Grootouders en senioren

Vrijdag 26 Augustus 2016 - 10:27:59


 


Lof van de ouderdom

Gelukkig ben je als het leven je blik verscherpt heeft
zonder je wantrouwig te maken.

Gelukkig ben je als je dwaasheden getrotseerd hebt
zonder hard te worden.

Gelukkig ben je als je het klagen gelaten hebt
zonder bitter te worden.

Gelukkig ben je als je erin slaagt oud te worden
zonder een mens uit het verleden te zijn.

Gelukkig ben je als je de kleinkinderen leert van God te houden
zonder hen dreigend aan te porren.

Gelukkig ben je als je van je zonen houdt
zonder je schoondochters te kwetsen.

Gelukkig ben je als je niet van het verleden leeft
maar van de toekomst die God je schenkt.

Verheug je! Je zult het rijk der hemelen bezitten.

Gerhard Eberts

Uit: Al de dagen van ons leven. Christelijk gezinsboek voor de 21ste eeuw, Averbode, 2008. top


Bewonderenswaardig: Mariette, 82 jaar, werkt als vrijwilligster op een palliatieve afdeling

Bron: www.tvzorg.beJe kunt er deze video in hoge kwaliteit downloaden.

Nadat ze jaren een home in Mechelen heeft uitgebaat, is Mariette op haar 82ste nog steeds actief. Eén keer per week werkt ze als vrijwilligster op de palliatieve afdeling van het GZA in Antwerpen. Ze brengt er al zorgend, troostend en luisterend de nacht door. 

top


Internationale dag van de ouderen op 1 oktober

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft 1 oktober uitgeroepen als Internationale Dag van de Ouderen.

Meer informatie …   top
 


Ouderenweek van 21 tot 27 november 2016

De Ouderenweek vindt dit jaar plaats van 21 tot 27 november 2016.

Cultuurparticipatie op latere leeftijd, dat is waar de Ouderenweekcampagne om draait in 2016. De helft van de ouderen participeert aan cultuur, wat betekent dat de andere helft dat niet doet, onder andere omdat zij drempels ervaren. Nochtans heeft culturele participatie een belangrijk aandeel in het actief en zinvol ouder worden. Het is voor ouderen een bron van expressie, en zingeving en heeft een positieve impact op de fysieke gezondheid, het psychisch welzijn en de sociale cohesie.

Meer informatie over de Ouderenweek – een initiatief van de Vlaamse Ouderenraad – vind je op www.ouderenweek.be

top


Vaticaan breekt lans voor senioren

Bron: Kerknet dd. 21-09-2014

"Aartsbisschop Silvano Tomasi, de permanente waarnemer van de Heilige Stoel bij de Verenigde Naties, waarschuwde deze week dat senioren steeds sterker dreigen gemarginaliseerd te worden in een samenleving waarin efficiëntie en nut op de eerste plaats komen. "In dergelijke cultuur worden kwetsbare mensen, zoals bejaarden, steeds sterker als een 'last' en een 'probleem' beschouwd." Soms worden bejaarden uit rijke landen zelfs onder druk gezet om te verhuizen en zich te laten verzorgen in landen waar dit minder duur is.

"Het bewaren van de band met geliefden en de vertrouwde omgeving door oudere mensen is een fundamenteel mensenrecht", zegt aartsbisschop Tomasi. Hij belooft dat het Vaticaan zich in de internationale organisaties om hun lot zal bekommeren opdat zij hun wijsheid, ervaring en verrijkende aanwezigheid in de samenleving kunnen blijven inbrengen." top


De zegen van een lang leven - Paus Franciscus ontmoet grootouders en senioren op 28 september 2014

Op zondag 28 september 2014 vindt op het Sint-Pietersplein in Rome een ontmoeting plaats van paus Franciscus met grootouders en senioren. Veertigduizend personen uit ruim 20 landen schreven zich hiervoor in. ‘De zegen van een lang leven’ is het thema van deze ontmoeting.

8.30 u. - 9.30 u.: ‘De schoonheid van een hoge leeftijd’, op basis van Bijbelfragmenten
9.30 u. - 10.30 u.: Ontmoeting met paus Franciscus
10.30 u.: Eucharistieviering
12.00 u.: Angelus

Meer informatie over het programma ...

Verdere informatie via de website van de Pauselijke Raad voor het Gezin (luik: Grootouders en oudere mensen) 

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen (voorheen VSKO) IDKG Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo