Gezamenlijke activiteiten voor groot en klein

Vrijdag 26 Augustus 2016 - 10:27:58

Hier bundelen we een aantal intergenerationele initiatieven: activiteiten voor jong en oud samen.
Ze zijn bedoeld voor gemengde leeftijdsgroepen, voor volwassenen en kinderen samen.

We denken hierbij aan gezinnen in de brede zin van het woord: ouder(s), grootouder(s), meter(s) en peter(s) samen met (klein)kind(eren). Maar ook voor groepen in een andere samenstelling is dit kant-en-klaar materiaal interessant. We denken bijvoorbeeld aan een catechesegroepje met een catechist, een gezinsgroep of een groepje volwassenen.

Ken je andere mooie intergenerationele initiatieven? Heb je waardevolle tips of kant-en-klaar materiaal dat je met anderen wil delen? Laat het ons weten via IDGP@kerknet.be of tel. 016 32 84 30.


Family Time – een Bijbelse bezinningstocht over tijd

De tocht Family Time is een parcours voor jong en oud langs de zeven dagen van het eerste scheppingsverhaal. Elke dag gaat over de plaats die tijd inneemt in ons leven. Elke halte belicht een ander aspect van tijd: een tijd om te geven, een tijd om te kiezen, een tijd om te groeien, een tijd om te stralen, een tijd om in actie te komen, een tijd om lief te hebben, een tijd om samen te zijn.

Deze tocht kan tegen een vergoeding ontleend worden door parochies en andere geloofsgemeenschappen, gezinsbewegingen, spiritualiteitsgroepen, verenigingen, … De tocht is in eerste instantie opgezet en bedoeld voor gezinnen in de brede zin van het woord: ouder(s), grootouder(s), meter(s) en peter(s) samen met (klein)kind(eren) vanaf 5 jaar.

De tocht is geen wandeling, maar speelt zich af op één locatie, in een kerk bijvoorbeeld of in enkele parochie-, klas- of verenigingslokalen. Deze tocht duurt gemiddeld anderhalf uur.

Elke deelnemer ontvangt een tochtboekje. Op de linkerpagina staat een inhoudelijke overweging bij elke scheppingsdag: een eenvoudige tekst voor kinderen en een meer uitgebreide tekst voor volwassenen. 
Op de rechterpagina staat telkens een bijhorende opdracht, die aangereikt wordt als uitnodiging tot een (geloofs)gesprek.

Alle informatie over onder meer doelgroepen, toepassingsmogelijkheden, praktische organisatie, begeleiding, tochtmateriaal, uitleenpunten, vergoeding enzovoort staat online op de webpagina 'Family Time'  

top


Gezinstocht 'Als pelgrims de tijd beleven'

De werkgroep Pelgrimspastoraal Bisdom Hasselt stelde de gezinstocht 'Als pelgrims de tijd beleven' samen ter gelegenheid van de interdiocesane familiedag 'FAMILY TIME', die plaatsvond op zondag 4 oktober 2015 in en rond de abdij van Averbode.

Pelgrimspastoraal Bisdom Hasselt stelt deze gezinstocht ter beschikking van parochies, gezinnenwerkingen, gezins- en andere groepen.

Slechts enkele begeleiders en een rugzak met zeven voorwerpen zijn nodig om deze tocht van een tweetal uren te organiseren in een rustige, landelijke of bosrijke omgeving.

De tocht is ideaal voor ouders en grootouders met jonge kinderen, voor gezinnen van eerste communicanten en vormelingen, … Of als activiteit tijdens een parochieweekend of tijdens gezinsvakantiedagen in een abdij, …

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen (voorheen VSKO) IDKG Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo