Over IDGP

Vrijdag 26 Augustus 2016 - 10:27:52

De Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal (IDGP) wil vanuit een christelijke inspiratie ondersteuning bieden aan de diocesane diensten voor gezinspastoraal van de Vlaamse bisdommen. Anderzijds wil zij ook voeling houden met andere organisaties die gezinspastorale initiatieven ontwikkelen. Vanuit de IDGP wordt studiewerk verricht, worden voordrachten gegeven op aanvraag, projecten opgezet en studiedagen georganiseerd.

De IDGP beschikt over een gespecialiseerde vakbibliotheek met ruim 2.870 boeken en een vijftigtal tijdschriften over relationele thema‘s die kunnen ingekeken worden. Er kan ook steeds een lijst opgevraagd worden met artikels rond een bepaald thema. Het documentatiecentrum werd in 2002 opgenomen in de Maurits Sabbebibliotheek (KU Leuven - Faculteit Theologie en Religiewetenschappen).

Regelmatig wordt een elektronische nieuwsbrief verstuurd. Hierin wordt een deelwerking van Gezinspastoraal of een gezinnenwerking voorgesteld, en wordt een activiteit of project in de kijker gezet. In de nieuwsbrief worden doe-, literatuur- en internettips gegeven en wordt een impressie, reflectie of getuigenis aangeboden. Via de rubrieken 'Wist je dat?' en 'Pas verschenen' wordt op de actualiteit ingespeeld. Een agenda met boeiende initiatieven en activiteiten sluit de nieuwsbrief af.
Wie deze gratis nieuwsbrief graag ontvangt, kan zich inschrijven via deze website (zie bovenbalk) of door een bericht te sturen naar IDGP@kerknet.be

Dit alles gebeurt in samenwerking met de onderzoekseenheid pastoraaltheologie, Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven.
 

De IDGP bevindt zich in de gebouwen van het Maria-Theresiacollege
Sint-Michielsstraat 6 bus 3101
3000 Leuven
Tel. 016 32 84 29 of 30
E-mail: IDGP@kerknet.be


Bisschop-referendaris: Mgr. Patrick Hoogmartens

Interdiocesane verantwoordelijken: Annemie Dillen (voorzitter), abt Erik De Sutter (geestelijk adviseur)

Raad van bestuur: Peter Malfliet (Gent), vic. Karel D’Huys (Hasselt), kan. Tony Frison (Brussel), Inge Cordemans (Brugge), adj-vic. Michel Brasseur (Antwerpen)

Algemene vergadering: Piet Raes (Gent), Ria Dereymaeker (Brussel), Anne Moerman (Brugge), Filips Defoort (Hasselt), Ria Thaens (Hasselt).

Coördinator: Hilde Pex

Educatieve medewerker: Katie Velghe

Secretariaat: Sylvie De Ruyck


Om de vele initiatieven die worden genomen te kunnen volhouden, is IDGP sterk afhankelijk van giften van particulieren en verenigingen. Uw gift ondersteunt de concrete werking van onze dienst en is een bemoediging voor allen die erbij betrokken zijn. Wij verzekeren u dat het geld verantwoord zal worden gebruikt, ter ondersteuning van de gezinspastoraal in onze kerkgemeenschap. Wij danken u van harte voor uw steun. 

Wie IDGP financieel wil steunen, vindt hier meer informatie.

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen (voorheen VSKO) IDKG Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo