Vrijdag 26 Augustus 2016 - 10:27:59

Voor hulp en informatie in crisissituaties kan je terecht bij onder meer:

Tele Onthaal: www.tele-onthaal.be 

Gratis telefoonnummer: 106

Oproep: gezocht vrijwilligers

Kan jij je inleven in moeilijkheden die anderen doormaken? Sta jij open voor andere opvattingen en levenswijzen? Wil je je minimum 4 uur per week vrijmaken? 3 maal 'ja'? Start dan met de opleiding van Tele-Onthaal! Ook na de opleiding zorgt Tele-Onthaal voor blijvende ondersteuning en vorming.
Tele-Onthaal stelt haar telefoonlijnen (106) 24 u op 24 u open voor iedereen die in alle anonimiteit wil praten. Door de telefoonlijn 106 loopt een gesprek over zorgen ... van de A van alcohol over de R van relatie tot de Z van zelfdoding, en alles wat ertussen zit.
Tele-Onthaal biedt ook anonieme gesprekken aan via het internet (www.tele-onthaal.be). Tele-Onthaal zoekt vrijwilligers zodat geen enkele oproep onbeantwoord blijft!
Zin om mee te werken? Bel 106 of mail naar federatie@tele-onthaal.be Meer info op www.tele-onthaal.be


www.zelfhulp.be
de website van Trefpunt Zelfhulp, het informatie- en ondersteuningscentrum voor zelfhulpgroepen in Vlaanderen.

www.steunpunt.be
de website van Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

hulplijn familiaal geweld: tel. 03 860 90 13

www.alleenstaandeouder.be

www.awel.be
Het gratis en anoniem telefoonnummer van Awel (voormalig: de Kinder- en Jongerentelefoon) is het nummer 102.

www.meldpuntouderenmishandeling.be
Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling
Centraal oproepnummer voor meldingen van ouderenmis(be)handeling: tel. 078 15 15 70
E-mail: meldpuntomb@skynet.be

www.kindermishandeling.org
de website van het vertrouwenscentrum kindermishandeling

www.vzwzijn.be
De Beweging tegen Geweld - vzw Zijn treedt preventief en duidend op tegen geweld en misbruik binnen elke vertrouwensrelatie, zodat de spiraal die van generatie op generatie wordt doorge-
geven, kan doorbroken worden.

www.jeugdhulpwijzer.be

www.werkgroepverder.be
de website voor nabestaanden na zelfdoding.

www.preventiezelfdoding.be
de website van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding.
Tel. 02 649 95 55

www.ovok.be
website voor ouders van een overleden kind

www.palliatieve-zorg-en-kinderen.be

www.missingyou.be
VZW Missing You is een initiatief voor jongeren en jongvolwassenen die een broer, zus, ouder, vriend,… verloren hebben door sterfte en hier geregeld over willen praten met lotgenoten.

http://wvg.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/slachtofferhulp
Slachtofferhulp Vlaanderen (Justitie)

www.armoedebestrijding.be

www.vlaams-netwerk-armoede.be (waar armen het woord nemen)

www.welzijnszorg.be

www.welzijnsschakels.be

www.thuisfront.be
Steunpunt voor families van gedetineerden

 


 

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen (voorheen VSKO) IDKG Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo