Publicaties over 'gezin'

Vrijdag 26 Augustus 2016 - 10:27:57


Mag ik? Dank je. Sorry. Vrijmoedige dialoog over relaties, huwelijk en gezin

Een openhartige dialoog over de toekomst van relaties en gezin vanuit christelijk perspectief

Johan Bonny, Roger Burggraeve & Ilse Van Halst, Mag ik? Dank je. Sorry. Vrijmoedige dialoog over relaties, huwelijk en gezin, Tielt, Lannoo, 2016.

Zoals goede wijn moet kunnen rijpen, zo heeft liefde tijd nodig om te groeien. Groeien in liefde kan alleen maar als je kwistig omspringt met de begrippen 'mag ik?', 'dank je' en 'sorry', meent paus Franciscus in De vreugde van de liefde naar aanleiding van de synode over het huwelijk en het gezin. Geïnspireerd hierdoor ging de Antwerpse bisschop Johan Bonny in gesprek met moraaltheoloog Roger Burggraeve en journaliste Ilse Van Halst. Om verder te denken over de toekomst van het huwelijk en de diverse relatie- en gezinsmodellen en over hoe we kunnen omgaan met gebroken relaties. Het werd een uitdagend pleidooi voor de Kerk, maar ook voor de hele maatschappij. 
Dit boek heeft niet de bedoeling om de puntjes op de kerkelijke i te zetten. Het is vooral een hartelijke oproep om van gedachten te wisselen over relatievorming, huwelijk en gezin aan al wie in de pastoraal actief is, in school en opvoeding, en ruimer aan alle gelovigen en geïnteresseerden in onze samenleving. 

Mgr. Johan Bonny is sinds 2008 bisschop van Antwerpen. Als vertegenwoordiger van de  Belgische bisschoppen nam hij in oktober 2015 deel aan de tweede synode over het gezin in Rome.

Roger Burggraeve is moraaltheoloog, Bijbelfilosoof en Levinas-onderzoeker. Hij doceerde en publiceerde over christelijke seksualiteits-, huwelijks- en gezinsethiek en een ethiek van de groei in moeilijke pastorale en opvoedkundige situaties. Gedurende 37 jaar was hij actief in het Centrum ‘Eigentijdse Jeugd’ in Dilbeek.

Ilse Van Halst is journaliste. Ze is hoofdredacteur van Relevant, het magazine van het bisdom Antwerpen, en redacteur bij het parochieblad Kerk & Leven.

Meer informatie via Uitgeverij Lannoo

Boekvoorstelling op vrijdag 14 oktober 2016 om 10 u. in het Theologisch en Pastoraal Centrum, Groenenborgerlaan 149 in 2020 Antwerpen.


Kinderen en spiritualiteit

Rebecca Nye, Kinderen en spiritualiteit, NV Uitgeverij Altiora Averbode, Averbode, 2014.

‘Kinderen en spiritualiteit’ is een uniek boek dat ingaat op de vraag “Ervaren kinderen een eigen spiritualiteit en waarom is het belangrijk om deze te ondersteunen?” Dit boek biedt een toegankelijke inleiding op spiritualiteit van kinderen. Theorie en praktijk worden samen aangeboden, met als belangrijkste thema’s:

  • Kindertijd als een natuurlijke bron van spiritualiteit.
  • Wegen om kinderen te helpen bij het waarderen en uitdrukken van hun spiritualiteit.
  • De rol van een christelijke inbreng in de vroege spirituele ontwikkeling.

Elk hoofdstuk bevat vragen voor discussie, en suggesties om de spirituele beleving te ontwikkelen.
Het boek is uitermate geschikt voor leerkrachten, docenten, catechisten, pastores, (groot)ouders, …

Dr. Rebecca Nye is samen met David Hay auteur van het succesvolle ‘The Spirit of the Child’. Zij bracht ‘Godly Play’ naar het Verenigd Koninkrijk en was verantwoordelijk voor het project ‘Godly Play and Children’s Spirituality’ aan Cambridge University Divinity School. Rebecca Nye is psychologe en was researcher aan de universiteiten van Nottingham en Cambridge en aan Anglia Ruskin University. Zij is nu consulent en docent in spiritualiteit van kinderen.

Meer informatie via Uitgeverij Altiora Averbode

Meer informatie over Godly Play top


Gelukkig gezin – Zin vinden in het leven van elke dag

Katie Velghe, Gelukkig gezin – Zin vinden in het leven van elke dag, Tielt, Lannoo, 2012.

Een gelukkig gezin zijn – het is nog steeds de droom van heel veel mensen. Een gelukkig gezin kunnen opbouwen. Mogen thuiskomen in een gelukkig gezin.

Gelukkig gezin is gegroeid uit het verhaal van tientallen gezinnen. Het is de vrucht van vele jaren vormingswerk en gesprekken met gezinnen. Gezinnen die lachen en huilen en vechten en verliezen en weer opstaan. Gezinnen die zichzelf, doorheen alles, gelukkig noemen – of hopen het opnieuw te worden. Zij vinden moed en inspiratie in hun christelijke levensvisie. Al hebben ze ook veel vragen, en vaak heel uiteenlopende antwoorden, ze kiezen voor vertrouwen in een God die Liefde is, in de mensen om hen heen, in het leven.

Katie Velghe schreef Gelukkig gezin in samenwerking met de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal. Het is een boek van en voor heel gewone gezinnen. Met nieuwe en oude inzichten, herkenbare en inspirerende getuigenissen, en praktische tips om ‘geluk’ in het dagelijks leven op het spoor te komen en dit spoor verder uit te diepen. De getuigenissen van mensen in diverse gezinscontexten verrijkten de inhoud.
De korte cursiefjes maken van Gelukkig gezin ook een inspiratiebron voor gezins- en bezinningsgroepen. Ze bieden aanzetten voor gesprek in groepen die werken aan relatieverdieping, geloof en leven.

Katie Velghe werkt sinds 2001 als educatief medewerkster op de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal (IDGP). Ze werkt er vooral rond thema’s als geloofscommunicatie met kinderen, relatie-, huwelijks- en gezinsspiritualiteit.

Bestelinfo:
Katie Velghe, Gelukkig gezin – Zin vinden in het leven van elke dag, Tielt, Lannoo, 2012.
ISBN 9789020997439 – 208 pagina’s – Paperback – € 17,99
Uitgeverij Lannoo – www.lannoo.com  

Goed om weten:
- In het aprilnummer 2012 van Vrouwen met vaart (pag. 10-13) schreef Leen Vermeire een artikel over 'Gelukkig gezin' met als titel 'Geluk volgt je'.
- In het meinummer 2012 van Overhoop verscheen op pag. 9-11 een artikel over 'Gelukkig gezin'.
- In Kerk&Leven (editie Bisdom Gent) van 30 mei 2012 verscheen op pag. 19 een artikel van Eveline Coppin over 'Gelukkig gezin' met als titel 'Geluk moet je niet najagen'.
- In Tertio nr. 646 van 27 juni 2012 (pag. 13) schreef Joris Delporte een artikel over 'Gelukkig gezin' met als titel 'Gezin is proeftuin voor goddelijke liefde'.
- Katie Velghe schreef een bijdrage ‘Gelukkig gezin: zin vinden in het leven van elke dag’ in: Thomas Knieps-Port le Roi & Annemie Dillen (red.), (Niets) voor dummies. Over de spirituele competenties van de leek, Antwerpen, Halewijn, 2014.

Bijbehorende werkmap (vrij beschikbaar):
De werkmap 'Vertrouwen in tijden van onzekerheid' bevat werkvormen om met de inhoud van 'Gelukkig gezin Zin vinden in het leven van elke dag' aan de slag te gaan: thuis of in (gezins)groepen die werken aan relatieverdieping, geloof en leven. Deze map is vrij beschikbaar via deze link

Bijbehorend materiaal:
Bij de vormingsmodule ‘Huis van vertrouwen’ – die aan de basis lag van 'Gelukkig gezinZin vinden in het leven van elke dag' – werd materiaal ontwikkeld dat gebruikt kan worden tijdens vormingsmomenten.
Meer informatie over het materiaal vind je via deze linktop


Het gezin: à-Dieu?


ANNEMIE DILLEN, Het gezin: à-Dieu? Een contextuele benadering van gezinnen in ethisch, pedagogisch en pastoraaltheologisch perspectief, KVAB, Brussel, 2009, ISBN: 978 90 6569 045 6

Inhoud

Het gezin wordt vaak geïdealiseerd. Dit boek laat zien hoe vandaag over gezinnen gedacht kan worden en steikkelt de auteur een theologische en ethische visie over hedendaagse gezinnen. De spanning tussen idealen en ervaringen vormt het uitgangspunt van een reflectie over fundamentele en levensbetrokken thema’s. De auteur stelt vragen zoals: Welke rol speelt de natuurwet in het begronden van ethische normen omtrent gezinsleven? Wat betekenen verantwoordelijkheid en naastenliefde? En kunnen we de liefde van een ouder voor een kind échte naastenliefde noemen, of staat de sterke betrokkenheid naastenliefde juist in de weg? Doorheen het boek wordt gewezen op het belang van het oog hebben voor conflicten en moeilijkheden in gezinnen. De gezinswerkelijkheid wordt gekenmerkt door ambiguïteit. De auteur gaat dieper in op visies omtrent ouderschap en stelt daarbij dat ouders niet ‘perfect’ moeten zijn, maar wel ‘goed genoeg’. Ouders en gezinnen hebben nood aan ondersteuning door anderen, door het maatschappelijke middenveld en door de staat. Sociaal isolement kan een bedreiging vormen voor het gezinsleven. De auteur wijst ook op het belang van het gezin als mini-democratie en als morele leerschool. Ouders die maatschappelijke waarden willen meegeven zoals gelijkheid en rechtvaardigheid, moeten die thuis consequent zelf toepassen, ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de kinderen. Dit geldt niet enkel voor de opvoeding in het algemeen, maar ook voor de religieuze opvoeding van kinderen in gezinnen. Het komt erop aan om kinderen zelf ernstig te nemen als subjecten met een eigen visie, ook op levensbeschouwelijk vlak.

Annemie Dillen (1978) is als docent pastoraaltheologie verbonden aan de Faculteit Godgeleerdheid, KU Leuven. Ze is voorzitter van het Academisch Centrum voor Praktische Theologie aan de KU Leuven en voorzitter van de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal in Vlaanderen. Ze publiceert onder andere op het terrein van gezinnen, ethiek en pastoraal, huiselijk geweld, kindbeelden en religieuze opvoeding van kinderen. Eerder verschenen haar boeken ‘Ongehoord vertrouwen’ (Garant, 2004) en ‘Geloof in het gezin?’ (Lannoo, 2006). Voor het manuscript van dit boek als doctoraatsproefschrift ontving de auteur in 2006 de Frans Van Cauwelaertprijs 2006, uitgereikt door de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten en in 2007 de Mgr. Arthur Janssen-prijs, uitgereikt door de Faculteit Godgeleerdheid en de Academische Stichting KU Leuven.

Naar de informatie over het boek op de website van KVAB Press

Bestelinformatie:

Het boek kost € 38,90 en kan besteld worden bij:
Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
Hertogsstraat 1
1000 Brussel
www.kvab.be

E-mail: publicaties@kvab.be
Tel. 02 550 23.30
Fax.02 550 23 25 top 


Al de dagen van ons leven. Christelijk gezinsboek voor de 21ste eeuw
 

Al de dagen van ons leven. Christelijk gezinsboek voor de 21ste eeuw, Averbode/Kok, 2008, ISBN-nummer: 978-90-317-2655-4
Samengesteld door: Luc Anckaert, Stijn Demaré, Kolet Janssen, Rebekka Jonkers, Eric Seghers, Stijn Van den Bossche en Peter Vansweevelt.

Dit gezinsboek begeleidt families doorheen het leven. Gedichten, liederen, recepten, informatie, gebeden, verhalen, beelden en goede raad voor een dynamisch gezinsleven helpen het leven gestalte te geven, niet alleen op de feestdagen maar ook in het leven van elke dag.
Al de dagen van ons leven is een welkomeoe kunnen we onze kinderen waarden bijbrengen? Hoe bereiden wij doop, eerste communie en vormsel voor? Hoe beleven we de feestdagen in onze familie: verjaardagen, advent, Kerstmis, veertigdagentijd en Pasen? Wat kunnen we doen wanneer iemand gestorven is? Wat betekent het christelijke geloof voor ons concrete leven? Wat geloven mensen in andere religies?

Meer info bij Uitgeverij Averbode.

Het redactieteam van dit gezinsboek bouwde voort op de voorgaande versie van 2000, maar legde andere accenten. Judith Cockx vergeleek de twee laatste edities van het gezinsboek en bracht verslag van haar vergelijkend onderzoek uit in een artikel dat in het zomernummer 2009 van Rondom Gezin verscheen.

Bespreking van Al de dagen van ons leven door Judith Cockx. top


Children's voices - stem geven aan kinderen

KU Leuven zet kinderen in the picture

Op 2 februari viert de KU Leuven haar patroonsfeest, en worden traditioneel eredoctoraten uitgereikt. In 2010 werden 6 eredoctoraten uitgereikt, die alle zes te maken hebben met de thematiek van ‘het kind’. Zo werd onder andere een eredoctoraat uitgereikt aan de Belgische gebroeders Dardenne, bekend om hun sociaal geëngageerde films, onder andere ‘Le fils’ en ‘L’enfant’. Ook vanuit de Faculteit Godgeleerdheid wordt aandacht besteed aan de thematiek van kinderen. Begin februari 2010 verschijnt het boek A. Dillen & D. Pollefeyt (ed.), Children’s voices: Children's Perspectives in Ethics, Theology and Religious Education (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 230), Leuven, Peeters, 2010.

Verschillende internationale auteurs geven antwoorden op centrale vragen rond het belang van de aandacht voor kinderen in de verschillende wetenschappen, in het bijzonder ook in de ethiek, de godsdienstpedagogiek en de pastoraaltheologie. Kinderen zijn meer dan nog-niet-volwassenen. Het is belangrijk de waardigheid van kinderen te respecteren. Over de (theologische en ethische) motieven en consequenties hiervan handelt het boek ‘Children’s voices’.

Vragen die aan bod komen zijn:
- Waarom is het belangrijk dat mensen de ‘stemmen van kinderen’ horen en wat betekent dat voor de manier waarop het best met kinderen wordt omgegaan?
- Wat kunnen we verwachten, wanneer we de ‘stemmen van kinderen’ beluisteren, in het bijzonder rond de thematiek van spiritualiteit en religie?
- Wat betekent het voor theologie, ethiek en godsdienstige opvoeding om de stemmen van kinderen ernstiger te nemen? Hoe verandert de theologie wanneer we kijken vanuit het perspectief van kinderen?
- Welke verantwoordelijkheden hebben volwassenen ten aanzien van kinderen – en hoe kunnen kinderen ook ‘geven’ aan volwassenen?
- Zijn kinderen ‘radicaal anders’ dan volwassenen, of juist ‘zeer gelijkend’, en wat betekent dit voor spiritualiteit? Hoe moeten we het concept ‘maturiteit’ in deze context interpreteren?

Dit boek bestaat uit vijf delen. In het eerste deel worden hedendaagse uitdagingen rond kinderen en spiritualiteit besproken, in het bijzonder vanuit de betekenis van ‘children’s voices’. Het tweede deel bespreekt Bijbelse visies op kinderen op een kritische manier. Het derde deel omvat pedagogische en ethische reflecties over kinderen en handelt vanuit praktisch-theologisch perspectief over kinderen in kerk en samenleving. In het vierde deel worden kinderen binnen de context van gezinnen gesitueerd en wordt het theologische idee van ‘huiskerk’ bekeken vanuit het perspectief van kinderen. Het vijfde deel handelt opnieuw over de spiritualiteit van kinderen, nu in het bijzonder vanuit het perspectief van theologiseren met kinderen en religieuze communicatie met kinderen
Uniek aan dit boek is:
1. het samenbrengen van visies van experts op gebied van kinderen en theologie uit vier grote taalgebieden (Franstalig, Engelstalig, Duitstalig, Nederlandstalig). In elk van deze talen wordt onderzoek over theologie en kinderen gevoerd, maar telkens vanuit een andere invalshoek. In dit boek worden de 'hoofdspelers' uit de verschillende taalgebieden samengebracht.
2. het samenbrengen van de verschillende disciplines binnen de theologie (Bijbelwetenschap, ethiek, praktische theologie, systematische theologie, ...) en van verschillende disciplines buiten de theologie zoals (historische pedagogiek), literatuurwetenschap, ... alle bezig met onderzoek rond kinderen en religie.
3. het samenbrengen van theologisch onderzoek rond kinderen vanuit verschillende denominaties - in het bijzonder ook met voldoende aandacht voor katholieke perspectieven, die op het internationale forum rond theologie en kinderen ondervertegenwoordigd zijn.

Dit boek bevat een bijdrage van de Vlaamse kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen, bijdragen van verschillende Leuvense auteurs (Reimund Bieringer, Roger Burggraeve, Peter De Mey, Marc Depaepe, Annemie Dillen, Rita Ghesquière, Marilou Ibita, Didier Pollefeyt, Geert Thyssen), van Henri Derroitte (Louvain-la-Neuve) en van internationale experts (Marcia Bunge, Gerhard Büttner, Elaine Champagne, Pamela Couture, Julie Hanlon Rubio, Bonnie-Miller-McLemore, Adrian Thatcher, John Wall, Karen-Marie Yust,
Voor meer informatie en bestelmogelijkheden, zie Peeters-uitgeverij Leuven

Contact: Annemie Dillen, Faculteit Godgeleerdheid, KU Leuven, annemie.dillen@theo.kuleuven.be, 016 32 84 01 – 0486 72 13 30  top
 


Het nieuwe gezin. Een veelvormige hoeksteen

Het nieuwe gezin. Een veelvormige hoeksteen, Averbode, 2004, 216 blz.
Auteur: Liselotte Anckaert

"Het gezin is de hoeksteen van de maatschappij", heeft men lang beweerd. Vanwege de grote verschuivingen op het vlak van gezin, relaties en seksualiteit roept deze uitspraak nu allerlei vragen op. Onze tijd kent immers een brede waaier aan samenlevingsvormen. Wat dienen we dan in de huidige context onder ‘gezin‘ te verstaan? Welke waarden en normen staan centraal in hedendaagse partnerrelaties en nieuwe gezinnen?
Over deze en andere vragen zijn de meningen verdeeld. De spanning tussen het traditionele ideaal van een christelijk huwelijk, als basis voor een gezin, en de nieuwe maatschappelijke tendensen, die een egalisering van verschillende samenlevingsvormen beogen, groeit. Deze evolutie dwingt tot bezinning en tot dialoog tussen christenen en niet-christenen over de veranderde waarde en betekenis van het gezin.

De auteur, Liselotte Anckaert (° 1978) is zelf gehuwd en houdt een warm pleidooi voor de blijvende en fundamentele betekenis van het gezin in Kerk en maatschappij, ook in de toekomst.

Een ideaal boek of geschenk voor
- zij die willen nadenken rond hun keuze voor een huwelijk en gezin
- wie in het concrete gezinsleven staat of eraan denkt een gezin uit te bouwen,
- wie de zorg voor gezinnen opneemt
- wie wil nadenken rond de plaats van gezinnen in kerk en samenleving, vandaag en in de toekomst.

Kostprijs € 12,50, exclusief verzendingskosten, te bestellen bij uitgeverij Averbode of via IDGPtop


(N)iets voor dummies? Over de spirituele competenties van de leek

Thomas Knieps-Port le Roi & Annemie Dillen (red.), (N)iets voor dummies? Over de spirituele competenties van de leek, Antwerpen, Halewijn, 2014.
ISBN 978-90-8528-283-9
€ 22,50

Over het boek

De geïnstitutionaliseerde godsdienst staat vandaag bij velen slecht aangeschreven. Is dit simpelweg het gevolg van de zich doorzettende secularisering? Of verwijdert het geloof van mensen die zichzelf vaak als ‘spiritueel maar niet religieus’ beschrijven, zich van de officiële geloofsvormen en -praktijken die gedurende eeuwen door de kerk werden opgelegd?
Nieuwe theologische reflecties over spiritualiteit van leken kunnen een uitweg bieden in de spanning tussen institutie en traditie enerzijds en eigen vormgeving van spiritualiteit anderzijds. De teksten in dit boek geven inzage in de verschillende facetten van deze zoektocht, die van vitaal belang lijkt voor de toekomst van de Kerk.
Dit boek richt zich tot pastores uit alle sectoren, zorgverleners, beleidsverantwoordelijken en allen die geïnteresseerd zijn in de spirituele expertise van de leek in de kerk. Het wil aanzetten geven tot waardering van en kritisch-constructieve dialoog over spiritualiteitsbeleving vanuit en te midden van het leven van alledag, waarin de zogenaamde ‘leken’ ten volle expert zijn.

Met bijdragen van Luc Bouckaert, Judith Cockx, Kees de Groot, Maaike de Haardt, Annemie Dillen, R. Ruard Ganzevoort, Thomas Knieps-Port le Roi, Patrick Ruysschaert, Laurien Schrijver, Katie Velghe en Johan Verstraeten.

Inhoudstafel

EEN VERBORGEN ONDERSTROOM – De spirituele competentie van leken
Thomas Knieps-Port le Roi en Annemie Dillen

DE NIEUWE SPIRITUELE ZOEKTOCHT – Buiten en binnen de kerken
Kees de Groot

SCHATBEWAARDERS? – Oude en nieuwe beheerders van het spirituele kapitaal in de samenleving
R. Ruard Ganzevoort

GODDELIJKE PRESENTIE IN HET ALLEDAAGSE – Voorbij de strijd om competenties?
Maaike de Haardt

HET “SECULIERE KARAKTER” VAN DE LEEK – Lekenspiritualiteit in het spoor van Vaticanum II
Thomas Knieps-Port le Roi

SPIRITUEEL BEWUST LEIDERSCHAP
Luk Bouckaert

GELUKKIG GEZIN – Zin vinden in het leven van elke dag
Katie Velghe

SPIRITUALITEIT ROND ZWANGERSCHAP, GEBOORTE EN PRIL OUDERSCHAP
Judith Cockx

SPIRITUALITEIT AAN HET ZIEKBED
Laurien Schrijver

LEVEN EN WERKEN OP EEN KLEINSCHALIGE EN ZELFVOORZIENENDE (ZORG)BOERDERIJ
Patrick Ruysschaert en Bellinda Staelens

EVANGELISATIE IN HET SPANNINGSVELD TUSSEN VERNIEUWING EN CONSERVATISME – Nieuwe bewegingen in de katholieke kerk
Johan Verstraeten

Bestelinformatie

Onthaal en besteldienst
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
Tel. 03 210 08 11
E-mail: onthaal@kerknet.be
www.halewijn.info

Deze uitgave is ook te koop in de liturgische centra en boekhandelstop


Publicaties van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen

Op de website van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (www.hig.be) vind je de publicaties van het HIG over een waaier van onderwerpen.

 

 

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen (voorheen VSKO) IDKG Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo