan ervaren in zijn of haar leven. Godly Play combineert spel, ritueel, creativiteit en verhaal, en wil zo kinderen en volwassenen helpen om de christelijke taal beter te verstaan, om parabels en Bijbelverhalen, stilte en liturgische handelingen beter te leren aanvoelen. Godly Play is mogelijk met kinderen vanaf drie jaar, met jongeren, en met volwassenen van elke leeftijd.
 

Een Godly Play bijeenkomst heeft verschillende onderscheiden momenten: het binnenkomen – het vertelmoment (het verhaal vertellen, beluisteren en op het eigen leven betrekken) – de creatieve verwerking – een feestelijk dankmoment – het afscheid. De opbouw van een Godly Play moment geeft plaats aan Woord en antwoord, aan bidden, delen en danken.


Een Godly Play verteller houdt bij het vertellen de blik voortdurend op de figuren en het materiaal gericht, en neemt de deelnemers zo mee in het verhaal, zonder hen aan te kijken. De trage manier van vertellen brengt rust en stilte mee. Eenvoudige, symbolische gebaren ondersteunen het verhaal. Het zijn betekenisvolle gebaren die vastliggen en aangeleerd zijn. Als deelnemer zo meegenomen worden in het verhaal is als het ware 'tijdgenoot worden' van de personages en zelf bij het gebeuren aanwezig zijn. topKennismakingsfilmpjes Godly Play

Opgenomen in Mechelen (eind 2015) en Zonhoven (2016)

Met An Mollemans (Godly Play trainer en begeleider) en Marie-Jeanne Langenaken (Godly Play begeleider)
 

 

Opgenomen in de Oude Abdij Drongen, 2013
Realisatie: Freddy Bellis van 'De kip en het ei', in opdracht van Uitgeverij Averbode voor 'Sterren aan de hemel'.


Oorsponkelijk opgenomen in Duitsland, met een commentaarstem en ondertiteling in het Engels.
Dit filmpje van 20'23'' brengt Godly Play heel mooi in beeld: in verschillende contexten, met diverse groepen van deelnemers, met achtergrondinformatie over Jerome Berryman, Montessori, de verteltraining, enzovoort.

  

 

Opgenomen in 2008 in St. John’s Parish, Stanford, Connecticut, Verenigde Staten
(Bron: het officiële YouTube kanaal van de Godly Play Foundation)
Dit filmpje van 5’38’’ biedt een korte introductie in Godly Play.

 
 

Een filmpje over Godly Play door Jerome Berryman en kwalitatieve filmpjes van 12 Godly Play verhalen (in het Engels) vind je via het officiële YouTube kanaal van de Godly Play Foundation.
Je kunt ze bekijken
via deze link of door op het logo van de Godly Play Foundation hieronder te klinken.

top

 


Driedaagse basiscursus Godly Play begeleider: verteller en deurwachter – voorjaar 2017

Folder Basiscursus Godly Play begeleider: verteller en deurwachter

Godly Play is speels en creatief, maar tegelijk is het een kunst die inzicht, een degelijke training en de nodige oefening vergt. In de driedaagse basiscursus ‘Godly Play begeleider: verhaalverteller en deurwachter’ krijg je hiertoe de kans.

In het voorjaar van 2017 is er twee keer de gelegenheid om een driedaagse basiscursus ‘Godly Play begeleider: verteller en deurwachter’ te volgen:
- op 1, 2 en 3 maart 2017 in de Oude Abdij van Drongen
- op 3, 4 en 5 april 2017 in de Oude Abdij van Drongen

Elke vormingsdag brengt in de eerste plaats praktijk, door het zien van goede voorbeelden en het zelf inoefenen van de verhalen onder begeleiding van een ervaren Godly Play trainer. Tegelijk krijg je inzichten rond spiritualiteit van kinderen en de eigenheid van Godly Play.
De drie dagen vormen één geheel en worden aangeboden aan een beperkt aantal deelnemers.

Deze internationaal erkende vorming geeft je niet alleen de nodige training en achtergrond om aan de slag te gaan als Godly Play begeleider, maar is tegelijk een tijd van herbronning en verdieping voor jezelf.

De begeleiding gebeurt door Katie Velghe en/of An Mollemans.

Alle praktische informatie vind je in de folder 'Basiscursus Godly Play begeleider: verteller en deurwachter'

De basiscursus ‘Godly Play verhaalverteller en begeleider’ is een initiatief van de Interdiocesane dienst voor gezinspastoraal (IDGP)

Naar twee kennismakingsfilmpjes Godly Play

www.godlyplayvlaanderen.be

www.godlyplay.be

top


Driedaagse basiscursus Godly Play begeleider: verteller en deurwachter – op aanvraag

Wil je een driedaagse basiscursus ‘Godly Play begeleider: verteller en deurwachter’ organiseren in je parochie of federatie, je pastorale eenheid of zone, je dekenaat of school, en kan je een groep van minimum 10 en maximum 12 deelnemers samenstellen?

Neem dan contact op met IDGP voor een prijsofferte: tel. 016 32 84 30 of e-mail: IDGP@kerknet.be  top


Introductiedag Godly Play voor groepen – op aanvraag

Wil je als leerkracht, catechist of pastoraal werker meer weten over Godly Play en de mogelijkheden om Godly Play in te zetten in jouw werkcontext?
Je kunt een introductiedag Godly Play aanvragen als je zelf zorgt voor een groep van minimaal 8 en maximaal 25 deelnemers.

Neem hiervoor contact op met IDGP: tel. 016 32 84 30 of e-mail: IDGP@kerknet.be 

 

 

top


Kennismakingssessie Godly Play – op aanvraag

Wil je de kinderen of jongeren van jouw school, parochie of vereniging, of jouw collega's een Godly Play sessie (1,5 à 2 uur) door een ervaren verteller aanbieden? Het kan!

Neem voor een toonmoment (1,5 à 2 uur) contact op met:
- IDGP: tel. 016 32 84 30 of e-mail: IDGP@kerknet.be
- of met de Vereniging Godly Play Vlaanderen: e-mail: godlyplay.vlaanderen@gmail.com top


Uitleenpunten voor Godly Play vertelmateriaal

Op dit ogenblik zijn er vijf uitleenpunten voor Godly Play vertelmateriaal: in Gent, Torhout, Antwerpen, Leuven en Hasselt.

Dit materiaal is in de eerste plaats bedoeld voor vertellers die na het volgen van de driedaagse basiscursus meteen aan de slag willen. Maar ook andere geïnteresseerden kunnen via deze weg het Godly Play vertelmateriaal leren kennen.

Meer gedetailleerde informatie over de uitleenpunten en het vertelmateriaal  
 

    

       top


Verdere informatie over Godly Play

 • Op de website www.godlyplay.be vind je heel wat informatie over deze weg van geloofscommunicatie: achtergrondvisie, taalvormen, verhalen, speelomgeving, vertelmateriaal, ervaringsberichten, informatie over vorming en training, toepassingsmogelijkheden, veelgestelde vragen, aandachtspunten, interessante linken, contactgegevens ...
   
 • De website www.godlyplayvlaanderen.be is een microsite binnen Kerknet, en vooral gericht op vertellers die de driedaagse basiscursus 'Godly Play begeleider: verteller en deurwachter' al gevolgd hebben. Zij vinden er gericht informatie over het vertelmateriaal (ontlenen, maken, kopen), over het inrichten van een eigen Godly Play ruimte, over de Facebookgroep voor vertellers, over de tool 'Godly Play in actie', over Nederlandse vertalingen, over filmpjes van de verhalen, ...
   
 • In het zomernummer 2012 van het tijdschrift Rondom Gezin verscheen het artikel 'Godly Play: wat is dat? Wat is er zó goddelijk en speels aan?'. An Mollemans schetst hierin de eigenheid van Godly Play: Hoe werkt Godly Play? Wat onderbouwt deze methode van geloofsinitiatie en -communicatie? Waartoe dient ze en waar komt ze vandaan? Wat maakt Godly Play zo anders?
  Hier vind je het artikel in Rondom Gezin.
   
 • In Pastoralia van november 2013 (p. 26-27) verscheen het artikel ‘Godly Play. Oude en vernieuwende methodiek van geloofsinitiatie van kinderen’. Katie Velghe geeft hierin weer hoe een Godly Play sessie verloopt en wat de eigenheid van Godly Play is.
  Hier vind je het artikel over Godly Play in Pastoralia van november 2013.
   
 • In Kerk&leven van 6 november 2013 (p. 9) verscheen de bijdrage ‘Aangezogen door het verhaal. Godly Play is een creatieve methode om met Bijbelverhalen aan de slag te gaan’. Nicole Lehoucq geeft hierin heel mooi weer hoe de Godly Play sessie over het Exodusverhaal verliep tijdens de familiedag van 20 oktober 2013 in de abdij van Averbode.
  Hier vind je deze bijdrage over Godly Play in Kerk&Leven.
   
 • In Kerk&leven van 19 maart 2014 (editie Bisdom Brugge, p. 16) verscheen de bijdrage Het verhaal is nooit af’. Hierin interviewt Liselotte Anckaert verhaalverteller Sabien Lagrain over haar ervaringen met Godly Play in het onderwijs.
  Hier vind je de bijdrage ‘Het verhaal is nooit af’ in Kerk&leven van 19 maart 2014
   
 • In Kerk&leven van 25 maart 2015 (editie Bisdom Hasselt, p. 16) verscheen de bijdrage Verhalen van toen, worden verhalen van nu’. In deze bijdrage van Tony Dupont vertellen Griet Liebens, Kathleen Hoebregts en Karin Mensch over Godly Play en over hun ervaringen met Godly Play in het onderwijs.
  Hier vind je de bijdrage ‘Verhalen van toen, worden verhalen van nu’ in Kerk&leven, 75(2015)12, 16 (editie bisdom Hasselt).
   
 • Op de Logos studiedag 'Tussen Credo en Amen: geloven als opdracht en overgave' van 2 mei 2016 in Leuven werd in de werksessie “Ik vraag me af…” Van verhaal via verwondering naar persoonlijk antwoord aan de hand van de casus Godly Play nagedacht in welke mate Godly Play nieuwe mogelijkheden biedt om de christelijke geloofsinhoud en -taal te leren kennen en het geloof te beleven.
  Hilde Pex begeleidde deze sessie en stelde dat het leren kennen van de christelijke geloofsinhoud en taal bij Godly Play niet gebeurt via het klassieke overdragen van het geloof of het doorgeven van geloofswaarheden, maar door het ontdekken en het ervaren ervan (tot leven brengen) en het geleidelijk aan erin thuiskomen. Godly Play kan de weg openen om thuis te komen in het eeuwig actuele verhaal van God met mensen en om het mysterie van Gods aanwezigheid te ervaren. Niet omdat men van buiten af over God of over abstracte begrippen geleerd heeft, maar omdat men iets van het geheim van God van binnenuit ervaren heeft. Dit kan geleidelijk aan een zich toevertrouwen worden aan de Drie-ene God en zo de belijdenis van het credo faciliteren.


  De PPT (pdf) van deze werksessie kun je hier bekijken

  Een bijdrage over deze werksessie is opgenomen in het Logos boek dat naar aanleiding van deze studiedag verscheen bij Halewijn:

  PEX, H., “Ik vraag me af …” Van verhaal via verwondering naar persoonlijk antwoord, in ANTON MILH & STEPHAN VAN ERP (red.), Tussen Credo en Amen. Geloven als opdracht en overgave, Antwerpen, Halewijn, 2016, 121-130.
   

        


www.godlyplay.be 

www.godlyplayvlaanderen.be

www.godlyplay.org  top


Vereniging Godly Play Vlaanderen

Godly Play Vlaanderen is een vereniging voor Godly Play vertellers en begeleiders, die de driedaagse basiscursus 'Godly Play begeleider: verteller en deurwachter' gevolgd hebben.

Godly Play Vlaanderen ondersteunt de Godly Play begeleiders in hun werk met kinderen en volwassenen, en is het aanspreekpunt voor iedereen in Vlaanderen die aan de slag gaat met Godly Play.

Godly Play Vlaanderen wordt gedragen door heel wat vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten.

Meer informatie over de Vereniging Godly Play Vlaanderen In de media:

Bron: Tertio 845 van 20 april 2016, p. 10: interview door Joris Delporte met Andrew Sheldon, anglicaans priester, Godly Play pionier en verantwoordelijke van de Godly Play International Council.

"In jullie regio zitten de Godly Play begeleiders allerminst stil”, verklapt Sheldon. “De Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal (IDGP, nvdr) werkt aan kwalitatieve vertalingen van onze standaardwerken in overleg met Godly Play Vlaanderen. Zo staat een Nederlandse versie van Berrymans Teaching Godly Play op stapel. In dat vertaalwerk heb ik alle vertrouwen. Tijdens mijn passage in deze contreien proef ik naast de nodige expertise veel enthousiasme. Positieve gevoelens die de verhalende methode als vanzelf opwekt. Godly Play raakt harten en geesten, bij zowel kinderen als volwassenen. Niet toevallig neemt het kerkbezoek toe in de meeste parochies die hiermee aan de slag gaan. En vooral, wie zich tot verhalenverteller ontpopt, houdt dat engagement doorgaans jarenlang vol. Volgens vele ervaringsdeskundigen neemt hun begrip van de inhoud en het mysterie toe door de Bijbelse wijsheid laagdrempelig aan te bieden. Tja, dat heb je met krachtige verhalen: de effecten zijn groter dan een beginner doorgaans vermoedt.” top


Godly Play in actie
 

 

 GODLY PLAY IN ACTIE

Klik op de foto of de link hierboven om 'Godly Play in actie' in te vullen.


Godly Play is geen onbekende meer in Vlaanderen. Vele leerkrachten en catechisten zijn enthousiaste Godly Play vertellers geworden. In heel wat parochies, klaslokalen en andere contexten zijn kinderen erdoor geboeid, en ook volwassenen ervaren hoe deugddoend Godly Play is.

‘Godly Play in actie’ is een eenvoudige tool om in kaart te brengen waar Godly Play beoefend wordt. We hopen hiermee zicht te krijgen op de gespeelde verhalen, de samenstelling van de deelnemers, de contexten, de ruimtes, het spelmateriaal, ...
Deze gegevens bieden ons nuttige informatie om je nog beter te kunnen ondersteunen en om het (trainings)aanbod af te stemmen op je noden.

Het invullen van ‘Godly Play in actie’ duurt minder dan 2 minuten. Alleen de eerste keer kan het iets langer duren.
Veel dank om ‘Godly Play in actie’ in te vullen na elke Godly Play activiteit.

Goed om te weten:

 • Speel je een verhaal meer dan 1 keer op dezelfde dag – bijvoorbeeld voor enkele klassen of meerdere groepen van vormelingen – dan gaat het telkens om een nieuwe activiteit.
 • Je kunt meerdere Godly Play activiteiten na elkaar inbrengen. Klik na ‘verzenden’ op ‘nog een reactie inbrengen’.
 • ‘Godly Play in actie’ is ook een persoonlijk logboek. Na verloop van tijd kan je een overzicht van al je Godly Play activiteiten bij ons opvragen (mail hiervoor naar godlyplay.vlaanderen@gmail.com).
 • Heb je vragen of suggesties? Mail naar: godlyplay.vlaanderen@gmail.com  top


Kinderen en spiritualiteit

Rebecca Nye, Kinderen en spiritualiteit, Uitgeverij Altiora, Averbode, 2014

'Kinderen en spiritualiteit’ is een uniek boek dat ingaat op de vraag “Ervaren kinderen een eigen spiritualiteit en waarom is het belangrijk om deze te ondersteunen?” Dit boek biedt een toegankelijke inleiding op spiritualiteit van kinderen. Theorie en praktijk worden samen aangeboden, met als belangrijkste thema’s: kindertijd als een natuurlijke bron van spiritualiteit, wegen om kinderen te helpen bij het waarderen en uitdrukken van hun spiritualiteit, de rol van een christelijke inbreng in de vroege spirituele ontwikkeling.

Elk hoofdstuk bevat vragen voor discussie, en suggesties om de spirituele beleving te ontwikkelen.
Het boek is uitermate geschikt voor leerkrachten, docenten, catechisten, pastores, ouders, grootouders, ...

Tijdens de boekvoorstelling van 8 november 2014 in Leuven vertelden Caroline Decanniere, Joke Vermeire en Kolet Janssen over de inhoudelijke accenten van het boek, over de nieuwe inzichten die ze opgedaan hadden en over de relevantie ervan voor hun werkveld en voor hun omgaan met kinderen.

Caroline Decanniere bleef vanuit haar ervaringen met kinderen stilstaan bij de zes criteria die auteur Rebecca Nye via het Engelstalige letterwoord S.P.I.R.I.T. aanreikt voor het omgaan met kinderen: de sacrale ruimte, het creatieve proces, het stimuleren van de verbeelding, het groeien in relatie met elkaar en met God, het ondersteunen van intimiteit, veiligheid en vertrouwen.

Joke Vermeire, pas een paar maanden geleden moeder geworden, werd getroffen door de visie op kinderen: kinderen zijn volwaardige partners en geen ‘wezens op weg naar …’. Joke neemt het vertrouwen in de mogelijkheden van kinderen mee, zowel in de opvoeding van haar zoon als in haar omgaan met kinderen tijdens godsdienstlessen, Godly Play sessies en andere pastorale activiteiten met kinderen.

Op de vraag wat haar het meest trof in het boek en wat zij het meest belangrijke vond, antwoorde Kolet Janssen het volgende: “De volgende uitspraak wil ik nooit meer vergeten: Kinderspiritualiteit is de vele manieren waarop God bij kinderen is en kinderen bij God zijn. (p. 20). Dat trof me omdat ik denk dat het ook opgaat voor spiritualiteit op elke leeftijd: spiritualiteit is de manier waarop God bij mensen is en mensen bij God zijn. Dat geeft meteen de hele diepte en de hele breedte van spiritualiteit weer. Als ik over mijn eigen spiritualiteit spreek als ‘de manier waarop God bij mij is en ik bij God ben’, werkt dat uitermate bevrijdend en verruimend.“

Over de auteur:
Dr. Rebecca Nye is samen met David Hay auteur van het succesvolle ‘The Spirit of the Child’. Zij bracht ‘Godly Play’ naar het Verenigd Koninkrijk en was verantwoordelijk voor het project ‘Godly Play and Children’s Spirituality’ aan Cambridge University Divinity School. Rebecca Nye is psychologe en was researcher aan de universiteiten van Nottingham en Cambridge en aan Anglia Ruskin University. Zij is nu consulent en docent in spiritualiteit van kinderen.

Meer informatie via Uitgeverij Altiora Averbode

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen (voorheen VSKO) IDKG Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo