Zwangerschap

Vrijdag 26 Augustus 2016 - 10:27:55

 

 


Spiritualiteit rond zwangerschap, geboorte en pril ouderschap – artikel

Judith Cockx schreef een artikel over spiritualiteit rond zwangerschap, geboorte en pril ouderschap in: Thomas Knieps-Port le Roi & Annemie Dillen (red.), (Niets) voor dummies? Over de spirituele competenties van de leek, Antwerpen, Halewijn, 2014.

Meer informatie:

Thomas Knieps-Port le Roi & Annemie Dillen (red.), (N)iets voor dummies? Over de spirituele competenties van de leek, Antwerpen, Halewijn, 2014.
ISBN 978-90-8528-283-9
€ 22,50

Over het boek

De geïnstitutionaliseerde godsdienst staat vandaag bij velen slecht aangeschreven. Is dit simpelweg het gevolg van de zich doorzettende secularisering? Of verwijdert het geloof van mensen die zichzelf vaak als ‘spiritueel maar niet religieus’ beschrijven, zich van de officiële geloofsvormen en -praktijken die gedurende eeuwen door de kerk werden opgelegd?
Nieuwe theologische reflecties over spiritualiteit van leken kunnen een uitweg bieden in de spanning tussen institutie en traditie enerzijds en eigen vormgeving van spiritualiteit anderzijds. De teksten in dit boek geven inzage in de verschillende facetten van deze zoektocht, die van vitaal belang lijkt voor de toekomst van de Kerk.
Dit boek richt zich tot pastores uit alle sectoren, zorgverleners, beleidsverantwoordelijken en allen die geïnteresseerd zijn in de spirituele expertise van de leek in de kerk. Het wil aanzetten geven tot waardering van en kritisch-constructieve dialoog over spiritualiteitsbeleving vanuit en te midden van het leven van alledag, waarin de zogenaamde ‘leken’ ten volle expert zijn.

Met bijdragen van Luc Bouckaert, Judith Cockx, Kees de Groot, Maaike de Haardt, Annemie Dillen, R. Ruard Ganzevoort, Thomas Knieps-Port le Roi, Patrick Ruysschaert, Laurien Schrijver, Katie Velghe en Johan Verstraeten.

Inhoudstafel

EEN VERBORGEN ONDERSTROOM – De spirituele competentie van leken
Thomas Knieps-Port le Roi en Annemie Dillen

DE NIEUWE SPIRITUELE ZOEKTOCHT – Buiten en binnen de kerken
Kees de Groot

SCHATBEWAARDERS? – Oude en nieuwe beheerders van het spirituele kapitaal in de samenleving
R. Ruard Ganzevoort

GODDELIJKE PRESENTIE IN HET ALLEDAAGSE – Voorbij de strijd om competenties?
Maaike de Haardt

HET “SECULIERE KARAKTER” VAN DE LEEK – Lekenspiritualiteit in het spoor van Vaticanum II
Thomas Knieps-Port le Roi

SPIRITUEEL BEWUST LEIDERSCHAP
Luk Bouckaert

GELUKKIG GEZIN – Zin vinden in het leven van elke dag
Katie Velghe

SPIRITUALITEIT ROND ZWANGERSCHAP, GEBOORTE EN PRIL OUDERSCHAP
Judith Cockx

SPIRITUALITEIT AAN HET ZIEKBED
Laurien Schrijver

LEVEN EN WERKEN OP EEN KLEINSCHALIGE EN ZELFVOORZIENENDE (ZORG)BOERDERIJ
Patrick Ruysschaert en Bellinda Staelens

EVANGELISATIE IN HET SPANNINGSVELD TUSSEN VERNIEUWING EN CONSERVATISME – Nieuwe bewegingen in de katholieke kerk
Johan Verstraeten 

Bestelinformatie

Onthaal en besteldienst
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
Tel. 03 210 08 11
E-mail: onthaal@kerknet.be
www.halewijn.info

Deze uitgave is ook te koop in de liturgische centra en boekhandels

 

 

 

 

 

 

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen (voorheen VSKO) IDKG Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo