De opbouw en het verloop van een huwelijksviering

Vrijdag 26 Augustus 2016 - 10:27:54


Eucharistieviering of gebedsdienst?

De meeste koppels willen van hun viering een intens, zinvol en vooral persoonlijk gebeuren maken. Dit kan: via symbolen en gebaren, de keuze van de teksten en liederen, de eerste lezing en het evangelie, kan de viering een uitdrukking worden van hoe partners hun relatie zien en beleven en van wat zij belangrijk vinden in hun huwelijksleven. Een zinvolle huwelijksviering vraagt daarom de nodige creativiteit en ondersteuning, zowel van de voorganger, als van het trouwende koppel.
Belangrijk is ook dat de viering aansluit bij de (geloofs)beleving en -betrokkenheid van het koppel.

Doorgaans heeft een huwelijkssluiting voor de kerk plaats binnen de viering van de eucharistie. De huwelijksviering is voor veel koppels het hoogtepunt van hun huwelijksdag. Het is tevens een verdichting van hun leven: van wat ze samen reeds hebben meegemaakt én van wat nog komen zal: hun leven als gehuwden.

Brood en wijn. De betekenis van de eucharistie binnen een huwelijksviering

"Het sterkste moment in jullie huwelijksviering is ongetwijfeld wanneer jullie jullie trouwbelofte uitspreken en jullie trouwringen uitwisselen. Het aloude teken van brood en wijn omgeeft deze belofte met goddelijke diepte en toekomst. Brood en wijn zijn namelijk de tekens bij uitstek van Jezus‘ eigen trouwbelofte aan alle mensen. Vlak voor Hij zou sterven, zat Jezus nog een laatste keer met zijn vrienden aan tafel. Hij deelde brood en wijn uit en zei daarover: "Dit is mijn Lichaam en mijn Bloed. Dit ben ikzelf die mij helemaal en voor altijd aan jullie geef".

Je lichaam en ziel aan elkaar toevertrouwen, je hele zelf kado geven aan je liefste, dat is wat ook jullie doen wanneer jullie huwen. Vele koppeltjes vinden het daarom zinvol om in hun huwelijksviering voor elkaar het brood te breken en met elkaar de beker wijn te delen. Zo laten zij zien hoe menselijke liefde en goddelijke liefde hand in hand gaan, hoe zij bij Jezus hun liefdesbatterijen willen ‘opladen‘. Vanuit ditzelfde aanvoelen willen sommigen ook graag zelf de communie uitdelen aan al wie komt meevieren."

Uit: Ilse Cornu, Gezocht: liefdesrelatie met toekomst. Inspiratie voor de goede en kwade dagen, Antwerpen, 2003, p. 128. 


Kerkelijk trouwen tijdens een gebedsdienst


Als koppels trouwen voor de kerk zijn ze in heel de voorbereiding sterk begaan met de samenstelling van hun huwelijksviering. Doorgaans heeft de huwelijkssluiting tussen twee gedoopten plaats binnen de viering van de eucharistie. Hoewel het sacrament van het huwelijk en dat van de eucharistie sterk met elkaar verbonden zijn, is hun samengaan nooit vanzelfsprekend en ook nooit een verplichting.

Tussen trouwers onderling zijn er vaak grote verschillen inzake geloofsbeleving en kerkpraktijk. Sommige koppels willen bij hun huwelijk de band met de kerk nauwer aanhalen en opteren daarom, in samenspraak met de pastor, voor een eucharistie bij hun huwelijkssluiting. In andere gevallen ondervinden één van de partners, of beiden, dat ze hier niet aan toe zijn en is het wenselijker om voor een gebedsdienst te opteren. Vaak hebben trouwers weinig weet over deze mogelijkheid. Niettemin kan een gebedsviering een heel zinvol en kwaliteitsvol liturgisch gebeuren zijn, waarbij heel wat creativiteit mogelijk is. De voorganger heeft een ondersteunende rol bij de voorbereiding hierop.

In opdracht van de Diocesane Commissie voor Liturgie van het bisdom Brugge werd een map samengesteld met vijf modellen van een huwelijksviering met een gebedsdienst. De specificiteit van elk model wordt bij de aanvang ervan toegelicht, zodat de huwenden in samenspraak met de voorganger een eigen keuze kunnen maken. Deze suggesties willen inspiratie en concreet materiaal bieden voor wie zoekt liturgisch vorm te geven aan een kerkelijk huwelijk, waarbij geen eucharistie wordt gevierd.

Deze map kan besteld worden via de Gezinspastoraal Brugge. Kostprijs € 13, 50, exclusief verzendingskosten. top


De liturgie van het huwelijk – verloop van een huwelijksviering

Hier vind je het schema van een huwelijksviering met of zonder eucharistie:

Verloop van een huwelijksviering wanneer eucharistie gevierd wordt

Verloop van een huwelijksviering zonder eucharistie  top


Als christenen huwen … De rijkdom van de liturgische viering

In Ministrando, het maandblad van het bisdom Brugge, verscheen het artikel ‘Als christenen huwen … De rijkdom van de liturgische viering’. Het is de weerslag van een conferentie van vicaris Lode Aerts tijdens een vormingsbijeenkomst in oktober 2013 voor voorgangers in huwelijksvieringen in het bisdom Brugge.

Het artikel gaat onder meer in op de kans die het huwelijk biedt om het geloof te leren kennen, op de schoonheid van de liturgie en de kracht van riten, op de Bijbelse bronnen en op de taal van de muziek,..
Het artikel verscheen in Ministrando, 50ste jaargang, nummer 5-6, bladzijden 206-214.

Naar ‘Als christenen huwen … De rijkdom van de liturgische viering’   top


De huwelijksviering: het sacrament van de liefde liturgisch gestalte geven

Ten behoeve van al wie samen met verloofden op weg gaat naar hun huwelijk en van wie zelf in het huwelijksbootje stapt, zet Stijn Van den Bossche de structuur van de huwelijksviering uiteen. Teksten en handelingen die misschien onduidelijk waren, worden in dit artikel verhelderd. De auteur geeft ook zijn eigen visie op het zogenaamd 'verpersoonlijken' van de ritus.

Het artikel 'De huwelijksviering: het sacrament van de liefde liturgisch gestalte geven' staat in het zomernummer 2010 van Rondom Gezin. Deze bijdrage werd, met aanpassingen door de auteur, overgenomen uit Zacheus jg. 21, mei 2008, p. 72-79, met toestemming van de redactie.

 

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen (voorheen VSKO) IDKG Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo