NIEUWSBRIEF
Nieuwsbrief IDGP-Gezinspastoraal (4 oktober 2016)

Beste lezers,
Beste gezinnen,

Via deze nieuwsbrief brengen we jullie ook in dit nieuwe pastorale werkjaar op regelmatige basis op de hoogte van initiatieven en nieuwtjes in het veld van de relatie-, huwelijks- en gezinspastoraal.

We zijn heel blij met het Godly Play filmpje dat vorige week online ging. Voor wie Godly Play zelf wil ervaren is er de kennismakingsdag op 28 november 2016 in Drongen. Wie zelf begeleider wil worden, heeft in het voorjaar van 2017 twee keer de mogelijkheid om een driedaagse basiscursus te volgen.

Op onze webpagina over Amoris Laetitia bundelen we initiatieven over studiedagen, leesgroepen, vormingsmomenten en -materiaal. We brengen graag het internationaal Intams Symposium van 25 tot 27 oktober 2016 en het nieuwe boek ‘Mag ik? Dank je. Sorry. Vrijmoedige dialoog over relaties, huwelijk en gezin’ van bisschop Johan Bonny, moraaltheoloog Roger Burggraeve en journaliste Ilse Van Halst onder jullie aandacht.

Family Time - een Bijbelse gezinstocht over tijd – kan nu in elk bisdom ontleend worden.

De activiteitenkalender bevat een selectie aan mooie initiatieven en activiteiten in diverse gezinspastorale domeinen.

We wensen jullie veel leesplezier!

Het IDGP-team

Inhoudstafel
Godly Play: nieuw filmpje – kennismakingsdag – basiscursus

Vorig week ging een nieuw Godly Play filmpje (5 min.) online, een realisatie van Checkpointtv.be. Het geeft heel mooi weer hoe een Godly Play bijeenkomst verloopt.

Bekijk het filmpje

Wie zelf Godly Play wil ervaren en ervan wil proeven, kan zich inschrijven voor de kennismakingsdag Godly Play op maandag 28 november 2016 in de Oude Abdij van Drongen.
Drie verhalen en genres staan die dag op het programma, samen met achtergrondinformatie over Godly Play.

Wie zelf ook Godly Play begeleider wil worden, heeft twee mogelijkheden in het voorjaar van 2017: van 1 t/m 3 maart 2017 en van 3 t/m 5 april 2017, telkens in de Godly Play ruimte van de Oude Abdij van Drongen.
(de driedaagse basiscursus van 2 t/m 4 november 2016 is volzet)

Family Time – Bijbelse gezinstocht rond tijd – nu in alle bisdommen

De tocht Family Time is een parcours voor jong en oud langs de zeven dagen van het eerste scheppingsverhaal. Elke dag gaat over de plaats die tijd inneemt in ons leven: een tijd om te geven, te kiezen, te groeien, te stralen, in actie te komen, lief te hebben, samen te zijn.

Deze tocht kan tegen een vergoeding ontleend worden door parochies en andere geloofsgemeenschappen, gezinsbewegingen, spiritualiteitsgroepen, verenigingen, …
Er is een uitleenpunt in elk bisdom.

De tocht is in eerste instantie opgezet en bedoeld voor gezinnen in de brede zin van het woord: ouder(s), grootouder(s), meter(s) en peter(s) samen met (klein)kind(eren) vanaf 5 jaar.

De tocht is geen wandeling, maar speelt zich af op één locatie, in een kerk bijvoorbeeld of in enkele parochie-, klas- of verenigingslokalen. Deze tocht duurt gemiddeld anderhalf uur.

Naar meer informatie over doelgroepen, toepassingsmogelijkheden, praktische organisatie, begeleiding, tochtmateriaal, uitleenpunten, vergoeding 

Voorstelling nieuw boek over relaties, huwelijk en gezin

Geïnspireerd door Amoris LaetitiaDe vreugde van de liefde – van paus Franciscus gingen bisschop Johan Bonny, moraaltheoloog Roger Burggraeve en journaliste Ilse Van Halst met elkaar in gesprek. Om verder te denken over de toekomst van het huwelijk en de diverse relatie- en gezinsmodellen en over hoe we kunnen omgaan met gebroken relaties. Het werd een uitdagend pleidooi voor de Kerk, maar ook voor de hele maatschappij. 

Dit boek is een uitnodiging om van gedachten te wisselen over relatievorming, huwelijk en gezin voor al wie in het pastoraat actief is, in school en opvoeding, en ruimer voor alle gelovigen en geïnteresseerden.

Meer informatie over het boek en de boekvoorstelling op 14 oktober 2016

Amoris Laetitia: initiatieven

Initiatieven rond ‘De vreugde van de liefde’ staan vermeld op de webpagina over ‘Amoris Laetitia’. We vullen dit overzicht aan van zodra concrete data gekend zijn van studiedagen, leesgroepen en vormingsmomenten.

Goed om te weten:

  • Over twee weken gaan op deze webpagina 26 werkvormen online, die de vertaalslag maken van het mooie vierde hoofdstuk over het Hooglied van Paulus (1 Kor 13,4-7). Het zijn concrete aanzetten om als koppel, met koppels onderling of met koppels en begeleiders (in de huwelijksvoorbereiding, in gezinsgroepen, spiritualiteitsbewegingen, ….) uit te wisselen over de ‘kenmerken van de liefde’.
     
  • Van 25 tot 27 oktober 2016 vindt in Leuven het INTAMS Symposium plaats met als thema ‘‘A Point of No Return? Amoris Laetitia on Discernment and Conscience for Divorced and Remarried Couples ‘.
Website Gezinspastoraal in een nieuw kleedje

Onze website Gezinspastoraal is sinds enkele weken geïntegreerd in het Thomas platform. De lay-out ziet er anders uit; inhoudelijk zijn de wijzigingen beperkt.

Sinds enkele weken is IDGP-Gezinspastoraal Vlaanderen ook te vinden op de Kerknet website. Klik in de bovenbalk op ‘Kerk’ en vervolgens op ‘Gezinspastoraal-IDGP’.

Neem gerust eens een kijkje.

Activiteitenkalender

Activiteiten in het brede veld van de relatie-, huwelijks- en gezinspastoraal – zowel het aanbod van IDGP-Gezinspastoraal als van andere organisaties en verenigingen – zijn te vinden in de activiteitenkalender van onze website. Ze zijn thematisch gegroepeerd, en vervolgens chronologisch in elke thematische rubriek.

relatie – huwelijk – gezin – familie – gezinsvakantiedagen en -weekends – verdieping – spiritualiteit
zwangerschap - geboorte
kinderen – jongeren – jongvolwassenen – alleengaanden
relaties open houden – vergeving – ware vrede
verlies en rouw
echtscheiding en relatiebreuk
Godly Play – Bijbel – catechese – pastoraat – studiedagen – varia
ziekte en handicap

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen (voorheen VSKO) IDKG Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo