Publicaties en brochures

Vrijdag 26 Augustus 2016 - 10:28:00

De onderstaande boeken, werkmappen en brochures kunnen besteld worden bij IDGP en/of bij Gezinspastoraal in de bisdommen.


Boeken


Kinderen en spiritualiteit

Rebecca Nye, Kinderen en spiritualiteit, NV Uitgeverij Altiora Averbode, Averbode, 2014.

‘Kinderen en spiritualiteit’ is een uniek boek dat ingaat op de vraag “Ervaren kinderen een eigen spiritualiteit en waarom is het belangrijk om deze te ondersteunen?” Dit boek biedt een toegankelijke inleiding op spiritualiteit van kinderen. Theorie en praktijk worden samen aangeboden, met als belangrijkste thema’s:

  • Kindertijd als een natuurlijke bron van spiritualiteit.
  • Wegen om kinderen te helpen bij het waarderen en uitdrukken van hun spiritualiteit.
  • De rol van een christelijke inbreng in de vroege spirituele ontwikkeling.

Elk hoofdstuk bevat vragen voor discussie, en suggesties om de spirituele beleving te ontwikkelen.
Het boek is uitermate geschikt voor leerkrachten, docenten, catechisten, pastores, (groot)ouders, …

Dr. Rebecca Nye is samen met David Hay auteur van het succesvolle ‘The Spirit of the Child’. Zij bracht ‘Godly Play’ naar het Verenigd Koninkrijk en was verantwoordelijk voor het project ‘Godly Play and Children’s Spirituality’ aan Cambridge University Divinity School. Rebecca Nye is psychologe en was researcher aan de universiteiten van Nottingham en Cambridge en aan Anglia Ruskin University. Zij is nu consulent en docent in spiritualiteit van kinderen.

Meer informatie via Uitgeverij Altiora Averbode

Meer informatie over Godly Play

top

 
Gelukkig gezin – Zin vinden in het leven van elke dag

Katie Velghe, Gelukkig gezin – Zin vinden in het leven van elke dag, Tielt, Lannoo, 2012.

Een gelukkig gezin zijn – het is nog steeds de droom van heel veel mensen. Een gelukkig gezin kunnen opbouwen. Mogen thuiskomen in een gelukkig gezin.

Gelukkig gezin is gegroeid uit het verhaal van tientallen gezinnen. Het is de vrucht van vele jaren vormingswerk en gesprekken met gezinnen. Gezinnen die lachen en huilen en vechten en verliezen en weer opstaan. Gezinnen die zichzelf, doorheen alles, gelukkig noemen – of hopen het opnieuw te worden. Zij vinden moed en inspiratie in hun christelijke levensvisie. Al hebben ze ook veel vragen, en vaak heel uiteenlopende antwoorden, ze kiezen voor vertrouwen in een God die Liefde is, in de mensen om hen heen, in het leven.

Katie Velghe schreef Gelukkig gezin in samenwerking met de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal. Het is een boek van en voor heel gewone gezinnen. Met nieuwe en oude inzichten, herkenbare en inspirerende getuigenissen, en praktische tips om ‘geluk’ in het dagelijks leven op het spoor te komen en dit spoor verder uit te diepen. De getuigenissen van mensen in diverse gezinscontexten verrijkten de inhoud.
De korte cursiefjes maken van Gelukkig gezin ook een inspiratiebron voor gezins- en bezinningsgroepen. Ze bieden aanzetten voor gesprek in groepen die werken aan relatieverdieping, geloof en leven.

Katie Velghe werkt sinds 2001 als educatief medewerkster op de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal (IDGP). Ze werkt er vooral rond thema’s als geloofscommunicatie met kinderen, relatie-, huwelijks- en gezinsspiritualiteit.

Bestelinfo:
Katie Velghe, Gelukkig gezin – Zin vinden in het leven van elke dag, Tielt, Lannoo, 2012.
ISBN 9789020997439 – 208 pagina’s – Paperback – € 17,99
Te koop via IDGP 

Goed om weten:
- In het aprilnummer 2012 van Vrouwen met vaart (pag. 10-13) schreef Leen Vermeire een artikel over 'Gelukkig gezin' met als titel 'Geluk volgt je'.
- In het meinummer 2012 van Overhoop verscheen op pag. 9-11 een artikel over 'Gelukkig gezin'.
- In Kerk&Leven (editie Bisdom Gent) van 30 mei 2012 verscheen op pag. 19 een artikel van Eveline Coppin over 'Gelukkig gezin' met als titel 'Geluk moet je niet najagen'.
- In Tertio nr. 646 van 27 juni 2012 (pag. 13) schreef Joris Delporte een artikel over 'Gelukkig gezin' met als titel 'Gezin is proeftuin voor goddelijke liefde'.
- Katie Velghe schreef een bijdrage ‘Gelukkig gezin: zin vinden in het leven van elke dag’ in: Thomas Knieps-Port le Roi & Annemie Dillen (red.), (Niets) voor dummies. Over de spirituele competenties van de leek, Antwerpen, Halewijn, 2014.

Bijbehorende werkmap (vrij beschikbaar):
De werkmap 'Vertrouwen in tijden van onzekerheid' bevat werkvormen om met de inhoud van 'Gelukkig gezin Zin vinden in het leven van elke dag' aan de slag te gaan: thuis of in (gezins)groepen die werken aan relatieverdieping, geloof en leven. Deze map is vrij beschikbaar via deze link

Bijbehorend materiaal:
Bij de vormingsmodule ‘Huis van vertrouwen’ – die aan de basis lag van 'Gelukkig gezinZin vinden in het leven van elke dag' – werd materiaal ontwikkeld dat gebruikt kan worden tijdens vormingsmomenten.
Meer informatie over het materiaal vind je via deze link

top


Liefde ingebed. Bakens voor een duurzame relatie

Karlijn Demasure, Liefde ingebed. Bakens voor een duurzame relatie, Antwerpen, Halewijn, 2009, ISBN: 978-90-8528-097-2

De meeste mensen verlangen naar een duurzame liefdesrelatie. Maar wat houdt dat in? Hoe doe je dat en hoe hou je het vol?
Moet je trouw zijn? Mag je liegen in bepaalde gevallen? Hoe met elkaar communiceren? Hoe omgaan met ouders en schoonouders? Wat met jaloersheid? Hoe omgaan met conflicten?...

Op initiatief van de diensten voor Gezinspastoraal in de Vlaamse bisdommen boog een reflectiegroep zich over enkele geboden en verboden: je vader en moeder eren, niet doden, niet liegen, niet stelen, je zinnen niet zetten op… Deze reflecties en oriëntaties werden neergeschreven in het boek Liefde ingebed. Bakens voor een duurzame relatie. Het boek geeft aan wat de verschillende geboden en verboden kunnen betekenen voor de uitbouw van een duurzame relatie voor mensen van vandaag, ook voor wie niet onmiddellijk een huwelijk voor ogen heeft, voor wie ongelovig of zoekende is. In dit boek wordt gesproken over tederheid en verliefdheid, intieme relaties en geweldloze communicatie, verschil en eigenheid, verlangen en goesting, trouw en zoveel meer.
Met Liefde ingebed hopen de initiatiefnemers, reflectiegroep en auteur Karlijn Demasure bij te dragen tot het ondersteunen en versterken van relaties met toekomst.

Het boek kost € 18 en is te koop bij IDGP en in de liturgische centra en boekhandels.

Goed om te weten:
Met de werkmap ‘Liefde ingebed –  Impulsen en werkvormen voor de uitbouw en verdieping van een duurzame liefdesrelatie’ werd de inhoud van het boek vertaald in concreet uitgewerkte impulsen en werkvormen. Ze kunnen gebruikt worden in de huwelijksvoorbereiding, in bezinningsgroepen, gezinsgroepen en groepen die werken aan relatievorming en -verdieping. Deze werkmap kan ook door een individueel koppel gebruikt worden. Ze bevat immers nauwelijks werkvormen in groep. Alles is erop gericht om de dialoog binnen het koppel te bevorderen en te verdiepen. De werkmap kan dus ook gewoon thuis haar rol spelen, als leidraad voor een goed (schrijf)gesprek.

Naast de volledige werkmap staan alle werkvormen en impulsen ook per hoofdstuk en per thema online.
top


Vier seizoenen van liefde. Spiritualiteit van gehuwden

Katie Velghe, Vier seizoenen van liefde. Spiritualiteit van gehuwden, Leuven, 2002.

Vier seizoenen van liefde’ is een uitnodiging tot een ontdekkingsreis waarbij gehuwden op zoek gaan naar sporen van spiritualiteit in acht facetten van het dagelijks leven als gehuwde. Gods aanwezigheid kan gevierd worden in alle seizoenen van het huwelijksleven. Dit boek is zowel geschreven voor begeleiders van huwelijksvoorbereiding, van relatiedagen of vormingsavonden voor gehuwden, voor gelovige gezinsgroepen als voor gehuwde koppels die zich groeiend bewust willen worden van Gods nabijheid in hun relatie. Er worden werkvormen aangeboden bij acht vormen van spiritualiteit: spiritualiteit van het verlangen, de seksualiteit, het vertrouwen, het dagelijkse, de vruchtbaarheid, de icoon, van beneden en van het verlies.

Kostprijs € 8, exclusief verzendingskosten. Te bestellen bij IDGP.

Bij dit boek werd ook een handleiding voor moderators samengesteld. Deze handleiding bevat tips voor het doorgeven van de inhouden, alternatieve opdrachten, tijdsindelingen en bordschema’s.

De map voor de moderator is eveneens te bestellen bij IDGP. Kostprijs € 7, exclusief verzendingskosten.
top


Het nieuwe gezin. Een veelvormige hoeksteen

Liselotte Anckaert, Het nieuwe gezin. Een veelvormige hoeksteen, Averbode, 2004, 216 blz.

"Het gezin is de hoeksteen van de maatschappij", heeft men lang beweerd. Vanwege de grote verschuivingen op het vlak van gezin, relaties en seksualiteit roept deze uitspraak nu allerlei vragen op. Onze tijd kent immers een brede waaier aan samenlevingsvormen. Wat dienen we dan in de huidige context onder ‘gezin‘ te verstaan? Welke waarden en normen staan centraal in hedendaagse partnerrelaties en nieuwe gezinnen?
Over deze en andere vragen zijn de meningen verdeeld. De spanning tussen het traditionele ideaal van een christelijk huwelijk, als basis voor een gezin, en de nieuwe maatschappelijke tendensen, die een egalisering van verschillende samenlevingsvormen beogen, groeit. Deze evolutie dwingt tot bezinning en tot dialoog tussen christenen en niet-christenen over de veranderde waarde en betekenis van het gezin.

De auteur, Liselotte Anckaert (° 1978) is zelf gehuwd en houdt een warm pleidooi voor de blijvende en fundamentele betekenis van het gezin in Kerk en maatschappij, ook in de toekomst.

Een ideaal boek of geschenk voor
- zij die willen nadenken rond hun keuze voor een huwelijk en gezin
- wie in het concrete gezinsleven staat of eraan denkt een gezin uit te bouwen,
- wie de zorg voor gezinnen opneemt
- wie wil nadenken rond de plaats van gezinnen in kerk en samenleving, vandaag en in de toekomst.

Kostprijs € 12,50, exclusief verzendingskosten, te bestellen bij IDGP.
top


Al je tranen heb ik in mijn kruik bewaard.

Denise Hoedt & Liselotte Anckaert (red.), “Al je tranen heb ik in mijn kruik bewaard”, Een pastoraal model voor de begeleiding van een rouwverwerkingsgroep voor nabestaanden van een zelfdoding, Halewijn, 2005, ISBN: 90 8528 1806

Een pastoraal model voor de begeleiding van een rouwgroep voor nabestaanden van een zelfdoding. Het eerste deel van deze map schetst een theoretisch – theologisch kader voor de begeleiding van rouw na suïcide. In het tweede, het praktische deel van de map is dan een concreet model kant en klaar uitgewerkt gespreid over tien bijeenkomsten met een gesloten groep.
Voor de deelnemers zijn tien krantjes uitgewerkt, één krantje per bijeenkomst. De map bevat een schat aan verhalen, liedteksten, poëzie, gebeden en Bijbelteksten, waarmee diepgaand op de verschillende thema’s van het rouwproces kan worden ingegaan.

Kostprijs € 20, exclusief verzendingskosten, te bestellen bij IDGP. top


Werkmappen (voor het samenstellen van de huwelijksviering)


Werkboek huwelijksvieringen

Gezinspastoraal Brussel, werkboek huwelijksvieringen, 1989, 290 p.

In dit werkboek vind je een rijke keuze aan teksten (zowel Bijbelteksten als profane teksten) en suggesties ter voorbereiding van een huwelijksviering. Voor ieder aspect van de huwelijksviering wordt een keuze van tien mogelijke teksten of gebeden aangereikt.
Het werkboek dateert van 1989, maar kreeg in 2006 een nieuwe layout.

Het werkboek kost € 16 + verzendingskosten € 3,50 en is te koop via Gezinspastoraal Brussel. top


Kerkelijk trouwen in een gebedsdienst. Vijf modellen voor een huwelijksviering zonder eucharistie

Diocesane Commissie voor Liturgie Bisdom Brugge, Kerkelijk trouwen in een gebedsdienst. Vijf modellen voor een huwelijksviering zonder eucharistie.

In deze bundel worden er vijf modellen voor een huwelijksviering in een gebedsdienst gepresenteerd. De specificiteit van elk model wordt bij de aanvang ervan toegelicht zodat de huwenden in samenspraak met de voorganger een eigen keuze kunnen maken. Met deze suggesties hopen de samenstellers inspiratie en concreet materiaal te bieden voor wie zoekt liturgisch vorm te geven aan een kerkelijk huwelijk waarbij geen eucharistie wordt gevierd.

Kostprijs: € 13.50, exclusief verzendingskosten.
Je kunt deze map bestellen via Gezinspastoraal Brugge.
 

 

topTrouwen doe je zelf

Trouwen doe je zelf

In deze handige werkmap vind je heel wat suggesties en teksten voor huwelijksvieringen. Er is ruime aandacht voor inleidende duidingen, uitgewerkte voorbeelden en concrete opdrachten om zelf aan de slag te gaan. De map beschrijft de opbouw van een huwelijksviering; bij elk onderdeel wordt een voorbeeld gegeven van hoe andere koppels het aanpakken. 

Kostprijs: € 13.50, exclusief verzendingskosten.
Je kunt deze map bestellen bij Gezinspastoraal Brugge.

 

 

topBrochuresBrochure: Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven

Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal, Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven – Het sacrament van het huwelijk in het leven van elke dag, Brussel, Licap, 2011.
De brochure kost € 3,25 (excl. verzendingskosten).
Te bestellen bij uitgeverij Licap (www.licap.be) en in de liturgische centra en boekhandels.

‘Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven’ is sinds oktober 2014 vrij online beschikbaar (pdf). Met dank aan Uitgeverij Licap.

Deze brochure blijft ook te koop via de liturgische centra en boekhandels.

Naar de brochure ‘Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven’ (pdf, vrij beschikbaar)

“Ik zie je graag. Voor altijd.”
Ontelbare keren zijn deze woorden gesproken, gezongen, gedicht. Ontelbaar veel mannen en vrouwen hebben verlangd om dit te mogen horen, zeggen en voelen. Dat is vandaag niet anders.
Misschien is de aarzeling om definitieve stappen te zetten groter dan vroeger en de drempel naar een kerkelijk huwelijk hoger, maar het verlangen naar een duurzame relatie is nog net zo jong en krachtig als het altijd geweest is.

Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven gaat over de betekenis van het sacrament van het huwelijk voor het leven van elke dag. Het huwelijkssacrament reikt immers veel verder dan de feestelijke dag van de huwelijkssluiting. Gehuwden zijn geroepen om hun verbond dag na dag waar te maken, in goede en kwade dagen.

De brochure belicht een aantal facetten van de huwelijksviering en verruimt ze telkens naar elementen uit het dagelijkse leven van gehuwden. Het welkom zijn in de kerk bij God en bij elkaar, de kracht van vergeving, de zin en vreugde van levengevende woorden, verbond en gebed, breken en delen, de zegen vragen en ontvangen, de zending als gehuwden. Het is allemaal aanwezig in de viering, en het is allemaal aanwezig in het huwelijksleven.
Met ruim twintig vragen reikt de brochure aanzetten aan voor een gesprek over de beleving van het sacrament van het huwelijk.

Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven is gericht naar een breed publiek: trouwers, begeleiders in de huwelijksvoorbereiding, gehuwden en iedereen die meer wil weten over het sacrament van het huwelijk.

Goed om weten:


Kerkelijke huwelijksvoorbereiding in Brugge, Gent en Brussel anno 1999

J. Pieper, Kerkelijke huwelijksvoorbereiding in Brugge, Gent en Brussel anno 1999, Gent, 2001.
Deze publicatie is het rapport van een onderzoek naar de praktijk van de kerkelijke huwelijksvoorbereiding, uitgevoerd door IDGP, in samenwerking met prof. J. Pieper van Utrecht. De ondervraagden waren zowel koppels die in 1999 gehuwd zijn, als verantwoordelijke begeleiders en priesters van de huwelijksvoorbereiding. Onderwerpen: profiel van de huwenden (sociale en religieuze achtergrond), motivatie om kerkelijk te trouwen, feitelijke en gewenste gespreksonderwerpen, vorm van de huwelijksvoorbereiding, ...
Het onderzoek bestaat uit twee delen. Allereerst werden ongeveer 2500 gehuwde koppels bevraagd naar hun wensen t.a.v. en ervaringen met de kerkelijke huwelijksvoorbereiding. Daarnaast werden 380 verantwoordelijken, zowel priesters, onthaalechtparen en begeleiders van ‘huwelijksvoorbereidingscursussen‘ bevraagd. De gegevens werden verzameld door IDGP. De statistische verwerking van de gegevens gebeurde door J. Pieper, verbonden aan de faculteit Godgeleerdheid van de Universiteit Utrecht en aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht.

Te bestellen bij IDGP, kostprijs € 3, exclusief verzendingskosten.
 

 

top


Over huwen in de kerk. Visie en beleidsopties

Nationale Raad voor Gezinspastoraal, Over huwen in de kerk. Visie en beleidsopties, Brugge, 1993.
Te bestellen bij IDGP, kostprijs € 2,50, exclusief verzendingskosten. 

 

 

 

 

 

topStapstenen naar een pastoraal met echtgescheidenen

Nationale Raad voor Gezinspastoraal, Stapstenen naar een pastoraal met echtgescheidenen, Brugge, 1995.
Te bestellen bij IDGP, kostprijs € 2,5, exclusief verzendingskosten.

 

 

 

 

 

 

topEchtscheiding en hertrouw. Een pastoraal-theologische visie

DINGEMANS Louis, Echtscheiding en hertrouw. Een pastoraal-theologische visie, Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal, Gent, 2001.

Te bestellen bij IDGP, kostprijs € 3, exclusief verzendingskosten.

Hertrouwde echtgescheidenen: onthaald of uitgesloten bij de katholieken?

De houding van de christelijke kerken – katholiek, protestant, orthodox – laat verschillen zien. Het onderzoek van deze verschillen en van hun motieven zal helpen om oplossingen voor te stellen voor de moeilijkheden waarmee gescheiden christenen, al of niet burgerlijk hertrouwd, te maken hebben.

Deze brochure is de vertaling van “Que penser de …? Les divorcés remariés”, geschreven door de dominicaan Père Louis Dingemans en uitgegeven door Editions Fidélité in de reeks “Que penser de …? Dossier sur des questions actuelles”. De vertaling is van de hand van René Vanparys, voormalig begeleider in ‘Horizon’, een werking van en voor gescheidenen van de vicariaten Vlaams-Brabant en Mechelen en Nederlandstalig Brussel.

Deze brochure richt zich tot al wie zich wil verdiepen in en een visie vormen omtrent de thematiek van echtscheiding en hertrouw binnen de kerkelijke gemeenschap.

 Inhoudstafel:
1. De echtgescheidenen begrijpen
2. Jezus' houding tegenover de verstoting
3. Theologieën van het huwelijk
4. Het lot van de echtgescheidenen
5. Hoe moet het nu verder vandaag? topNietigverklaring van een kerkelijk huwelijk

Er bestaan heel wat vragen rond de nietigverklaring van het kerkelijk huwelijk. Wat houdt deze nietigverklaring in? In welke gevallen wordt ze uitgesproken? Hoe verloopt de juridische procedure? Er doen ook heel wat antwoorden de ronde, en vaak berusten die op misverstanden. IDGP gaf in 2001 een infobrochure uit met enkele eenvoudige en correcte antwoorden. In een eerste hoofdstuk krijgt de lezer een overzicht van de mogelijke gronden tot nietigverklaring: vormgebreken, ongeldigmakende beletselen en wilsgebreken. Het tweede hoofdstuk biedt een beschrijving van de juridische procedure, vanaf een eerste verkennend gesprek met de kerkelijke onderzoeksrechter tot en met de gevolgen van een eventuele verklaring van nietigheid. Een laatste hoofdstuk bevat een praktisch overzicht van nuttige adressen voor juridische en pastorale begeleiding.

In 2015 bracht paus Franciscus via een motu proprio wijzigingen aan in de procedure tot nietigverklaring van een kerkelijk huwelijk. 

Deze wijzigingen zijn doorgevoerd in de infobrochure over de nietigverklaring van een kerkelijk huwelijk die voortaan enkel online beschikbaar is.

 

 

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen (voorheen VSKO) IDKG Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo