Publicaties - huwelijk - duurzame relatie

Vrijdag 26 Augustus 2016 - 10:27:55

Hieronder vind je een greep uit het aanbod van publicaties (boeken, magazines, werkmappen, brochures en artikels) rond de voorbereiding op een kerkelijk huwelijk of de verdieping van een duurzame relatie.
In de liturgische centra en boekhandels vind je een ruim aanbod.


Boeken

 

Mag ik? Dank je. Sorry. Vrijmoedige dialoog over relaties, huwelijk en gezin

Een openhartige dialoog over de toekomst van relaties en gezin vanuit christelijk perspectief

Johan Bonny, Roger Burggraeve & Ilse Van Halst, Mag ik? Dank je. Sorry. Vrijmoedige dialoog over relaties, huwelijk en gezin, Tielt, Lannoo, 2016.

Zoals goede wijn moet kunnen rijpen, zo heeft liefde tijd nodig om te groeien. Groeien in liefde kan alleen maar als je kwistig omspringt met de begrippen 'mag ik?', 'dank je' en 'sorry', meent paus Franciscus in De vreugde van de liefde naar aanleiding van de synode over het huwelijk en het gezin. Geïnspireerd hierdoor ging de Antwerpse bisschop Johan Bonny in gesprek met moraaltheoloog Roger Burggraeve en journaliste Ilse Van Halst. Om verder te denken over de toekomst van het huwelijk en de diverse relatie- en gezinsmodellen en over hoe we kunnen omgaan met gebroken relaties. Het werd een uitdagend pleidooi voor de Kerk, maar ook voor de hele maatschappij. 

Mgr. Johan Bonny is sinds 2008 bisschop van Antwerpen. Als vertegenwoordiger van de  Belgische bisschoppen nam hij in oktober 2015 deel aan de tweede synode over het gezin in Rome.

Roger Burggraeve is moraaltheoloog, Bijbelfilosoof en Levinas-onderzoeker. Hij doceerde en publiceerde over christelijke seksualiteits-, huwelijks- en gezinsethiek en een ethiek van de groei in moeilijke pastorale en opvoedkundige situaties. Gedurende 37 jaar was hij actief in het Centrum ‘Eigentijdse Jeugd’ in Dilbeek.

Ilse Van Halst is journaliste. Ze is hoofdredacteur van Relevant, het magazine van het bisdom Antwerpen, en redacteur bij het parochieblad Kerk & Leven.

Meer informatie via Uitgeverij Lannoo

Boekvoorstelling op vrijdag 14 oktober 2016 om 10 u. in het Theologisch en Pastoraal Centrum, Groenenborgerlaan 149 in 2020 Antwerpen.

top


Liefde ingebed. Bakens voor een duurzame relatie

Karlijn Demasure, Liefde ingebed. Bakens voor een duurzame relatie, Antwerpen, Halewijn, 2009, ISBN: 978-90-8528-097-2

De meeste mensen verlangen naar een duurzame liefdesrelatie. Maar wat houdt dat in? Hoe doe je dat en hoe hou je het vol?
Moet je trouw zijn? Mag je liegen in bepaalde gevallen? Hoe met elkaar communiceren? Hoe omgaan met ouders en schoonouders? Wat met jaloersheid? Hoe omgaan met conflicten?...

Op initiatief van de diensten voor Gezinspastoraal in de Vlaamse bisdommen boog een reflectiegroep zich over enkele geboden en verboden: je vader en moeder eren, niet doden, niet liegen, niet stelen, je zinnen niet zetten op… Deze reflecties en oriëntaties werden neergeschreven in het boek Liefde ingebed. Bakens voor een duurzame relatie. Het boek geeft aan wat de verschillende geboden en verboden kunnen betekenen voor de uitbouw van een duurzame relatie voor mensen van vandaag, ook voor wie niet onmiddellijk een huwelijk voor ogen heeft, voor wie ongelovig of zoekende is. In dit boek wordt gesproken over tederheid en verliefdheid, intieme relaties en geweldloze communicatie, verschil en eigenheid, verlangen en goesting, trouw en zoveel meer.
Met Liefde ingebed hopen de initiatiefnemers, reflectiegroep en auteur Karlijn Demasure bij te dragen tot het ondersteunen en versterken van relaties met toekomst.

Het boek kost € 18 (excl. verzendingskosten) en is te koop bij IDGP en in de liturgische centra en boekhandels.

Goed om te weten:
Met de werkmap ‘Liefde ingebed –  Impulsen en werkvormen voor de uitbouw en verdieping van een duurzame liefdesrelatie’ werd de inhoud van het boek vertaald in concreet uitgewerkte impulsen en werkvormen. Ze kunnen gebruikt worden in de huwelijksvoorbereiding, in bezinningsgroepen, gezinsgroepen en groepen die werken aan relatievorming en -verdieping. Deze werkmap kan ook door een individueel koppel gebruikt worden. Ze bevat immers nauwelijks werkvormen in groep. Alles is erop gericht om de dialoog binnen het koppel te bevorderen en te verdiepen. De werkmap kan dus ook gewoon thuis haar rol spelen, als leidraad voor een goed (schrijf)gesprek.

Naast de volledige werkmap staan alle werkvormen en impulsen ook per hoofdstuk en per thema online . top


Seksuele ethiek in dynamisch en kwalitatief perspectief

Ilse Cornu, Seksuele ethiek in dynamisch en kwalitatief perspectief, Antwerpen-Apeldoorn, Uitgeverij Garant, 2013, 343 p.
ISBN 978-90-441-2905-2

Bron: Uitgeverij Garant

“Mensen ervaren liefdesrelaties en seksualiteit als een bevoorrechte weg naar een gelukkig en ‘gelukt’, zinvol leven. Dit boek neemt deze zinzoektocht als rode draad: vanuit welke motivaties en maatschappelijke context maken mensen keuzes bij partnerrelaties en seksualiteit? Wat zijn hun diepste verlangens? Wat is hun toetssteen? Wat houden die keuzes in voor hun leven? Hoe kunnen ze groeien in relaties en liefde?

Het boek plaatst wegwijzers vanuit het christelijk personalisme. Dit model brengt op een verrassende manier concrete relationele en seksuele thema’s levensnabij in kaart en geeft er zinperspectief aan. Deze open en uitdagende benadering nodigt de lezer uit om zichzelf kritisch en geëngageerd te situeren op het veld van partnerrelaties en seksualiteit en er anderen in te begeleiden.
Ilse Cornu, theologe, doceert ethiek aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Hogeschool-Universiteit Brussel en aan de Hogere Diocesane Godsdienstinstituten van de bisdommen Gent en Antwerpen. Ze is tevens hoofdredactrice van ‘Leven – wat er echt toe doet’, de magazinereeks die zinvragen in dialoog brengt met het christelijk geloof en ze begeleidt mee de daaraan verbonden projecten.”

Naar de inhoudsopgave

Naar meer informatie via uitgeverij Garant top


Gezocht: liefdesrelatie met toekomst. Inspiratie voor de goede en kwade dagen

Ilse Cornu, Gezocht: liefdesrelatie met toekomst. Inspiratie voor de goede en kwade dagen, Antwerpen, Halewijn, 2003, ISBN 978-90-73503-387-8.

Voor sommige mensen lijk je verdacht veel op iemand van een andere planeet als je kiest om te trouwen en daarvoor inspiratie zoekt in de eeuwenoude christelijke traditie. Al te vaak blijft het namelijk volslagen ondoorgrondelijk wat christenen ongeveer bedoelen wanneer ze het hebben over ‘liefde en God’. Daar wil het nieuwe boek van Ilse Cornu een mouw aanpassen.
Na een ‘voorproevertje’ van professor Roger Burggraeve, lees je in het eerste hoofdstuk, ‘Bij wijze van aperitief (of toetje)’, wie God voor mensen wil zijn en hoe je sommige overtuigingen en ervaringen van christenen kan verstaan. Het helpt je om de rest van het boek te volgen. Als je geen zin hebt in een aperitief, sla je dit deeltje gewoon over en kies je meteen voor de volgende gang. Of je houdt dit deeltje voor het laatst en leest het pas wanneer de rest van het boek uit is. Als toetje.
In Gezocht: liefdesrelatie met toekomst komt de liefde zelf in al haar glorie op het menu. Nu eens merkt de lezer hoe niet-gelovigen, anders-gelovigen en christenen nauwelijks van elkaar verschillen in hun kijk op verliefdheid, vriendschap en onvoorwaardelijke inzet. Dan weer frons je van verbazing de wenkbrauwen als je beseft welke heel eigen kijk en ervaring christenen er op na houden.
In ‘Gezocht: liefdesnest voor tortelduifjes‘ speelt de auteur advocaat van de duivel. Waarom zou je nog trouwen? Wat bezielt die rare vogels die daar ondanks alles toch nog voor (durven) kiezen? Is ‘ trouwen‘ wel zo verschillend van ‘samenwonen ‘? En is ‘trouwen in de Kerk‘ wel zo verschillend van een andere trouwpartij?
Wat moet je je voorstellen bij het ‘sacrament’ van het huwelijk? Het hoofdstukje ‘Sacrament: van a(bracadabra) tot z(onneschijn)’ doet een poging om de duisternis daarrond op te klaren. Hier vind je ook praktische wenken om een huwelijksviering zo creatief en persoonlijk mogelijk uit te werken. Mgr. A. Luysterman sluit het boek met warme gelukwensen voor iedereen die de wereld kleurt met liefde en trouw.
Doorheen het hele boek strooit de auteur met leuke doetips, teksten en doordenkertjes. Zo beleef je nog meer plezier aan wat je leest en kan je alles op je eigen tempo herkauwen. Je kan de oefeningen in je eentje doen, samen met je partner of soms ook in groep. Bij verschillende oefeningen maakt het niet uit of je verliefd, bevriend, samenwonend, getrouwd, alleenstaand of relatie-zoekend bent. Voorgangers, vormers in de huwelijksvoorbereiding, leerkrachten, pastores, ouders, grootouders en andere relatie-begeleiders kunnen er ook hun voordeel mee doen.

Het boek kost € 13,50 is te koop in de liturgische centra en boekhandels. top

 
Vier seizoenen van liefde. Spiritualiteit van gehuwden

Katie Velghe, Vier seizoenen van liefde. Spiritualiteit van gehuwden, Leuven, 2002.

Spiritualilteit van gehuwden - is dat wel mogelijk? Waar zijn dan die sporen van God in onze broze zoektocht naar elkaar? Valt er iets goddelijks te bespeuren in onze natuurlijke seksualiteit en vruchtbaarheid? Of flarden engelengezang in de dagelijkse was en plas?

'Vier seizoenen van liefde’ is een uitnodiging tot een ontdekkingsreis waarbij gehuwden op zoek gaan naar antwoorden op deze en vele andere vragen. Sporen van spiritualilteit worden gezocht in acht facetten van het dagelijks leven als gehuwde. Gods aanwezigheid kan gevierd worden in alle seizoenen van het huwelijksleven.

Dit boek werd geschreven voor allen die zich groeiend bewust willen worden van Gods nabijheid in hun relatie, voor de mensen die hen daarin begeleiden, voor mensen aan de vooravond van hun huwelijk en allen die actief zijn in huwelijksvoorbereiding. Er worden werkvormen aangeboden bij acht vormen van spiritualiteit: spiritualiteit van het verlangen, de seksualiteit, het vertrouwen, het dagelijkse, de vruchtbaarheid, de icoon, van beneden en van het verlies.

Kostprijs € 8, exclusief verzendingskosten. Te bestellen bij IDGP.

Bij dit boek werd ook een handleiding voor moderators samengesteld. Deze handleiding bevat tips voor het doorgeven van de inhouden, alternatieve opdrachten, tijdsindelingen en bordschema’s.

De map voor de moderator is eveneens te bestellen bij IDGP. Kostprijs € 7, exclusief verzendingskosten. top


Het nieuwe gezin. Een veelvormige hoeksteen

Liselotte Anckaert, Het nieuwe gezin. Een veelvormige hoeksteen, Averbode, 2004.

"Het gezin is de hoeksteen van de maatschappij", heeft men lang beweerd. Vanwege de grote verschuivingen op het vlak van gezin, relaties en seksualiteit roept deze uitspraak nu allerlei vragen op. Onze tijd kent immers een brede waaier aan samenlevingsvormen. Wat dienen we dan in de huidige context onder ‘gezin‘ te verstaan? Welke waarden en normen staan centraal in hedendaagse partnerrelaties en nieuwe gezinnen?
Over deze en andere vragen zijn de meningen verdeeld. De spanning tussen het traditionele ideaal van een christelijk huwelijk, als basis voor een gezin, en de nieuwe maatschappelijke tendensen, die een egalisering van verschillende samenlevingsvormen beogen, groeit. Deze evolutie dwingt tot bezinning en tot dialoog tussen christenen en niet-christenen over de veranderde waarde en betekenis van het gezin.

De auteur, Liselotte Anckaert (° 1978) is zelf gehuwd en houdt een warm pleidooi voor de blijvende en fundamentele betekenis van het gezin in Kerk en maatschappij, ook in de toekomst.

Een ideaal boek of geschenk voor
- zij die willen nadenken rond hun keuze voor een huwelijk en gezin
- wie in het concrete gezinsleven staat of eraan denkt een gezin uit te bouwen,
- wie de zorg voor gezinnen opneemt
- wie wil nadenken rond de plaats van gezinnen in kerk en samenleving, vandaag en in de toekomst.

Kostprijs € 12,50, exclusief verzendingskosten, te bestellen bij IDGP. top


Magazines


Samen door het leven. Over relaties met toekomst

Johan Van der Vloet en Ilse Cornu (redactie), Samen door het leven. Over relaties met toekomst, Antwerpen, Halewijn, 2008.

‘Samen door het leven’ is het derde magazine in de reeks rond de sacramenten waarin eerder ‘Opnieuw geboren, over de doop’ en ‘Licht aan de horizon, over leven na de dood’ verschenen. ‘Samen door het leven’ gaat over het christelijk huwelijk en richt zich tot wie zich wil voorbereiden op het huwelijk, maar vooral ook tot koppels die nog overwegen of ze al dan niet voor de kerk zouden trouwen.

In onze tijd zijn er heel wat samenlevingsvormen. Christenen nemen in deze waaier een eigen positie in. Ze geloven dat God als Liefde onvermoede steun en kracht aan hun samenzijn geeft. Ze ervaren dat Hij telkens weer nieuwe adem in hun relatie blaast. Hoe zien christenen samen door het leven gaan en hoe gaan ze de uitdaging van hun relatie aan? Waarom kiezen ze voor het huwelijk en noemen ze het een sacrament?

Met bijdragen van onder meer psychologen Fons Verhoelst en Danny Verstraeten en interviews met bisschop Patrick Hoogmartens, Jan De Wilde, Paul Severs, … en verschillende pakkende getuigenissen.

21 x 30 cm; 68 blz. + extra katern 16 blz.
ISBN 978 90 8528 068 2
Prijs: € 4 per exemplaar. Te koop in de liturgische centra en boekhandels.

Meer info via uitgeverij Halewijn  top


Werkmappen voor de voorbereiding van een kerkelijk huwelijk of voor de uitbouw en verdieping van een duurzame liefdesrelatie

In verschillende Vlaamse bisdommen werden recent nieuwe werkmappen rond het huwelijk en de huwelijksviering samengesteld. Ze bieden heel wat inspiratie voor de invulling van de sessies huwelijksvoorbereiding.

Werkvormenmap 'Groeien in liefde'

Begin juli 2016 verscheen bij uitgeverij Licap Halewijn nv De vreugde van de liefde, de Nederlandse vertaling van Amoris Laetitia. Het vierde hoofdstuk noemt paus Franciscus één van de centrale hoofdstukken van zijn exhortatie. Het is voor een groot deel opgebouwd rond Paulus’ Hooglied van de liefde (1 Kor 13,4-7). Hierin worden de gelaatstrekken van de volmaakte liefde geschetst als een unieke weg om te gaan, met vallen en opstaan.

Een groot stuk van dit vierde hoofdstuk verscheen apart in een aantrekkelijke geschenkuitgave: Groeien in liefde. De bisschoppen willen koppels en gezinnen met 'Groeien in liefde' niet alleen waarderen en danken voor de weg die zij afleggen met hun kinderen en kleinkinderen, maar hen ook bemoedigen en aanmoedigen langs de weg van de liefde met vele landschappen en etappes, onverwachte bochten en uitdagingen.

De Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal (IDGP) ontwikkelde 26 concrete aanzetten om met 'Groeien in liefde' (het vierde hoofdstuk van De vreugde van de liefde) aan de slag te gaan. Deze werkvormen hebben als bedoeling dat je als koppel, of met koppels onderling, of met koppels en begeleiders in gesprek kan gaan over de ‘kenmerken van de liefde’.

Eerst bekijken we de ‘kenmerken van de liefde’ als een samenspel. Hierbij zijn enkele werkvormen voorzien waarin we nagaan hoe we ons tegenover de verschillende kenmerken verhouden.
Dan brengen we deze kenmerken terug tot 3 basishoudingen die we ook terugvinden in het levensgebed van Ignatius van Loyola. De bijhorende werkvorm laat ons oefenen in deze drie elementen.
Vervolgens wordt elk kenmerk apart uitgediept. Je krijgt telkens een woordje uitleg en enkele suggesties om er concreet mee aan de slag te gaan.


Elke werkvorm is als volgt opgebouwd:

 

Bij het boekjessymbool kan je het stukje uit het Hooglied van Paulus lezen waar dit kenmerk naar verwijst.

 

 


Bij de pen krijg je een korte samenvatting van wat paus Franciscus hierover in zijn document schrijft. Het nummer tussen haakjes verwijst naar het nummer in Amoris Laetitia (De vreugde van de liefde) — afgekort ‘AL’ — waar je hierover meer kunt lezen.

 


Bij het tekstballonnetje vind je enkele reflectievragen of een werkvorm (lied, filmpje, gedicht, Bijbelverhaal, fotocollage, getuigenis, symbolen) als aanzet voor een gesprek. 

 

Deze werkvormenbundel is vrij beschikbaar voor iedereen die er gebruik van wil maken.

Naar de hele werkvormenbundel 'Groeien in liefde' (pdf)

Naar de hele werkvormenbundel 'Groeien in liefde' (tekst volledig online)

Naar elk onderdeel apart (pdf):


Werkmap 'Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven'

Met de werkmap ‘Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven’ werd de inhoud van de gelijknamige brochure vertaald in concreet uitgewerkte impulsen en werkvormen.
Ze bevat momenteel ruim dertig aanzetten om over de betekenis en de beleving van het sacrament van het huwelijk te spreken en er rond te werken. De komende maanden wordt de map verder aangevuld met nieuw materiaal.

De werkvormen zijn gevarieerd (gespreksvragen – beeldmateriaal – muziek – getuigenissen – stellingen – …) en bestrijken diverse aspecten van het leven van gehuwden. Ze kunnen ook buiten de context van de huwelijksvoorbereiding gebruikt worden, zoals in bezinnings -en gezinsgroepen, in groepen die werken aan relatievorming en –verdieping, en in contacten met jongeren (onderwijs, jeugdbewegingen, jongerenpastoraal). Heel wat werkvormen gaan immers over de plaats en betekenis van het geloof in het persoonlijke leven, over God, Jezus, de Bijbel, gebed …

De werkmap kan ook door een individueel koppel thuis gebruikt worden. De werkvormen zijn zo opgesteld dat ze de dialoog binnen het koppel bevorderen en verdiepen, na eerst wat persoonlijke reflectietijd. De map kan dus ook gewoon thuis haar rol spelen, als leidraad voor een goed (schrijf)gesprek.

De inhoud van de werkmap – die de structuur van de brochure ‘Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven’ volgt – hoeft niet als één doorlopend geheel aangeboden te worden. Elk hoofdstuk, en zelfs elk onderdeel hiervan, kan afzonderlijk behandeld worden. Begeleiders van groepen kunnen uit deze waaier van werkvormen zelf een aanbod samenstellen, naargelang hun doelgroep en de tijd waarover zij beschikken.
Koppels die de map thuis doornemen, kunnen de ‘Toelichting voor de begeleider’ lezen als achtergrondinformatie bij het gekozen onderwerp.

De map is gegroeid uit een samenwerking tussen de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal (IDGP) en de diocesane diensten voor gezinspastoraal.

Naar de werkmap 'Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven'   top


Werkmap 'Liefde ingebed' –  Impulsen en werkvormen voor de uitbouw en verdieping van een duurzame liefdesrelatie

In het voorjaar 2009 verscheen bij uitgeverij Halewijn Liefde ingebed. Bakens voor een duurzame relatie (Karlijn Demasure). De Bijbelse geboden en verboden die het hebben over de relaties tussen mensen onderling, zijn in het boek het uitgangspunt om te spreken over tederheid, verliefdheid, intieme relaties, geweldloze communicatie, verschil, eigenheid, verlangen, trouw, enzovoort.

Met de werkmap ‘Liefde ingebed –  Impulsen en werkvormen voor de uitbouw en verdieping van een duurzame liefdesrelatie’ werd de inhoud van het boek vertaald in concreet uitgewerkte impulsen en werkvormen.
Ze kunnen gebruikt worden in de huwelijksvoorbereiding, in bezinningsgroepen, gezinsgroepen en groepen die werken aan relatievorming en -verdieping. Deze werkmap kan ook door een individueel koppel gebruikt worden. Ze bevat immers nauwelijks werkvormen in groep. Alles is erop gericht om de dialoog binnen het koppel te bevorderen en te verdiepen. De werkmap kan dus ook gewoon thuis haar rol spelen, als leidraad voor een goed (schrijf)gesprek.

De inhoud van de werkmap – die de structuur van het boek ‘Liefde ingebed. Bakens voor een duurzame relatie volgt – hoeft niet als één doorlopend geheel aangeboden te worden. Elk hoofdstuk, en zelfs elk onderdeel hiervan, kan afzonderlijk behandeld worden. Begeleiders van groepen kunnen uit deze waaier van werkvormen zelf een aanbod samenstellen, naargelang hun doelgroep en de tijd waarover zij beschikken.
Koppels die de map thuis doornemen, kunnen de ‘Achtergrond voor de begeleider’ en de ‘Toelichting voor de begeleider’ lezen als achtergrondinformatie bij het gekozen onderwerp.

De thema’s die in de werkmap aan bod komen zijn gevarieerd. Ze gaan onder meer over: relaties met familie en vrienden, geboden en verboden in de relatie, verliefdheid en liefde, geweld, geweldloze communicatie, tederheid, gevoelens, seksualiteit, gevoelige onderwerpen, kwetsbaarheid, vergeving, verzoening, leugens, vertrouwen, eerlijkheid, huwelijksbelofte, omgaan met verschil en eigenheid, rolpatronen en takenpakketten, trouw en ontrouw, de relatie met God, contractdenken en verbondsdenken, jaloezie en afgunst,…

De map is gegroeid uit een samenwerking tussen de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal (IDGP) en de diocesane diensten voor gezinspastoraal.

Werkmap 'Liefde ingebed – Impulsen en werkvormen voor de uitbouw en verdieping van een duurzame relatie' 

Goed om te weten:
Naast de volledige werkmap staan alle werkvormen en impulsen ook per hoofdstuk en per thema online. top


De liefde vieren

Voor veel trouwlustige koppels is de huwelijksviering een dankbaar aanknopingspunt om wat dieper in te gaan op de vraag waarom ze in de kerk willen huwen. Van de kant van de begeleider is de rijkdom van de liturgie dan weer een kans om de betekenis van het huwelijkssacrament te doen oplichten. De werkmap ‘De Liefde vieren‘ biedt verfrissende opstapjes en verrassende invalshoeken, gericht op het ontsluiten van de huwelijksliturgie als plaats waar God thuiskomt in de liefdesrelatie tussen man en vrouw.

Map 'De liefde vieren'

De map ligt ook te koop bij Pascali in Gent. Kostprijs € 2,50. top


Wie in de liefde woont...

De werkmap ‘Wie in de liefde woont…’ is geïnspireerd door de goed ontvangen encycliek Deus caritas est van paus Benedictus XVI, waarin stap voor stap het mysterie van Gods liefde, zoals die in het huwelijk aanwezig komt, dichterbij gebracht wordt. De map bevat verwerkingsopdrachten voor de koppels en kapstokken voor getuigenissen door de begeleiders.

Map 'Wie in de liefde woont...'

De map ligt ook te koop bij Pascali in Gent. Kostprijs € 2,50. top


Werkvormen bij het magazine Samen door het leven

Ken je de nieuwe katern Samen door het leven - Over relaties met toekomst gemaakt in opdracht van de bisschoppenconferentie, met bijhorende dvd?

Werkvormen om met de katern en dvd van 'Samen door het leven' te werken top


Spreken is zilver, zwijgen is... jammer!

Bundel werkmateriaal rond het thema 'communicatie' voor wie koppels begeleidt naar een kerkelijk huwelijk. Naast basisprincipes over communicatie staan er ook concrete voorbeelden in.

Map 'Spreken is zilver, zwijgen is... jammer!'  top


Materiaal voor het samenstellen van de huwelijksviering


Werkboek huwelijksvieringen

Gezinspastoraal Brussel, werkboek huwelijksvieringen, 1989, 290 p.

In dit werkboek vind je een rijke keuze aan teksten (zowel Bijbelteksten als profane teksten) en suggesties ter voorbereiding van een huwelijksviering. Voor ieder aspect van de huwelijksviering wordt een keuze van tien mogelijke teksten of gebeden aangereikt.
Het werkboek dateert van 1989, maar kreeg in 2006 een nieuwe layout.

Het werkboek kost € 16 + verzendingskosten € 3,50 en is te koop via Gezinspastoraal Brussel. top


Kerkelijk trouwen in een gebedsdienst. Vijf modellen voor een huwelijksviering zonder eucharistie

Diocesane Commissie voor Liturgie Bisdom Brugge, Kerkelijk trouwen in een gebedsdienst. Vijf modellen voor een huwelijksviering zonder eucharistie.

In deze bundel worden er vijf modellen voor een huwelijksviering in een gebedsdienst gepresenteerd. De specificiteit van elk model wordt bij de aanvang ervan toegelicht zodat de huwenden in samenspraak met de voorganger een eigen keuze kunnen maken. Met deze suggesties hopen de samenstellers inspiratie en concreet materiaal te bieden voor wie zoekt liturgisch vorm te geven aan een kerkelijk huwelijk waarbij geen eucharistie wordt gevierd.

Kostprijs: € 13.50, exclusief verzendingskosten.
Je kan deze map bestellen bij Gezinspastoraal Brugge

 

top


Trouwen doe je zelf

In deze handige werkmap vind je heel wat suggesties en teksten voor huwelijksvieringen. Er is ruime aandacht voor inleidende duidingen, uitgewerkte voorbeelden en concrete opdrachten om zelf aan de slag te gaan. De map beschrijft de opbouw van een huwelijksviering; bij elk onderdeel wordt een voorbeeld gegeven van hoe andere koppels het aanpakken. 

Kostprijs: € 13.50, exclusief verzendingskosten.
Je kan deze map bestellen bij Gezinspastoraal Brugge.

top   

 

 

 


Huwelijksviering - Werkkatern 1


Stichting Midden onder U, Huwelijksviering. Werkkatern 1.

Deze bundel bevat teksten waarmee men zelf een huwelijksviering kan samenstellen, met onder meer gebeden, preeksuggesties en gedichten.

Te verkrijgen bij de Stichting Midden onder U of bij de liturgische centra en boekhandelstop

 

 


Trouw bezingen. Teksten voor een huwelijksviering

Huub Oosterhuis, Trouw bezingen. Teksten voor een huwelijksviering, Kampen, Kok, 2008.

Dit boek bevat liederen, gebeden, Schriftteksten en overwegingen voor een huwelijksviering. top

 

 

 

 

 


Lezingen voor de huwelijksliturgie

Lezingen voor de huwelijksliturgie is een uitgave van het Pastoraal Informatiecentrum (PIC) in Hasselt. Het eerste deel bevat suggesties voor eerste lezingen, het tweede deel een selectie van evangelieteksten. Samenstelling door Luc Hermans.  top


Materiaal voor gebedsdiensten voor wie niet kerkelijk kan huwen


Ik laat u niet gaan, tenzij Gij mij zegent

 Ik laat u niet gaan, tenzij Gij mij zegent.

Gebedsvieringen met burgerlijk hertrouwde echtgescheidenen

Gescheidenen zelf, parochiepriesters, diakens en pastoraal-verantwoordelijken zijn vaak op zoek naar modellen voor een zinvol gebedsmoment bij de nieuwe verbintenis van burgerlijk hertrouwde gescheidenen. Deze map biedt een heel aantal sterk bijbels geïnspireerde modellen aan: gebeden, liederen, rituelen en symbolen rond een thema samengezet, maar waarmee in alle vrijheid creatief kan worden omgegaan.

Kostprijs: € 13.50, exclusief verzendingskosten.
Je kan deze map bestellen bij Gezinspastoraal Brugge

top


Gezegende liefde

Het Catechesehuis heeft de brochure Gezegende liefde samengesteld met suggesties voor een gebedsdienst voor wie niet kan huwen voor de kerk maar wel Gods zegen vraagt.

Meer info via www.catechesehuis.be  top


Artikels over 'relatie' en 'huwelijk'


Documentatielijst over 'relatie' en 'huwelijk' in de IDGP-Vakbibliotheek

IDGP beschikt over een eigen vakbibliotheek van boeken en tijdschriften. Van de tijdschriften in de IDGP-Vakbibliotheek houdt IDGP documentatielijsten bij met de gegevens van de artikels die betrekking hebben op het gezin en aanverwante thema’s.

Naar de artikels over 'relatie'

Naar de artikels over 'huwelijk' top


Themanummer 'Trouwen in de kerk: waarom en hoe?' - Collationes (jaargang 40, Nr. 3)

Op 26 maart 2010 hield het Academisch Centrum voor Praktische Theologie van de Faculteit Godgeleerdheid van de KU Leuven in samenwerking met de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal en Intams een studiedag over het thema 'Trouwen voor de kerk!? Begeleiding en viering van partner- en huwelijksrelaties'. Dit themanummer van Collationes, getiteld 'Trouwen in de Kerk: waarom en hoe?', biedt een aantal bijdragen die op die studiedag werden gebracht of die naar aanleiding van de studiedag werden geschreven.

Artikelen in het themanummer ‘Trouwen in de Kerk: waarom en hoe?’:
- Remco Robinson, Waarom nog trouwen voor de kerk? Een cognitief-wetenschappelijke verklaring
- Annemie Dillen, Huwelijksvoorbereiding in de Vlaamse Kerk: kansen en uitdagingen
- Hilde Pex, Huwelijksvoorbereiding concreet. Materiaal voor uitwisseling en verdieping en voor het samenstellen van huwelijksvieringen
- Hélène Bricout, Huwelijksviering tussen traditie en ontwikkeling. Bedenkingen vanuit de Franstalige Orde van Dienst voor de Liturgie van het huwelijk van 2005
- Thomas Knieps, Uitverkoop van het sacrament of pastorale kans? Theologische en pastorale overwegingen bij de huwelijkssluiting

Het themanummer (jaargang 40, Nr. 3) verscheen in september 2010. Een los nummer kost € 10 en kan aangevraagd worden bij Hans Vandenholen, Biezekapelstraat 2 – 9000 Gent. E-mail: Hans.Vandenholen@kerknet.be

Meer info via www.collationes.be  top


Dossier 'Huwelijkstrouw – Opdat relaties standhouden’ in Tertio van 27 maart 2013

In Tertio nr. 685-686 van 27 maart 2013 verscheen het dossier ‘Huwelijkstrouw – Opdat relaties standhouden’.
In dit dossier van Emmanuel Van Lierde komen Ilse Cornu, Aldegonde Brenninkmeijer, Hans Van Crombrugge en André en Mieke Daemen-De Vadder aan het woord. Ze spreken elk vanuit hun expertise en ervaringen over hoe je de kansen op een geslaagd en gelukkig huwelijksleven vergroot.

Naar het dossier ‘Huwelijkstrouw – Opdat relaties standhouden’ in Tertio van 27 maart 2013

www.tertio.be  top


Brochures


Groeien in liefde

Paus Franciscus schreef in het vierde hoofdstuk van Amoris Laetitia een bijzonder mooie reflectie bij Paulus’ Hooglied van de liefde (1 Kor 13,4-7), met tal van voorbeelden uit het dagelijks leven van gezinnen.

Deze tekst werd in december 2016 door de bisschoppen van België apart uitgegeven in een aantrekkelijke geschenkuitgave 'Groeien in liefde'.
Klik hier om de geschenkuitgave 'Groeien in liefde' in te kijken

Met deze uitgave willen de bisschoppen koppels en gezinnen niet alleen waarderen en danken voor de weg die zij afleggen met hun kinderen en kleinkinderen, maar hen ook bemoedigen en aanmoedigen langs de weg van de liefde met vele landschappen en etappes, onverwachte bochten en uitdagingen.

De Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal (IDGP) ontwikkelde bij ‘Groeien in liefde’ een werkvormenmap die de vertaalslag maakt van de mooie en rijke inhoud naar concrete aanzetten om met elkaar in gesprek te gaan over de kenmerken van de liefde.

De gevarieerde werkvormen kunnen gebruikt worden door koppels thuis, maar ook in groepsverband: in de huwelijksvoorbereiding, in gezinnenwerkingen, in organisaties die werken rond relatievorming en verdieping,…

 

Deze map is vrij online beschikbaar voor iedereen die ervan gebruik wil maken.
Naar de webpagina 'Groeien in liefde'

 


Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven

Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal, Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven – Het sacrament van het huwelijk in het leven van elke dag, Brussel, Licap, 2011.
De brochure kost € 3,25 (excl. verzendingskosten).

Te bestellen bij uitgeverij Licap (www.licap.be) en in de liturgische centra en boekhandels.

“Ik zie je graag. Voor altijd.”
Ontelbare keren zijn deze woorden gesproken, gezongen, gedicht. Ontelbaar veel mannen en vrouwen hebben verlangd om dit te mogen horen, zeggen en voelen. Dat is vandaag niet anders.
Misschien is de aarzeling om definitieve stappen te zetten groter dan vroeger en de drempel naar een kerkelijk huwelijk hoger, maar het verlangen naar een duurzame relatie is nog net zo jong en krachtig als het altijd geweest is.


Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven gaat over de betekenis van het sacrament van het huwelijk voor het leven van elke dag. Het huwelijkssacrament reikt immers veel verder dan de feestelijke dag van de huwelijkssluiting. Gehuwden zijn geroepen om hun verbond dag na dag waar te maken, in goede en kwade dagen.

De brochure belicht een aantal facetten van de huwelijksviering en verruimt ze telkens naar elementen uit het dagelijkse leven van gehuwden. Het welkom zijn in de kerk bij God en bij elkaar, de kracht van vergeving, de zin en vreugde van levengevende woorden, verbond en gebed, breken en delen, de zegen vragen en ontvangen, de zending als gehuwden. Het is allemaal aanwezig in de viering, en het is allemaal aanwezig in het huwelijksleven.
Met ruim twintig vragen reikt de brochure aanzetten aan voor een gesprek over de beleving van het sacrament van het huwelijk.

Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven is gericht naar een breed publiek: trouwers, begeleiders in de huwelijksvoorbereiding, gehuwden, (jeugd)pastores en leerkachten die werken rond sacramenten en relatieverdieping, en iedereen die meer wil weten over het sacrament van het huwelijk.

Goed om weten:


Kerkelijke huwelijksvoorbereiding in Brugge, Gent en Brussel anno 1999

J. Pieper, Kerkelijke huwelijksvoorbereiding in Brugge, Gent en Brussel anno 1999, Gent, 2001.
Deze publicatie is het rapport van een onderzoek naar de praktijk van de kerkelijke huwelijksvoorbereiding, uitgevoerd door IDGP, in samenwerking met prof. J. Pieper van Utrecht. De ondervraagden waren zowel koppels die in 1999 gehuwd zijn, als verantwoordelijke begeleiders en priesters van de huwelijksvoorbereiding. Onderwerpen: profiel van de huwenden (sociale en religieuze achtergrond), motivatie om kerkelijk te trouwen, feitelijke en gewenste gespreksonderwerpen, vorm van de huwelijksvoorbereiding, ...
Het onderzoek bestaat uit twee delen. Allereerst werden ongeveer 2500 gehuwde koppels bevraagd naar hun wensen t.a.v. en ervaringen met de kerkelijke huwelijksvoorbereiding. Daarnaast werden 380 verantwoordelijken, zowel priesters, onthaalechtparen en begeleiders van ‘huwelijksvoorbereidingscursussen‘ bevraagd. De gegevens werden verzameld door IDGP. De statistische verwerking van de gegevens gebeurde door J. Pieper, verbonden aan de faculteit Godgeleerdheid van de Universiteit Utrecht en aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht.

Te bestellen bij IDGP, kostprijs € 3, exclusief verzendingskosten. topOver huwen in de kerk. Visie en beleidsopties

Nationale Raad voor Gezinspastoraal, Over huwen in de kerk. Visie en beleidsopties, Brugge, 1993.
Te bestellen bij IDGP, kostprijs € 2,50, exclusief verzendingskosten  top

 

 

 


Publicaties over het christelijke geloof

Een kerkelijk huwelijk kan een aanleiding zijn om meer te willen weten over het christelijke geloof, of om de draad met de Kerk terug op te nemen of te versterken.
Op de webpagina 'Het christelijke geloof - initiatie en verdieping' staan enkele toegankelijke publicaties, die een goede initiatie bieden in het christelijke geloof, of die tot geloofsverdieping uitnodigen.

  

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen (voorheen VSKO) IDKG Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo