Kinderen krijgen

Vrijdag 26 Augustus 2016 - 10:27:55

 

 

 

 
Een gedicht over kinderen – van Kris Gelaude

Zalig de kinderen,
verkenners van het eerste uur.
Hun wereld zit vol geheimen
om naar te speuren,
te ontdekken, te beproeven.
Zij staan nog dicht bij het begin.
En de natuur zelf wijdt hen in.
Want alles hoort bij alles,
in een hemelsbrede samenhang.
De dingen, mens en dier,
het kleine en het grote,
voelen en weten,
twijfelen en verlangen,
net als vreugde en verdriet.
Kinderen behoort het recht om
de omgeving telkens te bevragen.
Om als het kan,
hun universum te stofferen
met zoveel tastbare werkelijkheid.

Maar liefst ook omgekeerd,
om werkelijkheid te ondergaan,
met longen vol verbeelding en poëzie.

Gezegend die daarvoor ruimte krijgen.
Ruimte die grond onder de voeten geeft.
En zuurstof aan de geest.

Kris Gelaude

Bron: Kris Gelaude, Voor wie bidden wil, Averbode, 2013, p. 20.


Spiritualiteit rond zwangerschap, geboorte en pril ouderschap – artikel

Judith Cockx schreef een artikel over spiritualiteit rond zwangerschap, geboorte en pril ouderschap in: Thomas Knieps-Port le Roi & Annemie Dillen (red.), (Niets) voor dummies? Over de spirituele competenties van de leek, Antwerpen, Halewijn, 2014.

Meer informatie:

Thomas Knieps-Port le Roi & Annemie Dillen (red.), (N)iets voor dummies? Over de spirituele competenties van de leek, Antwerpen, Halewijn, 2014.
ISBN 978-90-8528-283-9
€ 22,50

Over het boek

De geïnstitutionaliseerde godsdienst staat vandaag bij velen slecht aangeschreven. Is dit simpelweg het gevolg van de zich doorzettende secularisering? Of verwijdert het geloof van mensen die zichzelf vaak als ‘spiritueel maar niet religieus’ beschrijven, zich van de officiële geloofsvormen en -praktijken die gedurende eeuwen door de kerk werden opgelegd?
Nieuwe theologische reflecties over spiritualiteit van leken kunnen een uitweg bieden in de spanning tussen institutie en traditie enerzijds en eigen vormgeving van spiritualiteit anderzijds. De teksten in dit boek geven inzage in de verschillende facetten van deze zoektocht, die van vitaal belang lijkt voor de toekomst van de Kerk.
Dit boek richt zich tot pastores uit alle sectoren, zorgverleners, beleidsverantwoordelijken en allen die geïnteresseerd zijn in de spirituele expertise van de leek in de kerk. Het wil aanzetten geven tot waardering van en kritisch-constructieve dialoog over spiritualiteitsbeleving vanuit en te midden van het leven van alledag, waarin de zogenaamde ‘leken’ ten volle expert zijn.

Met bijdragen van Luc Bouckaert, Judith Cockx, Kees de Groot, Maaike de Haardt, Annemie Dillen, R. Ruard Ganzevoort, Thomas Knieps-Port le Roi, Patrick Ruysschaert, Laurien Schrijver, Katie Velghe en Johan Verstraeten.

Inhoudstafel

EEN VERBORGEN ONDERSTROOM – De spirituele competentie van leken
Thomas Knieps-Port le Roi en Annemie Dillen

DE NIEUWE SPIRITUELE ZOEKTOCHT – Buiten en binnen de kerken
Kees de Groot

SCHATBEWAARDERS? – Oude en nieuwe beheerders van het spirituele kapitaal in de samenleving
R. Ruard Ganzevoort

GODDELIJKE PRESENTIE IN HET ALLEDAAGSE – Voorbij de strijd om competenties?
Maaike de Haardt

HET “SECULIERE KARAKTER” VAN DE LEEK – Lekenspiritualiteit in het spoor van Vaticanum II
Thomas Knieps-Port le Roi

SPIRITUEEL BEWUST LEIDERSCHAP
Luk Bouckaert

GELUKKIG GEZIN – Zin vinden in het leven van elke dag
Katie Velghe

SPIRITUALITEIT ROND ZWANGERSCHAP, GEBOORTE EN PRIL OUDERSCHAP
Judith Cockx

SPIRITUALITEIT AAN HET ZIEKBED
Laurien Schrijver

LEVEN EN WERKEN OP EEN KLEINSCHALIGE EN ZELFVOORZIENENDE (ZORG)BOERDERIJ
Patrick Ruysschaert en Bellinda Staelens

EVANGELISATIE IN HET SPANNINGSVELD TUSSEN VERNIEUWING EN CONSERVATISME – Nieuwe bewegingen in de katholieke kerk
Johan Verstraeten 

Bestelinformatie

Onthaal en besteldienst
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
Tel. 03 210 08 11
E-mail: onthaal@kerknet.be
www.halewijn.info

Deze uitgave is ook te koop in de liturgische centra en boekhandelstop


Een kindje krijgen maakt je kwetsbaar – artikel

In ‘Een kindje krijgen maakt je kwetsbaar’ – een online artikel op de Kerknet website – gaat Ilse Cornu in gesprek met pastoraaltheologe Judith Cockx over de spirituele ervaringen van ouders-in-spe en jonge ouders. Uit haar doctoraatsonderzoek blijkt dat verwondering, dankbaarheid en geluk hand in hand gaan met onzekerheid, angst en onrust. In dit interview reikt Judith Cockx wegen aan om als kerk betrokken te zijn bij en om te gaan met de spirituele ervaringen van vrouwen en mannen die een kindje verwachten of pas ouder werden.

Naar 'Een kindje krijgen maakt je kwetsbaar' via de Kerknet  website

Goed om te weten:
Judith Cockx promoveerde in oktober 2015 tot doctor in de theologie. De titel van haar proefschrift luidde ‘Een kind gekregen. Een empirisch praktisch theologisch onderzoek over spiritualiteit van Vlaamse heteroseksuele koppels tijdens de perinatale periode.’

Naar de samenvatting en stellingen van het proefschrift van Judith Cockx 

 

 

 

top


Welkom Leon! – cursiefje
 

‘Welkom Leon!’ van Lieve Pinxten verscheen in de rubriek ‘Broodje cursief’
van Don Bosco Vlaanderen, september-oktober 2015, p.16.
Met dank aan Don Bosco Vlaanderen voor de toelating om deze bijdragen hier ter beschikking te stellen.

 

Op 22 juli werd ik voor de eerste keer mama van Leon… Het hoeft geen betoog dat mijn hart overloopt van dat heerlijke kereltje en dat het dus voor de hand ligt dat ik daar nu een stukje over ga schrijven.
Men had me op voorhand gezegd dat mama worden het mooiste is wat je in je leven kan overkomen. Dat het een ongekende vreugde brengt. Dat je je kind vanaf de eerste ogenblikken onvoorwaardelijk graag ziet. Dat een kind je leven op slag verandert… Dat en nog veel meer.
Alles is meer dan waar gebleken. Dat en nog veel meer. Een kind op de wereld zetten, is van een ongekende intensiteit! Het moment waarop je dat kleine wondertje in je armen krijgt… Het moment waarop je de naam uitspreekt en hij dus echt wel mee op deze wereld woont…
Vreugde… Vreugde in alle facetten van het woord. Het gaat diep en het blijft diep gaan…
Ik ben van nature een ongeduldig type maar Leon die kiepert massa’s geduld in mijn dagen. Alsof ik alles wat er aan geduld in mij aanwezig kan zijn, heb opgespaard voor dit kleine wezentje. Alsof hij mij meteen al wil wijzen op het feit dat er meer is dan ik denk.
Hij is – uiteraard! – van een onnoemelijke schoonheid. Jorden en ik staan er vaak samen naar te kijken, een beetje verbaasd dat wij dit mooie jongetje gemaakt hebben. Deze Leon kleurt onze dagen vanaf nu met vreugde en vrolijkheid maar af en toe ook met bezorgde fronsen en hevige huilbuien.
Het is bijvoorbeeld niet niks om in je eentje naar de winkel te gaan met een baby die zijn decibels tegen alle hoeken van het pand laat weerkaatsen. Meewarige blikken, afkeuring soms maar over het algemeen bemoedigende woorden van oudere winkelende dames, waarschijnlijk allemaal moeder, en zij begrijpen. Zij weten dat je er alles aan doet om je kind gelukkig te maken maar dat je het nu eenmaal niet op commando stil krijgt. Zij vinden dat dit kleine mensje gerust zijn stem eens mag laten horen en dat ik me dat absoluut niet moet aantrekken. Nou… Tegen de tijd dat ik de supermarkt verlaat, heeft het schaamrood toch enigszins ongehoorde proporties aangenomen…
Hoewel je je op voorhand heilig hebt voorgenomen om je niets aan te trekken van de opvoedkundige adviezen van je omgeving ga je je toch gefaald voelen als je als moeder je kind niet kan troosten. Je neemt je evengoed voor om geen overbezorgde en overbeschermende ouder te worden en in een mum van tijd ben je de beide.
Je wil geen overvloed aan speelgoed maar Leon is nog geen vier weken op de wereld of we struikelen al over teddyberen en andere knuffeltoestanden. En wat je nooit voor mogelijk had gehouden, is nu al een evidentie: je stapt in je auto waarvan je de ramen professioneel geblindeerd hebt met zonneschermen van… de Minions! Godbetert!
En dit alles tovert elke nieuwe dag weer een stralende glimlach op mijn gezicht want nooit was mijn leven vreugdevoller dan met deze kleine, goddelijke Leon! Voor de bijbehorende pedagogie hebben we hopelijk nog even de tijd. Eerst maar volop genieten van deze roze en veelkleurige wolk!

Lieve Pinxten

Bron: Don Bosco Vlaanderen, 119(2015)5, 16.

 

top


Kinderen en spiritualiteit

Rebecca Nye, Kinderen en spiritualiteit, Uitgeverij Altiora, Averbode, 2014

'Kinderen en spiritualiteit’ is een uniek boek dat ingaat op de vraag “Ervaren kinderen een eigen spiritualiteit en waarom is het belangrijk om deze te ondersteunen?” Dit boek biedt een toegankelijke inleiding op spiritualiteit van kinderen. Theorie en praktijk worden samen aangeboden, met als belangrijkste thema’s: kindertijd als een natuurlijke bron van spiritualiteit, wegen om kinderen te helpen bij het waarderen en uitdrukken van hun spiritualiteit, de rol van een christelijke inbreng in de vroege spirituele ontwikkeling.

Elk hoofdstuk bevat vragen voor discussie, en suggesties om de spirituele beleving te ontwikkelen.
Het boek is uitermate geschikt voor leerkrachten, docenten, catechisten, pastores, ouders, grootouders, ...

Tijdens de boekvoorstelling van 8 november 2014 in Leuven vertelden Caroline Decanniere, Joke Vermeire en Kolet Janssen over de inhoudelijke accenten van het boek, over de nieuwe inzichten die ze opgedaan hadden en over de relevantie ervan voor hun werkveld en voor hun omgaan met kinderen.

Caroline Decanniere bleef vanuit haar ervaringen met kinderen stilstaan bij de zes criteria die auteur Rebecca Nye via het Engelstalige letterwoord S.P.I.R.I.T. aanreikt voor het omgaan met kinderen: de sacrale ruimte, het creatieve proces, het stimuleren van de verbeelding, het groeien in relatie met elkaar en met God, het ondersteunen van intimiteit, veiligheid en vertrouwen.

Joke Vermeire, pas een paar maanden geleden moeder geworden, werd getroffen door de visie op kinderen: kinderen zijn volwaardige partners en geen ‘wezens op weg naar …’. Joke neemt het vertrouwen in de mogelijkheden van kinderen mee, zowel in de opvoeding van haar zoon als in haar omgaan met kinderen tijdens godsdienstlessen, Godly Play sessies en andere pastorale activiteiten met kinderen.

Op de vraag wat haar het meest trof in het boek en wat zij het meest belangrijke vond, antwoorde Kolet Janssen het volgende: “De volgende uitspraak wil ik nooit meer vergeten: Kinderspiritualiteit is de vele manieren waarop God bij kinderen is en kinderen bij God zijn. (p. 20). Dat trof me omdat ik denk dat het ook opgaat voor spiritualiteit op elke leeftijd: spiritualiteit is de manier waarop God bij mensen is en mensen bij God zijn. Dat geeft meteen de hele diepte en de hele breedte van spiritualiteit weer. Als ik over mijn eigen spiritualiteit spreek als ‘de manier waarop God bij mij is en ik bij God ben’, werkt dat uitermate bevrijdend en verruimend.“

Over de auteur:
Dr. Rebecca Nye is samen met David Hay auteur van het succesvolle ‘The Spirit of the Child’. Zij bracht ‘Godly Play’ naar het Verenigd Koninkrijk en was verantwoordelijk voor het project ‘Godly Play and Children’s Spirituality’ aan Cambridge University Divinity School. Rebecca Nye is psychologe en was researcher aan de universiteiten van Nottingham en Cambridge en aan Anglia Ruskin University. Zij is nu consulent en docent in spiritualiteit van kinderen.

 

top


Children's voices - stem geven aan kinderen
KU Leuven zet kinderen in the picture

Op 2 februari viert de KU Leuven haar patroonsfeest, en worden traditioneel eredoctoraten uitgereikt. In 2010 werden 6 eredoctoraten uitgereikt, die alle zes te maken hebben met de thematiek van ‘het kind’. Zo werd onder andere een eredoctoraat uitgereikt aan de Belgische gebroeders Dardenne, bekend om hun sociaal geëngageerde films, onder andere ‘Le fils’ en ‘L’enfant’. Ook vanuit de Faculteit Godgeleerdheid wordt aandacht besteed aan de thematiek van kinderen. Begin februari 2010 verschijnt het boek A. Dillen & D. Pollefeyt (ed.), Children’s voices: Children's Perspectives in Ethics, Theology and Religious Education (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 230), Leuven, Peeters, 2010.

Verschillende internationale auteurs geven antwoorden op centrale vragen rond het belang van de aandacht voor kinderen in de verschillende wetenschappen, in het bijzonder ook in de ethiek, de godsdienstpedagogiek en de pastoraaltheologie. Kinderen zijn meer dan nog-niet-volwassenen. Het is belangrijk de waardigheid van kinderen te respecteren. Over de (theologische en ethische) motieven en consequenties hiervan handelt het boek ‘Children’s voices’.

Vragen die aan bod komen zijn:
- Waarom is het belangrijk dat mensen de ‘stemmen van kinderen’ horen en wat betekent dat voor de manier waarop het best met kinderen wordt omgegaan?
- Wat kunnen we verwachten, wanneer we de ‘stemmen van kinderen’ beluisteren, in het bijzonder rond de thematiek van spiritualiteit en religie?
- Wat betekent het voor theologie, ethiek en godsdienstige opvoeding om de stemmen van kinderen ernstiger te nemen? Hoe verandert de theologie wanneer we kijken vanuit het perspectief van kinderen?
- Welke verantwoordelijkheden hebben volwassenen ten aanzien van kinderen – en hoe kunnen kinderen ook ‘geven’ aan volwassenen?
- Zijn kinderen ‘radicaal anders’ dan volwassenen, of juist ‘zeer gelijkend’, en wat betekent dit voor spiritualiteit? Hoe moeten we het concept ‘maturiteit’ in deze context interpreteren?

Dit boek bestaat uit vijf delen. In het eerste deel worden hedendaagse uitdagingen rond kinderen en spiritualiteit besproken, in het bijzonder vanuit de betekenis van ‘children’s voices’. Het tweede deel bespreekt Bijbelse visies op kinderen op een kritische manier. Het derde deel omvat pedagogische en ethische reflecties over kinderen en handelt vanuit praktisch-theologisch perspectief over kinderen in kerk en samenleving. In het vierde deel worden kinderen binnen de context van gezinnen gesitueerd en wordt het theologische idee van ‘huiskerk’ bekeken vanuit het perspectief van kinderen. Het vijfde deel handelt opnieuw over de spiritualiteit van kinderen, nu in het bijzonder vanuit het perspectief van theologiseren met kinderen en religieuze communicatie met kinderen
Uniek aan dit boek is:
1. het samenbrengen van visies van experts op gebied van kinderen en theologie uit vier grote taalgebieden (Franstalig, Engelstalig, Duitstalig, Nederlandstalig). In elk van deze talen wordt onderzoek over theologie en kinderen gevoerd, maar telkens vanuit een andere invalshoek. In dit boek worden de 'hoofdspelers' uit de verschillende taalgebieden samengebracht.
2. het samenbrengen van de verschillende disciplines binnen de theologie (Bijbelwetenschap, ethiek, praktische theologie, systematische theologie, ...) en van verschillende disciplines buiten de theologie zoals (historische pedagogiek), literatuurwetenschap, ... alle bezig met onderzoek rond kinderen en religie.
3. het samenbrengen van theologisch onderzoek rond kinderen vanuit verschillende denominaties - in het bijzonder ook met voldoende aandacht voor katholieke perspectieven, die op het internationale forum rond theologie en kinderen ondervertegenwoordigd zijn.

Dit boek bevat een bijdrage van de Vlaamse kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen, bijdragen van verschillende Leuvense auteurs (Reimund Bieringer, Roger Burggraeve, Peter De Mey, Marc Depaepe, Annemie Dillen, Rita Ghesquière, Marilou Ibita, Didier Pollefeyt, Geert Thyssen), van Henri Derroitte (Louvain-la-Neuve) en van internationale experts (Marcia Bunge, Gerhard Büttner, Elaine Champagne, Pamela Couture, Julie Hanlon Rubio, Bonnie-Miller-McLemore, Adrian Thatcher, John Wall, Karen-Marie Yust,
Voor meer informatie en bestelmogelijkheden, zie Peeters-uitgeverij Leuven

Contact: Annemie Dillen, Faculteit Godgeleerdheid, KU Leuven, annemie.dillen@theo.kuleuven.be, 016 32 84 01 – 0486 72 13 30.

 

 

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen (voorheen VSKO) IDKG Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo