Tijdschriften

Tijdschrift: Rondom gezin


Tijdschrift van de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal.
www.gezinspastoraal.be

Afleveringen:

33e jaargang, nr. 5, Maart 2013

Het lentenummer 2013 – een extra editie – is meteen het laatste nummer van Rondom Gezin. Na 33 jaargangen zetten we een punt achter de publicatie van ons tijdschrift.

Anno 2013 willen we nieuwe wegen bewandelen om visie, vorming en praktische suggesties rond relationele en gezinspastorale thema’s uit te werken en te communiceren. Nog meer dan vroeger willen we onze tijd en middelen investeren in nieuwe media en andere kanalen. Ook via de verdere inhoudelijke uitbouw van onze website Gezinspastoraal.be en de maandelijkse e-nieuwsbrief Gezinspastoraal blijven we inzichten en achtergrondinformatie aanreiken over aspecten van het relatie-, huwelijks- en gezinsleven, en blijven we berichten over gezinspastorale initiatieven.

Wij danken onze abonnees van harte voor hun trouwe lidmaatschap. We hopen hen in de toekomst via andere kanalen verder te inspireren. Bij wijze van afscheidsgeschenk ontvangen onze abonnees in het voorjaar van 2013 een feestelijk lentenummer.

Aanbod: vier nummers Rondom Gezin voor € 8 (inclusief verzendingskosten)

Omdat we van de voorbije jaargangen nog nummers beschikbaar hebben, doen we een aanbod om voor slechts € 8 (verzendingskosten inbegrepen) een pakketje van vier nummers Rondom Gezin naar keuze samen te stellen. De lijst en de inhoudstafel van de nog beschikbare nummers vind je hieronder. Dit aanbod geldt zolang de voorraad strekt.

Wie op dit aanbod wilt ingaan, stuurt een e-mail naar IDGP@kerknet.be met een opgave van de vier gewenste nummers. De betaling gebeurt door overschrijving van € 8 op de rekening van de vzw IDGP: IBAN: BE29 7755 6938 4664 en BIC: GKCCBEBB.

Beschikbare nummers – de inhoudstafel vind je onderaan deze lijst:
2012 – jaargang 33 – nr. 1
2012 – jaargang 33 – nr. 2
2012 – jaargang 33 – nr. 3
2012 – jaargang 33 – nr. 4
2011 – jaargang 32 – nr. 1
2011 – jaargang 32 – nr. 3
2011 – jaargang 32 – nr. 4
2010 – jaargang 31 – nr. 1
2010 – jaargang 31 – nr. 2
2010 – jaargang 31 – nr. 3
2010 – jaargang 31 – nr. 4
2009 – jaargang 30 – nr. 1
2009 – jaargang 30 – nr. 2
2009 – jaargang 30 – nr. 3
2009 – jaargang 30 – nr. 4
2008 – jaargang 29 – nr. 1
2008 – jaargang 29 – nr. 2
2008 – jaargang 29 – nr. 3
2008 – jaargang 29 – nr. 4
2007 – jaargang 28 – nr. 3
2006 – jaargang 27 – nr. 1
2006 – jaargang 27 – nr. 2
2006 – jaargang 27 – nr. 3

Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal (IDGP)
Sint-Michielsstraat 6 bus 3101
3000 Leuven
Tel. 016 32 84 30
E-mail: IDGP@kerknet.be
www.gezinspastoraal.be
 

Artikels

 • Rondom Gezin in drie woorden: 33 jaar Rondom Gezin: ‘dapper’, ‘boeiend’ en ‘veelkleurig’! (Katie Velghe)

  Vijf mensen die op een of andere manier, in een of andere periode meewerkten aan Rondom Gezin blikken terug op 33 jaar Rondom Gezin, en proberen Rondom Gezin te vatten in drie woorden. Van ‘open’ tot ‘veelkleurig’, van ‘dapper’ tot ‘rondom’, van ‘boeiend’ tot ‘mild’ … Rondom Gezin heeft het allemaal.
  Hun mooie woorden kunnen we trouwens terugkaatsen naar alle auteurs en lezers van Rondom Gezin: zij maakten dit verhaal mogelijk!

 • Drie maal drieëndertig is … een boeiend verhaal. Drie open getuigenissen van jonge dertigers over de fundamenten van hun gezin. (Sylvie De Ruyck)

  Rondom Gezin is drieëndertig jaar. Els Coorevits, Karel Titeca en Catharina Abts zijn dat ook. Hoe herinneren zij zich het gezin waarin ze opgroeiden? Welke waarden vormen het fundament van hun gezinsleven vandaag? En hoe geven ze hun geloof vorm in het gezin? Sylvie De Ruyck beluisterde en bundelde hun verhalen

 • Op zoek naar de dertigers en veertigers in onze Kerk. Aanzet voor een pastorale werking met de middengeneratie. (Els Verheyen)

  Waarom is het zo moeilijk voor de Kerk om jonge gezinnen te bereiken? Bestaan er manieren om bruggen te slaan naar deze drukbezette ‘middengeneratie’? Bestaat er wel zoiets als een ‘middengeneratie’? Els Verheyen ging op zoek naar deze dertigers en veertigers, en vat hun noden samen. Op welke manieren kan de Kerk hier een antwoord op geven?

 • Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit in gezinnen als antwoord op destructief gedrag bij jongeren. Een verhaal van nabijheid bieden én grenzen stellen. (Leen Hermkens en Jan Hoet)

  Destructief gedrag van jongeren stelt ouders en opvoeders voor een enorme uitdaging. Hoe kunnen zij deze houding een halt toeroepen? En hoe kunnen zij dit doen op een respectvolle manier, zowel voor zichzelf als voor hun kinderen? Leen Hermkens en Jan Hoet leggen uit wat ‘nieuwe autoriteit’ inhoudt, en hoe een houding van geweldloos verzet een vicieuze cirkel van gewelddadigheid en hulpeloosheid kan doorbreken.

 • Vijf jaar ‘Thuisfront’ – een stukje geschiedenis. Op weg met de familie van gedetineerden. (Lut Vanbelle)

  De familie en vrienden van gedetineerden staan vaak alleen met hun vragen, noden en pijn. De vrijwilligers van ‘Thuisfront’ willen hen een luisterend oor en wat menselijke warmte aanbieden. Lut Vanbelle blikt terug op vijf jaar ‘Thuisfront’. Ze geeft ons een kijk op wat deze vrijwilligers doen, en wat ze hiermee bereiken.

 • Rouwzorg in de parochies. (Simonne Verschueren)

  Na de dood van een geliefde ontdekken veel rouwenden dat het opeens erg stil wordt om hen heen. Vrienden en kennissen lijken hen wel te mijden. Vaak heeft dit te maken met onwennigheid. Mensen weten niet wat ze moeten zeggen bij de confrontatie met zo een diep verdriet, en blijven dus maar weg. Simonne Verschueren vertelt hoe het anders kan en geeft ons, vanuit haar rijke ervaring, zinvolle tips om een rouwbezoek af te leggen.

 • Het huwelijk. Een echtpaar blikt terug op een vormingsreeks. (Paul en Nicole Van Hecke-Wittebolle)

  In 2011-2012 ging in de Oude Abdij van Drongen een vormingsreeks rond het huwelijk door. Deze reeks richtte zich tot iedereen die de rijkdom van het huwelijk wilde verkennen. Er werd vertrokken vanuit het gegeven dat mensen huwen, in alle culturen en religies, en dan ingezoomd op het huwelijk van christenen. Paul en Nicole Van Hecke-Wittebolle volgende deze reeks, en legden in de inhouden van deze avonden op hun eigen ervaringen als gehuwden.

 • Twintig jaar Sint-Michielsbeweging (Renilde Moreels)

  Reeds twintig jaar richt de Sint-Michielsbeweging, in de steden, bronplaatsen op, waar jongeren af en toe samenkomen. Ze vieren er liturgie, verdiepen hun geloof, en worden gezonden om binnen hun eigen leefwereld door te geven wat ze ontvangen hebben. Renilde Moreels schetst een beknopte geschiedenis en biedt ons een kijk op de spiritualiteit van deze beweging

 • Bewust kiezen voor het geloof. De Madridgeneratie, waar zijn ze in Godsnaam mee bezig? (Hilde Ingels)

  Jongeren in de Kerk: zij lijken soms op één hand te tellen. Maar in 2011 stroomden een zeshonderdtal Vlaamse jongeren naar Madrid voor de Wereldjongerendagen. Hilde Ingels en Pieter Nolf peilden naar de overtuiging en motivatie van deze jongeren, en schreven hun bevindingen neer in het boek ‘De Madridgeneratie, waar zijn ze in Godsnaam mee bezig?’. In deze bijdrage vat Hilde Ingels de resultaten van hun onderzoek samen, en laat ze een paar jongeren aan het woord over hun geloof.

 • De internetrevolutie concreet: van Facebook over videogames tot cybertheologie Nikolaas Sintobin (Nikolaas Sintobin)

  Nikolaas Sintobin, jezuïet en internetpastor, pleit al vele jaren voor een creatieve omgang met de huidige communicatiemiddelen en –cultuur. Met zijn blog ‘In alle dingen’ of zijn medewerking aan het recente tv-programma ‘Op zoek naar God’ kiest hij voor nieuwe wegen om de Blijde Boodschap te verkondigen. In deze bijdrage verkent hij de mogelijkheden die deze nieuwe media bieden in de opvoeding en voor de kerkgemeenschap.

 • Horizonmedia (Hans Geybels)

  Hoe kunnen we vandaag inspelen op de nood aan zingeving en spiritualiteit? Hans Geybels schetst hoe Horizonmedia de christelijke stem wil laten klinken via de digitale media. Professioneel gemaakte filmpjes vertellen herkenbare, levensechte verhalen van geloof. Tot het doelpubliek van Horizonmedia behoren jongeren en mensen die zorg krijgen of geven.

 • Rondom Gezin in drie woorden: 33 jaar Rondom Gezin: ‘dapper’, ‘boeiend’ en ‘veelkleurig’! (Katie Velghe)

  Vijf mensen die op een of andere manier, in een of andere periode meewerkten aan Rondom Gezin blikken terug op 33 jaar Rondom Gezin, en proberen Rondom Gezin te vatten in drie woorden. Van ‘open’ tot ‘veelkleurig’, van ‘dapper’ tot ‘rondom’, van ‘boeiend’ tot ‘mild’ … Rondom Gezin heeft het allemaal.
  Hun mooie woorden kunnen we trouwens terugkaatsen naar alle auteurs en lezers van Rondom Gezin: zij maakten dit verhaal mogelijk!

 • Drie maal drieëndertig is … een boeiend verhaal. Drie open getuigenissen van jonge dertigers over de fundamenten van hun gezin. (Sylvie De Ruyck)

  Rondom Gezin is drieëndertig jaar. Els Coorevits, Karel Titeca en Catharina Abts zijn dat ook. Hoe herinneren zij zich het gezin waarin ze opgroeiden? Welke waarden vormen het fundament van hun gezinsleven vandaag? En hoe geven ze hun geloof vorm in het gezin? Sylvie De Ruyck beluisterde en bundelde hun verhalen

 • Op zoek naar de dertigers en veertigers in onze Kerk. Aanzet voor een pastorale werking met de middengeneratie. (Els Verheyen)

  Waarom is het zo moeilijk voor de Kerk om jonge gezinnen te bereiken? Bestaan er manieren om bruggen te slaan naar deze drukbezette ‘middengeneratie’? Bestaat er wel zoiets als een ‘middengeneratie’? Els Verheyen ging op zoek naar deze dertigers en veertigers, en vat hun noden samen. Op welke manieren kan de Kerk hier een antwoord op geven?

 • Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit in gezinnen als antwoord op destructief gedrag bij jongeren. Een verhaal van nabijheid bieden én grenzen stellen. (Leen Hermkens en Jan Hoet)

  Destructief gedrag van jongeren stelt ouders en opvoeders voor een enorme uitdaging. Hoe kunnen zij deze houding een halt toeroepen? En hoe kunnen zij dit doen op een respectvolle manier, zowel voor zichzelf als voor hun kinderen? Leen Hermkens en Jan Hoet leggen uit wat ‘nieuwe autoriteit’ inhoudt, en hoe een houding van geweldloos verzet een vicieuze cirkel van gewelddadigheid en hulpeloosheid kan doorbreken.

 • Vijf jaar ‘Thuisfront’ – een stukje geschiedenis. Op weg met de familie van gedetineerden. (Lut Vanbelle)

  De familie en vrienden van gedetineerden staan vaak alleen met hun vragen, noden en pijn. De vrijwilligers van ‘Thuisfront’ willen hen een luisterend oor en wat menselijke warmte aanbieden. Lut Vanbelle blikt terug op vijf jaar ‘Thuisfront’. Ze geeft ons een kijk op wat deze vrijwilligers doen, en wat ze hiermee bereiken.

 • Rouwzorg in de parochies. (Simonne Verschueren)

  Na de dood van een geliefde ontdekken veel rouwenden dat het opeens erg stil wordt om hen heen. Vrienden en kennissen lijken hen wel te mijden. Vaak heeft dit te maken met onwennigheid. Mensen weten niet wat ze moeten zeggen bij de confrontatie met zo een diep verdriet, en blijven dus maar weg. Simonne Verschueren vertelt hoe het anders kan en geeft ons, vanuit haar rijke ervaring, zinvolle tips om een rouwbezoek af te leggen.

 • Het huwelijk. Een echtpaar blikt terug op een vormingsreeks. (Paul en Nicole Van Hecke-Wittebolle)

  In 2011-2012 ging in de Oude Abdij van Drongen een vormingsreeks rond het huwelijk door. Deze reeks richtte zich tot iedereen die de rijkdom van het huwelijk wilde verkennen. Er werd vertrokken vanuit het gegeven dat mensen huwen, in alle culturen en religies, en dan ingezoomd op het huwelijk van christenen. Paul en Nicole Van Hecke-Wittebolle volgende deze reeks, en legden in de inhouden van deze avonden op hun eigen ervaringen als gehuwden.

 • Twintig jaar Sint-Michielsbeweging (Renilde Moreels)

  Reeds twintig jaar richt de Sint-Michielsbeweging, in de steden, bronplaatsen op, waar jongeren af en toe samenkomen. Ze vieren er liturgie, verdiepen hun geloof, en worden gezonden om binnen hun eigen leefwereld door te geven wat ze ontvangen hebben. Renilde Moreels schetst een beknopte geschiedenis en biedt ons een kijk op de spiritualiteit van deze beweging

 • Bewust kiezen voor het geloof. De Madridgeneratie, waar zijn ze in Godsnaam mee bezig? (Hilde Ingels)

  Jongeren in de Kerk: zij lijken soms op één hand te tellen. Maar in 2011 stroomden een zeshonderdtal Vlaamse jongeren naar Madrid voor de Wereldjongerendagen. Hilde Ingels en Pieter Nolf peilden naar de overtuiging en motivatie van deze jongeren, en schreven hun bevindingen neer in het boek ‘De Madridgeneratie, waar zijn ze in Godsnaam mee bezig?’. In deze bijdrage vat Hilde Ingels de resultaten van hun onderzoek samen, en laat ze een paar jongeren aan het woord over hun geloof.

 • De internetrevolutie concreet: van Facebook over videogames tot cybertheologie Nikolaas Sintobin (Nikolaas Sintobin)

  Nikolaas Sintobin, jezuïet en internetpastor, pleit al vele jaren voor een creatieve omgang met de huidige communicatiemiddelen en –cultuur. Met zijn blog ‘In alle dingen’ of zijn medewerking aan het recente tv-programma ‘Op zoek naar God’ kiest hij voor nieuwe wegen om de Blijde Boodschap te verkondigen. In deze bijdrage verkent hij de mogelijkheden die deze nieuwe media bieden in de opvoeding en voor de kerkgemeenschap.

 • Horizonmedia (Hans Geybels)

  Hoe kunnen we vandaag inspelen op de nood aan zingeving en spiritualiteit? Hans Geybels schetst hoe Horizonmedia de christelijke stem wil laten klinken via de digitale media. Professioneel gemaakte filmpjes vertellen herkenbare, levensechte verhalen van geloof. Tot het doelpubliek van Horizonmedia behoren jongeren en mensen die zorg krijgen of geven.

33e jaargang, nr. 5, Maart 2013

Het lentenummer 2013 – een extra editie – is meteen het laatste nummer van Rondom Gezin. Na 33 jaargangen zetten we een punt achter de publicatie van ons tijdschrift.

Anno 2013 willen we nieuwe wegen bewandelen om visie, vorming en praktische suggesties rond relationele en gezinspastorale thema’s uit te werken en te communiceren. Nog meer dan vroeger willen we onze tijd en middelen investeren in nieuwe media en andere kanalen. Ook via de verdere inhoudelijke uitbouw van onze website Gezinspastoraal.be en de maandelijkse e-nieuwsbrief Gezinspastoraal blijven we inzichten en achtergrondinformatie aanreiken over aspecten van het relatie-, huwelijks- en gezinsleven, en blijven we berichten over gezinspastorale initiatieven.

Wij danken onze abonnees van harte voor hun trouwe lidmaatschap. We hopen hen in de toekomst via andere kanalen verder te inspireren. Bij wijze van afscheidsgeschenk ontvangen onze abonnees in het voorjaar van 2013 een feestelijk lentenummer.

Aanbod: vier nummers Rondom Gezin voor € 8 (inclusief verzendingskosten)

Omdat we van de voorbije jaargangen nog nummers beschikbaar hebben, doen we een aanbod om voor slechts € 8 (verzendingskosten inbegrepen) een pakketje van vier nummers Rondom Gezin naar keuze samen te stellen. De lijst en de inhoudstafel van de nog beschikbare nummers vind je hieronder. Dit aanbod geldt zolang de voorraad strekt.

Wie op dit aanbod wilt ingaan, stuurt een e-mail naar IDGP@kerknet.be met een opgave van de vier gewenste nummers. De betaling gebeurt door overschrijving van € 8 op de rekening van de vzw IDGP: IBAN: BE29 7755 6938 4664 en BIC: GKCCBEBB.

Beschikbare nummers – de inhoudstafel vind je onderaan deze lijst:
2012 – jaargang 33 – nr. 1
2012 – jaargang 33 – nr. 2
2012 – jaargang 33 – nr. 3
2012 – jaargang 33 – nr. 4
2011 – jaargang 32 – nr. 1
2011 – jaargang 32 – nr. 3
2011 – jaargang 32 – nr. 4
2010 – jaargang 31 – nr. 1
2010 – jaargang 31 – nr. 2
2010 – jaargang 31 – nr. 3
2010 – jaargang 31 – nr. 4
2009 – jaargang 30 – nr. 1
2009 – jaargang 30 – nr. 2
2009 – jaargang 30 – nr. 3
2009 – jaargang 30 – nr. 4
2008 – jaargang 29 – nr. 1
2008 – jaargang 29 – nr. 2
2008 – jaargang 29 – nr. 3
2008 – jaargang 29 – nr. 4
2007 – jaargang 28 – nr. 3
2006 – jaargang 27 – nr. 1
2006 – jaargang 27 – nr. 2
2006 – jaargang 27 – nr. 3

Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal (IDGP)
Sint-Michielsstraat 6 bus 3101
3000 Leuven
Tel. 016 32 84 30
E-mail: IDGP@kerknet.be
www.gezinspastoraal.be
 

33e jaargang, nr. 4, December 2012

33e jaargang, nr. 4, December 2012

33e jaargang, nr. 3, Oktober 2012

Het herfstnummer van Rondom Gezin is vers van de persen gerold. Met dit nummer bieden we herfstlectuur aan over een resem van interessante onderwerpen.

In het openingsartikel gaan auteurs Hans Van Crombrugge en Patrick Meurs in op de opvoeding die gemigreerde moslimouders aan hun kinderen geven. Ze vragen zich in hun bijdrage af of de pedagogische wijsheid van de islamitische pedagogie in wezen erg verschilt van die van de westerse wereld.

We vroegen ook aan Ellen Colpaert om te getuigen over haar huwelijk met een Filipijnse man. In deze bijdrage belicht ze de band tussen haar onderzoek en de concrete praktijk van haar huwelijk. Ook Carolien Milis put deels uit haar eigen ervaring wanneer ze nadenkt over de verschillende betrokkenen in een situatie van adoptie. Ze analyseert de adoptiedriehoek van adoptiekind, adoptieouders en afstandsouders en reikt ethische en theologische perspectieven aan.

Lieve Flour neemt de mantelzorg onder de loep. Wat is het? Wie doet het? Wat houdt het in voor gezinnen en wat drijft mantelzorgers? Hoe houden ze het vol? En wat als de mantelzorg plots ophoudt? In de pagina’s na haar bijdrage kunt u ook een getuigenis van mantelzorgster Emilienne terugvinden.

Han Koole denkt in dit herfstnummer na over de catechese in de Vlaamse Kerk van vandaag. Hij stelt dat catechese niet enkel bedoeld is voor kinderen en zich dan ook niet mag beperken tot de initiatiesacramenten. Het gaat er volgens hem om ‘dat we allen leerlingen in het geloof zijn’.

Tot slot stelt Sophie Vanonckelen de groene beweging in de Vlaamse kerkgemeenschap voor. Volgens haar vergroent de Vlaamse Kerk dankzij Ecokerk en bestaat er vandaag een ruim aanbod in de Kerk met betrekking tot het thema duurzaamheid.

33e jaargang, nr. 3, Oktober 2012

Het herfstnummer van Rondom Gezin is vers van de persen gerold. Met dit nummer bieden we herfstlectuur aan over een resem van interessante onderwerpen.

In het openingsartikel gaan auteurs Hans Van Crombrugge en Patrick Meurs in op de opvoeding die gemigreerde moslimouders aan hun kinderen geven. Ze vragen zich in hun bijdrage af of de pedagogische wijsheid van de islamitische pedagogie in wezen erg verschilt van die van de westerse wereld.

We vroegen ook aan Ellen Colpaert om te getuigen over haar huwelijk met een Filipijnse man. In deze bijdrage belicht ze de band tussen haar onderzoek en de concrete praktijk van haar huwelijk. Ook Carolien Milis put deels uit haar eigen ervaring wanneer ze nadenkt over de verschillende betrokkenen in een situatie van adoptie. Ze analyseert de adoptiedriehoek van adoptiekind, adoptieouders en afstandsouders en reikt ethische en theologische perspectieven aan.

Lieve Flour neemt de mantelzorg onder de loep. Wat is het? Wie doet het? Wat houdt het in voor gezinnen en wat drijft mantelzorgers? Hoe houden ze het vol? En wat als de mantelzorg plots ophoudt? In de pagina’s na haar bijdrage kunt u ook een getuigenis van mantelzorgster Emilienne terugvinden.

Han Koole denkt in dit herfstnummer na over de catechese in de Vlaamse Kerk van vandaag. Hij stelt dat catechese niet enkel bedoeld is voor kinderen en zich dan ook niet mag beperken tot de initiatiesacramenten. Het gaat er volgens hem om ‘dat we allen leerlingen in het geloof zijn’.

Tot slot stelt Sophie Vanonckelen de groene beweging in de Vlaamse kerkgemeenschap voor. Volgens haar vergroent de Vlaamse Kerk dankzij Ecokerk en bestaat er vandaag een ruim aanbod in de Kerk met betrekking tot het thema duurzaamheid.

33e jaargang, nr. 2, Juli 2012

Het zomernummer van Rondom Gezin is vers van de persen gerold. Met dit nummer bieden we zomerlectuur aan over een resem van interessante onderwerpen.

Voor het openingsartikel kroop Katie Velghe in haar pen en dacht ze na over de waardering voor gezinnen in de Kerk van vandaag. Vragen als ‘Welke Kerk hebben gezinnen nodig?’ en ‘Wat hebben gezinnen te bieden aan de Kerk’ worden verder uitgediept.

Godly Play, wat is dat? Een nieuwe methode van geloofsinitiatie en -communicatie! An Mollemans vertelt in dit nummer ronduit over haar ervaringen met het uit Amerika overgewaaide Godly Play. Ze volgde hiervoor een cursus in Engeland en ging aan de slag met houten poppetjes, een Bijbelverhaal, een aangepaste ruimte en zichzelf als verhalenverteller.

Hilde Van Roeyen beschrijft de ervaringswereld van grootouders wanneer de eigen kleinkinderen een scheiding meemaken. Ze reikt allerlei praktische informatie aan over ‘Wat te doen als grootouder wanneer je kind en kleinkind(eren) een scheiding meemaken?’

We hebben ook twee mooie getuigenissen voor u. Zo vertelt Dorien Veltens over wat het betekent om al 26 jaar zus te zijn van Sarah, een meisje met een ernstige meervoudige beperking. Ze beschrijft hoe ‘gewoon’ en ‘buitengewoon’ ze dit gegeven altijd ervaren heeft. In het tweede getuigenis verhaalt priester Donaat Dumon op welke manier hij zieke mensen in de ziekenzalving nabij is, als teken van Gods zalvende nabijheid. Hij licht ook toe op welke manier de familie of het gezin daarbij betrokken kan zijn.

De zomer betekent voor velen ook vakantie! Jan Christiaens vertelt enthousiast op welke manier jonge gezinnen er vier dagen voor kiezen om hun vakantie in een abdij door te brengen. Al enkele jaren organiseert de dienst Gezinspastoraal van het bisdom Brugge deze bezinningsdagen in Ermeton. Welk vuur brandt er in hun hart? En hoe kijken ze terug op zo een abdijvakantie?

Tot slot laat Braambos-redacteur Erik Galle u kennismaken met de zevendelige Braambosreeks over sacramenten: ‘Sacramenten hartopeners’, en stellen we het nieuwe boek van Katie Velghe voor: ‘Gelukkig Gezin. Zin vinden in het leven van elke dag.’ Achteraan dit nummer vindt u ook nog drie recensies terug.

33e jaargang, nr. 2, Juli 2012

Het zomernummer van Rondom Gezin is vers van de persen gerold. Met dit nummer bieden we zomerlectuur aan over een resem van interessante onderwerpen.

Voor het openingsartikel kroop Katie Velghe in haar pen en dacht ze na over de waardering voor gezinnen in de Kerk van vandaag. Vragen als ‘Welke Kerk hebben gezinnen nodig?’ en ‘Wat hebben gezinnen te bieden aan de Kerk’ worden verder uitgediept.

Godly Play, wat is dat? Een nieuwe methode van geloofsinitiatie en -communicatie! An Mollemans vertelt in dit nummer ronduit over haar ervaringen met het uit Amerika overgewaaide Godly Play. Ze volgde hiervoor een cursus in Engeland en ging aan de slag met houten poppetjes, een Bijbelverhaal, een aangepaste ruimte en zichzelf als verhalenverteller.

Hilde Van Roeyen beschrijft de ervaringswereld van grootouders wanneer de eigen kleinkinderen een scheiding meemaken. Ze reikt allerlei praktische informatie aan over ‘Wat te doen als grootouder wanneer je kind en kleinkind(eren) een scheiding meemaken?’

We hebben ook twee mooie getuigenissen voor u. Zo vertelt Dorien Veltens over wat het betekent om al 26 jaar zus te zijn van Sarah, een meisje met een ernstige meervoudige beperking. Ze beschrijft hoe ‘gewoon’ en ‘buitengewoon’ ze dit gegeven altijd ervaren heeft. In het tweede getuigenis verhaalt priester Donaat Dumon op welke manier hij zieke mensen in de ziekenzalving nabij is, als teken van Gods zalvende nabijheid. Hij licht ook toe op welke manier de familie of het gezin daarbij betrokken kan zijn.

De zomer betekent voor velen ook vakantie! Jan Christiaens vertelt enthousiast op welke manier jonge gezinnen er vier dagen voor kiezen om hun vakantie in een abdij door te brengen. Al enkele jaren organiseert de dienst Gezinspastoraal van het bisdom Brugge deze bezinningsdagen in Ermeton. Welk vuur brandt er in hun hart? En hoe kijken ze terug op zo een abdijvakantie?

Tot slot laat Braambos-redacteur Erik Galle u kennismaken met de zevendelige Braambosreeks over sacramenten: ‘Sacramenten hartopeners’, en stellen we het nieuwe boek van Katie Velghe voor: ‘Gelukkig Gezin. Zin vinden in het leven van elke dag.’ Achteraan dit nummer vindt u ook nog drie recensies terug.

33e jaargang, nr. 1, Maart 2012

Thomas Knieps-Port le Roi zoekt in zijn artikel rond huwelijks- en gezinsspiritualiteit naar begaanbare wegen op onontgonnen terrein. Hij schuift een spiritualiteit naar voren die zich niet zomaar spiegelt aan de monastiek-celibataire traditie, maar die een eigen inhoud en vorm kent.
An Mollemans reflecteert over vitale geloofsgemeenschappen door ze te spiegelen aan het gezin.
Ria Vercamer, pastor in een centrum voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking, getuigt hoe de pastorale dienst omgaat met het overlijden van bewoners en hoe de ouders en familie begeleid worden.
Myriam De Keyser geeft een beeld van de organisatie en invulling van de Familiedagen in de Oude Abdij van Drongen, waarmee zij en haar familie al vijftien jaar vertrouwd zijn.
De familie Laurent-Verheyen blikt terug op de Familiedag van 9 oktober 2011 in de abdij van Averbode.
Annemie Vandaele en Colette Schaumont diepen het pedagogisch project van Don Bosco uit en tonen ook het belang aan van de gezinscontext hierbinnen.
Mich Leclercq stelt het tijdschrift Zacheüs voor, dat zich al 25 jaar richt tot iedereen die begaan is met liturgie.

33e jaargang, nr. 1, Maart 2012

Thomas Knieps-Port le Roi zoekt in zijn artikel rond huwelijks- en gezinsspiritualiteit naar begaanbare wegen op onontgonnen terrein. Hij schuift een spiritualiteit naar voren die zich niet zomaar spiegelt aan de monastiek-celibataire traditie, maar die een eigen inhoud en vorm kent.
An Mollemans reflecteert over vitale geloofsgemeenschappen door ze te spiegelen aan het gezin.
Ria Vercamer, pastor in een centrum voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking, getuigt hoe de pastorale dienst omgaat met het overlijden van bewoners en hoe de ouders en familie begeleid worden.
Myriam De Keyser geeft een beeld van de organisatie en invulling van de Familiedagen in de Oude Abdij van Drongen, waarmee zij en haar familie al vijftien jaar vertrouwd zijn.
De familie Laurent-Verheyen blikt terug op de Familiedag van 9 oktober 2011 in de abdij van Averbode.
Annemie Vandaele en Colette Schaumont diepen het pedagogisch project van Don Bosco uit en tonen ook het belang aan van de gezinscontext hierbinnen.
Mich Leclercq stelt het tijdschrift Zacheüs voor, dat zich al 25 jaar richt tot iedereen die begaan is met liturgie.

32e jaargang, nr. 4, 2011

32e jaargang, nr. 4, 2011

32e jaargang, nr. 3, 2011

32e jaargang, nr. 3, 2011

32e jaargang, nr. 2, 2011

32e jaargang, nr. 2, 2011

32e jaargang, nr. 1, 2011

32e jaargang, nr. 1, 2011

31e jaargang, nr. 4, December 2010

31e jaargang, nr. 4, December 2010

31e jaargang, nr. 3, September 2010

Huwelijk en duurzame relaties

31e jaargang, nr. 3, September 2010

Huwelijk en duurzame relaties

31e jaargang, nr. 2, Juni 2010

Huwelijk en duurzame relaties

31e jaargang, nr. 2, Juni 2010

Huwelijk en duurzame relaties

31e jaargang, nr. 1, Maart 2010

Gevangenis

31e jaargang, nr. 1, Maart 2010

Gevangenis

30e jaargang, nr. 4, 2009

30e jaargang, nr. 4, 2009

30e jaargang, nr. 3, 2009

30e jaargang, nr. 3, 2009

30e jaargang, nr. 2, 2009

30e jaargang, nr. 2, 2009

30e jaargang, nr. 1, 2009

30e jaargang, nr. 1, 2009

29e jaargang, nr. 4, 2008

29e jaargang, nr. 4, 2008

29e jaargang, nr. 3, 2008

29e jaargang, nr. 3, 2008

29e jaargang, nr. 2, 2008

Geloofscommunicatie

29e jaargang, nr. 2, 2008

Geloofscommunicatie

29e jaargang, nr. 1, 2008

Geloofscommunicatie

29e jaargang, nr. 1, 2008

Geloofscommunicatie

28e jaargang, nr. 4, 2007

Bemiddeling en nieuw samengestelde gezinnen.

28e jaargang, nr. 4, 2007

Bemiddeling en nieuw samengestelde gezinnen.

28e jaargang, nr. 3, 2007

Zingeving en zelfdoding

28e jaargang, nr. 3, 2007

Zingeving en zelfdoding

28e jaargang, nr. 2, 2007

Interculturele en interreligieuze gezin.

28e jaargang, nr. 2, 2007

Interculturele en interreligieuze gezin.

28e jaargang, nr. 1, 2007

(echt)scheiding

28e jaargang, nr. 1, 2007

(echt)scheiding

27e jaargang, nr. 4, 2006

Roeping

27e jaargang, nr. 4, 2006

Roeping

27e jaargang, nr. 3, 2006

Handicap

27e jaargang, nr. 3, 2006

Handicap

27e jaargang, nr. 2, 2006

Trouw

27e jaargang, nr. 2, 2006

Trouw

27e jaargang, nr. 1, 2006

Verzoening

27e jaargang, nr. 1, 2006

Verzoening

26e jaargang, nr. 4, 2005

Wijding

26e jaargang, nr. 4, 2005

Wijding

26e jaargang, nr. 3, 2005

Ziekenzalving

26e jaargang, nr. 3, 2005

Ziekenzalving

26e jaargang, nr. 2, 2005

Huwelijk

26e jaargang, nr. 2, 2005

Huwelijk

26e jaargang, nr. 1, 2005

Eucharistie

26e jaargang, nr. 1, 2005

Eucharistie

25e jaargang, nr. 4, 2004

Vormsel

25e jaargang, nr. 4, 2004

Vormsel

25e jaargang, nr. 3, 2004

Doopsel

25e jaargang, nr. 3, 2004

Doopsel

25e jaargang, nr. 2, 2004

25e jaargang, nr. 2, 2004

25e jaargang, nr. 1, 2004

25e jaargang, nr. 1, 2004

Info:

Rondom gezin

Tijdschrift van de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal.
www.gezinspastoraal.be

Het lentenummer 2013 een extra editie – is meteen het laatste nummer van Rondom Gezin. Na 33 jaargangen zetten we een punt achter de publicatie van ons tijdschrift. 

Anno 2013 willen we nieuwe wegen bewandelen om visie, vorming en praktische suggesties rond relationele en gezinspastorale thema’s uit te werken en te communiceren. Nog meer dan vroeger willen we onze tijd en middelen investeren in nieuwe media en andere kanalen. Ook via de verdere inhoudelijke uitbouw van onze website Gezinspastoraal.be en de maandelijkse e-nieuwsbrief Gezinspastoraal blijven we inzichten en achtergrondinformatie aanreiken over aspecten van het relatie-, huwelijks- en gezinsleven, en blijven we berichten over gezinspastorale intiatieven.

Wij danken onze abonnees van harte voor hun trouwe lidmaatschap. We hopen hen in de toekomst via andere kanalen verder te inspireren. Bij wijze van afscheidsgeschenk ontvangen onze abonnees in het voorjaar van 2013 een feestelijk lentenummer.

Aanbod: vier nummers Rondom Gezin voor € 8 (inclusief verzendingskosten)

Omdat we van de voorbije jaargangen nog nummers beschikbaar hebben, doen we een aanbod om voor slechts € 8 (verzendingskosten inbegrepen) een pakketje van vier nummers Rondom Gezin naar keuze samen te stellen. De lijst en de inhoudstafel van de nog beschikbare nummers vind je hieronder. Dit aanbod geldt zolang de voorraad strekt.

Wie op dit aanbod wilt ingaan, stuurt een e-mail naar IDGP@kerknet.be met een opgave van de vier gewenste nummers. De betaling gebeurt door overschrijving van € 8 op de rekening van de vzw IDGP: IBAN: BE29 7755 6938 4664 en BIC: GKCCBEBB.

Beschikbare nummers – de inhoudstafel vind je onderaan deze lijst:

2012 – jaargang 33 – nr. 1
2012 – jaargang 33 – nr. 2
2012 – jaargang 33 – nr. 3
2012 – jaargang 33 – nr. 4

2011 – jaargang 32 – nr. 1
2011 – jaargang 32 – nr. 3
2011 – jaargang 32 – nr. 4

2010 – jaargang 31 – nr. 1
2010 – jaargang 31 – nr. 2
2010 – jaargang 31 – nr. 3
2010 – jaargang 31 – nr. 4

2009 – jaargang 30 – nr. 1
2009 – jaargang 30 – nr. 2
2009 – jaargang 30 – nr. 3
2009 – jaargang 30 – nr. 4

2008 – jaargang 29 – nr. 1
2008 – jaargang 29 – nr. 2
2008 – jaargang 29 – nr. 3
2008 – jaargang 29 – nr. 4

2007 – jaargang 28 – nr. 3

2006 – jaargang 27 – nr. 1
2006 – jaargang 27 – nr. 2
2006 – jaargang 27 – nr. 3

Info:

Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal (IDGP)
Sint-Michielsstraat 6 bus 3101
3000 Leuven

Tel. 016 32 84 30
E-mail: IDGP@kerknet.be
www.gezinspastoraal.be

E-mail: IDGP@kerknet.be

Abonnering:

Info:

Interdiocesane dienst voor gezinspastoraal (IDGP)
Sint-Michielsstraat 6 bus 3101
3000 Leuven

Tel. 016 32 84 30
E-mail: IDGP@kerknet.be

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen (voorheen VSKO) IDKG Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo